MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ZÁPISNÍK

Další ZÁPISNÍK – 12.ročník – 1968

Dnes archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Karbulínek a opravil Pepan. Veliký dík!

V tiráži časopisu lze číst:ZÁPISNÍK 68 – vydává hlavni politická správa Čs. lidové armády ve Vydavatelství časopisů MNO, n. p.. Praha 1, Vladislavova 26. telefon 237646-9. Šéfredaktor dr. Milan Cedr. zástupce Jaromír Grézl. grafická úprava M. Havlíček a P. Frček. Redakce: Praha 1. Jungmannovo 24. tel. 234355-8 a 240120. Vychází čtrnáctidenně. Za rok vyjde 26 čísel. Cena výtisku 2 Kčs. pololetní předplatné 26 Kčs. Rozšiřuje PNS. v jednotkách ozbrojených sil VC MNO — administrace. Praha 1. Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. v armádě každý distributor tisku. Dohlédací pošta Praha 01. Tiskne Polygrafia závod 2. Praha 5. Grafická 1. a Svoboda. S. M. Kirova 43, Praha 5. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — vývoz tisku. Jindřišská 14. Praha 1. Nevyžádané materiály se nevracejí. Toto číslo bylo dáno do tisku 16. prosince 1967.“

Poprvé se nám kompletní číslo ZÁPISNÍKU podařilo archivovat 4.1.2017. Bylo to 19.číslo 11.ročníku z roku 1967. Zmiňuju to proto, že skladba dnes archivovaného čísla se proti předchozímu roku nijak výrazně nezměnila.

Cílovou skupinou ZÁPISNÍKU byli středoškoláci (budoucí vojíni základní vojenské služby) a starší – včetně vojáků. Proto obsah časopisu balancuje mezi poutavým „čtením“ přijatelným pro mládež (viz níže uvedená ukázka „kresleného seriálu“ POKLAD NA OSTROVĚ), populární četbou (například níže uvedená ukázka HVĚZDY FILMOVÉHO NEBE), na tehdejší dobu „bulvárně“ laděnými články (např. fotografie „začínající filmové hvězdičky“) i povinně ideologicky laděnými články.

Rozličné mini encyklopedie jsou oblíbeným tématem časopisů s širším čtenářským záběrem. ZÁPISNÍK na čtyřech stranách přinášel MALOU ENCYKLOPEDII:

I populární zpěváci (pokud neměli štěstí na „modrou knížku“) museli absolvovat základní vojenskou službu. Pavel Novák (*1944 +2009) ji měl jako absolvent vysoké školy sice kratší než ostatní „záklaďáci“, ale i tak si musel to své „odkroutit“.  Byť s určitými úlevami: „Po promoci v červnu 1967 jsme my všichni vojenští katedristé – zdravotníci UP až na Pavla Nováka strávili následujících pět týdnů na soustředění a poddůstojnických zkouškách v záložních a tou dobou pustých kasárnách v Uherském Hradišti. Jak nám sdělili Čuňasovi dosavadní kolegové, Čuňas, ze soustředění vyreklamován, odletěl s orchestrem Karla Krautgartnera na turné po Sovětském svazu.“

HVĚZDY FILMOVÉHO NEBE měly formát kartotéky (jak ji známe třeba z časopis ABC a jeho Atlasů). Z jedné strany fotografie a z druhé strany text, tak aby bylo možno rozstříhat na jednotlivé karty stejného formátu.

Zřejmě nejpoutavější částí ZÁPISNÍKU bylo výpravné zpracování k románu R. L. Stevensona. Převyprávěl jej Jaromír Kincl a úžasnými černobílými ilustracemi doprovodil Gustav Krum (mimo jiné – bojoval v 1. československého armádního sboru Ludvíka Svobody a po válce si užil i gulagu). Klasiku dobrodružné literatury POKLAD NA OSTROVĚ s originálním Krumovým doprovodem, vydali zanedlouho (1970) i knižně. V roce 2005 vyšlo znovu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZÁPISNÍK z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ZÁPISNÍK – 27.ročník – 1983

Dnes archivované číslo časopisu ZÁPISNÍK z roku 1983 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Hozd. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:Z´83 (Zápisník) – NOSITEL VYZNAMENÁNÍ ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI. Vydává hlavní politická správa Čs. lidové armády ve vydavatelství Naše vojsko, n.p. …. Šéfredaktor Ing. Miroslav Linha. Zástupce šéfredaktora dr. Jiří Daníček. Grafická úprava Miloslav Havlíček a Pavel Frček. Vychází čtrnáctidenně, za rok vyjde 26 čísel. Rozšiřuje PNS. …. V jednotkách ozbrojených sil rozšiřuje vydavatelství Naše vojsko – administrace. Tiskne Naše vojsko. …. Nevyžádané rukopisy, fotografie, diapozitivy a kresby se nevracejí. Materiály tohoto čísla dány do tisku 10. 8. 1983. Vychází 2. 9. 1983″ Časopis vycházel v rozsahu 68 stran s barevně vyvedenými stranami 1-2 a 67-68, stál 3,5 Kčs.

Nakladatelství Naše vojsko vzniklo na základě rozhodnutí Ministerstva národní obrany v roce 1945 a jeho hlavním účelem byla produkce vojensko-odborné literatury a literatury určené pro prezentaci armády. K těmto účelům také sloužil časopis ZÁPISNIK. Cílovou skupinou ZÁPISNÍKU byli středoškoláci (budoucí vojíni povinné dvouleté základní vojenské služby) a starší – včetně vojáků. Proto obsah časopisu balancuje mezi poutavým „čtením“ přijatelným pro mládež, populární četbou i povinně ideologicky laděnými články. Vzhledem k vydavateli ZÁPISNÍKU i cílové skupině jeho čtenářů je pochopitelné, že většinová témata publikovaných článků se nějak dotýkala armády.

Mimo naučně-vzdělávacích článků, otiskoval ZÁPISNÍK rozhovory s populárními osobnostmi československého „showbusinessu“.

ZÁPISNÍK  se snažil profilovat jako pestrý magazín zajímavostí ze všech kontinentů i rozličných oborů lidské činnosti, informovat o úspěších vědy a techniky.

VĚDECKOFANTASTICKÉ POVÍDKY byly do ZÁPISNÍKU zařazovány pravidelně.

Nepostradatelnou pravidelnou rubrikou byl HUMOR:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZÁPISNÍK z roku 1983, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ZÁPISNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Časopis pro vojáky – ZÁPISNÍK – 26.ročník – 1982

Dnes archivované číslo časopisu ZÁPISNÍK roku 1982 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Hozd. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že časopis Z´82 (ZÁPISNÍK) je nositelem VYZNAMENÁNÍ ZA UPEVŇOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ VE ZBRANI. Vydává jej hlavní politická správa Čs. lidové armády ve vydavatelsví Naše vojsko, n.p. Vychází jako čtrnáctidenník a stojí 2,5 Kčs. Šéfredaktor je Ing. Miroslav Linha. ZÁPISNÍK měl rozsah 66 stran a otiskoval články v češtině i slovenštině.

Název časopisu ZÁPISNÍK se měnil podle kalendářního roku, kdy právě vycházel. Takže správný název časopisu v titulu tohoto článečku by měl znít ZÁPISNÍK 82 (vycházel v roce 1982). Podobně obměňoval svůj název i časopis MY.

Cílovou skupinou ZÁPISNÍKU byli středoškoláci (budoucí vojíni povinné dvouleté základní vojenské služby) a starší – včetně vojáků. Proto obsah časopisu balancuje mezi poutavým „čtením“ přijatelným pro mládež, populární četbou i povinně ideologicky laděnými články. Vzhledem k vydavateli ZÁPISNÍKU i cílové skupině jeho čtenářů je pochopitelné, že většinová témata publikovaných článků se nějak dotýkala armády.

S časopisem ZÁPISNÍK dlouhodobě spolupracoval Gustav Krum (*1924   +2011) – publikoval zde  kreslené seriály inspirovené klasickými romány – například TARZANŮV NÁVRAT (podle románů Tarzanovy šelmy a Tarzanův návrat Edgara Rice Burroughse), POKLAD NA OSTROVĚ (podle románu Roberta Louise Stevensona) či VINNETOU (podle Karla Maye). Ilustroval i rubriku VOJENSKÉ DĚJINY NAŠICH NÁRODŮ.

Portál iDnes.cz publikoval před šesti lety, kdy Gustav Krum zemřel, stručnou informaci o jeho životě (na www.detske-casopisy.cz lze dohledat více informací):

„Mládí Gustava Kruma bylo jako vystřižené z některého z jím ilustrovaných románů. Jako jihlavský rodák a syn německého otce musel za války narukovat do německé armády. Na východní frontě se mu podařilo přeběhnout na sovětskou stranu a přidat se ke Svobodově československé armádě. S tou absolvoval mimo jiné i boje u Dukly.

S armádou však nedoputoval až domů, byl zajat a jako „Němec“ se dostal do sovětského zajateckého tábora. Do Československa se vrátil až dva roky po válce. Nejprve pracoval jako malíř porcelánu ve Staré Roli na Karlovarsku, v roce 1949 se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze.“

Mimo naučně-vzdělávacích článků, otiskoval ZÁPISNÍK rozhovory s populátními osobnostmi československého „showbusinessu“.

Časopis býval zdarma k dispozici vojákům na každé PVS (politicko výchovná světnice) spolu s ostatním tiskem – počínaje povinným RUDÝM PRÁVEM, konče OBRANOU LIDU.  V době, kdy jsem „kroutil“ základní vojenskou službu, jsem jako první v ZÁPISNÍKU nalistoval dvojstranu HLEDÁME PÍSNIČKU MĚSÍCE, abych si mohl vystřihnut text (a naučil se písničku hrát) než mne někdo předběhne :-).

VĚDECKOFANTASTICKÉ POVÍDKY byly do ZÁPISNÍKU zařazovány pravidelně.

Jedním z pravidelných témat, které oslovily téměř každého, byla rubrika PRO VOLNÉ CHVÍLE:

V době ve které neexistoval internet, email, facebook, sms, … byly v mnohých časopisech zaměřených na mládež otiskovány rubriky typu DOPISOVAT SI CHCE :

Obrázek jednadvacetileté Kateřiny Lojdové (pozdější herečky, televizní hlasatelky a političky) byl na předchozí straně doplněn textem: „Představujeme vám Kateřinu Lojdovou, studentku DAMU, o které platí přesně to, co jsme právě řekli. Ale o adresu si nepište, nesdělujeme ji.“ 

Poslední celobarevná strana ZÁPISNÍKU byla věnována profilům populárních fotbalistů.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ZÁPISNÍK roku 1982, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu ZÁPISNÍK– kliknutím na náhled strany: