Category Archives: 1901

DĚTSKÉ KVĚTY – 01.ročník – 1901-02

Dnes archivovaná čísla časopisu DĚTSKÉ KVĚTY z let 1901-02 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Petr S. Veliký dík!

DĚTSKÉ KVĚTY byl kvalitní beletristický časopis obsahující prózu a poesii určenou dětem v mnoha žánrech od povídek a pověstí po bajky a pohádky. Vycházel v letech 1901-04 a se změněným názvem na DĚTSKÝ MÁJ vycházel 1904-14. Časopis publikoval také naučné články a zábavnou část s hádankami a doplňovačkami. Vydávání časopisu bylo ekonomicky ztrátové. Redaktor a vydavatel František Hrnčíř obětoval vydávání časopisu celý svůj rodinný majetek, který se mu, bohužel, nikdy nevrátil zpět.

Petr S. poslal spolu s digitalizovanými čísly DĚTSKÝCH KVĚTŮ i základní informaci:

„HRNČÍŘ, František. Datum narození: 28.9.1860, místo narození: Dřevíkov u Trhové Kamenice. Datum úmrtí: 12.6.1928. Místo úmrtí: Nymburk. Studoval učitelský ústav v Hradci Králové a v Jičíně.
Od roku 1882 učil v Hlinsku a Heřmanově Městci, v letech 1884-1988 byl správcem matiční školy v Bezděčíně u Turnova, poté působil do roku 1901 v Bobnicích u Nymburka, dále v Nymburce a po skončení první světové války v Hrochově Týnci.
Vedle pedagogické činnosti se věnoval široké škále kulturně osvětové činnosti. Redigoval časopisy (mj. Dětské květy, Dětský máj, Malé noviny pro děti), sborníky a kalendáře, organizoval kulturní aktivity.
Svou literární tvorbou se obracel zejména na děti a mládež, pro které vydal povídky, pohádky, ale i početné populární práce s historickými a vlastivědnými náměty: Obrázky z dějin českých, Patero dílů světa, Obrázkové dějiny světové, Země koruny české ad. V práci O dětské literatuře (1886, 1887) se pokusil prosadit hlubší pohled na specifiku tohoto literárního žánru.
Je přirozené, že tato jeho orientace ho přivedla k ochotnickému divadlu, jemuž přikládal v kulturním životě českého venkova velký význam.
V jeho rozsáhlé literární tvorbě mají proto své místo i divadelní hry. Pro ochotníky napsal komedii Osudná navštívenka čili Tři svatby najednou (1886) a pětiaktovou hru z vesnického života Proklatec čili Víra, naděje a láska (pseud. F. Tobolský, 1878).
Další hry, Kněžna Vilpurka aneb Více vlídnou řečí získáš nežli mečí (1887), Tajemný soud (1888) a Miluška (1891) věnoval loutkovému divadlu. První dvě vyšly ve Storchově edici „Divadlo s loutkami“ s původními kresbami vystupujících osob od M. Alše. Jako autor loutkových her se H. takto zařadil do první generace literátů, zejména učitelů, kteří chtěli svou tvorbou obohatit repertoár ochotnických loutkových scén, hrajících pro dětské publikum, chyběly mu však potřebné zkušenosti z konkrétní loutkářské praxe.
Svou snahu podpořit ochotnické loutkářské hnutí se proto rozhodl zaměřit především na získání široké veřejnosti pro tento divadelní druh. O soudobém loutkářství referoval v časopisech a pod pseudonymem Dr. J. V. vydal v roce 1889 publikaci Loutkové divadlo (byla to u nás první publikace tohoto druhu), v niž se zabýval jak historii českého loutkářství, tak nejnovějším vývojem.
České loutkářství se rozhodl prezentovat v expozici školského oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 a svou iniciativou dále podpořil rozvoj českého ochotnického loutkářství.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu DĚTSKÉ KVĚTY z let 1901-02, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu DĚTSKÉ KVĚTY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla DĚTSKÉ KVĚTY zde >>>