MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ZTEČ

Poprvé v archivu ZTEČ – 1.ročník – 1942

S protektorátním časopisem ZTEČ se zřejmě většina z vás setkává prvně. Narozdíl od převálečných a poválečných dětských časopisů jako MLADÝ HLASATEL nebo VPŘED. A i právě proto má v našem archivu tento časopis své místo.

ZTEČ vycházel ve dvoutýdenních intervalech od podzimu 1942 do jara 1945. Právě proto, že ostatní (nekuratorijní) časopisy vlivem protektorátních nařízení a pozdějších válečných omezení přestaly postupně vycházet (RODOKAPS, ROZRUCH, MLADÝ HLASTEL, JUNÁK, …), získal časopis ZTEČ jedno „prvenství“ – byl nejdéle vydávaným časopisem Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Vycházel v nákladu 80 000 výtisků. V tiráži je napsáno: ZTEČ – LIST NOVÉ GENERACE. Šéfredaktorem byl Vladimír Dejmek. Časopis vycházel v rosahu 12 stran a stál 1,5 protektorátní koruny.

Web Památníku Terezín s názem ŠKOLÁKEM V PROTEKTORÁTU o časopisu ZTEČ píše:

„Přinášel informace, které se v prvé řadě týkaly činnosti Kuratoria pro výchovu mládeže. Nicméně objevovaly se v něm i statě popisující a vysvětlující tehdejší všeobecné dění, a to samozřejmě ve stejném duchu, jak ho popisoval a vysvětloval i jiný oficiální protektorátní tisk.

Zteč měl oslovit dospívající mládež prostřednictvím různých povídek a příběhů, které v sobě leckdy měly silný propagandistický náboj. Své články v něm uveřejňovali nejen funkcionáři Kuratoria, ale i někteří protektorátní aktivističtí (s okupanty kolaborující) novináři. V roce 1943 se na jeho obsahu svými příběhy dokonce podílí i Jaroslav Foglar. Je ovšem nutno dodat, že jeho příspěvky nebyly poplatné době a byly psány ve stejném duchu, jako jeho texty před vznikem Protektorátu.

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – státní mládežnická organizace totalitního typu s povinným členstvím pro českou mládež ve věku od 10 do 18 let založená v květnu 1942. Práci s mládeží oficiálně zahájila v březnu 1943. Hlavní náplní činnosti organizace měla být mimoškolní výchova české mládeže v duchu nacionálního socialismu, podíl na realizaci nacistické politiky sociální demagogie, mobilizaci společnosti v rámci totální války, germanizaci českomoravského prostoru a nezanedbatelná byla též její úloha propagandistická. V čele Kuratoria byl jeho předseda a současně ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. I přes nařízené povinné členství se ovšem kvůli organizačním nesnázím do konce existence Protektorátu podařilo Kuratoriu podchytit jen zhruba polovinu z celkového množství dospívající mládeže.

Pro zasazení do kontextu doby – „Kuratorium“ začalo o rok později vydávat v podobém rozsahu, grafice i tisku další časopisy. Alespoň čátečně se na našem webu podařilo archivovat tituly SPRÁVNÝ KLUK a DÍVČÍ SVĚT.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZTEČ v roce 1942, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZTEČ do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: