PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

Dohodli jsme se, že se potkáme po roce znovu, na stejném místě (Kateřinice u Vsetína) od 22. do 24. listopadu 2019 (pátek odpoledne – nedělní poledne). Nezapomeň si tento termím poznačit do kalendáře! čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: SEDMIČKA PIONÝRŮ

SEDMIČKA PIONÝRŮ – 23.ročník – 1989-90

Dnes archivovaná čísla časopisu SEDMIČKY PIONÝRŮ z let 1989-90 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík za kompletní ročník!

V tiráži časopisu je v prvním čísle uvedeno: SEDMIČKA PIONÝRŮ –  ČTENI PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA SEDM DNÍ • Ročník XXIII • Vychází týdně • Vydává česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě • Adresa redakce: Sedmička pionýrů. Dům dětského a mládežnického tisku SSM, Radlická 61, 150 00 Praha 5 • Telefony 54 49 41—8, 54 00 13 • Dálnopis 123 302 • Šéfredaktorka Svatava Hirschová • Zástupce šéfredaktorky Rudolf Pařenica • Sekretář redakce Lada Steklá • Graficky upravují Tomáš Svoboda a Miroslav Cígler • Fotoreportéři Miroslav Martinovský a Josef Soumar • Redaktoři Jaroslav Kopřiva, Markéta Synovcová, Jan Tomášek, Marie Vrbová,  Jiří Záruba • Sekretariát Eliška Poulová, Věra Sommerová. Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p , závod 5, Praha 10-Malešice • Rozšiřuje PNS • Informace o předplatném podá a objednávky přijímá každá administrace PNS, pošta, doručovatel a předplatitelská střediska • Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku Praha, administrace vývozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 Praha 6. Návštěvní dny: středa 7—15 hod., pátek 7 — 13 hod • Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs, na půl roku 26 Kčs, roční 52 Kčs • Rukopisy, fotografie a kresby, které si redakce nevyžádá, se nevracejí • Cena výtisku 1 Kčs Toto číslo vyšlo v Praze 8. září 1989 © Mladá fronta 1989″

Číslo 17 z 29.prosince 1989 vychází ještě pod názvem SEDMIČKA PIONÝRŮ, ale vzhledem ke společenským změnám vychází 5. ledna 1990 18. číslo pod názvem SEDMIČKA  i s novou cenou 2,5 Kčs. Redakce k tomu píše:

„Jistě jste si všimli, že s novým rokem k vám přichází váš časopis nejen s novou cenou (o nutnosti jejího zvýšení jsme psali nedávno), ale i s novým názvem. Přesněji řečeno — staronovým. S takovým, pod nímž se „čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní“ objevilo poprvé 2. května 1968 a s nímž vycházelo po první tři ročníky.
To, že se název časopisu zestručnil, však neznamená, že bychom se distancovali od práce pionýrské organizace. Budeme i nadále psát o zajímavé a přitažlivé činnosti pionýrských kolektivů, o jejich problémech. Avšak nejen o nich. Chceme se obracet ke všem dětem, bez ohledu na to, zda jsou členy pionýrské organizace, obnovovaného Junáka či případných dalších organizací, chceme, aby Sedmičku považovaly za svou i děti stojící mimo všechny tyto organizace. Proto budeme psát o všem, co zajímá všechny kluky a děvčata ve věku od 11 do 15 let. Na stránkách Sedmičky tedy najdete i informace a reportáže z činnosti jiných dětských organizaci. Podstatné pro nás je, aby to byla činnost taková, která děti zajímá, něco užitečného jim poskytuje, pomáhá je vychovávat tak, jak to předpokládá nedávno upravená Ústava ČSSR — v duchu vědeckého poznání a v souladu se základy vlastenectví, humanity a demokracie. Chceme, aby tomuto cíli odpovídalo vše, co bude v Sedmičce otištěno. A samozřejmě naším přáním je, aby se vám časopis líbil. I když víme, jak je těžké vyhovět všem, budeme se snažit, aby si v Sedmičce každý našel alespoň něco, co ho bude zajímat.
Pište nám svá přání, o čem byste si chtěli přečíst, zvěte nás na zajímavé akce vašich kolektivů. Stránky Sedmičky jsou vám otevřeny!“

Na pokračování vycházela povídka Svatopluka Hrnčíře KARAVANA BRATRANCŮ:

Kreslený seriál o spolužácích ze 7.B a jejich kamaráda mimozemšťana 3+1 vycházel na poslední straně SEDMIČKY PIONÝRŮ od 1. do 43. čísla. Jeho autory jsou M. Sova a S. Levenová.

Ve 44. čísle začal vycházet osvědčený ASTERIX.

Jiří Ondrášek ve své bakalářské práci „Časopisy pro děti a mládež vletech 1988 a 2008. Ideologie a propaganda, reklama a marketing“ (2010) uvádí:
„Články v Sedmičce pionýrů jsou velmi různorodé a týkají se všeho, co čtenáře cílové věkové kategorie zajímalo, nebo spíše mělo zajímat. Jsou zde rovněž texty výchovné, články motivující k různým způsobům trávení volného času, k dobrým výsledkům ve škole, ve sportovních a jiných soutěžích a podobně. Značnou část obsahu tvoří texty, jejichchž význam je evidentně ideologický.“

Wikipedie o časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ uvádí:

Sedmička byl populárně zaměřený dětský časopis vycházející v letech 1968 až 1992. Vznikla v květnu 1968 transformací Pionýrských novin. Od roku 1970 vycházela jako Sedmička pionýrů, v roce 1990 se vrátila k původnímu názvu. Byla určena pro věkovou skupinu 10 až 15 let, vycházela s týdenní periodicitou. Zaměřovala se na rozhovory s populárními herci, zpěváky a sportovci, zajímavosti ze světa a z kultury, povídky a zábavné čtení. Pravidelně přinášela texty písní včetně notového zápisu s akordovým doprovodem a oblíbené komiksy. Od roku 1976 otiskovala francouzský komiks Asterix.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1989-90, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SEDMIČKY PIONÝRŮ zde >>>