ABC – 36.ročník – 1991-92 – KOMPLETNÍ

Dnes archivovaná čísla časopisu ABC z let 1991-92 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca a Petrg. Děkujeme! Tímto jsou všechna čísla 36. ročníku ABC archivována naší knihovně.

V tiráži dnes archivovaných čísel se píše: ABC mladých techniků a přírodovědců – zábavně naučný čtrnáctidenník pro chlapce a děvčata. Vydává Mladá fronta. Šéfredaktor J.Kalina, zástupce šéfredaktora PhDr.R.Baudis…“ Končí tedy éra Vlastislava Tomana, šéfredaktora časopisu ABC, který v české časopisecké branži drží jedno prvenství – na „jedné židli“ seděl 35 let .

Vlastislav Toman (*1929 +2022) ve své knize MŮJ ŽIVOT S ABC na straně 98 o době vydávání 36.ročníku ABC píše:

“ … A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Bohužel tohle vzpomínání na zahraniční kontakty ABC skončí poněkud smutně. K datu mého odchodu z redakce do důchodu (únor 1992), podle dostupných informací, asi žádná z partnerských redakcí změny v jejich zemích nepřežila. A zanikl i Pif, se kterým nás pojilo celých třicet pět let od prvního čísla ABC, kdy se tady objevil v komiksu a později ho vystřídal Pifík. ..“

S odstupem času je potřeba před redakcí ABC smeknout – narozdíl od svých dlouholetých „konkurenčních“ souputníků jako byla například SEDMIČKA PIONÝRŮ, PIONÝRSKÁ STEZKA, … se ABC podařilo přechod na tržní prostředí přežít. Ale i ABC té době občas přinášelo trochu zoufale „aktivistické“ články typu „seznam dvanácti špinavých firem“ – POZOR NA ARIEL (OTŘESNÁ PRAVDA) či v rámci reklamy (Investiční banka) KUPONOVA PRIVATIZACE ABC  – hra pro kluky a holky – pro táty a mámy privatizace nanečisto, …

Redakce ABC velmi rychle zareagovala na společenské změny v listopadu 1989 a už 9.1.1990 (9.číslo 34. ročníku) vyšel na titulní stránce JEŽEK V KLECI s odkazem na vystřihovánku legendárního hlavolamu z románů Jaroslava Foglara.

Podle scénáře zástupce šéfredaktora Rudolfa Baudise kreslil Miloš Hlavsa komiks STROJ ČASU – byl otiskován na poslední stránce ABC. Vycházel od 1.čísla 36.ročníku do 7.čísla 37.ročníku (celkem 31 stran).

Spojení Václava Šorela a Jiřího Petráčka bylo šťastné i v komiksovém převyprávění některých příhod smyšleného legendárního hrdiny se jménem BIGGLES.

Tomáš Prokůpek, Pavel Kořínek, Martin Foret a Michal Jareš v téměř tisícistránkovém díle DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉHO KOMIKSU 20.STOLETÍ na stranách 844-850 v kapitole „Velké zemětřesení – Mládežnické časopisy za časů překotné transformace 1989-1993“ se okrajově zmiňují i o výše uvedeném komiksu:

Celospolečenské změny přelomu osmé a deváté dekády se výrazně promítly i do vydavatelské niky mládežnických časopisů. Některá tradiční periodika přečkala otevření trhu a publikačních možností navenek prakticky nezměněna (ABC), jiná procházela formátovou i obsahovou obměnou (Ohníček), popřípadě po rozkladu bývalé zaštiťující organizace bolestně a ve výsledku neúspěšně hledala vlastní tvář a místo na trhu (Pionýr, Sedmička pionýrů, Pionýrská stezka). Trh s mládežnickými a dětskými periodiky se výrazně proměnil, jistě i pod vlivem zcela nového segmentu samostatných komiksových periodik s původní i překladovou produkcí.
Nejstabilnějším ze všech mládežnických časopisů se na přelomu 8o. a 90. let ukázal být tradiční, spíše chlapecky orientovaný čtrnáctideník ABC mladých techniků a přírodovědců. Časopis, jenž roli dominantní komiksové publikační platformy domácího dobrodružného komiksu sehrával již několik desetiletí, zpočátku prakticky bezešvé pokračoval v nastolených trendech, ani jemu se však nevyhnuly dílčí problémy, jež kolem konce roku 1992 postihly podstatnou část domácích periodik (rozpad distribuční sítě, navyšování cen, rozdělení federace).
ABC v ročníku 1989-90 zcela v duchu dřívějších let otiskovalo v čísle vždy po jedné straně paralelně několik komiksových seriálů osvědčených tvůrců z časopisecké redakce a jejího blízkého okruhu. Zadní strana byla dedikována seriálu Kapitán Karibského moře (s. Vlastislav Toman, k. Lubomír Hlavsa, č. 1-24/1989-90, 26x), námořnickému prequelu staršího cyklu Pán vlků, líčícímu cestu českého exulanta Jakuba Holého do Ameriky. Roli vnitřního cyklu převzal seriál o Bílé velrybě Divoký Dick (s. Rudolf Baudis, k. Jiří Petráček, č. 1-24/1989-90, 24x). Nejednalo se přitom o čistou adaptaci prózy Hermana Melvilla, přípisy u jednotlivých pokračování uváděly i další předlohy Jacquesa-Yvese Cousteaua, Vratislava Mazáka a „jiných znalců velryb“. V sudých číslech časopisu se pak komiks objevoval ještě potřetí: formou seriálu Létající parta (č. 2/1989-90 až 18/1990-91, 19x) tu totiž dlouholetý ábíčkovský scenárista Václav Šorel opět s Petráčkem coby výtvarníkem líčili výrobu funkčního modelu větroně. Tento technicistně koncipovaný seriál doprovodila v následujícím, prvním ve svobodných poměrech koncipovaném ročníku (1990-91) dvojice rovněž Petráčkem kreslených adaptací žánrových literárních děl: sci-fi románu Čestmíra Vejdělka Návrat z ráje (s. RudolfBaudis, č. 1-24/1990-91, 24x) a letecké dobrodružné klasiky Williama Earla Johnse Biggles od velbloudích stíhaček (s. Václav Šorel, č. 11/1990-91 až 24/1991-92, 38x). ….

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání ABC v  letech 1991-92, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný přispěvatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ABC   – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu ABC zde >>>

One Response to ABC – 36.ročník – 1991-92 – KOMPLETNÍ

  1. bertino napsal:

    Společenské změny se dotkly časopisu ABC také v těch pro veřejnost ne tak viditelných oblastech. Na první pohled sice vyšel z pádu starého režimu do nových podmínek beze šrámů, ale pravda to byla pouze zčásti. Prvním bodem bylo velmi brutální a rychlé zdražování. Jak vzpomínal tehdejší a loučící se šéfredaktor Vlastislav Toman, sotva stačili ekonomové vypočítat novou cenu a redakce ji prezentovat v časopisu, došlo k dalšímu zdražení energií, papíru, barev a dalších položek, takže se opět cena sunula vzhůru a znovu byli čtenáři nemile informováni.
    Ona „stará garda“, na jejichž bedrech vlastně ABC vyrostlo a která mu věnovala velké množství i osobního času, pomalu vyklízela pozice. Odcházeli pracovníci, kteří časopis tvořili v duchu „pohybu v terénu“, nikoli jen od stolu. Bylo pochopitelné, že bylo periodikum hodnoceno jako velmi lukrativní, vždyť těsně před revolucí bylo ABC i přes dnes neuvěřitelný náklad přesahující 300 000 výtisků nedostatkové. Jenže jak záhy pochopil i pan Toman, u některých nově příchozích byla hlavním zájmem výše honoráře a nikoli snaha udržet časopis na patřičné úrovni. Nelze se až tak divit, to byl trend té doby. Navíc dle jeho vlastního líčení se začala pomalu tvořit skupina těch, kteří kladli vydavatelství otázku „… kdy už konečně ten Toman odejde?“ (na vysvětlenou: šéfredaktor měl toho roku oslavit 63 let). Tato akce se odehrála v době, kdy Toman absolvoval pravidelný lázeňský pobyt v Mariánských Lázních. Po návratu nastala hodně nepříjemná situace, ale Vlastislav ji přes vnitřní zklamání vyřešil v klidu – zdůraznil, že chce naplnit své přání zůstat v redakci do ledna 1992, aby oslavil půlkulatá výročí existence časopisu a svého působení na „kapitánském můstku“. Nakonec předal šéfredaktorský post Janu Kalinovi, řediteli výrobního družstva IGRA. Toman sice prosazoval PhDr. Rudolfa Baudise, ale ten se ráději spokojil s postem zástupce – sám Toman ve svých pamětech vzpomíná, že Rudolf přes své kvality nikdy po vedoucím postu netoužil. Že situace byla opravdu zcela jiná než před několika lety dokazuje i fakt, že Jan Kalina záhy šéfredaktorskou funkci opustil a prohlásil, že „…za tyhle peníze to rozhodně dělat nebude!“
    Toman ještě na postu šéfredaktora nastartoval 36. ročník, poté absolvoval dvouměsíční předávací překlenovací období, kdy byl uveden jako sekretář redakce.
    Další zajímavost se týká komiksového seriálu Létající parta – při rozhovoru s Václavem Šorelem jsem se dozvěděl, že neměl na růžích ustláno a proto se stal prvním nedokončeným komiksem v historii ABC. I přes snahu o vysvětlení nebylo možné dojít k přesvědčivému závěru – Šorel tvrdil, že seriál chtěl dokončit, ale dostalo se mu vysvětlení, že je příliš mdlý. Toman při rozhovorech týkajících se práce na Encyklopedii komiksu zase tvrdil, že seriál neměl velký ohlas a částečně padl za oběť nutnému uvolňování prostoru pro reklamní příspěvky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *