MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ZORNIČKA

15 x časopis – ZORNIČKA – 27.ročník – 1974-75

Dnešným príspevkom zaraďujeme do archívu 15 čísel časopisu ZORNIČKA z 27.ročníka. Upozorňujem však, že č.7 má na stranách nejaké výstrižky a č.14 je neúplné. Chýbajú mu strany. Napriek tomu som sa ich však rozhodol publikovať. Snáď sa niekto nájde na ich doplnenie, tak ako aj na doplnenie chýbajúcich čísel ku kompletizácii daného ročníka.

Z tiráže vyberáme: ZORNIČKA, literárny a obrázkový časopis najmladších čitateľov, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Jarmila Štítnická, výtvarný redaktor Zoltán Salamon, odborná redaktorka Elena Bagiová, redaktorky Libuša Friedová, Mária Nevrlá, Ivana Havranová. Tlač: Polygrafické závody, n. p., Bratislava, Krasňany.

Podobne ako to bolo aj v niektorých iných ročníkoch, bol určený každému číslu hlavný ilustrátor, ktorého kresby prevládali v konkrétnom výtlačku.

 • č.1 – IVAN POPOVIČ
 • č.2 – JURAJ KOTOUČEK
 • č.3 – ALOJZ MIKULKA
 • č.4 – ZOLTÁN SALAMON
 • č.5 – BOŽENA AUGUSTÍNOVÁ
 • č.6 – IRENA TARASOVÁ
 • č.7 – OĽGA JOHANIDESOVÁ
 • č.8 – JANA POGORIELOVÁ
 • č.9 – MILOŠ NESVADBA
 • č.10 – VIKTOR HOLEČKO
 • č.12 – BLANKA VOTAVOVÁ
 • č.13 – EUGÉNIA LEHOTSKÁ
 • č.14 – ĽUBICA KONČEKOVÁ
 • č.15 – HELENA ZMATLÍKOVÁ
 • č.17 – IRENA TARASOVÁ

Zaujímavosťou tohto ročníka ja č.17 vydané k 30.výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou a zredigované  v spolupráci s redakciou MATĚŘÍDOUŠKY, ktoré tvorili preklady z českej poézie a prózy.

Medzi pravidelné rubriky ročníka patrili:

ČO VY NA TO, SLUŠÍ SA TO? – Kreslený seriál Viery ŠtítnickejIvana Popoviča o tom čo sa má robiť a čo nie.

OBRÁZKY PEKNE SAMI VYMAĽUJTE SI PASTELKAMI! – Strana omaľovániek.

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – Okrem slovenských, sa tu uverejňovali aj preklady rozprávok z iných krajín. V prevažnej miere však z republík bývalého ZSSR. Ako Ukrajina, Rusko, Estónsko, ale aj z iných štátov Turecko, India, Francúzsko, Juhoslávia a iné.

PERLIČKY Z VESELEJ KAPSIČKY – Kreslené, písané a veršované tipy a fórky.

ODKIAĽ MÁME VECI ZNÁME? – Popis všetkého živého, aj neživého pochádzajúceho z prírody.

POZOR, DETI, KRIŽOVATKA! – dopravná výchova

MÁŠ BÁSNIČKU PRE ZORNIČKU? – poézia a próza detí, zaslaná do redakcie

TU SI HLAVU LÁM! – hlavolamy, hádanky, krížovky

Z DIELNIČKY ZORNIČKY – nápady, návody, postupy pre domácu tvorbu a zručnosť

Tento ročník neobsahoval žiaden typický komiks. Jedine na poslednej strane prebalu  sa objavoval obrázkový seriál odbornej detskej lekárky Viery BucháčovejPRÍHODY S MYDLINKOU, ilustrovaný Ivanom Popovičom. Motív bol čerpaný z rád krátkeho článočku spomínanej doktorky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z let 1974-75, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ZORNIČKA  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ZORNIČKA zde >>>

Darovaná ZORNIČKA – 7.ročník – 1954-55

V príspevku z 26.2.2017 sme predstavili ZORNIČKU zo 6.ročníka. Dnes publikujeme jedno číslo z nasledujúceho 7.ročníka 1954–55. Obidve čísla majú niekoľko spoločných znakov. Logo, z každého ročníka mám iba jedno číslo a hlavne, že podobne ako u predchádzajúceho, bolo aj toto číslo pre náš projekt darované. Keď sa pán Marek z Brezna dozvedel na aké účely bude časopis použitý, venoval nám ho aj s úhradou poštovného. Za to sa mu chceme úprimne poďakovať. Ďakujeme!

Z tiráže sa toho veľa vyčítať nedá. Iba to, že sa zmenila hlavná redaktorka. Stala sa  ňou spisovateľka Mária Haštová, ktorá údajne na tomto poste zotrvala až do roku 1959. Zvýšila sa aj cena výtlačku. A to z 0,60 Kčs na 1 Kčs. Rozmery narástli na 225 mm x 300 mm, ale počet strán zostal nezmenený.

Pri príležitosti 30.výročia vydavateľstva SÚV SZM SMENA vychádzali v časopise ELEKTRÓN charakteristiky vydávaných časopisov pre deti a mládež. ZORNIČKU charakterizovali takto:

Keby išlo o článok z astronómie, písali by sme o Zorničke ako o hviezde, ktorá sa večer prvá objavuje na oblohe a ráno najdlhšie svieti. Dozvedeli by sme sa, že ide o druhú planétu našej slnečnej sústavy, ktorá obieha okolo Slnka v strednej vzdialenosti 108 miliónov km za 225 dní, atd.

Ale chceme vám povedať niekoľko údajov o Zorničke, ktorú ste nosili v školských aktovkách, aby ste sa aj z nej naučili prvé písmená. O Zorničke, ďalšom zo sústavy detských časopisov, ktoré vydáva vydavateľstvo Smena.

Tu sú: Zornička, nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, je literárnym a obrázkovým časopisom pre najmladších čitateľov. Toto určuje obsah a výzor Zorničky už od jej prvého čísla, ktoré vyšlo viac ako pred tridsiatimi rokmi, v roku 1948. S počiatku až po dvadsiaty ročník vychádzala Zornička ako mesačník. Od dvadsiateho ročníka vychádza ako štrnásťdenník. Za necelých tridsaťjeden rokov vyšli milióny jej výtlačkov. Len v súčasnom XXXI. ročníku vyjde spolu 3 120 000 výtlačkov… Medzi spolupracovníkov Zorničky patrili vždy významní básnici, spisovatelia, výtvarníci a hudobní skladatelia, pričom mnohí z nich sa predstavili verejnosti práve na jej stránkach. Svojou tvorbou na vysokej umeleckej úrovni pomáhali dotvárať časopis na kultúrne noviny pre najmenších čitateľov, ktoré vedú deti adekvátnymi formami k základným hodnotám našej spoločnosti: k práci, k socialistickému u vlastenectvu, k obrane mieru, k medzinárodnej jednote a solidarite všetkých pracujúcich.

Zornička nezabúdala a nezabúda ani na polytechnickú výchovu, na súťaže a na rubriky, ktoré rozvíjajú rozumové schopnosti detí a ich fyzickú zdatnosť. Toto všetko zahŕňa aj súčasný ročník Zorničky s prevládajúcim dôrazom na Medzinárodný rok dieťaťa a 30.výročia Pionierskej organizácie. Plný farieb a hravosti vyžaduje od svojho mladého čitateľa od vstupnej básne až po obľúbený seriál o Mydlinke a maliarovi aktívnu spoluprácu pri plnení svojich úloh v systéme našej detskej a mládežníckej tlače.

Neviem aký obsah majú iné čísla tohto ročníka, ale v porovnaní z predchádzajúcim, bol tento menej agresívnejší v propagácii budovateľských ideálov. Možno že to spôsobil aktuálny mesiac vydania máj a s ním spojené ľudové zvyky. Zodpovedá tomu nie len obal (stavanie májov), ale aj celá štruktúra, ktorá sa nesie v duchu ľudovej nôty.

Aby sa nepovedalo, že sa zabudlo „na našich sovietskych priateľov“, druhá strana časopisu patrila poviedke OPRAVENÝ KONÍK, v ktorom figuroval sovietsky vojak.

Posledná strana časopisu obsahovala ľudové piesne hudobného skladateľa a Zaslúžilého umelca Janka Matušku (*25.10.1897 – +16.8.1959), podfarbené nádherným obrázkom grafičky a ilustrátorky Márie Želibskej (* 11.10.1913 – +12.12.1992).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZORNIČKA z roku 1954-55, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZORNIČKA – kliknutím na náhled strany:

Prvá a posledná z ročníka ZORNIČKA – 17.ročník – 1964-65

Oproti príspevku z 26.2.2017 Prvá zo série – ZORNIČKA 6.ročník – 1953-54 sme sa posunuli o vyše 10 rokov ďalej a predstavujeme dve čísla časopisu ZORNIČKA zo 60. rokov.

V tiráži sa uvádza: ZORNIČKA , nositeľka vyznamenania Za vynikajúcu prácu, časopis najmladších čitateľov. Vydáva Smena, vydavateľstvo SÚV CSM. Redakcia a administrácia Bratislava. Vychádza 12 ráz do roka. Vedúca redaktorka Jarmila Štítnická. Grafická úprava Elena Bagiová. Tlač Polygrafické závody, n. p., závod 1, Bratislava.

Logo tohto ročníka bolo zmenené. Zmizli hviezdičky a jednoduchý, krasopisný názov ZORNIČKY nahradilo fádne a proporcionálne písmo.

LOGO – ZORNIČKA – 6.ročnik

LOGO – ZORNIČKA – 17.ročník

V tomto ročníku bol určený hlavný ilustrátor, na základe čoho pôsobili jednotlivé čísla – rôznorode. O tom svedčia aj tieto dva výtlačky. Číslo 1. ilustroval známy český herec a ilustrátor kníh pre deti Miloš Nesvadba (*17. 4. 1925 ). Dnes mu je úctyhodných 92 rokov.

Jeho nezameniteľné kresbičky z knižiek a časopisov robili neodolateľné lákadlo všetkých detských dušičiek. Ak mám hovoriť za seba, podobne bolo tomu aj u mňa. Roztomilé postavičky a „FARBY, FARBIČKY“. To hovorí za všetko.

Hlavným ilustrátorom záverečného čísla 12. tohto ročníka bol Miroslav Cipár (*08.01.1935). Dnes mu je úctyhodných 82 rokov.

Z časopisu Bibiana citujem:

Z ilustrácií je evidentný tvorcov rukopis, štylizuje jednoduché predmety, ktoré skladá tvarovo i farebne do kompozične zoskupených obrazov plných fantázie. Príznačný je pre jeho ilustráciu sklon k symbolom, znaku a vytríbenej až historizujúco pôsobiacej ornamentike. Komično a humor sa odráža v jeho mnohých štylizovaných obrazoch umocnených živou farebnosťou a esenciou hry.

Pre obidva čísla a zrejme aj pre celý ročník, je charakteristické vysoké percento prekladov z cudzojazyčných publikácií. Napr. od taliana Gianni Rodarida, českých spisovateľov Aloisa Mikulu, Zdeněka Kriebla, Oldřicha Sirovátka, či od nemeckého autora Ruth Meine.

Záverečný komiks o Javuške na obálke z 1. čísla ilustroval Miloš Nesvadba

…kým posledné 12. číslo nakreslila žiačka ZDŠ (Základná deväťročná škola) v Pezinku, Katka Budajová.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ZORNIČKA v letech 1964-65, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ZORNIČKA do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: