SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: POŠUMAVSKÝ HLASATEL

Další dvě čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – 6.ročník – 1968

Dnes archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pepan. Veliký dík!

První čtyři ročníky vycházely v malém nákladu, údajně pod názvem SLAVÍK. Stejně tak jako pátý ročník časopisu z Pačejova, nebyly zaměřeny na čtenářskou základnu rekrutujících se ze skautů či lidí sympatizujících se skautským hnutím, trampingem a tábornictvím.

Duší časopisu byl jeho šéfredaktor Jaromír Benda –  (Hardy) Rikitan (*1930  +1994), který stál v poválečných letech u zrodu oddílového časopisu. Po smrti Jaromíra Bendy končí svůj život i časopis POŠUMAVSKÝ HLASATEL.

V tiráži časopisu je mimo jiné uvedeno: POŠUMAVSKÝ HLASATEL – junácký časopis pro západní a jižní Čechy. Vydává: Středisková rada Junáka Pačejov – řídí redakční rada. Vedoucí redaktor: Benda Jaromír, redaktor západních Čech: Mojmír Burda, redaktor jižních Čech: Milan Matyáš, redaktor trampské hlídky: Leopold Sekera, Předseda redakční rady: Kopáček Zdeněk. Vychází měsíčně. Povoleno odborem školství a kultury ZKNV v Plzni dne 23.9.1968. Ročník VI. Vyšlo jako č. 7-8 v říjnu 1968. Cena jednotlivého čísla Kčs 3,–. Adresa hlavní redakce: Pačejov, okres Klatovy.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL byl tištěn černobíle na formátu 21×27 cm.

Obsah i zaměření časopisu se dá zařadit k časopisům, které redaktory ovlivňovaly v jejich  dětství – MLADÝ HLASATEL, VPŘED a JUNÁK.

Akcentna původní tvorbu svých čtenářů je jeden z velmi dobrých počinů redakce tohoto časopisu. Otištěné příspěvky to dokládají.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL se profiloval jako „skautský“ časopis, proto nemohla chybět rubrika SKAUTSKOU STOPOU, obvyklá v takto zaměřených časopisech.

KLUB PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA vznikl už v roce 1966, tedy před 2.obnovou organizace Junák. V roce 1990 na něj volně navázalo SPJF (SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA). POŠUMAVSKÝ HLASATEL inspiraci Foglarem přiznával i touto rubrikou – řekl bych, že hlavička této rubriky je z rukou samotného Jaroslava Foglara, kterému nelze upřít grafickou zručnost i osobitý styl.

Na poslední straně POŠUMAVSKÉHO HLASATELE vycházel kreslený seriál VÁHY ŽIVOTA A SMRTI podle povídky Jaroslava Foglara.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Po 20 letech znovu- POŠUMAVSKÝ HLASATEL – 9.ročník – 1990

Prvně byl POŠUMAVSKÝ HLASATEL na webu archivován 1.4.2015. Dnešní „nulté“ číslo z května 1990 a další 4 řadová čísla zaslal jako svůj „vstupní“ časopis do archiu Pepan. Děkujeme!

V květnu 1990 vyšlo po dvacetileté odmlce „nulté číslo“ POŠUMAVSKÉHO HLASATELE. V úvodníku píše šéfredaktor Jaromír Benda –  (Hardy) Rikitan (*1930  +1994): Uplynulo dvacet let, kdy jsme v roce 1970 naposledy vydali číslo 6 a přilohu časopisu Pošumavský hlasatel. Bylo to v době, kdy končila činnost junácké organizace. Překážky, které jsme překonali, byly veliké. Abychom ukončili i román Detektiv Johny – vydali jsme přílohu, která byla vydána pod tábornickým oddílem organizace Pionýr. Tento oddíl měl ale trvání jeden měsíc a zásahem místních občanů byl zrušen a s ním i snaha o pokračování časopisu Pošumavský hlasatel. Když jsme se rozclıázell se svými čtenáři, věřilì jsme, že přijde znovu den, kdy se opět shledáme. Za tuto dobu jsme zestárli o dvacet let a přesto se celá redakční rada přihlásila k práci.
Dvacet lat změnilo život nás všech, prožili jsme mnoho, někteří již nejsou mezi námi. Uctěme proto jejich památku elánem, abychom i naši mladé generaci zanechali kus své práce. Začínáme úplně bez prostředků, žijeme z prodeje historických čísel, které jsme zachránili před odevzdánínı do sběru. Zpočátku se musíme spokojit s vydáváním časopisu jen o osmi stranách. Dosáhneme-li dostatečný počet předplatitelů, budeme pak uvažovat o rozšíření. To vše záleží na vzájemné spolupráci se všemi čtenáři. Chceme dělat moderní časopis s regionalitou pošumavského kraje za spolupráce všech čtenářů. Nemůžeme proto platit autorské honoráře, musime si nechal zaplatit i poštovné, protože rozšiřování prostřednictvím PNS bychom finančně neunesli. Věříme Vám, že s Vaší pomocí časopis udržíme.  Pište nám příspěvky pokud možno strojem ob řádku na papíru formátu A4, obrázky kreslete jen černou tuší a fotografie zasílejte jen černobílé. Děkujeme a těšíme se na spolupráci“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL v roce 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATELkliknutím na náhled strany:

POSUMAVSKY_HLASATEL_9.rocnik_(1990)_cislo_00

POSUMAVSKY_HLASATEL_9.rocnik_(1990)_cislo_01

POSUMAVSKY_HLASATEL_9.rocnik_(1990)_cislo_02

POSUMAVSKY_HLASATEL_9.rocnik_(1990)_cislo_03

POSUMAVSKY_HLASATEL_9.rocnik_(1990)_cislo_04