MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: SLUNÍČKO

SLUNÍČKO – 4.ročník (1970-71) – číslo 12

Dnes je do archivu doplněno další číslo 4. ročníku časopisu SLUNÍČKO z roku 1970-71, tentokráte číslo 12.

V tiráži tohoto čísla můžeme číst: „Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace ČSR v Mladé frontě. Vedoucí redaktor Jan Kloboučník, redaktorka Lilly Eisenschimlová, graficky upravuje Vlastimil Pokorný. Redakční rada: Zdeněk Adla, Josef Brukner, Ladislav Dvořák, prof. dr. František Holešovský, DrSc., Ota Janeček, dr. Eva Opravilová, CSc., Radek Pilař. Redakce: Senovážná 2, Praha 1, tel. 26 23 51. Tiskne Polygrafia, n. p., Svobodova I, Praha 2. Předplatné přijímá každá pošta nebo poštovní doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, Jindřišská 14, Praha I. Neobjednané rukopisy redakce nevrací. Imprimováno 14. 7. 1971.“

Časopis vycházel v záhlaví s „nadtitulem“ PRO NEJMENŠÍ 1x měsíčně, celobarevně na čtvercovém formátu, v rozsahu 24 stran a stál 1 Kčs. Číslo 12 vyšlo v srpnu 1971.

Základní informace o časopisu Sluníčko se můžeš dočíst v příspěvku SLUNÍČKO – 4.ročník – 1970-71.

V rubrice Sluníčko se ptá odpovídá na tři otázky český filmový a divadelní herec Jan Werich.

Pokračuje též rubrika Zahrajte si divadlo, ve které jsou uveřejňované krátké scénky. Ve své době byly velice populární a v čísle je zveřejněna již šestá scénka.

V 10. čísle Sluníčka byla otištěna první část pomůcek k vybudování autodráhy, v dnešním čísle přibyly složitější pomůcky – „příslušník VB“ pro řízení dopravy na křižovatkách a několik dalších značek. Další značky si mohou děti jednoduše vyrobit sami.

Veršovaná Encyklopedie SLUNÍČKA nemůže chybět ani v tomto čísle, tentokráte na téma: Co sbíráme v lese a na mezích.

V čísle nalezneš mnoho dalších zajímavých věcí. Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLUNÍČKO z roku1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLUNÍČKO – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

SLUNÍČKO – 4.ročník – 1970-71

Dnes archivované číslo časopisu SLUNÍČKO z roku 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval flon. Veliký dík!

V tiráži tohoto čísla můžeme číst: „Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace ČSR v Mladé frontě. Vedoucí redaktor Jan Kloboučník, redaktorka Lilly Eisenachimlová, graficky upravuje Vlastimil Pokorný. Redakční rada: Zdeněk Adla, Josef Brukner, Ladislav Dvořák, prof. dr. František Holešovský, DrSc., Ota Janeček, dr. Eva Opravilová, CSc., Radek Pilař. Redakce: Senovážná 2, Praha 1, tel. 26 23 51. Tiskne Polygrafia, n. p., Svobodova 1, Praha 2. Předplatné přijímá každá pošta nebo poštovní doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Neobjednané rukopisy redakce nevrací. Imprimováno 21. 5. 1971.“

Časopis vycházel v záhlaví s „nadtitulem“ PRO NEJMENŠÍ 1x měsíčně, celobarevně na čtvercovém formátu, v rozsahu 24 stran a stál 1 Kčs.

Kapitolu věnovanou časopisu SLUNÍČKO uvádí Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1 DÍL takto:

„Téměř doslovný titulek si pro záhlaví nechává celobarevný měsíčník Sluníčko. Je nadále směrovaný pro předškolní i školní drobotinu. Tomu odpovídají velké či celostránkové ilustrace, málo textu, a když, pak s většími písmeny; určité kresby jsou řazeny tak, že evokují žánr kresleného seriálu) u některých cyklů malíř někdy použil obláčky (U Pešků, 7/ 22,4/ 23). Redakce má šťastnou ruku při výběru spolupracovníků, ať už se jedná o píšící autory (Josef Brukner, Václav Čtvrtek, Jiří Žáček, Eliška Horelová, Jaroslav Pacovský, Martina Drijverová, Jiří Havel, Jan Krůta … ) nebo malíře (Adolf Born, Radek Pilař, Miroslav Barták, Květa Pacovská, Miloš Nesvadba, Jiří Fixl, Jindřich Kovařík, Karel Franta, Josef Paleček, Josef Kremláček, Marie Tichá, Vladimír Nagaj, Jan Pacák). Nezapomíná ani na klasiku a výtvarné cítění nejmenších čtenářů profiluje reprodukcemi renomovaných malířů (Antonín Chittussi, Václav Špála, Jan Zrzavý, Karel Svolinský, Josef Lada atd.) . Sluníčko ale pravidelně seznamuje i s díly autorů, kteří vystavovali na Bienále ilustrací Bratislava (např. 1, 7/ 21, 3/ 22, 3/ 23) . Výtvarná podoba časopisu se díky širokému okruhu spolupracovníků drží na vysoké úrovni. Nepochybně k tomu napomohly i kreslené seriály, které redakce s různou intenzitou otiskovala neustále.“

Radek Pilař přispíval už od předchozího 3.ročníku svojí stránkou s bezeslovnými příhodami skřítka MACHALÍNKA.

Je zřejmé, že pokud chtěla redakce SLUNÍČKA získat co nejvíce předplatitelů, musela přesvědčit co nejvíce rodičů předškoláků.  Zpětnou vazbu potřebovala získat právě od nich. Proto byla v dnes archivovaném čísla věnována jedna samostatná strana dotazníku, který měl redakci přinést odpověď na to, jak moc je SLUNÍČKO pomocníkem při „vstupu dětí do života“.

Veršovaná ENCYKLOPEDIE SLUNÍČKA seznamovala nejmenší čtenáře pomocí obrázků a veršovaného textu s běžnými i méně známými pojmy – zde například LOVNÁ ZVĚŘ.

Už ve 4.ročníku SLUNÍČKA vycházel komiks pro nejmenší – COUR A COUREK, který kreslil Adolf Born. Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1 DÍL, strana 139:

„Osmnáctý ročník uveřejňuje na poslední stránce pokračování úspěšného seriálu o dvou kocourech Cour a Courek. Podle námětu Svatopluka Hrnčíře nakreslil Adolf Born a obě jména byla víceméně již při vzniku seriálu zárukou, že odvedené dílo bude patřit ke špičce toho nejlepšího, co je určeno pro tuto věkovou kategorii. Této prognóze daly za pravdu nejen následující roky, po které byli Cour a Courek otiskováni, ale i knižní vydání jejich příhod v roce 1983 a 2008.“

SLUNÍČKO, podobně jako jeho starší sestra MATEŘÍDOUŠKA, uveřejňovalo krátké příběhy, kde některá slova nahrazoval obrázek. Psaný text pak dítěti četl rodič a dítě podle obrázků interaktivně doplňovalo slova.  Příběh MISTR KOMINICKÝ je dokonce veršovaný.

V roce 1969 vyhlásila redakce SLUNÍČKA soutěž, v které dalo malým čtenářům na výběr devět postav od devíti výtvarníků. Vyhrálo STRAŠIDÝLKO KUK, které podle vlastního scénáře fantasticky kreslil Karel Franta. A tak zadní strana SLUNÍČKA patří ve 4.ročníku příběhům plným legrace, nápadů i přiměřené dávky dětského strachu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLUNÍČKO z roku1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLUNÍČKO – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Kompletní SLUNÍČKO – 9.ročník – 1975-76

Pro www.detske-casopisy.cz digitalizovala archivované SLUNÍČKO a text tohoto článku sepsala Radka J. Moc děkujeme!

Časopis SLUNÍČKO9.ročník vycházel od září 1975 do srpna 1976. Vedoucí redaktorkou byla Vladimíra Gebhartová. Redaktorem Jaroslav Pacovský a výtvarným redaktorem Jiří Hanuš. Časopis vycházel jako měsíčník o velikosti 193/236 mm. Skládal se ze dvou hlavních částí. Z umělecko-literární části a z části zaměřené hravě a rukodělně.

Úvodní strana uváděla seriál věnovaný postavičkám z Večerníčků. Tento seriál začal již prvním číslem sedmého ročníku a skončil posledním číslem tohoto ročníku. Prvním a posledním obrázkem byl Večerníček Radka Pilaře.

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_01_strana_2

Z umělecko-literární se v časopise pravidelně objevovaly:
Na stránkách 2-5 to byly krátké příběhy, básničky, písničky českých autorů bohatě ilustrovaných známými českými ilustrátory.
Na stránkách 6 a 7 se objevovaly především básně československých autorů, případně hádanky nebo básně dětí (SLUNÍČKO č. 8). V každém SLUNÍČKU celou tuto dvoustránku výtvarně zpracoval jiný ilustrátor.
Na straně 8 se objevovala pohádka, kde první iniciálu každé pohádky vytvářela Eva Bednářová.
Na straně 25 pravidelně vycházel seriál ilustrovaný Jolantou Lyskovou s názvem Pohádkový svět. Jednalo se o obrázky, které znázorňovaly známou pohádku. Seriál začal v dubnu 1974 a skončila v březnu 1976 (SLUNÍČKO č. 7). Celkem byly uvedeny obrázky k 24 pohádkám. Celek bylo možno vystřihnout a sestavit v jeden velký obraz. Celý tento seriál byl uváděn jako „Dar Sluníčka k 25. výročí založení PO SSM“.
V každém čísle se objevily ukázky z dětské knihy, která byla oceněna nebo která se zúčastnila BIB (Bienále ilustrací Bratislava). Jednalo se většinou o zahraniční knihy a ilustrátory, ale objevují se i ilustrátoři čeští. Některé z knih byly poté vydány i v češtině.
Stránky 28 a 29 patří pohádkám a příběhům a opět na této dvoustránce ilustrované jedním autorem.
Na poslední straně vycházel komiksový příběh Cour a Courek autorů Svatopluka Hrnčíře a Adolfa Borna.

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_01_cour_a_courek
Můžeme zde zahrnout i seriál pod názvem Knihovnička SLUNÍČKAKlíč od království. Jedná se o výbor zahraniční poezie a slovesnosti, který bohatě ilustrovala Olga Čechová. Výbor sestavil Josef Brukner. Knihovnička byla koncipována jako stránka rozdělená na čtyři části, která se měla vyjmout, rozstřihnout a postupně sestavit v malou knížečku. Tento výbor navazoval na 8.ročník SLUNÍČKO, kde vycházel výbor, tentokrát věnovaný československé slovesnosti pod názvem Pod modrým nebem.

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_01_strana_13

Část věnovaná hravě a rukodělně:
Jednalo se o středovou část časopisu, kdy první čtyři stránky měly poloviční rozměr.
Stránku 9 ilustroval Ota Janeček a výtvarně zde vytvořil soubor všech 12 měsíců v roce.
Strana 10 obsahovala báseň, říkadlo případně hádanky tematicky věnované danému měsíci roku.
Strany 11 a 12 patří knihovničce kresleného humoru.
Strany 15 – 18 spolu tematicky souvisejí. Tyto stránky jsou zamýšleny jako jakýsi encyklopedický list, se kterým měli čtenáři soustavně pracovat. Ve skutečném středu časopisu to byl tematický plakát, na který navazoval o stránku dříve úkol nebo obrázek s tématem související. Na toto téma poté navazovali Jiří Černý a ilustrátorka Květa Pacovská, kteří vytvořili příběh v podobě obrázkového čtení.
Další části časopisu byly věnovány hravým úlohám, vystřihovánkám, omalovánkám apod.
Na str. 19 se objevují obrázky a básničky dětí zaslané redakci.

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_01_dobry_chodec
Pravidelně se také objevuje soutěž Dobrý chodec, která začala v lednu a skončila v prosinci tohoto ročníku. Na ní poté v dalším roce navazoval další ročník soutěže.
Pravidelně se také objevují úlohy připravované Evou Opravilovou a Gabrielem Filcíkem, kteří tento typ úloh pro děti budou připravovat ještě mnoho let dále a které poté vyjdou také knižně.

Pokud máš více informací o dnes archivovaném SLUNÍČKU a jsi ochoten(a) přispět k dokreslení souvislostí kolem jejich vydání v roce 1975-76, napiš zprávu do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu SLUNÍČKOkliknutím na náhled strany:

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_01

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_02

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_03

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_04

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_05

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_06

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_07

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_08

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_09

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_10

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_11

SLUNICKO_9.rocnik_(1975-76)_cislo_12