Zatím jen 4 čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ – 52.ročník – 1933

Dnes archivované čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1933 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Věra D. Veliký dík! Snad se díky čtenářům tohoto webu podaří brzy digitalizovat i zbývající čísla tohoto ročníku :-)

V tiráži časopisu na poslední straně lze číst: MALÝ ČTENÁŘ, ročník 52., rok 1932-1933. Redigují Fr. S. Procházka a B. Schweigstill. Jednotlivá čísla: Vydání A, s románovou přílohou Kč 2.— , vydání B, bez přílohy Kč 1.40. Předplatné i s poštovným na celý rok: Vydání A KČ 42.—, vydání B Kč 30.— . Nakladatel a odpovědný redaktor Jos. R. Vilímek. Redakce a administrace v Praze, Spálená 13. Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. Užívání novinových známek povoleno pod čís. 241-781-VI-22. Strany časopisu MALÝ ČTENÁŘ byly číslovány průběžně.

Autorem titulních stran u dnes archivovaných čísel 1-4 je Zdeněk Burian.

První číslo MALÉHO ČTENÁŘE v jeho 52.ročníku otevírá povídka na pokračování s názvem MALÝ HRDINA. Má podtitul: Povídka z bojů za osvobození Slovenska. Ilustroval ji Věnceslav Černý. Jejím autorem je František Josef Čečetka (*1871  +1942) – český spisovatel historických námětů (romány, dramata, o české kultuře) pro děti a mládež. Působil jako učitel na chlapecké měšťanské škole v Nymburce. Povídka MALÝ HRDINA vyšla o pár let později, v roce 1938, v nakladatelství J.R.Vilímek samostatně jako kniha.

Redaktor MALÉHO ČTENÁŘE Bohumil Schweigstill je autorem poetické reportáže KDYŽ HOŘÍ AFRICKÁ STEP, kterou ilustroval Z.Burian (1.číslo 52.ročníku – strany 4-6).

V číslech 1-15 MALÉHO ČTENÁŘE vycházel na pokračování román V.Kolariče a S.Bernolaka ŽULOVÝ NÁROD. Ilustroval jej také Zdenek Burian.

Celostránková rubrika PANORÁMA (v některých číslech nesla přiléhavější název ROZMANITOSTI) publikovala mix krátkých zpráv z nejrůznějších lidských oborů, včetně fotografie:

Jaroslav Hubálek (*1886  +1961) vystudoval lesnickou školu a po první světové válce byl zaměstnán až do roku 1938  na lesní správě na Podkarpatské Rusi. Je autorem více než desítky knih o přírodě a zvířatech, kde zúročuje své zkušenosti z divokých lesů nejvýchodnějšího cípu naší tehdejší republiky. Na čtyřech stranách MALÉHO ČTENÁŘE + upoutávka na titulní straně 1.čísla publikoval povídku MEDVĚD ŽUPAN.

V některých číslech byl na poslední straně MALÉHO ČTENÁŘE otiskován humorný veršovaný kreslený příběh.

MALÝ ČTENÁŘ byl přední český ilustrovaný časopis pro děti a mládež, vycházející v letech 1882 – 1941. Na wikipedii lze dohledat:

Počátky časopisu

Cílem zakladatelů časopisu, poděbradských učitelů, bylo dosáhnout vyšší úrovně české četby pro děti po všech stránkách – umělecké, myšlenkové a jazykové.

V prvních letech časopis vydávali vlastním nákladem redaktoři, zejména Gabriel Smetana, učitel v Poděbradech a Josef Zelený, ředitel měšťanské školy v Polné.

První číslo vyšlo roku 1882 s podtitulem Školské mládeži českoslovanské pro poučení a zábavu. V prvních ročnících byl rozsah i obsah časopisu skromný. Jednotlivá čísla měla 14-16 stránek, časopis vycházel měsíčně, s výjimkou prázdninových měsíců. Z počátku chyběl i výtvarný doprovod nebo byla otištěna jedna ilustrace na titulní stránce. Nenáročný byl i obsah, přesto se objevily i příspěvky Adolfa Heyduka a Karla Václava Raise.

Rozvoj časopisu v nakladatelství J. R. Vilímek

Od ročníku (1887-1888) se vydavatelem stalo nakladatelství Josef Richard Vilímek (firmu vedl nejprve Josef Richard Vilímek otec, později syn). Počínaje osmým ročníkem se z časopisu stal bohatě ilustrovaný čtrnáctideník, a rozšířil se okruh autorů. Přitom zůstávala zachována kvalita. Rozvoji Malého čtenáře přispěla dobře vedená reklama nakladatelství J. R. Vilímek, které časopis propagovalo v jím vydávaných periodikách.

Od ročníku 1929-1930 se počet stran rozšířil na 24, v ročníku 1939-1940 se časopis proměnil na týdeník (40 čísel po 16 stranách).

Zánik Mladého čtenáře

V roce 1941 vyšlo pouze 38 čísel a vydávání časopisu bylo protektorátními úřady zastaveno.

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MALÝ ČTENÁŘ z roku 1933, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MALÝ ČTENÁŘ   kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *