Category Archives: 1921

Časopis slovenského študenstva – VATRA – 3.ročník – 1920-21

V dnešnom príspevku by som rád predstavil ďalší slovenský časopis VATRA a do archívu zaradil jeho kompletný tretí ročník.

Časopis patril medzi študentské časopisy tej doby (ďalším bolo MLADÉ SLOVENSKO), ktoré prinášali príspevky najmladšej literárnej generácie.

Vychádzal 10 x do roka. Rozmery, ako aj tlačiareň sa počas jeho existencie menili. Tretí ročník mal 24 x 18 cm a tlačila ho kníhtlač a nakl. spol., úč. spol., Ružomberok. Neobsahoval absolútne žiadne ilustrácie.

Jeho ročníky vyšli nasledovne:

  • Roč. I.       1919 10 čís. 164 s.
  • Roč. II.     1920 10 čís. 232 s.
  • Roč. III.   1920/21 10 čís. 240 s.
  • Roč. IV.   1921/22 10 čís. 240 s.
  • Roč. V.     1923/24 10 čís. 236 s.
  • Roč. VI.   1924/25 9 čís. 216 s.

V knihe BIBLIOGRAFIA SLOVENSKÝCH A INOREČOVÝCH NOVÍN A ČASOPISOV Z ROKOV 1919-1938 o ňom píšu:

VATRA vychádzal od februára 1919 v Ružomberku. Zakladateľom Vatry bol Karol Sidor a jej cieľom bolo, byť časopisom slovenskej stredoškolskej mládeže. Spočiatku literárno-umelecký časopis sa vykryštalizoval po odchode Vavra Šrobára, za ideového vplyvu Karola Sidora, na časopis s politickou tendenciou ľudáckou a z toho vyplývajúcim katolíckym náboženským zameraním.

Na počiatky tejto orientácie časopisu spomína Vavro Šrobár: „… po výjdení niekoľkých čísiel nového časopisu Sidor, Borin dostali sa pod vplyv vodcov ľudovej strany; začali písať do klerikálneho Slováka. Toto nemohlo zostať bez účinku na VATRU. Je pochopiteľné, že novej orientácie, ktorá nijak nevyplývala z programu VATRY, si začala všímať iné skupiny mladej literárnej generácie a podrobovali ju kritike. MLADÉ SLOVENSKO si napr. všímalo Sidorovu dvojtvárnosť: „… pôsobí veľmi smieš­nym dojmom, keď Sidor sofisticky uvažuje o tom, ako má konať „drobnú politickú prácu od človeka k človeku“ odporúčaním strany, ku ktorej cíti najviac sympatií, ako má rozširovať orgány tejto strany — „ktorej môže veriť, že nič iné, iba blaho národa je jej posledným cieľom a úmyslom“ a pritom ďalej píše, že sa celá študujúca katolícka mládež nikdy a nikde neosvedčila za jednu stranu“. Zo skupiny okolo VATRY, ktorá zanikla v septembri roku 1925, vyrástlo viacero literátov, ktorí tvorili v duchu katolicizmu a väčšinou pôsobili na poli publicistiky a žurnalistiky. K najvyšším umeleckým cieľom z tejto skupiny dospel Milo Urban.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VATRA z roku 1920-21, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu VATRA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu VATRA zde >>>