MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: PIONÝRSKÁ ŠTAFETA

Dvě čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 11.ročník – 1979

Dnes archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1979 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval sweetree. Veliký dík!

Pod názvem PIONÝRSKÁ ŠTAFETA začal časopis vycházel od roku 1969 po přejmenování z původního VEDOUCÍ PIONÝRŮ (v tiráži uvádí redakce ročník v závorce). Časopis otiskoval články v češtině i slovenštině a měl českou i slovenskou redakci.

V tiráži časopisu je uvedeno: PIONÝRSKA ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé frontě. Roč. XI. (Vedoucí pionýrů XXVIII) • Šéfredaktor: Zdeněk Svatoš. Redaktoři: Olga Dobešová, Jakub Drda, Jiřina Skopková, Eva Veberová. Výtvarný redaktor: Miroslav Hrdina. Tajemnice redakce: Eva Hromádková • Členové redakční rady: Zdeněk Cecava, Hynek Gregor, Miloš Hudec, dr. Pavel Jeník, Zdeněk Kalous, Aloiz Osuch, PhDr. Bohumil Steiniger. CSc. • Adresa redakce: Na Jezerce 47, 140 00 Praha 4 — Nusle. Telefon 43 55 03. Adresa slovenské redakce: Pražská 8, 891 25 Bratislava SUV SZM • Cena jednoho výtisku 3,— Kčs, předplatné na rok 36 Kčs, na půl roku 18 Kčs •…“

PIONÝRSKÁ ŠTAFETA byla časopisem, který vydávala Pionýrská organizace pro své pionýry (bylo jich v Československu „úředně“ cca 1,5 milionu). Téměř všechny tehdejší dětské časopisy byly vydávány PO SSM, takže čtenáři v tomto ohledu na výběr v podstatě neměli. Ideologické klišé, žvásty a bláboly byly standardní (přiměřenou)  náplní každého časopisu – ABC, PIONÝRSKÉ STEZKY, SEDMIČKY PIONÝRŮ, PIONÝRA, …  a v PIONÝRSKÉ ŠTAFETĚ, jakožto časopisu určeném pro pionýrské pracovníky, bylo komunistické ideologie o poznání více.

Pro ty později narození si dovolím k pochopení níže presentovaného článku CENA LIDOVÝCH MILICÍ 1979 krátký exkurs do historie pomocí citace z wikipedie: Lidové milice (LM, nazývané též „ozbrojená pěst dělnické třídy“, slovensky Ľudové milície, ĽM) byly dělnické bojové jednotky, o jejichž vzniku rozhodl Ústřední výbor Komunistické strany Československa dne 21. února 1948 při přípravě komunistického převratu v Československu. Vznik a existence Lidových milicí nebyly nikdy upraveny žádným zákonem.“ To je něco podobného jako by si dnes zřídila svoji ozbrojenou složku některá z politických stran či hnutí – ANO, ČSSD, KDU, OSD, TOP 09, SPD, PIRÁTI, …

Povinným koloritem tehdejších sjezdů, mítingů a výročí byly dopisy a zdravice KSČ. Opět drobná poznámky pro ty později narozené – všimni si v jakém pořadí je uvedena funkce prezidenta ČSSR:

Výchova dětí v ČSSR měla probíhat (a do jisté míry i probíhala) v linii: jiskra – pionýr – svazák – komunista. „Přijetí člena SSM do řad KSČ je nejvyšším oceněním jeho činnosti.“ Koho by to zajímalo více (a má na to žaludek), doporučuju nahlédnout do tehdejších stanov SSM.

PIONÝRSKÁ ŠTAFETA byla tištěna dvoubarevně, obálka hlubotiskem na hlazeném papíru, vnitřní strany na klasickém novinovém papíře.

Rubrika METODIČKA PIONÝRSKÉ ŠTAFETY byla vždy zaměřena na přípravu konkrétní aktivity – například oslavy MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ.

Nevím na jak úrodnou půdu dopadl článek VÝCHOVA K PROLETÁRSKEMU INTERNACIONALIZMU CEZ KLUBY PRIATEĽOV RUSKÉHO JAZYKA, ale psal se rok 1979 a „dočasnost“ pobytu okupačních vojsk na našem území trvala zatím 11 let.

V každém čísle byla otištěna písnička i s notovým záznamem. Netvrdím, že to tak bylo u každé zde otištěné písně, ale třeba POCHOD PIONÝRŮ jsem nikdy (natož spontálně) zpívat neslyšel.

Miroslav Procházka, autor fejetonku POCHOĎÁK má zřejmě rád humor a povídky ŠIMKA A GROSSMANA, neboť inspirace je zřejmá :-)

Poslední stránka PIONÝRSKÉ ŠTRAFETY nabízela inspirační témata – v tomto případě STAVÍME SI TÁBOR.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1979, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA  – kliknutím na náhled strany:

Po troch rokoch opäť PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – 19.ročník – 1987-88

Časopis PIONÝRSKÁ ŠTAFETA bol po prvý krát predstavený v roku 2014  v príspevku od Dazula Tři čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z roku 1971.

Od vtedy uplynuli bezmála 3 roky a tak predstavujeme ďalšie dve čísla z nášho archívu. Časopis bol určený hlavne pre vedúcich pionierov s poradným hlasom, ako aj pre vedúcich iskričiek. Bol to doslova „československý“ časopis s príspevkami a článkami v češtine aj slovenčine. Slovenské tvorili zhruba 1/3 výtlačku.

Aj keď sa nejedná priamo o časopis určený deťom, ale o akúsi metodickú príručku pre vedúcich pracovníkov, predsa len ho sem zaradujeme. Dôvodom je, že okrem niektorých čitateľných príspevkov pre deti a mládež, vedúcich robila aj tak v podstate zase len mládež.

Čo sa zmenilo za 16 rokov vydávania časopisu? Z tiráže časopisu sa dozvedáme, že okrem zmeny šéfredaktora a vlastne aj celej redakčnej rady, mesačník získal aj „vyznamenání Za vynikající práci“. Cena 3 Kčs zostala zachovaná a počet strán sa vrátane príloh zvýšil z 24 na 32.

V tiráži tohto ročníka sa uváda: „PIONÝRSKÁ ŠTAFETA, měsíčník pro pionýrské pracovníky a vedoucí dětských kolektivů, nositelka vyznamenání Za vynikající práci. Vydává  ústřední rada Pionýrské organizace SSM v Mladé fronte. Roč. XIX. • Šéfredaktor: PhDr. Hynek Gregor. Zástupce šéfredaktora: Jiřina Černiková. Redaktori: Alena Géblová, Eva Hromádková, Judita Mrázová. Výtvarná redaktorka: Petra Hanzáková. • Členové redakční rady: PhDr. Jiří Bartoň, PhDr. Miloš Hudec, Jan Chlumský, Elena Prelecová, Zuzana Lešníková, Eva Malinová, PhDr. Alojz Osúch, Pavol Rampák, PhDr. Bohumil Steiniger, CSc., Vera Veselá.“

Veľkú časť časopisu tvorili správy z činnosti PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže), príhovory vysokých funkcionárov a ideologické články. Nezabúdalo sa pri tom ani na významné výročia ČSSR a hlavne KSČ spolu s návodom, ako ich stráviť v duchu socializmu a komunizmu.

Veľkým prínosom pre prácu vedúcich pionierov a iskričiek bola pravidelná príloha vychádzajúca na 4 stranách. Mala formu brožúrky s členením – starší pionieri, mladší pionieri a iskry.

V prílohe vychádzali aj praktické a obľúbené kartičky s konkrétnymi návodmi na hry a činnosť oddielov. V prednej časti obrázok, zospodu návod.

Neoddeliteľnou súčasťou socialistického spoločenstva  a jeho ochrany pred západným svetom bola branná výchova. Aby sa zatraktívnila, jedným z dosiahnuteľných ocenení bolo aj získanie záujmového odznaku MOV (Mladý obránce vlasti). Rady na to, ako ho získať, vychádzal v pravidelnej rubrike BRANNÁ VÝCHOVA.

V rokoch 1985-88 začali v ČSSR do života vstupovať osobné počítače. Na trhu sa objavili prvé modely Atari, Sinclair ZX Spectrum, Commodore. V Skalici začali vyrábať počítače Didaktik Gama. Niet divu, že aj PO SZM (Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže) hľadala možnosť ich využitia vo svojej činnosti. Tomuto sa venuje obsiahly seriál v rubrike „technika“.

Záver časopisu patril pravidelne peknej pesničke na tzv. „pioniersku nôtu“. Išlo o bežné pesničky pre deti, ktoré sa spievajú do dnes. Tak ako je to aj na videu z vianočného koncertu žiakov 3.triedy ZŠ Kladská.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA z rokov 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu PIONÝRSKÁ ŠTAFETA – kliknutím na náhled strany: