JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: SLNIEČKO

SLNIEČKO – 26.ročník – 1971-72

Dnes archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO z roku 1971 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala Majka B. Veliký dík!

V tiráži časopisu se uvádí:SLNIEČKO MESAČNÍK PRE DETI vydávajů Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež. Adresa rekakcie: Bratislava, Klincová ul. 35/a, tel. 681-58. Šéfredaktor Ján Turan, výtvarno-technický redaktor Ondrej Máriássy. Tlačia Polygrafické závody, n . p., Krasňany. Rozširuje PNS. Informácie o predplatnom podáva a objednávky prijíma každá pošta i doručovateľ. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS – Ústredná expedicia tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Vychádza každý mesiac okrem júla a augusta. Cena výtlačku 3 Kčs, ročné predplatné 30 Kčs. Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.“

Na webu LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM se k časopisu SLNIEČKO uvádí:

„Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. Ako mesačník vychádzalo od školského roku 1927/28 do školského roku 1949/50 s prestávkou v školskom roku 1944/45. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes.

Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl.
Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v skladbe časopisu má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších v intenciách charakteristiky Slniečka ako rodinného detského časopisu.“

„Nemecké vojská pomocou lietadiel, tankov a diel prinútili na jeseň povstalcov ustúpiť z miest a dedín do hôr. Vtedy Jan Šverma odmietol odletieť naspäť do Sovietskeho zväzu a rozhodol sa spolu s tisíckami iných odporcov fašizmu znášať útrapy partizánskeho života. Toto rozhod-nutie ho stálo život, pretože pri jednom z ťažkých prechodov v Nízkych Tatrách v snehovej búrke zahynul.“ Pro méně znalé souvislostí si dovolím citovat i z webu totalmag.cz „… Někdo totiž v noci, když spali, ukradl Švermovi boty. Pud sebezáchovy je samozřejmě silnější než bratrství ve zbrani. Jeden voják z paradesantní brigády mu dal svoje rezervní ale byly malé, proto si mohl vzít pouze jedny ponožky. Špatně se mu dýchalo. Byl vyčerpán do krajnosti. Stále opakoval: „ Nechte mě, já už dál nemůžu, opravdu nemůžu…“
Přidělili ke Švermovi dva slovenské vojáky. Ale ráno byli vojáci pryč. Šverma ležel na zemi zmrzlý, bez kožichu, bez své brašny, ve které nosil dopisy a písemnosti……“

Kreslený seriál byl v časopise zastoupen titulem RIKI SEP Z HAUKÁČOVA (psala Krista Bendová, kreslil Ondrej Zimka) o neposedném štěněti.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLNIEČKO, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu SLNIEČKO zde >>>