MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: VATRA

VATRA – první časopis LIGY LESNÍ MOUDROSTI

Prvním časopisem českých woodcrafterů ve dvacátých letech minulého století byla VATRA LESNÍ MOUDROSTI. Dnes tu přinášíme 2.číslo jeho 4.ročníku (1925-26).

VATRA vycházela od roku 1922 asi do roku 1929. V lednovém čísle roku 1932  jiného časopisu LLM (LIGY LESNÍ MOUDROSTI) – HLASATELI byl ohlášen osmý ročník VATRY, ale zdá se, že vyšlo jen jedno číslo – a to až v roce 1934.

I tento časopis vystřídal několik názvů. V 1.ročníku se tento časopis jmenoval VATRA ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ – v letech 1922-23 vyšlo nejvíc čísel – celkem 10 (z toho byl jeden dvojčíslem) v celkovém rozsahu 152 stran.

Ve 2.ročníku byl časopis přejmenován na VATRA LESNÍ MOUDROSTI – v letech 1923-24 vyšly 4 čísla (dohromady 74 stran), název zůstal zachován i pro 3.ročník (5.čísel),4.ročník (6 čísel) a 5.ročník (6.čísel).

6.ročník byl přejmenován na VATRA LIGY LESNÍ MOUDROSTI – v roce 1928 vyšly 4 čísla pod tímto názvem.

V 7.ročníku nesl časopis jen zkrácený název VATRA – v roce 1929 vyšlo 6 čísel a v 8.ročníku, který vyšel až v roce 1934 vyšlo jen jedno jediné číslo.

Oficiálním časopisem LLM po roce 1989 byl časopis BIZONÍ VÍTR který v roce 2009 přejmenovali na WOODCRAFT.

Podobnou linii jako VATRA a později jeho nástupce BIZONÍ VÍTR, v sobě nesl v devadesátýchletech minulého století i časopis WAMPUM NESKENONU, který je na tomto webu relativně dobře archivován.

Podtitul v tiráži VATRY LESNÍ MOUDROSTI zní „list pro československou mládež a její přátele, orgán Ligy L. M.„.
Jednotlivá čísla 4.ročníku vyšla pravděpodobně v říjnu 1925, prosinci 1925, březnu 1926, dubnu 1926, červnu 1926 a listopadu 1926. Formát časopisu byl menší -16 x 24 cm.

V době, kdy 4.ročník VATRY vycházel, měla tehdejší LIGA LESNÍ MOUDROSTI necelou tisícovku členů sdružených v asi 50 jednotkách –  „kmenech“.

Na webu LIGY LESNÍ MOUDROSTI se o roce 1922 mimo jiné píše, že „Byl vydáván časopis VATRA, v té době jeden z nejlepších časopisů pro mládež“. I když je toto tvrzení z dnešního hlediska trochu odvážné a diskutabilní, zcela určitě je VATRA časopisem přinejmenším zajímavým a jsem rád, že se podařilo na tento web archivovat zatím alespoň jedno číslo.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu VATRA – kliknutím na náhled strany:

VATRA_LESNI_MOUDROSTI_4_(1925-26)_cislo_2