6 čísiel – PLAMEŇ 14.ročník (1948-49)

Zo svojej zbierky pridávam do archívu 6 čísiel 14.ročníka časopisu PLAMEŇ.

Ku kompletizácii chýba číslo 5,8 a 9.

Bohužiaľ je to jeho posledný ročník. Hlavným dôvodom zániku bolo „Februárové víťazstvo“ v roku 1948.

„Z hľadiska obsahového zamerania novín a časopisov došlo k podstatnému prelomu v roku 1948 (od februára až do konca tohto roku). Z ideologických dôvodov a pohľadu víťaznej komunistickej strany, bolo v tom čase zastavené vydávanie takmer všetkých demokratických novín a časopisov. Niektoré noviny Národného frontu spontánne zanikli už v roku 1947, iné sa preorientovali viac doľava a tak ešte určitý čas pretrvali. Zakázané a zrušené boli skoro všetky náboženské časopisy a tie čo zostali, museli sa podriadiť ideológii komunistického diktátu. To bol najťažší úder a šok zo strany gottwaldovskej vlády, pretože náboženská sloboda bola formálne zaručená ústavou. Zastavenie náboženských novín a časopisov, ktoré mali dávnu a záslužnú národnobuditeľskú minulosť z čias maďarského útlaku Slovákov pred r. 1918, ako boli Pútnik svätovojtešský, Posol Božského Srdca Ježišovho, Svätá rodina, Kráľovná mája, Náš priateľ, Priateľ dietok, Hlasy z domova a misií, Serafínsky svet a ďalších kresťanských kultúrnych časopisov, napr. Nová práca, Verbum a iné spôsobilo, že po dlhé roky prebiehala deformácia v mravnom a svetonázorovom formovaní celých generácií. Vzápätí nasledovalo úradné zastavenie činnosti náboženských, resp. kresťanských organizácií, spolkov a združení, napr. Katolíckej jednoty i Živeny s ich rovnomennými mesačníkmi, Združenia katolíckej mládeže i s jeho časopisom Plameň, Združenia evanjelickej mládeže s časopisom Evanjelická mládež, Mariánskej kongregácie s jej rovnomenným časopisom. Zrušilo sa katolícke vydavateľstvo Verbum a zlikvidovala jeho revue Verbum i s množstvom literatúry, ktorú malo v tom čase na sklade. Zostali iba Katolícke noviny, ale aj tie museli prijať cenzúru a lojalitu s vládnou mocou.“

V jeho poslednej tiráži sa spomína: „PLAMEŇ ČASOPIS PRE SLOVENSKÚ KATATOLÍCKU MLÁDEŽ. — Vychádza 2 razy mesačne okrem prázdnin. — Predplatné na rok Kčs 70.—, na pol roka Kčs 40.—, na štvrť roka Kčs 20.—, číslo po Kčs 4.—. — Redakčná závierka 1. a 15. v mesiaci. — Rukopisy nevraciame. — Príspevky posielajte na adresu: Redakcia „Plameňa“, Spolok sv. Vojtecha v Trnave. — Príspevky a dotazy, týkajúce sa rubrík, posielajte priamo vedúcim rubrík. — Vydáva Spolok sv. Vojtecha v Trnave. — Šekové konto: 3232. — Spolupracovníci: Ing. Vít Bojňanský, Karol Dubecký, Ján Fischer, Ignác Gašparec, Jozef Horvát, MUDr. Anton Janovič, prof. Michal Jurišič, Kazimír Kremničan, Ján Kresánek, Viktor Maar, prof. Imrich Mišik, Ján a Valéria Motulková, Ľudmila Pajdušáková, Mária Petrášková, Teodor Plško, Ing. C. Matej Rákoš, prof. Ján Šumný, MUDr. Pavol Timko.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PLAMEŇ z roku 1948-49 prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ – kliknutím na náhled strany:

(Zdroj: totem)

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PLAMEŇ zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *