SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: PIONÝRSKÁ ŠTAFETA

Po troch rokoch opäť PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 19.ročník – 1987-88

Časopis PIONÝRSKÁ ŠTAFETA bol po prvý krát predstavený v roku 2014  v príspevku od Dazula Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1971.

Od vtedy uplynuli bezmála 3 roky a tak predstavujeme ďalšie dve čísla z nášho archívu. Časopis bol určený hlavne pre vedúcich pionierov s poradným hlasom, ako aj pre vedúcich iskričiek. Bol to doslova „československý“ časopis s príspevkami a článkami v češtine aj slovenčine. Slovenské tvorili zhruba 1/3 výtlačku.

Aj keď sa nejedná priamo o časopis určený deťom, ale o akúsi metodickú príručku pre vedúcich pracovníkov, predsa len ho sem zaradujeme. Dôvodom je, že okrem niektorých čitateľných príspevkov pre deti a mládež, vedúcich robila aj tak v podstate zase len mládež.

Čo sa zmenilo za 16 rokov vydávania časopisu? Z tiráže časopisu sa dozvedáme, že okrem zmeny šéfredaktora a vlastne aj celej redakčnej rady, mesačník získal aj „vyznamenání Za vynikající práci“. Cena 3 Kčs zostala zachovaná a počet strán sa vrátane príloh zvýšil z 24 na 32.

V tiráži tohto ročníka sa uváda: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé fronte. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktori: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá.“

Veľkú časť časopisu tvorili správy z činnosti PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže), príhovory vysokých funkcionárov a ideologické články. Nezabúdalo sa pri tom ani na významné výročia ČSSR a hlavne KSČ spolu s návodom, ako ich stráviť v duchu socializmu a komunizmu.

Veľkým prínosom pre prácu vedúcich pionierov a iskričiek bola pravidelná príloha vychádzajúca na 4 stranách. Mala formu brožúrky s členením – starší pionieri, mladší pionieri a iskry.

V prílohe vychádzali aj praktické a obľúbené kartičky s konkrétnymi návodmi na hry a činnosť oddielov. V prednej časti obrázok, zospodu návod.

Neoddeliteľnou súčasťou socialistického spoločenstva  a jeho ochrany pred západným svetom bola branná výchova. Aby sa zatraktívnila, jedným z dosiahnuteľných ocenení bolo aj získanie záujmového odznaku MOV (Mladý obránce vlasti). Rady na to, ako ho získať, vychádzal v pravidelnej rubrike BRANNÁ VÝCHOVA.

V rokoch 1985-88 začali v ČSSR do života vstupovať osobné počítače. Na trhu sa objavili prvé modely Atari, Sinclair ZX Spectrum, Commodore. V Skalici začali vyrábať počítače Didaktik Gama. Niet divu, že aj PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže) hľadala možnosť ich využitia vo svojej činnosti. Tomuto sa venuje obsiahly seriál v rubrike „technika“.

Záver časopisu patril pravidelne peknej pesničke na tzv. „pioniersku nôtu“. Išlo o bežné pesničky pre deti, ktoré sa spievajú do dnes. Tak ako je to aj na videu z vianočného koncertu žiakov 3.triedy ZŠ Kladská.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z rokov 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

 

Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku1971

PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 3.ročník – 1971 – byl měsíčníkem pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů (viz. tiráž).

Nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta v Praze bylo založeno roku 1945 – jako nakladatelství a vydavatelství SČM (Svaz české mládeže). Mimo jiné tituly, vydávalo nakladatelství Mladá fronta od roku 1969 až do roku 1990 i PIONÝRSKOU ŠTAFETU.

PIONÝRSKÁ ŠTAFETA navazovala na časopis VEDOUCÍ PIONÝRŮ – proto taky v tiráži uvádí dvojí číslování ročníku: PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 3.ročník ( VEDOUCÍ PIONÝRŮ 23.ročník).

PIONYRSKA_STAFETA_(1971)_cislo_1_tiráž

Drobnou zajímavostí PIONÝRSKÉ ŠTAFETY je například publikování článku „Desatero pobytu v přírodě“, podepsaného Mirko Vosátka – konzervátor Státní ochrany přírody (PIONÝRSKÁ ŠTAFETA č.3, 1971, strana 16). Mirko Vosátka – Grizzly je autorem skautský‚ch, vodácký‚ch, tábornický‚ch a ekologický‚ch p„říruček (Vodáci ahoj! – 1940, Rok malých dobrodružství – 1942, Rowerské dopisy – 1946, Encyklopedie táborníka – 1971, Chráníme přírodu – 1979, Tábornická encyklopedie – 1985, Skautské toulky přírodou – 1993, … ) – o 24 let později i nositel nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka. Tehdejší šéfredaktorka PIONÝRSKÝCH NOVIN Eliška Knotová (například též v letech 1980-89 šéfredaktorka MATEŘÍDOUŠKY) v době normalizace možná i trochu zariskovala, když zařadila článek Mirko Vosátky.

Další zajímavostí PIONÝRSKÉ ŠTAFETY je i to, že ze 24 stran bylo vždy několik stran ve slovenštině a i příspěvky některých rubrik (např. ČTEME O SOBĚ) byly namixovány česko-slovensky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany:

Pionyrske1_stafeta_1971_01

Pionyrska_stafeta_1971_02

Pionyrska_stafeta_1971-03