SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: SKAUTING

Časopis pro vůdce – SKAUTING – 33.ročník – 1994-95

Časopis SKAUTING byl a je spolkovým časopisem. Jako takový chodí zdarma do schránky každému (dospělému) členu Junáka jako benefit k registraci. Dospělí mají možnost dozvědět se novinky z hnutí nebo si přečíst rozhovory se skautskými osobnostmi i lidmi z veřejného života.

Časopis SKAUTING sloužil především jako metodická podpora vedoucím oddílům i dalším dospělým dobrovolníkům (činovníkům) v junácké organizaci, která je jako výchovné hnutí zaměřena především na děti. Časopis obsahoval návody na aktivity a programy, rady s výchovou dětí i s vedením účetnictvím. Řešil aktuální otázky výchovného programu a přinášel rozhovory i diskuze k dílčím tématům.

Historie časopisu SKAUTING sahá až do roku 1919, kdy začal vycházet pod názvem VŮDCE časopis pro skautské pracovníky, činovníky a vůdce. V letech  1919 – 1939 byl odbornou přílohou časopisu JUNÁK – skaut československý: orgán náčelnictva Svazu junáků – skautů rep. Československé. V roce 1939 začal vycházet jako samostatný časopis s upraveným názvem –  ČINOVNÍK časopis pro junácké pracovníky, činovníky a vedoucí. Skončil 1.zákazem JUNÁKA na podzim 1940. Po válce byl obnoven jako  ČINOVNÍK  časopis pro junácké činovníky a teorii junácké výchovy  – vycházel v letech 1945-1949. Po 2.obnově Junáka vycházel jako SKAUTING –  měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi – 1968-1969 a v roce 1970 byl přejmenován na JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – měsíční zpravodaj pro teorii a praxi junácké výchovy. Po 3.obnově JUNÁKA bylo znovu obnoveno (1990-2005)  jeho vydávání s názvem  SKAUTING –  měsíčník pro skautskou výchovu. A v roce 2005 byl název titulu změněn na  SKAUTSKÝ SVĚT magazín pro skauty a jejich příznivce.

V letech 1994-95 vydával časopis SKAUTING pro organizaci Junák rodinné nakladatelství COMPUTER 2000.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTING – kliknutím na náhled strany:

SKAUTING_33.rocnik_(1994-95)_cislo_01

 

 

Tři čísla časopisu SKAUTING – 26.ročník – 1968

K dokreslení souvislostí při vydávání dětských časopisů v roce 1968 je zajímavý článek  Jana Šimáně (tehdejšího šéfredaktora časopisu SKAUT-JUNÁK), který vyšel ve SKAUTINGU č.2 na straně 9, pod názvem „Obsah, forma a formát skautského tisku“.

„Nebýt bratrů a sester ve vydavatelstvích, v papírnách a tiskárnách, nevyšlo by nulté číslo SKAUTA-JUNÁKA, ani další čísla a časopisy. Myslím, že nikoho z naší československé veřejnosti není třeba už dnes přesvědčovat o tom, jak důležitou roli hraje tisk a ostatní komunikační prostředky v současné moderní společnosti. …

Vždyť skauti a foglarovci splynuli ve vědomí mladé a střední generace takřka v jeden společný význam.  … 

Tisky jiných hnutí hledají nové názvy, které by je od hnutí odlišily. V dětské oblasti je to například SEDMIČKA místo PIONÝRSKÝCH NOVIN a VĚTRNÍK místo PIONÝRA. Naše časopisy se jmenují SKAUT-JUNÁK a SKAUTING. Právě s tímto pojmenováním zaujalo nulté číslo SKAUTA-JUNÁKA 200 000 čtenářů (kdybychom počítali s tím, že jedno číslo četla celá rodina a řada kamarádů, byl by to pětinásobek). Poštovní novinová služba měla zájem o dalších 200 000 výtisků k prodeji. l když nepočítáme s tímto zájmem jako s trvalým jevem, musíme brát na vědomí, že čtenářská obec časopisu bude pět až desetkrát širší než počet členů skautské organizace. … 

„Odlehčenými“ prvky se přibližujeme k „občanskému“ čtenáři, kterému umožňujeme stát se „skautským“ čtenářem. Jsem přitom presvědčen, že ze všech populárních časopisů nejméně použijeme nebo vůbec nepoužijeme bulvárních prostředků přitahování pozornosti. …“

SKAUTING – vycházel v roce 1968 s podtitulem „Měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi skautské výchovy„. Jeho historie ale sahá až do roku 1919 (!), kdy začal vycházet pod názvem VŮDCE časopis pro skautské pracovníky, činovníky a vůdce. V letech  1919 – 1939 byl odbornou přílohou časopisu JUNÁK – skaut československý: orgán náčelnictva Svazu junáků – skautů rep. Československé. V roce 1939 začal vycházet jako samostatný časopis s upraveným názvem –  ČINOVNÍK časopis pro junácké pracovníky, činovníky a vedoucí. Skončil 1.zákazem JUNÁKA na podzim 1940. Po válce byl obnoven jako  ČINOVNÍK  časopis pro junácké činovníky a teorii junácké výchovy  – vycházel v letech 1945-1949. Po 2.obnově Junáka vycházel jako SKAUTING –  měsíčník českých a slovenských junáckých pracovníků pro teorii a praxi – 1968-1969 a v roce 1970 byl přejmenován na JUNÁCKÝ ČINOVNÍK – měsíční zpravodaj pro teorii a praxi junácké výchovy. Po 3.obnově JUNÁKA bylo znovu obnoveno (1990-2005)  jeho vydávání s názvem  SKAUTING –  měsíčník pro skautskou výchovu. A v roce 2005 byl název titulu změněn na  SKAUTSKÝ SVĚT magazín pro skauty a jejich příznivce.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUTING – kliknutím na náhled strany:

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_2

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_3

SKAUTING_26.rocnik_(1968)_cislo_4