JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: PRIATEĽ DIETOK

Premiéra slovenského časopisu PRIATEĽ DIETOK – 8.ročník – 1932-33

Dnes do nášho archívu zaraďujeme 5 čísel jedeného z najvýznamnejších detských slovenských časopisov PRIATEĽ DIETOK s podtitulom: Obrázkový Poučno-zábavný časopis slovenských dietok.

Jeho 23 ročná púť sa začala v roku 1925. Bolo to presne 15.9.1925, kedy vyšlo jeho prvé číslo. Tak ako to však bolo u väčšiny časopisov, pochoval ho „Víťazný február“ v roku 1948. Vydavateľom bola Správa slovenských františkánov v Bratislave. Po celý čas ho redigoval Libor Mattoška.

V knihe ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV ho charakterizujú:

„Priateľ dietok bol časopis pre deti, orientovaný v buržoázne národnom a náboženskom duchu. Prinášal básne, rozprávky, poučné a výchovne zamerané články, ktoré sa najmä v prvých ročníkoch členili na tematické celky, ako občianska náuka, dejiny, ručné práce a pod. Spočiatku veľmi skromne vybavený a jednostranne konfesionálne a výchovne zameraný časopis, v ktorom sa nekládli náročné kritériá na jednotlivé príspevky, sa v priebehu vydávania zmenil na časopis literárny. Stalo sa to tým, že redaktor získal za spolupracovníkov a stálych prispievateľov produktívnych spisovateľov pre deti a mládež.“

Prvých päť, dnes publikovaných čísel pochádza z roku 1932 -1933 a to už z jeho 8.ročníka. Z tiráže vyberáme a doplňujeme bibliografické údaje:

  • hlavný a zodpovedný redaktor P. Libor J. Mattoška; 
  • vychodí v Kremnici mesačne, raz okrem júla a augusta
  • vydáva správa slovenských Františkánov v Bratislave
  • predplatné na rok 10 Kčs
  • cena jednotlivého čísla 1 Kčs
  • rukopisy a kresby posielajte na redakciu „PRIATEĽ DIETOK“ v Kremnici
  • Rozmery 235 mm x 190 mm
  • 20 strán vrátane jednofarebného prebalu

Prebaly tohto ročníka tvorili jedno-farebné obaly z tvrdšieho papiera s jednoduchou titulnou kresbou, s rôznorodým logom, bez udania čísla. Štruktúra časopisu stále rovnaká. Hneď na začiatku ročníka bola vyhlásená súťaž „Hádankárske závody“, uverejnená vždy na rubovej strane prebalu. Bola plánovaná do č.1 po č.8 a ceny pre víťazov sa pohybovali od najdrahšieho 300 korunového fotoaparátu, po zviazaný ročník „Priateľa“.

Pravidelná rubrika NA VLNÁCH VÁHU (Dúbravec) pútavou cestopisnou formou opisovala život, okolie a prírodné krásy povodia slovenskej rieky VÁH, od prameňa až po jej ústie.

Margita Kováčová pod pseudonymom TETA MARGITA , tu údajne po dlhé roky uverejňovala na pokračovanie príbehy s Ičkom, resp. Jurkom Šibalským.  Názov každého príbehu, bol originálne ilustrovaný.

Takmer v každom čísle nesmela chýbať znotovaná slovenská ľudová pesnička.

Jednoduché a pritom pôsobivé ilustrácie boli doplňované malými čiernobielymi fotografiami. Výnimku tvorili iba stránky s hromadnými zábermi žiakov zo slovenských škôl. Bola to vlastne reklama na časopis vyplývajúca z popisu:  Odberatelia „Priateľa Dietok“ ako aj z fotografií, kde aspoň jedno dieťa držalo v ruke výtlačok čísla.

SKENY SOM ZÁMERNE NEUPRAVOVAL, TAK ABY ZODPOVEDALI NÁLEZOVÉMU STAVU !!!

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PRIATEĽ DIETOK z roku 1932-33, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PRIATEĽ DIETOK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.