MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: SKAUT SK

Ďalšie čísla slovenského časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

V júny tohto roku sme si predstavili počiatky vzniku slovenského časopisu SKAUT. Dnes pokračujeme ďalšími štyrmi číslami z prvého ročníka.

Redakčná rada sa mierne zmenila a preto ju tu uvádzame v plnom znení: Vedúci RNDr.Gejza Legén, členovia Juraj Straka, inf. Miroslav Jízdný, Boris Šnajdár a Ing. arch. Štefan Androvič. Grafická úprava: Bohumil KAMAN.

Už na prvý pohľad sa číslom 4-5 zmenila obálka. Táto oproti predošlým zozelenela. Cena za dvojčíslo bola 6 Kčs. U ďalších dvoch jedno-čísel klesla na 5 Kčs.

Vyvrcholením celoročnej snahy a činnosti skautov boli skautské tábory. Keďže toto číslo bolo vydané v prázdninovom období, prirodzene tu nemohol chýbať článok s námetmi na stavbu táborových príbytkov.

V časopise sa mihol aj do slovenčiny preložený komix Pee-Wee Harris. Súhlas na jeho uverejnenie udelil časopis  Boys‘ Life, ktorý vydával skautská organizácia v Amerike –  Boy Scouts of America (BSA).

Fiktívna postavička Waltera „Pee-wee“ Harrisa  sa začala objavovať už v roku 1915 a to v románoch o skautoch od amerického spisovateľa Percy Keese Fitzhugha. Mladý Pee-Wee, chlapec s malým vzrastom, no s veľkým skautským srdcom sa stal okamžite vzorom americkej mládeže. A tak okrem dlhoročného komixového seriálu v Boys‘ Life magazine, bolo o ňom od roku 1922 do roku 1930 vydaných zhruba trinásť kníh.

V ďalších číslach sa zas pravidelný komix  KNIHA DŽUNGLÍ z posledných strán presunul do vnútra a jeho miesto nahradil syn zašlých čias RAHAN, prevzatý z francúzskeho komixového magazínu PIF.

Číslo 8-9 už bolo odeté do farebnej obálky na kriedovom papieri, samozrejme aj s povýšenou cenou 10 Kčs za 28 strán! Bohužiaľ v závere časopisu je vytlačená výzva, ktorá naznačuje jeho finančné ťažkosti, spojené s  možnosťou zániku časopisu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z roku 1990-91, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT  – kliknutím na náhled strany:

Tri čísla časopisu SKAUT – 1.ročník – 1990-91

Po nežnej revolúcii v roku 1989 došlo v Československu nie len k zmene politických, ale aj ekonomických pomerov. Táto situácia umožnila vznik a expanziu nových periodik a hlavne špecializovaných časopisov. Niektoré vydržali do dnes. Niektoré niekoľko rokov. No najviac bolo tých ktoré zanikli hneď v zárodku. Novela tlačového zákona z roku 1990 otvorila dvere súkromným osobám a organizáciám.

Takýmto bol aj Zväz skautov a skautiek na Slovensku. Povolenie na jeho činnosť bola vydaná MsŽP 28.12.1989. 11.1.1990 sa konala v Poprade prvá oficiálna schôdza. Okrem iných zjednocovacích a výchovných akcií, bola ustanovená aj redakčná rada časopisu SKAUT, ktorú viedol G.Legén. Členmi sa stali Straka, Dr. Gašpar, Ing. Jízdný, Lang, Horna, Šnajdár a Kaman.

Prvé číslo časopisu SKAUT vyšlo v apríly 1990. Časopis mal 12 strán, cena bola stanovená na 4 Kčs.

V tiráži sa uvádza: SKAUT – skautský informačný mesačník. Vydáva okresná rada Skauta v Košiciach. Vedúci redakčnej rady: RNDr. Gejza, členovia redakčnej rady: JUDr. Ján GAŠPAR, Juraj STRAKA, Ing. Miroslav JÍZDNÝ, František LANG, Bohuslav HORNA, Boris ŠNAJDAR. Grafická úprava: Bohumil KAMAN. Tlač: Východoslovenské tlačiarne, z. p., Košice. Rozširuje: Zväz skautov a skautiek na Slovensku © Okresná rada v Košiciach.

V úvodníku okresný vodca zväzu skautov a skautiek v Košiciach Bohuš HORNA – Kalex píše:

„Je to predovšetkým náš časopis, slovenský a bude vychádzať z tradície predvojnových skautských časopisov na Slovensku (napr.: Buď pripravený — Vatra), z českého časopisu Junák-Skaut, Junák, Junáci vpred atď. Pretože je pretrhnutá kontinuita aj v oblasti literatúry a tlače, nevyhneme sa tomu, aby sme určité metodické rubriky, ktoré v minulosti už boli zverejnené, neuverejnili znovu. Vo vydavateľskej praxi to nie je novinka. Veríme, že SKAUT sa stane vaším priateľom! Mal byť pôvodne vydávaný ako občasník, ale keď získa dostatok predplatiteľov a prispievateľov z celého Slovenska cestou okresných skautských vodcov, bude vychádzať okrem prázdninových mesiacov ako mesačník. Pretože veľa okolností nezávisí iba od nás, môžeme sľúbiť iba za seba: Hviezdy zapadli, slnko nemusí vyjsť, ale SKAUT vyjde!“

V roku 1992 bol jediným skautským časopisom vychádzajúcim na Slovensku. Ceny služieb aj materiálu však rastú a začínajú sa objavovať prvé finančné problémy spojené so zabezpečením jeho tlače. Začína vychádzať nepravidelne a nakoniec v jeho vynovenej verzii druhého ročníka v roku 1992 zaniká.

Časopis bol predovšetkým akousi príručkou pre novoobnovené skautské organizácie, oddiely, prípadne pre jednotlivcov, ktorým tento životný štýl učaroval. Roky bo skauting v pozadí, dokonca niekoľko krát zakázaný. Materiálov, článkov a návodov bolo málo. Prirodzene základom jeho obnovenia bolo úsilie zaplátať túto informačnú dieru a to informačným mesačníkom SKAUT.

Bohuš Horna napísal:

„Začalo to koncom minulého roku, keď sme sa zišli, oprášili staré rekvizity, knihy, časopisy, odznaky a fotografie. Bolo toho dosť, dosť pre nás, ktorí sme skauting poznali. Ale bude toho dosť pre tých, ktorí ešte len chcú skauting poznať?“

Časopis sa v prvom ročníku formoval tak po grafickej, ako aj po obsahovej stránke. Prvé čísla boli hlavne o zoznámení sa so skautingom a jeho históriou.

Alfou a omegou bol skautský zákonskautská hymna – to musel ovládať každý.

Ďalej obsahoval návody a postupy, ktoré patrili k základným vedomostiam a zručnostiam skautov.

Celý 1.ročník SKAUTA od čísla 2. sprevádzal kreslený seriál KNIHA DŽUNGLÍ. Jedná sa presne o ten istý komiks, čo sme spomínali v článku http://www.detske-casopisy.cz/kniha-dzungle-knihovnicka-komety-2-cislo-1991/ . Ide o námet z knihy britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga z roku 1894 a 1895. Autorom slovenského textu/prekladu bol G.Legen.

Dazul v tomto článku vedie úvahu o tom či sa jedná o kresby Imre Seboka, alebo Attila Dargaya. SKAUT vyšiel o rok skôr, ako KNIHOVNIČKA KOMÉTY a ako autora kresieb uvádza A.Dargaya. Na webe som našiel ešte jednu verziu, ktorý potvrdzuje Dazulove tvrdenie. Je to originál v maďarčine.

Pre ilustráciu zobrazujem zhodné obrázky vo všetkých troch verziách.

SLOVENSKÁ VERZIA

ČESKÁ VERZIA

MAĎARSKÁ VERZIA

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT z rokov 1990-91, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu SKAUT – kliknutím na náhled strany: