MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ÚTĚCHA

ÚTĚCHA – 4.ročník – 1925-26

Dnes archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA z let 1925-26 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík!

V tiráži ÚTĚCHA – ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE V REPUBLICE RAKOUSKÉ  lze vyčíst: „ŘÍDÍ REDAKČNÍ KRUH „ÚTĚCHY“ Redaktor Ant. Machát, vedoucí redaktorka A. Dvořáková; Jan Bidlo, akad. malíř B. Dudárek, dr. J. Heyer, Karel Kostelník, Vilém Polehradský, Frant. Strnad, J. Vejvodová. – Za obsah listu a tisk odpovídá Jos. Žinkovský, tiskem Lidové knihtiskárny Ant. Machát a spol. ve Vídni V., Margaretenplatz 7.“

Časopis vycházel 1x měsíčně, černobíle s perokresbami, v rozsahu 8 stran s průběžným číslováním. ÚTĚCHA prodává se jednotlivě po 15 groších, předplatné činí na celý rok i s dodáním 1 šilink 80 grošů, do ČSR 12 Kč.“

O „krajanském“ časopise ÚTĚCHA se Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 zmiňuje na sedmi stech stranách pouze jednou (strana 20) a to v souvislosti s vymezením hranice časopisů pro děti.  „… Patří-li do této historie na Slovensku vydávané časopisy první republiky s celostátní ambicí (Československé ráno), českojazyčné časopisy vycházející mimo území českých zemí (Útěcha, Poupě) či německojazyčné časopisy, vydávané naopak pouze na tomto území (Das Erntefeld) …“

Od 6. čísla byla na poslední (8. straně) otiskována pravidelná rubrika HÁDANKY.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ÚTĚCHA z let 1925-26, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ÚTĚCHA – 3.ročník – 1924-25

Dnes archivovaná čísla časopisu ÚTĚCHA z let 1924-25 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Petra N. Veliký dík!

Z tiráže časopisu ÚTĚCHA lze vyčíst, že redaktorem byl Antonín Machát. Majitelem, vydavatelem a nakladatelem byl Vzdělávací sbor Jednota „Máj“ (Č. Sahánek), za redakci a tisk byl odpovědný Josef Žinkovský, tiskem Lidové knihtiskárny (Ant. Machát a spol.), vesměs Videň, Margaretenplatz č.7.

ÚTĚCHA vycházela s podtitulem ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE V REPUBLICE RAKOUSKÉ. Byla vydávána dle školního roku, černobíle se stále stejnou perokresbou v záhlaví (na pozadí siluety pražského hradu ve skupince dětí stojí uprostřed Jan Ámos Komenský, vlevo Jan Sladký Kozina a napravo Juro Jánošík). ÚTĚCHA byla tištěna měsíčně v rozsahu 8 stran, které byly průběžně číslovány – celý 3. ročník má 96 stran.

„MILÉ DĚTI! Znova vydává se „Útěcha“ na pouť. Vychází již třetí rok a snažila se vždy vnésti do vašich srdcí útěchu, radost i nadšení, zejména však národní sebevědomí, abyste ani v republice Rakouské nezapomínaly, že jste české děti. Chceme vám vštípit do duší, byste si i mimo hranice české vlasti jiného národa vážily, ale svůj národ, svoji řeč ctily a milovaly. Chceme, by z vás byli jednou uvědomělí, dobří občané, kteří budou ku cti svému národu. Tím jsem se řídil při výběru článků v minulých číslech „Útěchy“ a tak budeme i dále pokračovati. Líbila-li se vám „Útěcha“ až dosud – důkazem toho jsou nejen přečetné dopisy, ale i to, že skoro veškeré české děti ve Vídni a v Rakousku, ale i mnohé v Čsl. republ., v Jugoslavii, ba i v Americe časopis náš odebírají – pak ještě více se vám bude líbit „Útěcha“ nyní, kdy utvořila se redakční rada z pánů učitelů a profesorů, a chystá řadu překvapení. K „Útěše“ přidáván bude i letos zdarma česko-německý slovníček, nově pak illustrovaný ,,Robinson“. Vedle toho pomýšlí se zavésti zvláštní přílohy, o čemž vám povím příště. Ve větším rozsahu zařazována bude rubrika „Z vlastní hlavy„, v níž otiskovány budou vaše práce i vaše obrázky. Dříve však, než mně je pošlete, musí býti podepsány vaším panem učitelem. Rodičovské rady hodlají se postarat, aby tento váš časopis došel ještě většího rozšíření tím, že by každé české a slovenské dítě dostalo „Útěchu„. S chutí tedy do práce ! Strýček.“

O „krajanském“ časopise ÚTĚCHA se Štefan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 zmiňuje na sedmi stech stranách pouze jednou (strana 20) a to v souvislosti s vymezením hranice časopisů pro děti.  „… Patří-li do této historie na Slovensku vydávané časopisy první republiky s celostátní ambicí (Československé ráno), českojazyčné časopisy vycházející mimo území českých zemí (Útěcha, Poupě) či německojazyčné časopisy, vydávané naopak pouze na tomto území (Das Erntefeld) …“

V článečku z 30.10.2016 o 5.ročníku ÚTĚCHY je delší citace z Diplomové práce (2011) Petry Prchlíkové–  ČESKÉ ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ, kde časopis ÚTĚCHA (z aktuálně dohledatelné odborné literatury) podrobněji rozebírá.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ÚTĚCHA z let 1924-25, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ÚTĚCHA – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Vídeňský časopis pro české děti – ÚTĚCHA – 5.ročník – 1926-27

Dnešní premiérové číslo časopisu ÚTĚCHA z let 1926-27 pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Damro. Děkujeme!

O „krajanském“ časopise ÚTĚCHA se Štěfan Švec v knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI 1850-1989 zmiňuje na sedmistech stranách pouze jednou (stana 20) a to v souvislosti s vymezením hranice časopisů pro děti.  „… Patří-li do této historie na Slovensku vydávané časopisy první republiky s celostátní ambicí (Československé ráno), českojazyčné časopisy vycházející mimo území českých zemí (Útěcha, Poupě) či německojazyčné časopisy, vydávané naopak pouze na tomto území (Das Erntefeld) …“

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_10_tiraz

Tiráž časopisu prozrazuje, že jej připravovali  dva redaktoři – Antonín Machát a Anna Dvořáková za šéfování Josefa Žinkovského. Časopis vycházel relativně pravidelně – měsíčně, mimo prázdnin.

Petra Prchlíková ve své Diplomové práci z roku 2011 –  ČESKÉ ČASOPISY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDÁVANÉ V ZAHRANIČÍ časopis ÚTĚCHA zmiňuje:

“ … V Evropě začaly vycházet časopisy určené mládeži až po první světové válce (s výjimkou uvedeného Přítele dítek). Rakouská Útěcha to byla v letech 1922–41, která pravděpodobně navazovala na rubriku Dětský koutek v Dělnických novinách. …

… Prvním dětským časopisem, resp. přílohou pro mládež, mohl být snad Přítel dítek (1856), informace o něm jsou však nejasné. Určitý prostor mládeži jinak před první světovou válkou věnovaly jen občasné přílohy dvou hlavních deníků – Vídeňského deníku (1907 až 1938, s několika změnami názvu, poté sloučen s Vídeňskými novinami) a Dělnických listů (1881 až 1926, poté do roku 1934 jako Vídeňské Dělnické listy). Na počátku dvacátých let pak Dělnické listy pravděpodobně vedly Dětský koutek, stejnojmenná rubrika byla v letech 1930–34 součástí přílohy Dělnická besídka Vídeňských Dělnických listů. Zřejmě od roku 1926 obsahovaly mládežnickou přílohu Socialistické klíčení (nepravidelně snad již dříve). Navazující Vídeňské noviny (1934–39) měly rubriku Pro děti. Pravděpodobně jediným periodikem určeným přímo dětem však byla poměrně nákladně vedená Útěcha (1922–41). …

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_01_ukazka

Útěcha vycházela ve Vídni od roku 1922 pravděpodobně do konce roku 1941. Nesla podtitul Časopis československé mládeže v republice Rakouské, od ročníku 1938/39 Časopis československé mládeže ve Vídni a okolí. Převážně literárně zaměřený časopis se věnoval dětem školního věku.

Byl spjat s Dělnickými listy, v nichž již předtím a zpočátku možná i souběžně existoval Dětský koutek (viz předchozí podkapitolu). V úvodním slově k prvnímu číslu Útěchy slibuje redaktor Antonín Machát, že došlé dopisy dětí z prázdnin otiskne v Dětském koutku a v Českém srdci. V říjnovém čísle druhého ročníku (1922) Českého srdce, věstníku stejnojmenného orgánu Československé sociální péče v Rakousku, se pak dopisy skutečně objevily (zařazeny byly už v únorovém čísle 2, a to v samostatné rubrice Besídka). V následujícím roce 1923 vycházelo České srdce již jako příloha revue Dunaj, kde mělo menší prostor a dětským čtenářům se nevěnovalo už vůbec.

Samotná Útěcha započala ročníkem 1922/23. Poslední v knihovnách doložený ročník je dvacátý (1941/42), který končí číslem 4 z prosince 1941 (nejspíše to bylo opravdu poslední číslo). Dle katalogu Zahraniční krajanské časopisy zanikla Útěcha v první polovině roku 1941 po rozpuštění českých škol ve Vídni, časové vymezení však zjevně není zcela přesné. Časopis vycházel během školního roku od září zpravidla do června, zpočátku dvanáctkrát ročně (jedno číslo každý měsíc, v posledních měsících školního období po několika číslech měsíčně, někdy vyšel časopis ještě v červenci), od roku 1927 se vydávání ustálilo na 10 číslech za rok s pravidelnou měsíční periodicitou, v letech 1934–38 se často vyskytovala dvojčísla, někdy i trojčísla, pak bylo vydávání znovu pravidelné.

Redaktorem je nejprve pouze A. Machát. V této pozici setrvává i nadále, od druhého ročníku přibývá ještě „odpovědný redaktor“ Josef Žinkovský. Od třetího ročníku 1924/25 časopis spolurediguje Milada Kalinová, vl. jm. Anna Dvořáková (pseudonym je uváděn u článků a na obálce ročníku, vlastní jméno v tiráži). V ročníku 1935/36 nahrazuje J. Žinkovského Jaroslav Malý. Ročník 1938/39 uvádí jediné jméno – Jaroslava Macháta coby vedoucího redaktora, od ročníku 1940/41 je vedoucím redaktorem Josef Petrů v zastoupení J. Macháta. Majitelem, vydavatelem a nakladatelem byl nejprve Vzdělávací sbor Jednota Máj ve Vídni, od ročníku 1927/28 Lidová knihovna vídeňská. Tiskly Lidové knihtiskárny Ant. Machát a spol. ve Vídni.

Stránkování bylo průběžné, dlouhou dobu se dodržoval počet 8 stran na číslo (tedy nejprve 96, později 80 stran za celý rok), v letech 1934–38 let jejich počet varioval mezi 8 a 12, dvojčísla někdy mívala i 14 či 16 stran, celkový rozsah ročníku se pohyboval stále okolo 80 stran, od ročníku 1938/39 nadále měla jednotlivá čísla 12 stran (krom prvních dvou dvojčísel ročníku 1938/39 a dvou šestnáctistránkových vánočních vydání ročníků následujících), celkem tedy 104 až 124 stran za rok.

Náklad v roce 1933 činil 5 tisíc výtisků.

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_10_hlavicka

List měl formát 29 x 22, nejprve byl tištěn černobíle, později byla hlavička a obrázky vyvedeny v jedné rozdílné barvě. Po celou dobu zůstávala stejná hlavička od Adolfa Kašpara – houf dětí nesoucí šerpu s názvem a podtitulem časopisu, postavy z českých dějin a v pozadí silueta Hradčan. Útěcha byla hojně vybavena ilustracemi.

AUTOŘI: Nejplodnější autorkou Útěchy byla jistě její dlouholetá redaktorka Milada Kalinová (vl. jm. Anna Dvořáková), která pro ni napsala řadu básní, krátkých próz a zejména povídek na pokračování. Lze předpokládat, že některé články psal i redaktor Antonín Machát, podepsán je však zřídkakdy. Další řadu článků publikoval Jaroslav Machát, a to již předtím, co se stal redaktorem časopisu. Z jiných rakouských Čechů přispívali např. F. Hlaváč, Fr. Hluchý, Fráňa Klátil, Josef Petrů (mj. redaktor Dělnických listů a Vídeňských novin, viz předchozí kapitolu), Josef Pilnáček, S. Rouštecká (vl. jm. Vlastimila Karlasová), František Strnad či E. H. Vyslyšelová.

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_06_hadanky

Rubriku Hádanky řídil po několik let O. Houser, později J. Bradáč, Okénko do světa M. Hlaváčková a Hlídku mládeže Věra Geržová.

Redakce zařazovala i starší tvorbu českých spisovatelů, kteří byli nějakým způsobem spjati s Vídní. Z nejstarších to byl J. S. Machar. V letech 1913–16 ve Vídni pobývala Helena Malířová, která se zde seznámila s Ivanem Olbrachtem. V letech 1913-14 na školách Komenského ve Vídni působil Pavel Sula.

Ilustrace připravovali mj. malíři Jaromír Jindra a Eduard Tomek.

Nad původními autory v Útěše převažovali starší i novější spisovatelé čeští (Jan Herben, Bronislava Herbenová, Tereza Mellanová, Božena Němcová, G. R. Opočenský, Fr. S. Procházka, Adolf Wenig a mnoho dalších), často se objevovala i díla světových autorů (E. de Amicis, H. CH. Andersen, J. R. Kipling, Lafontaine, E. T. Seton, L. N. Tolstoj, Jules Verne aj.).

OBSAH: Většina prostoru v Útěše byla věnována próze (včetně naučných článků), která byla doplněna poezií. Poslední dvě až tři strany obvykle zabíraly rubriky.

Oblíbené byly příběhy na pokračování. Řadu z nich napsala Milada Kalinová, měly pohádkový a dobrodružný až fantastický charakter (Prodavačka snů, O smutném království, Krásná Ankara a hadí král, Podivuhodný vynález profesora Brkoslava neboli Vašek lítá po hvězdách, Tajemství kapitánovy truhly a další). Z dalších uveďme např. Podivné veverčiny příhody v lidském hnízdě od N. Hammarströmové. Na pokračování vycházela ale i klasická díla (Florenstký písařík Edmonta de Amicis, Kiplingův Mauglí či Peterka Gabriely Preissové) a soudobá česká próza (Domov můj! Marie Majerové). V ročníku 1924/25 vycházel v příloze ilustrovaný Robinson.

Seriálovou formu měly i populárně naučné články, např. Učte se esperantu, Vídeňské okresy a Z dějin města Vídně.

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_10_mirove_desatero

V prvním ročníku 1923/24 se nejprve jednou objevil Veselý koutek. Teprve od 7. čísla byla zařazena pravidelná rubrika Z vlastní hlavy, do níž psaly děti. Ta vycházela znovu ještě v ročníku 1925/26, k ní přibyl v několika číslech Studentský koutek, který obsahoval příspěvky starších čtenářů a pokračoval i v následujícím roce. Tím byl ale tento typ rubriky ukončen a podobná existovala znovu až v posledních třech ročnících pod názvem Hlídka mládeže. Starší mládež měla v ročnících 1928/29 a 1936/37 i samostatnou (osmistránkovou) přílohu Studentská hlídka.

Pouze v prvním pololetí roku 1927 se setkáváme se Slovenským kútikem, zahrnujícím různé typy příspěvků.

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_08_slovensky_kutik

V ročníku 1925/26 vycházel sloupek zpráv a zajímavostí Ze světa, na nějž navázalo až Okénko do světa v ročníku 1928/29, které pak existovalo od ročníku 1930/31 s výjimkou dvou let souvisle. Zajímavosti a poznatky z různých oblastí přinášely v různých ročnících ještě více či méně pravidelné rubriky Kdo to ví?, Pro bystré hlavičky a směs, Otázky – odpovědi, 100 otázek a odpovědí či Zajímavé rozmanitosti.

Od ročníku 1931/32 po tři roky vychází zvláštní zpravodajství o aktivitách loutkového divadla pod názvem Kašpárek vypravuje (Kašpárkův koutek). V ročnících 1925/26 až 1933/34 najdeme Hádanky, které byly jednotlivě zařazovány již dříve a také později, ale nikoliv jako rubrika. Rébusy, hádanky, hříčky či různé pokusy byly v ročníku 1933/34 umístěny také v rubrice Chytrost nejsou žádné čáry. Ve třech číslech ročníku 1938/39 probíhala vědomostní soutěž o let nad Vídní. Odměňováni byli v některých obdobích i luštitelé hádanek.

Jako příloha ročníku 1924/25 vycházel slovníček německo-český.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání 5.ročníku časopisu ÚTĚCHA v letech 1926-27, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ÚTĚCHA – kliknutím na náhled strany:

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_01

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_02

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_03

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_01

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_02

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_03

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_01

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_02

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_03

utecha_5-rocnik_1926-27_cislo_03