Category Archives: 1928

SLUNCE – 1.ročník – 1927-28

Dnes archivované číslo časopisu SLUNCE ze zimy roku 1927-28 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Poslal k němu i níže uvedené informace. Veliký dík!

V tiráži časopisu s průběžným číslováním stran je uvedeno: „Vydává: ISAW – Junáci Přírody a Práce. – Odpovědný redaktor: Jos. Fišer, Praha-Žižkov, Lipanská 4. – Administrace: Praha-Žižkov. Lipanská 4. – Vychází čtyřikrát ročně. – Předplatné 8 Kč, jednotlivá čísla 2 Kč. – Tiskem Jos, Havlíčka ve Zdicích.“

Časopis s podtitulem „list socialistického woodcraftu“ vydával ISAW (Internacionální socialistická asociace woodcrafterů) – Junáci Přírody a Práce. V prvním ročníku (1927-28) vyšla 4 čísla, v druhém ročníku (1928-29) pouze 3 čísla. Odpovědným redaktorem byl Josef Fišer, autorem většiny článků v 1. ročníku však byl Prokop Koudela, který zemřel v dubnu 1927 ve věku pouhých 23 let. Dalším významným autorem byl Antar (MUDr. Václav Čedík, tehdy dvacetiletý).

Časopis byl obnoven v letech 1931-1932 (ročník 3 a 4) s podtitulem „měsíčník pro život proletářské mládeže“, resp. „noviny života mládeže“. Woodcrafterský duch se vytratil, skauti jsou kritizováni, obsah je zčásti spíše určen trampům. Zajímavostí je, že redaktoři opouštějí tradiční gramatiku, důsledně užívají výhradně malá písmena, řada slov je psána foneticky (vidání, edyce). Časopis vydával ISAV (esperantsky – Internacia socialista asocio vivo, tj. Mezinárodní socialistická asociace života).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLUNCE z roku 1927, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLUNCE   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SLUNCE  zde >>>