SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: VČIELKA

5.čísel časopisu VČIELKA – 34.ročník – 1991-92

Časopis VČIELKA patrí medzi tie šťastnejšie, ktorým sa podarilo prežiť zmenu politického režimu v roku 1989 a vychádza až do dnes.

V tiráži sa uvádza ako šéfredaktorka Viera Dobiašová, redaktorka Mária Herzánová, redaktorka-grafička Hana Krepopová. Počas školského roku vyšlo 10 čísel a cena jedného výtlačku bola 4 Kčs.

Okrem čísla z 33.ročníka (1990-91) a pre porovnanie čísla z roku 2015, sme zatiaľ nepublikovali vývoj VČIELKY v porevolučných rokoch. Prvá polovica 33.ročníka sa ešte držala štandardného formátu. Tak po obsahovej štruktúre, ako aj v rozmeroch výtlačku 206 mm x 148 mm.

34.ročník však so sebou priniesol dve výrazne zmeny. Rozmery časopisu narástli zhruba do veľkosti A4  – 206 mm x 292 mm a novinkou bolo aj jeho horizontálne rozdelenie na dve časti s možnosťou rozstrihnutia. Táto novinka sa objavila už aj v číslach z druhej polovice 33.ročníka. Avšak to bolo ešte vo fáze experimentovania a hľadania si nového formátu.

Inovácii sa nevyhlo ani logo časopisu. Aj keď v prvom čísle obsahovalo maskota včielkárskych komiksov včielku Medušku od B. Plocháňovej, od druhého čísla sa v ňom už neobjavila. Menila sa len jeho farba v závislosti od farebného podkladu titulnej strany.

Spodná časť časopisu bola určená pre samostatnú prácu detí. Stačili im k tomu farbičky, ceruzka a niekedy iba nožničky a lepidlo.

Stredná dvojstrana pritiahla k časopisu aj rodiča, prípadne staršieho súrodenca. Obsahovala nie len spoločenskú hru, ale aj figúrky, ktoré bolo potrebné vystrihnúť a zlepiť.

Pozornosť si zaslúži KUKOVO OKIENKO. K deťom sa z neho prihováral Kuko, známa postavička z nedeľnej detskej relácie STV Od Kuka do Kuka. Pre osvieženie pamäti, kliknite na názov.

Spolu s moderátorkou Patríciou Jarjabkovou (Paťka) púšťali deťom rôzne animované, hrané a bábkové rozprávky. Účinkovala v relácii celých 16 rokov, až do jej ukončenia v roku 1995.

Obľúbený komix Včielka Meduška bol na zadnej strane nahradený komiksom bez slov ilustrovaným Annou Kolářovou. Graficky stvárňoval krátke básne spisovateľa Pavla Štefánika.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČIELKA z roku 1991-92, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VČIELKA  – kliknutím na náhled strany:

Dve čísla časopisu VČIELKA – 21.ročník – 1978-79

21.ročník časopisu VČIELKA otvárame dvomi zdigitalizovanými číslami.

Šéfredaktorkou tohto ročníka bola Eva Rajčáková, redaktorka Mária Herzánová a grafička Hana Krepopová. V tiráži sa uvádza, že v tomto roku  vychádzal 20 x ročne, za cenu 80 halierov.

Úlohu a poslanie VČIELKY charakterizuje článok k tridsiatemu výročiu vzniku vydavateľstva SMENA uverejneného v časopise ELEKTRÓN:

„Pred dvadsiatimi rokmi začal v Bratislave vo vydavateľstve ÚV SZM Smena vychádzať časopis Včielka, určený deťom predškolského veku tri až šesťročným.

Časopis píše deťom o deťoch, o veciach okolo nich, zoznamuje deti so spoločenskými javmi prístupnými ich veku, s javmi v prírode v každom ročnom období, vštepuje im od malička lásku k rodine, k vlasti, ku kamarátom, k spoločnosti, k práci, k zvieratkám a ostatnej prírode. Prináša také príspevky, ktoré nabádajú deti, aby premáhali zlé vlastnosti, aby neboli sebecké, aby hovorili pravdu, aby sa vedeli prispôsobiť kolektívu, aby si vedeli šetriť svoje veci i spoločný majetok. Prístupným spôsobom čitateľa oboznamuje s jednoduchým i poznatkami z prírodných vied a techniky. Vedie ich k úcte k ľudom, k spoločnosti, ku kamarátom a starším osobám. Dbá o to, aby z uverejnených príspevkov čitatelia mali citový i estetický zážitok, aby príspevky pozitívne pôsobili na vytváranie pekných povahových čŕt.

Akými formami pôsobí časopis na svojho malého čitateľa? Predovšetkým umeleckými formami. A to: poviedkami, veršami, rozprávkami, piesňami, scénkami, hádankami, riekankami, ktoré sú doplnené peknými, hodnotnými ilustráciami. Na pobavenie uverejňuje skladačky, omaľovačky, hry a veselé obrázkové seriály.Včielka sa usiluje reagovať aj na aktuálne udalosti nášho verejno-spoločenského života, ktorého sa dieťa spolu s dospelými často aj aktívne zúčastňuje. Také¬ to príspevky poslúžia najmä pri výchove detí v kolektívnych zariadeniach.

Včielka Meduška – postavička časopisu sa už dlhé roky deťom prihovára v rozprávočkách, poviedkach i veršíkoch. Mnohé deti ju nazývajú svojou kamarátkou. Vie ich pobaviť a byť im nápomocná pri rôznych problémoch. Do časopisu prispievajú významní spisovatelia a výtvarníci.

Spolu s nimi sa redakcia usiluje pripravovať jednotlivé čísla Včielky tak, aby sa deťom páčila a aby ich pobavila.“

Pre čísla tohto ročníka bolo charakteristické určenie hlavného ilustrátora. V čísle 6. to bola Božena Plocháňová a v čísle 7. Štefánia Ábelová.

Ako malý chlapec som si nevedel predstaviť VČIELKU bez ilustrácií Boženy Plocháňovej. Podľa mňa jej obrázky robili VČIELKU, VČIELKOU. Tak tomu bolo aj v tomto ročníku.

A to vrátane loga,

rozprávky od Eleny Čepčekovej – MEDUŠKINA ROZPRÁVKA,

až po obľúbený komix na poslednej strane HANKA A MIŠKO.

Niet hádam čísla, ktoré by neobsahovalo rozprávku, poviedku, alebo verše preložené z češtiny. Mária-Rázusová Martáková v komixe DOLÁMAL SA MRAVČEK V HORE prebásnila verše známeho leporela veršov Jozefa Kožíška – POLÁMAL SE MRAVENEČEK.

Pre porovnanie ako sa jej to podarilo, uvádzame českú aj slovenskú verziu:

ČESKÁ VERZIA SLOVENSKÁ VERZIA
 • Polámal se mraveneček,
 • ví to celá obora,
 • o půlnoci zavolali
 • mravenčího doktora.
 • Dolámal sa mravček v hore,
 • všade o tom hovoria.
 • O polnoci zavolali
 • k mravčekovi doktora.
 • Doktor klepe na srdíčko,
 • potom píše recepis,
 • třikrát denně prášek cukru,
 • bude chlapík jako rys.
 • Doktor klope na srdiečko,
 • potom píše recepis:
 • „Trikrát denne prášok cukru,
 • bude chlapík ako rys.“
 • Dali prášku podle rady,
 • mraveneček stůně dál,
 • celý den byl jako v ohni,
 • celou noc jim proplakal.
 • Dali prášky podľa rady,
 • mravček ďalej chorý je.
 • Vo dne horí, v noci plače,
 • neje im a nepije.
 • Čtyři stáli u postýlky,
 • pátý těšil neplakej,
 • pofoukám ti na bolístku,
 • do rána ti bude hej.
 • Štyria stáli pri postieľke,
 • piaty tešil: ,,Ticho lež,
 • pofúkam ti na boľačku,
 • a do rána ozdravieš.“
 • Pofoukal mu na bolístku,
 • pohladil ho po čele,
 • hop a zdravý mraveneček
 • ráno skáče z postele.
 • Pofúkal mu pliecko, nôžky,
 • pohladil ho po čele.
 • Hop! A mravček zdravý ráno
 • vyskočil už z postele!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu VČIELKA v rokoch 1978-79, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu VČIELKA   – kliknutím na náhled strany: