7 čísel časopisu – BUĎ PRIPRAVENÝ 11.ročník (1935-36)

Dnes zdigitalizované výtlačky, pre náš web nám zaslal petrsir. Veľká vďaka Petře!

Zmenou oproti predchádzajúcemu ročníku bola obálka, ktorá zostala monotematická, len so zmenou farby znaku.

Výnimku tvorila obálka dvojčísla 8-9, ktoré bolo vydané z príležitosti „krajinského zjazdu Sväzu junákov-skautov a skautiek republiky Československej v Bratislave a k pocte dvadsaťpäťročného trvania skautingu”.

V tiráži sa píše: BUĎ PRIPRATENÝ” – „TATRA” ilustrovaný časopis dorastajúcej mládeže, orgán Skautov Slovenska. — Vychádza mesačne, mimo prázdnin. — Predplatné Kč 12.— na rok. — Redakcia a správa Košice, Legionárske námestie 18. — Tlačí Štátna kníhtlačiareň v Košiciach. — Účet u Pobočného úradu šekového v Brne č. 101.938. — Vydáva Krajinský výkonný výbor Sväzu skautov EČS. pre Slovensko. 

Výtlačok mal zvyčajne 20 strán a začínal netradične rubrikou HÁDANKY, hneď na prvej strane. U iných periodík tej doby by sme ju hľadali skôr na posledných stránkach.

Medzi ďalšie pravidelnosti patril ŽIVOT DRUŽINY: „Vzhľadom na veľkú dôležitosť družinovej činnosti, mienim v pokračovaniach podať niekoľko myšlienok o družinovom systéme, pokynov a rád o radcovi, jeho sebavýchove, o družine samej, o úlohe chlapcov-skautov v družine a celkove o činnosti družiny v rámci skautského oddielu.“

Neviem ako fungovalo v tej dobe predplatné, ale redakcia zápasila s nedostatkom peňazí a neplatičmi.

Som rád, že sa do nášho archívu dostalo aj číslo 08-09, ako som už písal vydané k 25. výročiu trvania skautingu.

Nájdeme tu vyjadrenia a blahopriania, nie len najvýznamnejších predstaviteľov skautingu v ČSR, ale aj takých osobností, ako bol prvý prezident Dr. T. G. Masaryk (protektor Sväzu junákov-skautov RČS) a v tej dobe súčasný (starosta Sväzu junákov-skautov a skautiek RČS) Dr. Eduard Beneš, Dr. K. DOMIN, rektor Karlovy university, Dr. FR. SOUKUP, president senátu, A. B. Svojsík, náčelník S väzu skautov a skautiek RCS, Div. generál Jozef Votruba, starosta Krajinskej skautskej rady pre Slovensko a iní…

Zjazd mal pravdepodobne veľa účastníkov, o čom svedčí aj plán a pokyny pre účastníkov.

Koľko členov mal skauting v tej dobe, je zrejmé z obrázku.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ z roku 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu BUĎ PRIPRAVENÝ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *