SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: ŠIRÝM SVĚTEM

Všech 10 čísel ŠIRÝM SVĚTEM – 10.ročník – 1932-33

Dnes archivované čísla časopisu ŠIRÝM SVĚTEM z roku 1932-33 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Carlas. Veliký dík!

ŠIRÝM SVĚTEM není typický dětský časopis. Jeho cílová skupina čtenářů začínala spíše až u studentů středních škol – po celou dobu existence tohoto periodika. 10.ročník vycházel v letech 1932-33. Stále – jako po celou dobu jeho existence (21.ročníků) – jej řídil Stanislav Nikolau (*1878  +1950). Historii časopisu i souvislostem kolem kontraverzního šéfredaktora bylo věnováno dost prostoru v předchozích článcích – byl politicky aktivním člověkem a v říjnu 1932 se stal předsedou hnutí Vlajka (zastávala ideologii antisemitismu, antiněmectví a antikomunismu).

Barevnou přílohu časopisu ŠIRÝM SVĚTEM často plnily obrazy Zdeňka Buriana, které dodávaly časopisu atraktivitu.

Ilustrace Zdeňka Buriana pro titul ŠIRÝM SVĚTEM začala už při jeho vydávání v roce 1924 a pokračovala až do roku 1944.

Pro 10.ročník ŠIRÉHO SVĚTA namaloval Zdeněk Burian rovných 30 perokreseb (3x), kvašů (24x) i barevných příloh (3x).

Mimo kresby a obrazy, jsou v časopise černobílé fotografie. V první části časopisu jsou reportáže a povídky, v druhé části jsou pravidelné rubriky (BESÍDKA, ROZHLEDY PO NÁBOŽENSTVÍ, TECHNICKÉ ROZHLEDY, O PRÁVECH A ÚSTAVÁCH, KOUTEK ZVLÁŠTNOSTÍ, LITERATURA, ZE SVĚTA, OTÁZKY DNE!).

ŠIRÝM SVĚTEM přinášel zajímavé vhledy třeba na 45 000 čínských znaků nahrazujících písmo tak, jak jej známe v evropském kontextu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ŠIRÝM SVĚTEM z roku 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ŠIRÝM SVĚTEM – kliknutím na náhled strany:

 

Kompletní časopis ŠIRÝM SVĚTEM – 9.ročník – 1932

Jak už jsem zde několikrát psal, ŠIRÝM SVĚTEM není typický dětský časopis. Jeho cílová skupina čtenářů začínala spíše až u studentů středních škol.

Časopis ŠIRÝM SVĚTEM zaujímá v archivu tohoto webu prozatím jedno prvenství – je zde archivováno (téměř kompletně) všech jeho prvních osm ročníků – od roku 1924. A dnes přibývá do archivu www.detske-casopisy.cz devátý ročník!

Zeměpisný měsíčník  ŠIRÝM SVĚTEM vydávala Česká grafická Unie a.s. v Praze. Ta formálně vznikla roku 1900 převedením postupně  spojených tiskáren (J. Otta, J. R. Vilímek, Fr. Šimáčka, Jan Vilím) na akciovou společnost. Od roku 1949 se přeměnila na vydavatelství Naše vojsko a tiskárnu n. p. Polygrafia. Časopis vycházel každý měsíc kromě července a srpna. Časopis stál Kč 6,-.

9.ročník vycházel v roce 1932. Stále – jako po celou dobu jeho existence (21.ročníků) – jej řídil Stanislav Nikolau (*1878  +1950). Historii časopisu i souvislostem kolem kontraverzního šéfredaktora bylo věnováno dost prostoru v předchozích článcích-archivech, není tedy třeba informace opisovat :-) Nicméně dnes alespoň jedna zajímavost: 29.ledna 1922 mu vychází na titulní straně NÁRODNÍ POLITIKY fejeton SVĚT SE ZPLOŠŤUJE popisující proces, který dnes nazýváme „globalizace“.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_burian

Nespornou atraktivitu dodávaly časopisu ŠIRÝM SVĚTEM četné ilustrace Zdeněka Buriana – pokud se nemýlím, je jich v 9.ročníku aslespoň 31 – jako samostatné barevné přílohy i černobílé malby a perokresby.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_burian2

Zde uvedené ukázky jsou z 1.čísla 9.ročníku ŠIRÉHO SVĚTA.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_burian3

Mimo kresby a obrazy, jsou v časopise černobílé fotografie. V první části časopisu jsou reportáže a povídkyi na pokračování, v druhé části jsou pravidelné rubriky.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_besidka

Rubrika BESÍDKA byla naplněna krátkými a nadčasovými příběhy k zamyšlení.sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_k_priloham

V rubrice K PŘÍLOHÁM  je například v 1.čísle článek GRÓNSKO – STŘEDEM ZÁJMU MODERNÍ DOBY a souvisí s barevnou přílohou Zdeňka Buriána – obrazem Na Grónském pobřeží (první obrázek tohoto článečku) .

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_rozhledy_po_nabozenstvi

Cestovatelka Alexandra David-Neel (v edici Země a lidé vydalo stejné nakladatelství její poutavý cestopis „O žebrácké holi do Svatého města“) doplnila své cestopisy novou knihou o tibetshých mágech a kouzelnících, z níž ŠIRÝM SVĚTEM přinesl ukázku o záhrobním životě a o pohřbívání v Tibetu.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_rozhledy_po_nabozenstvi_2

Šéfredaktor Stanislav Nikolau považoval v rámci seznámení s barvitostí světa za vhodné přinášet i články tohoto typu.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_rozhledy_hospodarske

Rubrika ROZHLEDY HOSPODÁŘSKÉ se v 1.čísle zaměřila na Lov velryb podle statistiky lovu velryb za léta 1919-1929. “ …Největši loviště velryb je v Antarktidě (Jižní Georgie, Jižní Orkneje a Shetlandy a j. (55·2%), druhé velké loviště je u afrického pobřeží (16·2%), dále jsou to vody kolem Japonska a Koreje (8%); Tichý oceán severně od rovníku (7·1 %), severní Atlantický oceán a Severní ledové moře (6·4%). Na prvním místě mezi lovci jsou Norové (99.634 kusů) a Angličané (60.344 kusů). …“

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_rozhledy_vojenske

Některé rubriky se v 9.ročníku ŠIRÝM SVĚTEM objevovaly nepravidelně – napříkad v 1.čísle byla rubrika ROZHLEDY VOJENSKÉ, která v 10.čísle není. Tam je ale rubrika LITERATURA (recenze na „cestopisné“ knihy), která naopak v 1.čísle není.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_rubrika_rozhledy_statisticke

„Za jímavá změna v ročním přirozeném přírůstu obyvatelstva v Německu a ve Francii. Nízký vzrúst počtu obyvatelstva v Francii a nepomčrně vysoký v Německu byl v poměru obou států všeobecně zdůrazňován. Jak se ale vzrúst ten řídí hospodářskými poměry, vyplývá z překvapujícího zjevu, že r. 1930 německá kvota přirozeného přirostu klesla pod francouzskou. Kdežto už r. 1929 připadalo v Německu na 1.000 obyvatel 17.9 živě narozených, klesl přírost r. 1931 na 17.5 promille. Ve Francii však stoupl r. 1930 přírost na 18.1 při 1000 o byv. Tím stojíme před novým zjevem, který sluší míti v paměti. Absolutní počet porodil v Německu byl r.1929 1,147.458 a r.1 930 1,126.829 duší.“

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_sport_jinde

Kdo zná předchozí archovované ročníky ŠIRÝM SVĚTEM ví, že humor nepatří k silným stránkám tohoto seriózního časopisu. Ale v 9.ročníku se objevila nepravidelná rubrika NA NITI HUMORU.

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_na_niti_humoru

Pravidelná rubrika ZE SVĚTA přinášela i zpávy tohoto typu: „Nová výprava do Himalají se chystá v roce 1932. Jejím cílem je vystoupení na vrchol hory Nanga Parbat a v jejím čele stoj í Frank Smythe. Nanga Parbat j e v Kašmíru při horním Indu, severně od Srinagaru. Je vysoká 7.000 m a náleží mezi nejvyšší vrcholy Himalají. První výstup na ni podnikli r. 1895 A. F. Mummery, major Bruce, profesor Norman Collie a Geoffrey Hastings. Mummery za doprovodu jediného Gurkhy se dostal do výše 6.000 m. Výprava neměla dostatečné výzbroj  pro tak namáhavý podnik. Mummery chtěl se pak dostati přes průsmyk Diamir. Provázeli ho dva Gurkhové. Všichni tři zmizeli beze stopy, patrně zasypáni nějakou lavinou. Od těch dob nebyl učiněn žádný pokus.
Nová britská výprava má trvati tři měsíce. Je mínění, že její zdar je závislý na dosažení průsmyku Diamiru. Ale i tak to bude velice nebezpečný podnik a hlavní obtíže se očekávají při posledních 3.000 m od vrcholu. Počítá se tu se zkušenostmi nabytými při výpravách na Kamet a Kančendžungu. Frank Smytbe byl vůdcem oddílu, který se r. 1931 dostal na vrchol Kametu, a členem Dyhrenfurthovy výpravy, jež r. 1930 vystoupila na Kančendžungu.“

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_ze_sveta

Šéfredaktor ŠIRÝM SVĚTEM PhDr. Stanislav Nikolau byl politicky aktivním člověkem a v době vydávání 9.ročníku – v říjnu 1932 – se stal předsedou hnutí Vlajka (zastávala ideologii antisemitismu, antiněmectví a antikomunismu). To uvádím k pochopení souvislostí textu v rubrice OTÁZKY DNE„Nejprve důležité upozornění. Domnívali jsme se, že žijeme v demokratickém státě, kde lze projeviti otevřeně mínění, které snad může býti nespravné, ale proto se nemusí vyhrožovati poškozováním časopisu. Ten se snaží neodvisle vycházeti ze zeměpisně-hospodářských poměrů. Zklamali jsme se v naší demokracii. Vyskytli se lidé, kteří nás napadli pro naše stanovisko, ač opačný svůj názor neodůvodnili, protože dál jejich obzor nesahá . . . Chtějíce ulomit hrot oněm útokům, prohlašujeme předem – ač neradi – že se zásadně otázkám československé politiky vyhneme, aby nemohl na nás padnout stín politického stranictví, a budeme si všímat jen cizích zahraničních událostí. Tolik na vysvětlenou.“

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01_otazky_dne

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání 9.ročníku ŠIRÝM SVĚTEM v roce 1932, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ŠIRÝM SVĚTEM  – kliknutím na náhled strany:

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_01

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_02

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_03

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_04

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_05

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_06

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_07

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_08

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_09

sirym_svetem_9-rocnik_1932_cislo_10