ZENIT PIONIEROV – 1.ročník (1986-87)

Dnes archivovaný 1. ročník časopisu ZENIT PIONIEROV z roku 1986-87 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Honza Opqo. Veliký dík! Snad se časem podaří sehnat i zbývající číslo 9 a celý ročník bude tak kompletní.

V tiráži časopisu je uvedeno: „DVOJTÝŽDENNÍK o vede a technike Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smená. Adresa redakcie: Leškova 5, 812 84 Bratislava. Telefón: 424 86. Šéfredaktor: RNDr. Ladislav Gyórffy Grafická úprava: Ľudovít Kováč. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. Rozširuje Poštová novinová služba, objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, Gottwaldovo nám. 6, 813 81 Bratislava. Cena jedného výtlačku 3 Kčs. polročné predplatné 39 Kčs. predplatné na celý rok 78 Kčs. Neobjednané príspevky redakcia nevracia.

Časopis ZENIT PIONIEROV začal vycházet v září roku 1986 a v úvodnících prvního čísla si můžeme přečíst o náplni nového časopisu, nalezneme zde i jedno vysvětlení původu názvu časopisu. Augustin Čisár ve svém úvodníku píše: „Milí pionieri, dostáváte do rúk nový časopis z nášho vydavatelstva Směna, ktorý je určený všetkým záujemcom o nové poznatky z vedy a techniky. Zručnosť, elán, nápaditosť, iniciativa a tvořivosť — to sú všetko vlastnosti, ktoré musia byť samozrejmou črtou uvedomelého pioniera, žiaka pripravujúceho sa na svoje budúce povolanie. Keď pospájate začiatočné písmená uvedených vlastnosti, dostanete názov časopisu: Zenit pionierov. Naša vyspelá socialistická spoločnosť potřebuje odborne pripravených a uvedomelých budovateľov. Už aj ako pionieri možete k tomu pomocť svedomitým štúdiom, rozvíjaním svojich schopností, prácou v záujmových oddieloch a krúžkoch. Nový časopis vám poskytne informácie o pokroku vo vede a technike, prístupnou formou vás zoznámi s poznatkami z matematiky, fyziky, chémie, biologie, biotechnologie, elektroniky, výpočtovej techniky, robotiky a dalších odborov. Matematické hlavolamy, súťaže, kvízy a praktické návody čakajú na vaše riešenia a nápady…

V druhém úvodníku Čo sme pre vás pripravili redakce seznamuje čtenáře s tím, co najdou v novém časopisu: „Dnes sa vám teda dostalo do rúk prvé číslo Zenitu pionierov. Verte, že jeho príprave (i ďalších čísel) sme venovali veĺa času. Zamýšlali sme sa nad obsahom, pravidelnými rubrikami i grafickou úpravou. Snažili sme sa pripraviť časopis, ktorý vás nielen poučí, ale aj potěší. Či sa nám to podarilo, to už posúdite sami. Budeme rádi, keď nám napíšete, ako ste boli spokojní s prvými piatimi číslami. Zámerně hovoríme o prvých piatich číslach, pretože v každom z nich nájdete na str. 27 kupón. Ak nám po vyjdení č. 5 všetkých pät kupónov pošlete, zaradíme vás do žrebovania o bicykel RMX a ďalších 30 pekných darčekov pod stromček. Pravda, kupóny (spolu s prípadnými námetmi a pripomienkami) musíte poslat‘ na adresu našej redakcie (Leškova 5, 812 84 Bratislava) do konca novembra tohto roku!

A teraz aspoň stručne o tom, čo nájdete na stránkách nášho časopisu.

Na tejto dvojstrane to bude spravodajstvo z rozných pionierskych vedecko-technických akcií — stretnutí, súťaží, olympiád a pod. Na str. 4—6 pripravíme väčšie reportáže z významných podujatí (celoštátna výstava ZENIT, celoslovenské stretnutie mladých technikov a prírodovedcov. Na ďalšej straně bude rozhovor s poprednými odborníkmi, ale aj s vašimi rovesníkmi, ktorí už urobili prvé úspešné kroky na poli vedy a techniky.

Na str. 8—10 budeme uverejňovať články z rozných oblastí vedy a techniky, na str. 11 zasa kalendář najvýznamnejších medzníkov vedecko-technickej revolúcie.

Rubrika Meno-miesto-zviera-vec na str. 12—13 vám iste pripomenie známu hru.

Na str. 14 bude vždy úvodný článok k nášmu albumu (str. 15—18), v ktorom postupne nájdete najnovšiu techniku, ale aj staré plachetnice, kvety i zvieratá, modely lietadiel, najkrajšie minerály atď. Album si možete opatrne „vybrať“ a použiť ho na nástěnku v škole, no dobre ukáže aj na stene vašej izby.

Na str. 19—23 si prídu na svoje vyznavači programovania, počítačov a elektroniky.

Ďalší priestor venujeme rozným koníčkom, úlohám zo zábavnej matematiky, hlavolamom, rébusom i obĺúbenej krížovke.

Veríme, že seriál na poslednej straně, doplnený vystrihovacou str. 29—30 (postupne si urobíte záznamník), završí príjemné chvíle, ktoré prežijete s vaším novým priateĺom — Zenitom pionierov.

Jistě vám neunikla podobnost s českým časopisem ABC, kterým se časopis inspiroval. Další informace naleznete v článku z 20.2.2017.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ZENIT PIONIEROV v letech 1986-87, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ZENIT PIONIEROV – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *