Všech 160 stran časopisu JUNÁK – 14.ročník – 1927-28

První číslo časopisu JUNÁK vyšlo 15. ledna 1915, od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace JUNÁK vždy přišel i zákaz časopisu. Každopádně je JUNÁK nejstarším časopis pro mládež, který  vychází dodnes.

SKAUT-JUNÁK byl spolkovýmn časopisem. To je jeden s dominantních faktorů, který mu v dobách kdy mohl svobodně vycházet, pomáhal přežít i v nelehkých ekonomických podmínkách (hospodářké krize, …). SKAUT-JUNÁK ve 14.ročníku vycházel na formátu 31 x 23 cm. Bylo vydáno celkem 10 samostatných čísel s celkovým počtem 160 stran. I dnes archivovaný 14.ročník JUNÁKA spadá pod obdodbí „jednotných titulních stran„. Šéfredaktorem časopisu byl Antonín Benjamin Svojsík a redakční radu tvořili Jan Novák, Jaroslav Novák, L.Sobotová, Dr. Josef Šimák, Eduard Štorch a Karel Šváb.

Ihned po poslední obnově JUNÁKA v roce 1989, vydal Václav Nosek – Windy dvaatřicetistránkovou publikaci JUNÁK 1915-1990. Je datována 30.prosince 1989:

„Když jsem začal pracovat na této studii, viděl jsem v tom pouze historickou záležitost. Prošel jsem opět všechna, čísla všech ročníků (pokolikáté už!) a díval se hlavně na technickou
stránku, určitou statistiku a vývoj časopisu. Nejsem literární kritik ani teoretik ideolog a tak jsem hodnocení vlastního obsahu přenechal povolanějším. Přesto myslím, že výsledek mé práce může být pro řadu z Vás zajímavý a může se stát i pomůckou při kompletování tohoto skvělého časopisu. Počátky Junáka sahaj tak hluboko do historie, že jsou starší než naše republika,)
Dnes, když píši po té vší práci už jen úvod, jsem nadšen vším, co národ prožil za poslední dva měsíce. Jsem štasten, že studie o časopisu JUNÁK není jen pohledem do vzdalující se historie,
ale jen základem pro budoucí doplňování, P R O T O Ž E 1.číslo ročníku XXXIII je otázkou již několika týdnů!!! Začíná se IV. období ………….. .
Tuto studii věnuji spolupracovníkům kruhu AS – kterým za mnohé vděčím a také dlužím, a pak i redaktorům nového JUNÁKA.

Titulní strana dnes archivovaného 14.ročníku ve Windyho technické studii zobrazena spolu s titulní stránkou předchozího ročníku:

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_windy

Časopis SKAUT-JUNÁK se po celou dobu své existence snažil akcentovat i mezinárodní rozměr skautingu. Málokdy nepřipomněl otce zakladatele i to, že skauting má své kořeny v Anglii. Nicméně se čeští skauti  hlásili ke specifikům svého skautingu. „…Obě jména jsou naše, československého skautingu, který není ani anglický ani Setonův, nýbrž svůj, čcskoslovenský. Čerpá vše dobré ze všech skautských organisací světových, ale kriticky štěpuje to na domácí kmen. …“

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_nazvy_skautu

Ve 14.ročníku SKAUTA-JUNÁKA vycházely na pokračování romány:

  • v číslech 1 -4: Richard Válek – NOČNÍ LOV
  • v číslech 6 -10:  Jaroslav Novák – PO STOPĚ ZÁHADY

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_Nocni_lov

Jako správný spolkový časopis, sdílel SKAUT-JUNÁK společné úspěchy. Třeba to, že přibylo dalších 110 nových junáckých oddílů. Jen pro připomenutí – skauting v našich zemích začal kořenit v roce 1912 a teprve v roce 1914 byl založen spolek Junák – český skaut. A rozvíjel se úspěšně – v roce 1924 bylo v Československu už 28.017 skautů a skautek. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, byli českoslovenští skauti 3. nejpočetnější organizací.

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_110_novych_oddilu

V době, kdy vyšel ve SKAUTU-JUNÁKU článeček s nadpisem DR.RAŠÍN O SKAUTINGU, byl první československý ministr financí mrtev (při atentátu v lednu 1923 byl střelen do zad). Výrok tohoto konzervativního politika „práce pro národ se neplatí“ je mi velmi blízký. Dr.Rašín byl formálně také skautem (stejně jako jiný ministr – Prokop Drtina) a jeho syn skautoval aktivně.

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_110_Rasin

Skaut je veselé mysli – tak zni 8.bod skautského zákona. A občasné „veselé“ obrázky v časopise SKAUT-JUNÁK to dokazují.

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01_Nezdareny_dobry_skutek

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v roce 1927-28, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis JUNÁK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_01

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_02

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_03

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_04

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_05

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_06

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_07

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_08

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_09

JUNAK_14.rocnik_(1927-28)_cislo_10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *