MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: SEDMIČKA PIONÝRŮ

Chybějící 2 čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ – 17.ročník – 1983-84

Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1983 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Ch. Veliký dík! Ostatní čísla 17.ročníku byla archivována už 7.1.2015 – dneškem je tento ročník archivován kompletně!

SEDMIČKA nahradila PIONÝRSKÉ NOVINY (vycházely od roku 1951 do roku 1968). SEDMIČKA PIONÝRŮ vyšla prvně jako „čtení pro chlapce a děvčata na sedm dní“ pod názvem SEDMIČKA dne 2.května 1968. Později změnila název na SEDMIČKA PIONÝRŮ. Časopis byl koncipován pro oslovení pionýrů – dětí základních škol ve věku cca 10 – 15 let. V roce 1990 byl časopis opět přejmenován na původní název – SEDMIČKA. Historicky poslední číslo SEDMIČKY  vyšlo v srpnu 1992. K jeho zrušení přispěl rapidní pokles čtenářů, který se redakci nepodařilo v hektické době přesyceného trhu (novými dětskými časopisy) zastavit.

V tiráži časopisu je uvedeno: SEDMIČKA PIONÝRŮ – ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA SEDM DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata. Vydává česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Ročník XVII. Adresa redakce: Sedmička pionýrů, Dům dětského a mládežnického tisku SSM, Radlická 61, 150 00 Praha 5, … Redakci řídí Josef  Týč, Zástupce šéfredaktora Rudolf Pařenica. Sekretariát Svatava Hirschová. Graficky upravuje Václav Rytina. Fotoreportéři Miroslav Martinovský a Josef Soumar. Redaktoři Jana Černá, Lubor Falteisek, Jaroslav Kopřiva, Bojka Pašková, Jiří Střecha, Jaroslav Veis. …Cena výtisku 1 Kčs.“

SEDMIČKA PIONÝRŮ vycházela každý týden v rozsahu 16 stran.

Že je SEDMIČKA PIONÝRŮ především pionýrským časopisem, plyne už z jejího názvu. Obsah a řazení pravidelných témat a rubrik je tomu tedy podřízeno. Hned na druhé straně je „ideologicky“ tónovaná stránka s nepřehlédnutelným sloupcem KALENDÁŘ.  Připomínal Státní svátek Vietnamské socialistické republiky (2. 9.); Den horníků a energetiků(3. 9.); Mezinárodní týden solidarity s chilským lidem (4.-11. 9.); Mezinárodní den solidarity novinářů (8. 9.); Mezinárodní den boje proti negramotnosti
(8. 9.) i třeba den popravy Juliuse Fučíka (8.9.1943) – ikony komunistické propagandy („… Byl všude tam, kde se bojovalo proti kapitalistickému vykořisťování, na mnoha besedách ukazoval příklad Sovětského svazu. …“). Dominantním nadpisem druhé stránky je PIONÝRSKÝ KALEIDOSKOP, který v článku TŘICET PIONÝRŮ ukázkově demonstruje sepětí pionýrů s ideovými tradicemi komunistického režimu („… tak jako v roce 1913 V. I. Lenin, vystoupili i na vrchol Rysů ve Vysokých Tatrách …“).

Původní povídky patřily k dobré tradici  SEDMIČKY PIONÝRŮ. Ta byla koncipována (stejně jako ostatní dětské časopisy té doby) podle věkové kategorie cílové skupiny (čtenáři kolem 13 roku). I SEDMIČKA PIONÝRŮ představovala „ověřovací terén“ autora i ilustrátora pro budoucí knihy (viz Jan Ryska).

Stejně tak patřilo k tradici tohoto titulu i ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ. V 17.ročníku to byl ZLOČIN V DOKONALÉM RÁJI (čísla 1-8) od Borise Romanovského. Z originálu „Преступление в Медовом Раю“ jej přeložil šéfredaktor Josef Týč. Povídka byla otiskována s naprosto skvělými ilustracemi Miloslava Havlíčka.

V 17.ročníku SEDMIČKY PIONÝRŮ byl dokončen kreslený seriál  TŘINÁCTKA ZE STARÉ ČTVRTI, který obsazoval poslední stranu časopisu od 15.ročníku (1981-82). Olga Bezděková píše v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ (2.DÍL) – strana 63-65:

„Do dějin českého chlapeckého seriálu se však SEDMIČKA PIONÝRŮ zapsala především úspěšným seriálem TŘINÁCTKA ZE STARÉ ČTVRTI (T.Pavel = Pavel Toufar, Jiří Petráček, 1981-84). Příběh, který respektoval všechny zásady kresleného seriálu, vycházel pravidelně na zadní straně obálky. Autoři mají bezesporu vlastní autentické zkušenosti, které promítají do příběhu. Podařilo se jim postupně rozvíjet zajímavý děj ze života pionýrského turistického oddílu. Redakce seriál uvedla celostránkovou barevnou ilustrací s několika hlavními protagonisty příběhu (jména měli vytištěná na tričkách). Téměř vždy je předchozí část seriálu shrnuta do stručného obsahu, kterým začíná nové pokračování.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z roku 1983, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany:

Kompletní SEDMIČKA PIONÝRŮ – 9.ročník – 1975-76

Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1975-76 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pišta. Veliký dík!

V tiráži dnes archivovaných čísel (konkrétně v 1.čísle) se píše: SEDMIČKA PIONÝRŮ ČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA 7 DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata – Vydá­vá česká ústřední rada Pionýrské orga­nizace SSM v Mladé frontě — Ročník IX— Redakce 11616 Praha 1, Staroměst­ské náměstí 17 — Šéfredaktor Jan Rys­ka — Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek — Graficky upravuje Václav Ryti­na — Tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5, S. M. Kirova 43 — Rozšiřuje PNS — Informace o před­ platném podává a objednávky přijímá každá pošta í doručovatel — Objednáv­ky do zahraničí vyřizuje PNS, ústřední expedice tisku, odděleni vývoz tisku. Jindřišská 14. Praha 1 — Předplatné na čtvrt roku 13 Kčs. na půl roku 26 Kčs. celoroční 52 Kčs — Nevyžádané rukopi­sy, fotografie a kresby se nevracejí — Cena 1 Kčs — Toto číslo vyšlo v Praze 5. záři 1975″

SEDMIČKA PIONÝRŮ nezapře, že je následovníkem PIONÝRSKÝCH NOVIN. Hned na druhé straně byly ideologicky zaměřené rubriky PIONÝRSKÝ KALEIDOSKOP  i KALENDÁŘ.

Zásadní rubrikou SEDMIČKY PIONÝRŮ byla stránka KDYŽ MI BYLO 13.  Byly v ní dotazovány populární osobnosti –  hudební, filmové či sportovních hvězdy.

V časopise SEDMIČKA PIONÝRŮ vycházel téměř vždy román nebo povídka na pokračování – v rubrice ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ. V 9.ročníku (1-3 číslo) to byla scifi NEJVĚTŠÍ OBJEV OLIVERA TRIGGERA z pera amerického spisovatele Waltera Stonea Tevise (*1928  +1984).

Olga Bezděková a Milan Krejčí v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. DÍL, na straně 61 uvádí:

„A nyní se blížíme k slavnému francouzskému seriálu PIF (kreslíři C. Arnal, N. Yannick aj.) u nás známému zejména díky originálnímu časopisu PIF, který byl kupodivu k dostání v obchodě se zahraničním tiskem. Po časopise ABC mladých techniků a přírodovědců, který mládeži představil pejska Pifa již ve svém prvním ročníku (1957) s českými replikami v bublinkách, to bylo další uvedení příhod slavného pejska (1975- 79), který podle předem určeného libreta prožívá svá nesčíslná dobrodružství. Sytě barevná půl až jedna stránka seriálu s titulem Pif a někdy samostatným názvem s titulem PIFOVA DOBRODRUŽSTVÍ anebo Herkul (dominuje-li v příběhu, 1977- 79, 47x) se celkem 184x pravidelně objevovala na stránkách SEDMIČKY PIONÝRŮ a vhodně doplňovala snahu časopisu seznamovat se světovými seriály. V případě Pifa a po zději Asterixe nezvolil časopis špatně. Světově uznávaný seriál s dnes již klasickými figurkami zvyšoval popularitu časopisu. Jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy u nás vznikl původní seriál se zvířecí figurkou v čele (Septimovy příhody), nic nebránilo časopisu v jeho otiskování. Představování zahraničních seriálů však bylo možná i nouzovým východiskem vzhledem k nedostatku našich domácích seriálů.
Pro úplnost je třeba se ještě zmínit, že 2/3 zadní strany obálky byly věnovány seriálu, ale třetina, sloupek vpravo, patřila tehdy cyklu „Hvězdy kresleného smíchu“. Po stručném textu o autorovi následovala ukázka kresby. Přehlídka pořádaná redaktorem Ivanem Hanouskem (známým již z pořádání přehlídek figurek kreslených seriálů v časopi se JUNÁK v letech 1969-70 a v letech 1971-79 v PIONÝRSKÉ STEZCE) se konala celkem osmatřicetkrát. „

Pravidelná rubrika 7x SE SEDMIČKOU přinášela vždy 7 kratších témat, které mixovaly rady, inspiraci, informaci …

Na poslední straně vycházel komiks, jehož jméno se zde paradoxně neuvádělo :-) Wikipedia k tomu uvádí:

Les As je francouzský komiks, který se poprvé objevil v roce 1963 v časopise Vaillant. Autorem scénářů i kresby byl Greg (Michel Régnier). U nás seriál vycházel v letech 1975 až 1976 v Sedmičce pionýrů. Překlad francouzského výrazu les as je esa, název komiksu však nebyl nikde zmíněn ani přeložen do češtiny. Sedmička uváděla pouze názvy jednotlivých příhod. Nebyla přeložena ani jména některých hrdinů, pokud je v publikovaných epizodách nikdo neoslovil.“

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na straně 525 uvádí:

„Týdeník Sedmička vznikl jako nástupce Pionýrských novin, když je nahradil v polovině ročníku v květnu roku 1968. Od jejich dědictví se však zpočátku snažil co nejvíce odstřihnout, byť nový časopis tvořila prakticky totožná redakce. Titul měl nahradit Pionýrské noviny jako jejich pestřejší a zajímavější alternativa, orientující se na svět dobových hudebních, filmových či sportovních hvězd.
„Od druhého ročníku přešla Sedmička na barevné obálky, rozsah časopisu se nezměnil. ( … ) Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn název na Sedmičku pionýrů. ( … ) V 9. ročníku (1975/76) se zvětšil formát časopisu a zlepšila se kvalita papíru. Počet stran zůstal stejný, ale všechny byly tištěny barevně. Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její další existence.“
Časopis byl určen pro děti ve věku 10-15 let. Později sloužil opět i jako zdroj zpravodajství z Pionýrské organizace SSM, ale nadále i jako zábavný týdeník se zajímavostmi ze světa celebrit, z vědy a techniky, přírody, sportu, ze světa aj. Snažil se být populárním „lifestylovým“ týdeníkem pro děti a mládež, publikoval rozhovory se známými herci a zpěváky (původně např. o tom, čím chtěli být, když jim bylo 13 let, neboť časopis byl určen pro tuto věkovou kategorii čtenářů), dobrodružnou beletrii (většinou spíše převzatou a klasickou než původní), povídky atd. Na počátku 70. let se časopis přejmenoval na Sedmičku pionýrů.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ z let 1975-76, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ  – kliknutím na náhled strany: