MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ZLATÁ BRÁNA

Kompletní ZLATÁ BRÁNA – 10.ročník – 1928-29

Dnešní čísla časopisu ZLATÁ BRÁNA jsou  archivována a zpřístupněna díky Damrovi. Za všechny uživatele www.detske-casopisy.cz mu títo moc děkuji.

Pro ty, které  ZLATÁ BRÁNA zaujala, doplňuji informaci, že předchozí ročník tohoto titulu byl publikován 26.1.2015.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 621: „V samostatném Českloslovensku šlo o prvně nově vzniklý titul určený menším dětem. ZLATÁ BRÁNA se vyvinula z přílohy „Dětský koutek“ TĚLOCVIČNÉHO RUCHU DTJ. Byla určena pro děti dělníků, členů Dělnických tělovýchovných jednot. Její obsah však nebyl výhradně levicový a politickým otázkám se nevěnovala. Byla časopisem především beletristickým. V úvodníku prvního čísla redakce oslavuje vznik samostatného státu a vytyčuje si program: „Chceme se pokusit uhájit vám toho, čeho se nám samým nedostalo v plné míře: ochránit vaše dětství, umožnit vám detství jaré a čisté, krásné a bohaté. Ve vás, ve svých dětech, chceme opravit sebe a ukládat své nejlepší.“

Časopis vydával Svaz dělnických tělovýchovných jednot. Po prvním ročníku se Ferdinand Krch vzdal redakce, kterou převzal Hanuš Sedláček-Promyk a po Krchově odmítnutí se na časopisu dále podílet mu stanovil nový, levicovější, nijak ale radikální směr.

Časopis byl kvalitně graficky vypraven (vycházel černobíle, s ilustracemi i fotografiemi, časté byly reprodukce obrazů)  a brzy se dostal jak čtenářsky, tak u odborné veřejnosti mezi špičku dětských časopisů u nás. I v tomto titulu se presidentu Masarykovi říkalo pravidelně „tatíček“. Časopis byl úředně  zastaven roku 1943.“  Celá citace je v článečku 26.1.2015.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZLATÁ BRÁNAkliknutím na náhled strany:

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_01

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_02

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_03

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_04

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_05

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_06

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_07

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_08

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_09

ZLATA_BRANA_10.rocnik_(1928-29)_cislo_10

 

 

Kompletní ZLATÁ BRÁNA – 9.ročník – 1927-28

Díky neúnavné píli přítele Damra při digitalizaci prvorepublikových skvostů mezi dětskými časopisy, můžeme dnes prvně na www.detske-casopisy.cz archivovat časopis ZLATÁ BRÁNA.

Tento 9.ročník vycházel v letech 1927-1928. Damrovi se jej podařilo digitalizovat kompletně! Patří mu veliké díky.

Protože ZLATÁ BRÁNA patří v dnešní době mezi méně známé tituly, dovoluji si pro letmé seznámení s ní raději citovat :-)

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 62x: „V samostatném Českloslovensku šlo o prvně nově vzniklý titul určený menším dětem. ZLATÁ BRÁNA se vyvinula z přílohy „Dětský koutek“ TĚLOCVIČNÉHO RUCHU DTJ. Byla určena pro děti dělníků, členů Dělnických tělovýchovných jednot. Její obsah však nebyl výhradně levicový a politickým otázkám se nevěnovala. Byla časopisem především beletristickým. V úvodníku prvního čísla redakce oslavuje vznik samostatného státu a vytyčuje si program: „Chceme se pokusit uhájit vám toho, čeho se nám samým nedostalo v plné míře: ochránit vaše dětství, umožnit vám detství jaré a čisté, krásné a bohaté. Ve vás, ve svých dětech, chceme opravit sebe a ukládat své nejlepší.“

Zlata brana ukazka

Časopis vydával Svaz dělnických tělovýchovných jednot. Po prvním ročníku se Ferdinand Krch vzdal redakce, kterou převzal Hanuš Sedláček-Promyk a po Krchově odmítnutí se na časopisu dále podílet mu stanovil nový, levicovější, nijak ale radikální směr.

„Píše mládeži proletářské, nestaví jí však na oči nespravedlivé bohatství horních vrstev společnosti, aby vzbuzovala závist a zášť v útlých srdcích, nýbrž snaží se jí dodati odvahy k boji životnímu, pěstuje v ní lásku k bližnímu a snášenlivost, vštěpuje jí vědomí pravé ceny člověka, jež neleží v bohatství, dopřává jí radosti z krásy, hry i práce.“

V obsahu titulu se objevovala především domácí i překladová beletrie, na pokračování časopis tiskl např. i Setonovu „Knihu lesní moudrosti“. Dále návody k dětským činnostem a hrám, dětské písně s notovými zápisy, úkoly a také ve velké míře príspěvky malých čtenářů, jejich ilustrace, říkanky, krátké prózy, návody k ručním pracím a kresby, ale i linoryty. Dětské obrázky se objevovaly dokonce na obálce časopisu. Další výtvarný doprovod tvořily původní ilustrace a reprodukce děl významných
malířů, případně reprodukované fotografie. Děti pro časopis také sbíraly lidovou slovesnost (např. říkadla) ve svém okolí. Časopis vydával zvláštní čísla (např. pro pro junáky, prázdninové číslo, číslo pro nejmenší aj.). Významnou část tvořily články věnované tělovýchově. Obvyklou postavičkou v obsahu časopisu byl Kašpárek i rubrikou „Kašpárkovy hádanky“.

Časopis byl kvalitně graficky vypraven (vycházel černobíle, s ilustracemi i fotografiemi, časté byly reprodukce obrazů)  a brzy se dostal jak čtenářsky, tak u odborné veřejnosti mezi špičku dětských časopisů u nás. I v tomto titulu se presidentu Masarykovi říkalo pravidelně „tatíček“. Časopis byl úředně  zastaven roku 1943.“

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZLATÁ BRÁNAkliknutím na náhled strany:

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_01

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_02

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_03

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_04

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_05

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_06

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_07

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_08

ZLATA_BRANA_9.rocnik_(1927-28)_cislo_09-10