SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: ZORNIČKA

Prvá a posledná z ročníka ZORNIČKA – 17.ročník – 1964-65

Oproti príspevku z 26.2.2017 Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54 sme sa posunuli o vyše 10 rokov ďalej a predstavujeme dve čísla časopisu ZORNIČKA zo 60. rokov.

V tiráži sa uvádza: ZORNIČKA , nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis najmladších čitateľov. Vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV CSM. Redakcia a administrácia Bratislava. Vychádza 12 ráz do roka. Vedúca redaktorka Jarmila Štítnická. Grafická úprava Elena Bagiová. Tlač Polygrafické závody, n. p., závod 1, Bratislava.

Logo tohto ročníka bolo zmenené. Zmizli hviezdičky a jednoduchý, krasopisný názov ZORNIČKY nahradilo fádne a proporcionálne písmo.

LOGO – ZORNIČKA – 6.ročnik

LOGO – ZORNIČKA – 17.ročník

V tomto ročníku bol určený hlavný ilustrátor, na základe čoho pôsobili jednotlivé čísla – rôznorode. O tom svedčia aj tieto dva výtlačky. Číslo 1. ilustroval známy český herec a ilustrátor kníh pre deti Miloš Nesvadba (*17. 4. 1925 ). Dnes mu je úctyhodných 92 rokov.

Jeho nezameniteľné kresbičky z knižiek a časopisov robili neodolateľné lákadlo všetkých detských dušičiek. Ak mám hovoriť za seba, podobne bolo tomu aj u mňa. Roztomilé postavičky a „FARBY, FARBIČKY“. To hovorí za všetko.

Hlavným ilustrátorom záverečného čísla 12. tohto ročníka bol Miroslav Cipár (*08.01.1935). Dnes mu je úctyhodných 82 rokov.

Z časopisu Bibiana citujem:

Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry.

Pre obidva čísla a zrejme aj pre celý ročník, je charakteristické vysoké percento prekladov z cudzojazyčných publikácií. Napr. od taliana Gianni Rodarida, českých spisovateľov Aloisa Mikulu, Zdeněka Kriebla, Oldřicha Sirovátka, či od nemeckého autora Ruth Meine.

Záverečný komiks o Javuške na obálke z 1. čísla ilustroval Miloš Nesvadba

…kým posledné 12. číslo nakreslila žiačka ZDŠ (Základná deväťročná škola) v Pezinku, Katka Budajová.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54

Názov titulku sme naschvál sformulovali ako „Prvá zo série“. Dôvodom bol rôznorodý historický vývoj časopisu ZORNIČKA, na našom webe prezentovaný v článku pána Michala Hvoreckého „DOSPĚLÝ ČTENÁŘ DĚTSKÝCH ČASOPISŮ“ z 16.1.2017

Za originál tohto výtlačku chceme poďakovať pánovi Alexandrovi, ktorý nám toto číslo nie len daroval, ale ho aj zaslal na vlastné trovy. Veľmi ďakujeme!

ZORNIČKA – časopis pre deti od 6 do 8 rokov. Vychádzala podobne, ako ostatné detské časopisy 2 x mesačne. Vždy 1. a 15. v mesiaci, s výnimkou prázdnin. Aj keď redakcia časopisu vydavateľstva SMENA sídlila v Bratislave, tento ročník bol tlačený v tlačiarni „SVOBODA tlačiarenský závod n.p., Praha“.

Hlavnou redaktorkou bola Mária Masaryková – slovenská spisovateľka a autorka literatúry pre deti a mládež, známa pod menom Mária Ďurčíková. Ostatné mená spolupracovníkov redakčného tímu sme sa však z tiráže nedozvedeli.

Jej rozmery boli 180 mm x 260 mm a mala 16 strán. Ako je patrné z uvedených rozmerov, ZORNIČKY 5. ročníka boli menšieho formátu, ako si ich pamätáme zhruba od 60-siatich rokov až do dnes.

Logo ZORNIČKY sa v priebehu desaťročí niekoľkokrát zmenilo a pre tento ročník boli typické dve hviezdičky zakomponované do jej názvu.

Už pôsobivý obal naznačuje, v akom duchu sa bude niesť celé číslo. Podobne, ako iné detské, ale aj nedetské časopisy z 50 rokov aj ZORNIČKA bola ovplyvnená budovateľskou ideológiou komunistickej strany. V žiadnom čísle nesmeli chýbať ilustrácie znázorňujúce významné osobnosti „veľkého brata“ Sovietskeho zväzu.

V časopise boli publikované poviedky, básne a rečňovanky známych slovenských autorov, ako M.Ďurčíková, Jozef Horák, Ferdinand Gabaj, Krista Bendová, Ľudmila Podjavorinská, Karol Kuzmány a iní. Škola, usilovnosť, dobré známky. To bolo nosnou témou všetkých príspevkov.

Číslo je bohato ilustrované rôznorodými maliarmi. Okrem iných aj kresbami Martina Benku.

Posledné stránky sú venované zahraničným ľudovým rozprávkam, ktoré boli aj s ilustráciami prebrané z detských časopisov krajín bývalého socialistického bloku.

V závere čísla je uverejnená scénka, v tej dobe veľmi obľúbená súčasť rozličných vystúpení a slávností. V tomto prípade je to „poslovenčená“ scénka z Českého časopisu Mateřídouška.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1953-54, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany