MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: POŠUMAVSKÝ HLASATEL

Šest posledních čísel časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – 8.ročník – 1970

Dnes archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1970 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pepan. Veliký dík!

Z tiráže časopisu ma posledmí straně lze vyčíst: POŠUMAVSKÝ HLASATEL – časopis pro přátele přírody – šumavský zpravodaj. Vydává: středisko Junáka Pačejov, okres Klatovy. Řídí redakční rada. Vedoucí redaktor: Benda Jaromír, předseda redakční rady Kopáček Zd.

Pepan spolu s digitalizovanými časopisy poslal i zprávu:

… Podařilo se mi sehnat osmý ročník časopisu Pošumavský hlasatel. Vycházel pouze do poloviny roku 1970. Pokusil jsem se napsat k tomu komentář, ale moc se mi to nepodařilo. Je tam hodně politiky a to se příliš nehodí, ale taková byla doba. 

V roce 1970 se začínají projevovat důsledky takzvané normalizace. Redakce časopisu Pošumavský hlasatel se potýkala s problémy s tiskárnou. První čísla vyšla v cyklostylované podobě. I s povinným politickým úvodníkem k Vítěznému Únoru. Od čtvrtého čísla vychází opět v klasické tištěné podobě. Ale ani podbízení režimu úvodníkem věnovaným výročí narození V. I. Lenina nepomohlo a červnové šesté číslo vychází jako poslední v rozsahu pouhých osmi stran. Po delším době se podařila vydat takzvaná Příloha k Pošumavskému hlasateli číslo 6, ve které je dokončení románu na pokračování Detektiv Johny a přání k Vánocům a novému roku. Časopis se odmlčel na dlouhých dvacet let.

Vzhledem k tomu, že by měl být Váš web apolitický, nabízím druhou variantu:

Redakce časopisu Pošumavský hlasatel se potýkala s problémy s tiskárnou. První čísla vyšla v cyklostylované podobě. Od čtvrtého čísla vychází opět v klasické tištěné podobě. Červnové šesté číslo vychází jako poslední v rozsahu pouhých osmi stran. Po delším době se podařila vydat takzvaná Příloha k Pošumavskému hlasateli číslo 6, ve které je dokončení románu na pokračování Detektiv Johny a přání k Vánocům a novému roku. Časopis se odmlčel na dlouhých dvacet let.“

Nepravidelně byly v časopise POŠUMAVSKÝ HLASATEL otiskovány písničky k táborovým ohňům s notovým zápisem i akordy:

Obsah i zaměření časopisu se dá zařadit k časopisům, které redaktory ovlivňovaly v jejich  dětství – MLADÝ HLASATEL, VPŘED a JUNÁK. Akcent na původní tvorbu svých čtenářů je jeden z velmi dobrých počinů redakce tohoto časopisu. Otištěné příspěvky to dokládají.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1970, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Další dvě čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – 6.ročník – 1968

Dnes archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pepan. Veliký dík!

První čtyři ročníky vycházely v malém nákladu, údajně pod názvem SLAVÍK. Stejně tak jako pátý ročník časopisu z Pačejova, nebyly zaměřeny na čtenářskou základnu rekrutujících se ze skautů či lidí sympatizujících se skautským hnutím, trampingem a tábornictvím.

Duší časopisu byl jeho šéfredaktor Jaromír Benda –  (Hardy) Rikitan (*1930  +1994), který stál v poválečných letech u zrodu oddílového časopisu. Po smrti Jaromíra Bendy končí svůj život i časopis POŠUMAVSKÝ HLASATEL.

V tiráži časopisu je mimo jiné uvedeno: POŠUMAVSKÝ HLASATEL – junácký časopis pro západní a jižní Čechy. Vydává: Středisková rada Junáka Pačejov – řídí redakční rada. Vedoucí redaktor: Benda Jaromír, redaktor západních Čech: Mojmír Burda, redaktor jižních Čech: Milan Matyáš, redaktor trampské hlídky: Leopold Sekera, Předseda redakční rady: Kopáček Zdeněk. Vychází měsíčně. Povoleno odborem školství a kultury ZKNV v Plzni dne 23.9.1968. Ročník VI. Vyšlo jako č. 7-8 v říjnu 1968. Cena jednotlivého čísla Kčs 3,–. Adresa hlavní redakce: Pačejov, okres Klatovy.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL byl tištěn černobíle na formátu 21×27 cm.

Obsah i zaměření časopisu se dá zařadit k časopisům, které redaktory ovlivňovaly v jejich  dětství – MLADÝ HLASATEL, VPŘED a JUNÁK.

Akcentna původní tvorbu svých čtenářů je jeden z velmi dobrých počinů redakce tohoto časopisu. Otištěné příspěvky to dokládají.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL se profiloval jako „skautský“ časopis, proto nemohla chybět rubrika SKAUTSKOU STOPOU, obvyklá v takto zaměřených časopisech.

KLUB PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA vznikl už v roce 1966, tedy před 2.obnovou organizace Junák. V roce 1990 na něj volně navázalo SPJF (SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA). POŠUMAVSKÝ HLASATEL inspiraci Foglarem přiznával i touto rubrikou – řekl bych, že hlavička této rubriky je z rukou samotného Jaroslava Foglara, kterému nelze upřít grafickou zručnost i osobitý styl.

Na poslední straně POŠUMAVSKÉHO HLASATELE vycházel kreslený seriál VÁHY ŽIVOTA A SMRTI podle povídky Jaroslava Foglara.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany: