SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: SEDMIČKA PIONÝRŮ

Doplnění úplných čísel časopisu SEDMIČKA – 2.ročník – 1968-69

Asi tucet čísel  článečku z 26.4.2015 byl digitalizován neúplně, protože časopisy měly poškozené nebo chybějící stránky. Dnes archivované čísla časopisu SEDMIČKA z let 1968-69 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Ch. a Jaroslav Ř. Veliký dík! Moc děkujeme za doplnění neúplných či poškozených čísel !

V tiráži časopisu se píše: „SEDMIČKA – týdeník pro chlapce a děvčata — Vydává Mladá íronta pro Čs. pionýra – Ročník II. – Redakce Praha l. Staroměstské náměstí 17 – Šéfredaktor Jan Ryska – Zástupce šéfredaktora Radek Kubínek – Graficky upravuje Jitka Knopová.“ Časopis vycházel 1x týdně v rozsahu 16 stran a stál 0,6 Kčs.

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na straně 525 uvádí:

„Týdeník Sedmička vznikl jako nástupce Pionýrských novin, když je nahradil v polovině ročníku v květnu roku 1968. Od jejich dědictví se však zpočátku snažil co nejvíce odstřihnout, byť nový časopis tvořila prakticky totožná redakce. Titul měl nahradit Pionýrské noviny jako jejich pestřejší a zajímavější alternativa, orientující se na svět dobových hudebních, filmových či sportovních hvězd.
„Od druhého ročníku přešla Sedmička na barevné obálky, rozsah časopisu se nezměnil. ( … ) Ve třetím ročníku se měl zvýšit počet stran, nakonec však k tomu z důvodu nedostatečné kapacity tiskárny nedošlo. Od začátku 4. ročníku (září 1970) byl pozměněn název na Sedmičku pionýrů. ( … ) V 9. ročníku (1975/76) se zvětšil formát časopisu a zlepšila se kvalita papíru. Počet stran zůstal stejný, ale všechny byly tištěny barevně. Sedmička tak získala svou definitivní podobu, která se podstatně nezměnila po většinu její další existence.“
Časopis byl určen pro děti ve věku 10-15 let. Později sloužil opět i jako zdroj zpravodajství z Pionýrské organizace SSM, ale nadále i jako zábavný týdeník se zajímavostmi ze světa celebrit, z vědy a techniky, přírody, sportu, ze světa aj. Snažil se být populárním „lifestylovým“ týdeníkem pro děti a mládež, publikoval rozhovory se známými herci a zpěváky (původně např. o tom, čím chtěli být, když jim bylo 13 let, neboť časopis byl určen pro tuto věkovou kategorii čtenářů), dobrodružnou beletrii (většinou spíše převzatou a klasickou než původní), povídky atd. Na počátku 70. let se časopis přejmenoval na Sedmičku pionýrů.“

Na pokračování s SEDMIČCE vycházelo SEDM KŘÍŽKŮ V NOTÝSKU. Od dvojčísla 6-7 až do 23. čísla. Přeložila Eva Bezděková a ilustroval Adolf Born.  Hrdinou kriminální povídky Georgese Simeona, známého tvůrce komisaře Maigreta, je malý chlapec, který se stal svědkem zločinu a ocitá se v nebezpečí života – objeví vraždu a pronásleduje, jak se později ukáže, hromadného vraha.

Olga Bezděková ve své výpravné knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 2.DÍL, na straně 48 píše:

„Čtenáři, kteří znali pouze Disneyho grotesky (Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto), film Sněhurka a několik dobrodružných seriálů otištěných na sklonku vycházení Pionýrských novin, jistě uvítali seznámení s další sérií „disneyovek“. V prvních čtyřech ročnících uvedla Sedmička celkem devět Disneyho seriálů.
Dobrodružný seriál David Crockett (1968-69, 26x ) vychází z období bojů bělochů a indiánů v roce 1883 v Texasu.

V článečku z 20.2.2014 je archivován DAVID CROCKET kompletně v jednom digitalizovaném souboru.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SEDMIČKA z let 1968-69, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SEDMIČKA  – kliknutím na náhled strany:

Kompletní SEDMIČKA PIONÝRŮ – 11.ročník – 1977-78

Čísla 11.ročníku časopisu SEDMIČKA PIONÝRŮ pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval z Nemových podkladů Pišta. Děkujeme za kompletní 11.ročník (1977-78)!

Časopis SEDMIČKA PIONÝRŮČTENÍ PRO CHLAPCE A DĚVČATA NA 7 DNÍ. Týdeník pro chlapce a děvčata — vydávala česká ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Šéfredaktorem byl spisovatel Jan Ryska (*1916 +1983). Pozici šéfredaktora zastával od října 1967 v PIONÝRSKÝCH NOVINÁCH a pokračoval v ní i po změně názvu časopisu na SEDMIČKA, později na SEDMIČKA PIONÝRŮ. Ve funkci šéfredaktora působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1979.

V tiráži 1.čísla 11.ročníku je ze setrvačnosti chybně uvedeno, že se jedná o X.ročník :-)

SEDMIČKA PIONÝRŮ nezapře, že je následovníkem PIONÝRSKÝCH NOVIN. Zvláště v době tuhé normalizace, po vzniku Charty 77, se viditelněji akcentovaly ideologicky zaměřené rubriky jako třeba PIONÝRSKÝ KALEIDOSKOP. Atributy Lenina i Pavlíka Morozova (pro neznalé – ano, to je ten ruský chlapec, z nějž sovětská propaganda vytvořila prototyp prosovětského hrdiny a mučedníka, protože dokázal „napráskat“ svého otce úřadům jako kulaka a jeho otec byl pak poslán do Gulagu, načež byl Pavka Morozov  zavražděn vesničany, kteří vzali spravedlnost do svých rukou).

SEDMIČKA PIONÝRŮ byl především pionýrský časopis a pak teprve to vše ostatní. Proto články typu PŘEDSTAVUJEME PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ ÚSTŘEDNÍ RADY PO SSM nemohly chybět.

To stejné platí i o pravidelné rubrice ZPRAVODAJ.

Od svého prvního čísla (2.května 1968), ještě pod názvem SEDMIČKA, redakce sázela na rozhovory a medailonky populárních zpěváků a ostatních osobností tehdejšího „showbusnessu“ (v tom prvním čísle byl i na titulní stránce Waldemar Matuška).

Výsadou šéfredaktora Jana Rysky bylo, že mohl prosadit svůj román BÍLÝ SVĚT k otiskování v SEDMIČCE PIONÝRŮ jako ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ. V předchozím ročníku takto vycházel JINDRA (později vydaný Albatrosem jako SEVERÁK). Úsměvná pohoda Ryskových próz bývá založena na radosti vnímavých dětských hrdinů a na jejich harmonickém vztahu s dospělými. Hlavní dětský hrdina bývá zpravidla vypravěčem příběhu.

Olga Bezděková a Milan Krejčí v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. DÍL, na straně 61 uvádí:

„A nyní se blížíme k slavnému francouzskému seriálu PIF (kreslíři C. Arnal, N. Yannick aj.) u nás známému
zejména díky originálnímu časopisu PIF, který byl kupodivu k dostání v obchodě se zahraničním tiskem. Po časopise ABC mladých techniků a přírodovědců, který mládeži představil pejska Pifa již ve svém prvním ročníku (1957) s českými replikami v bublinkách, to bylo další uvedení příhod slavného pejska (1975- 79), který podle předem určeného libreta prožívá svá nesčíslná dobrodružství. Sytě barevná půl až jedna stránka seriálu s titulem Pif a někdy samostatným názvem s titulem PIFOVA DOBRODRUŽSTVÍ anebo Herkul (dominuje-li v příběhu, 1977- 79, 47x) se celkem 184x pravidelně objevovala na stránkách SEDMIČKY PIONÝRŮ a vhodně doplňovala snahu časopisu seznamovat se světovými seriály. V případě Pifa a po zději Asterixe nezvolil časopis špatně. Světově uznávaný seriál s dnes již klasickými figurkami zvyšoval popularitu časopisu. Jsme přesvědčeni, že v okamžiku, kdy u nás vznikl původní seriál se zvířecí figurkou v čele (Septimovy příhody), nic nebránilo časopisu v jeho otiskování. Představování zahraničních seriálů však bylo možná i nouzovým východiskem vzhledem k nedostatku našich domácích seriálů.
Pro úplnost je třeba se ještě zmínit, že 2/3 zadní strany obálky byly věnovány seriálu, ale třetina, sloupek vpravo, patřila tehdy cyklu „Hvězdy kresleného smíchu“. Po stručném textu o autorovi následovala ukázka kresby. Přehlídka pořádaná redaktorem Ivanem Hanouskem (známým již z pořádání přehlídek figurek kreslených seriálů v časopi se JUNÁK v letech 1969-70 a v letech 1971-79 v PIONÝRSKÉ STEZCE) se konala celkem osmatřicetkrát. „

Pravidelná rubrika 7x SE SEDMIČKOU přinášela vždy 7 kratších témat, které mixovaly rady, inspiraci, informaci …

SEDMIČCE PIONÝRŮ nelze upřít, že do Československa přivedla právě ona i dnes populárního kresleného hrdinu ASTERIXE.

PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – II. DÍL, strana 61:

Od konce devátého do poloviny třináctého ročníku (1975-80) se v SEDMIČCE PIONÝRŮotiskoval úspěšně francouzský zábavný pseudohistorický seriál ASTERIX (cca 201 x).
První vydání úspěšné knížky vyšlo v roce 1959. Prý se posléze prodalo 280 milionů sešitů v 77 zemích světa. Jeho autor, René Goscinny (1926-1977), je původcem i dalších kreslených seriálů, například jen z filmu známého Lucky Luke. V letáku Profily autorů knih KČM – „Francouzská dětská literatura“ – si A. Kubelková všímá Goscinnyho seriálů a říká: Všechny hýří vtipem, nápaditostí, narážkami, často i dvojsmyslnými. Goscinnyho hrdinové, ať už je to mazaný galský hrdina Astérix z doby římské ‚“ jsou živé, jedinečné figurky, které prožívají nespočetné humorné příběhy, plné překvapivých zvratů a nečekaných dobrodružství. Ve skutečnosti comics umožnily autorovi kritizovat v legraci všechny kolem nás … Seriály nejsou určeny jenom dětem, ale i dospělým. Byly a stále jsou hojně překládány, všude sklízejí nadšený čtenářský ohlas …
Asterixe nezapomenutelně kresebně zpodobnil A. Uderzo. Hrdinové seriálu jsou charakterizováni takto: Asterix, válečník malého vzrůstu, ale náramně bystrého ducha. Díky zázračné medicíně získává nesmírnou sílu. Panoramix je mágem a samozřejmě obdivuhodným kouzelníkem. Ze jmelí se mu podaří získat lektvar, který u člověka vyvolá nesmírnou sílu. Obelix, „sběratel “ obrovských posvátných kamenů a milovník opékaných divočáků, je nerozlučným Asterixovým druhem.
Děj Asterixových dobrodružství otištěných v SEDMIČCE PIONÝRŮ se odehrává roku 50 před naším letopočtem. Seriál začíná slovy: Po dlouhém boji pochodují římské legie do Galie .. . Římani bojují s Galy, Galové jsou nepřemožitelní díky zázračné medicíně. Nejsilnější je Obelix, který do ní při narození spadl.
Rekvizity, jako kotel s medicínou, opékání divočáků atp., se v průběhu seriálu neustále opakují, stejně jako se známá fakta opakují v populárních Goscinnyho „Mikulášových patáliích „. Autor správně odhadl, jak opakování postavy hrdinů charakterizuje a o kolik jsou pak důvěrnější. Seriál doslova srší vtipem a nápady. Například u písničky, nápěvu vyjádřeného v bublince několika notami, je umístěn index ,,1″. Dole hlásí odkaz, že jde o starou galskou ….“

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by lépe dokreslila souvislosti kolem vydávání 11.ročníku SEDMIČKY PIONÝRŮ v letech 1977-1978, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu)  SEDMIČKU PIONÝRŮ do svého tabletu, pc, notebooku – v jednom PDF souboru – klikni na náhled titulní strany: