SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: PIONÝR

Jedno číslo časopisu PIONÝR – 31.ročník – 1983-84

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝR z roku 1983-84 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pitriss. Veliký dík!

Časopis PIONÝR vycházel od roku 1953. V letech 1968-1970 změnil název na VĚTRNÍK, po roce 1970 se opět vrátil původní titul PIONÝR. Od roku 1990 byl přejmenován na časopis FILIP, v roce 1993 na FILIPS, ale o dva roky později, v roce 1995 zanikl.

V tiráži dnes archivovaného čísla časopisu se uvádí:  Ročník XXXI. Září 1983. PIONÝR zábavný měsíčník pro mládež. Vydává Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Redakci řídí Vladimír Klevis.  … Cena výtisku 2 Kčs….“

Časopis vycházel podle školního roku. Byl celobarevný, tištěný na netradičním čtvercovém formátu, a jeho rozsah byl 48 stran.

Štefan Švec ve své obsáhlé knize ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 454-456 o časopisu PIONÝR píše:

Časopis Pionýr byl všeobecně zaměřeným periodikem pro čtenáře staršího školního věku, (přibližně od 5. do 8. třídy základní školy). Vyplnil mezeru vzniklou po zániku časopisu Vpřed, pionýři. Přes svůj název byl titul od počátku o něco méně politicky agitační než jiná dobová periodika (byť organizoval např. soutěže 0 nejlepší pionýrskou družinu a podobně).  Byl nejprve především beletristický, bohatě ilustrovaný, vytvářel protiváhu zpravodajsky a instruktážně zaměřeným Pionýrským novinám. Později rozšířil spektrum otiskovaných materiálů a stal se časopisem více „společenským“, věnovaným např. i představování známých osobností, rozhovorům, reportážím atp. Podobně jako ABC mladých techniků a přírodovědců, byť s menším úspěchem, organizoval v 6o. letech čtenářské kluby – měly název „Pionýrské rozvědky“ a měly být ovšem součástí oficiální pionýrské organizace.
Pionýr začal vycházet jako měsíčník s převážně prozaickými beletristickými příspěvky, postupně se snažil nabízet čtenářům pestrou škálu materiálu od reportáží, aktuálních zpráv, informací o kultuře, rubrik věnovaných humoru, her a soutěží, próz na pokračování po rubriku „Dopisovatelé hlásí“ a další rubriky věnované vlastní tvorbě dětí (např. dvojstrana „čtenáři čtenářům“). Časopis se snažil podporovat činnost pionýrských oddílů, rubrika „K-Klubovna“ se věnovala nápadům a návodům na činnost pionýrských družin. Publikoval i dobrodružnou četbu (včetně např. sci-fi) a celou řadu obrázkových seriálů.
V prvních ročnících měl časopis částečně ideologický obsah, tiskl sovětskou beletrii, agitační články a pod., už po polovině 50. let se ale situace měnila.  V 6o. letech se z Pionýra stal moderní, zábavný a pestrý časopis pro starší děti. Pionýr tiskl zábavnou prózu (v roce 1968
Švandrlíkovy Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka), a také poznávací články, např. cestopisy (např. v podobě reportáží z rallye Paříž-Dakar), bohatě doprovázené fotografiemi. V rubrice „Bystřílna“ vycházely hádanky a kvízy. V Pionýru vycházely i fotografie doplněné vtipnými bublinami či dobrodružný kreslený seriál (např. dle námětu knih J. M. Trosky). V próze na pokračování se objevil Tarzan E. R. Burroughse. Dvojstrana „Fůra vtipů“ obsahovala psaný i kreslený humor (např. Pavla Kantorka), rubrika „Slavné výroky“ tiskla citáty klasiků s jejich stručnými medailonky, na konci časopisu byla stránka věnovaná slavným sportovcům. Pionýr publikoval i „Tajnou schránku“, rubriku obdobnou intimním listárnám např. v dnešním Bravu, kde radil dětem s jejich prvními erotickými zkušenostmi.
V ročnících 1968/1969 a 1969/1970 časopis vycházel pod názvem Větrník. Redakce změnu názvu připravovala od konce předchozího ročníku, hlavní důvody uvedla na začátku nového čísla dva: jednak snahu vyrábět časopis pro všechny děti, nejen členy Pionýrské organizace, jednak zmatení vznikající po přejmenování Pionýrské organizace jako takové na Pionýra. Časopis, vedený Jiřím Havlem a Svatoplukem Hrnčířem měl pestrý obsah, v němž nechyběly dobrodružné a humorné prózy, hádanky, tvorba čtenářů, kreslené anekdoty, reportáže, cestopisy či rubrika „Přímá linka“ pro dopisy čtenářů. Na zadní straně obálky Větrník přinášel fotografie známých zpěváků, českých i zahraničních, spolu s jejich životopisy. Reportáže, historické články a rozhovory se rovněž častěji týkaly populárních osobností a témat spíše než např. národních klasiků jako v dřívějších ročnících.
Pionýr tiskl na pokračování také knihu Jaroslava Foglara Dobrodružství v Zemi nikoho. Materiály věnované pionýrské činnosti po přejmenování časopisu v roce 1968 zmizely, aby se opět objevily po návratu starého názvu časopisu v roce 1970.
Po dvou ročnících a intervenci vojsk Varšavské smlouvy se Větrník vrátil zpět k názvu Pionýr. Časopis navázal na Větrník většinou svého obsahu, zakázaní tvůrci (zpěváci, herci) se na jeho stránkách ovšem už nesměli objevit. Měl stránku pro dívky (včetně osobnostních testů typu Jsem oblíbená?), nové kreslené seriály, většina rubrik ze starého Pionýra a Větrníku zůstala. Časopis převzal v systému roli kulturně-literárního magazínu. V 80. letech měl titul náklad až 130 000 výtisků.
Z beletrie časopis publikoval převážně soudobou prózu, domácí i překladovou, vyjímečně i ukázky z národní či ruské a jiné klasiky. Věnoval se take čtenářské vychově, a to od stručných informací 0 nových knihách až k celým rubrikám věnovaným spisovatelské činnosti, rozhovorům s jednotlivými autory apod.

Časopis převzal v systému roli kulturně-literárního magazínu.

Na hereckou tvář Josefa Dvořáka v časopise PIONÝR vsadili při publikování (vydrželo to i po přejmenování časopisu na FILIP) celkem 180 povídek Svatopluka Hrnčíře v cyklu DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ JOSEFA DVOŘÁKA. V roce 1992 byl vydán šedesátistránkový výběr těchto povídek knižně. Hrdinou je herec Josef Dvořák, který se nechal ke každé povídce vyfotografovat v jiném převleku a postupně představoval i klasické literární detektivy

 

 

PIONÝR publikoval i „TAJNOU SCHRÁNKU„, rubriku obdobnou intimním listárnám např. v dnešním BRAVU, kde radil dětem s jejich prvními erotickými zkušenostmi.“

Populární televizní seriál NÁVŠTĚVNÍCI běžel právě v době vydání 31.ročníku časopisu PIONÝR, čehož redakce využila a zveřejňovala na pokračování jeho volné vyprávění, včetně barevných fotografií z tohoto původně patnáctidílného seriálu (o tři roky později byl vysílán v sedmidílné (delší) verzi).

Popularity herců ze seriálu NÁVŠTĚVNÍCI využila redakce i v rozhovoru Jiřího Datla Novotného s Dádou Patrasovou, tehdy čerstvě vdanou za Felixe Slováčka.

Dlouhodobá spolupráce hudebního vydavatelství Panton a časopisu PIONÝR se promítla do pravidelné rubriky HALÓ, TADY JE PANTON.

Vojtěch Steklač (*1945) psal pro časopis OHNÍČEK (Boříkovy lapálie) a později i pro PIONÝRA (Ahoj, sídliště!) rozsáhlý seriál humorných vyprávění o dobrodružstvích klukovské party z pražských Holešovic.  V roce 1986 vznikl na námět jeho povídky otištěné v PIONÝRU v československé televizi stejnojmenný třídílný rodinný seriál AHOJ, SÍDLIŠTĚ!

PIONÝR pravidelně propagoval nové české filmy pro děti a mládež:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR z let 1983-84, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONÝR – kliknutím na náhled strany:

Jedno číslo časopisu PIONÝR – 29.ročník – 1981-82

Dnes archivované číslo časopisu PIONÝR z roku 1981-82 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pitriss. Veliký dík!

V tiráž časopisu se uvádí: „PIONÝR Zábavný měsíčník pro mládež. Vydává Česká ústřední rada PO SSM v Mladé frontě. Redakci řídí Vladimír Klevis.“ Rozsah časopisu byl 48 stran (strany byly číslovány v celém ročníku průběžně),  stál 2 Kčs.

Po stránce grafiky byl dle mého časopis PIONÝR téměř po celou dobu svého vydávání lídrem mezi českými dětskými časopisy. Nejvalitnější grafické zpracování míval v době, kdy v redakci působil osobitý výtvarník a ilustrátor Karel Franta. Druhého grafického vrcholu dosahoval časopis PIONÝR v době, kdy obdobnou pozici zastával Adolf Born (i když je potřeba objektivně uvést, že za grafické zpracování 29.ročníku odpovídal Karel Vilgus). Dnes archivované číslo je toho dokladem – všimni si například jen jedné z mnoha drobností – na každé stránce dominuje číslo 5 (5.číslo PIONÝRA).

Těžiště PIONÝRA bylo v próze i poesii cílené na žáky druhého stupně ZŠ. Pravidelná rubrika LITERÁRNÍ KOMPAS mířila do současné literatury:

Do PIONÝRA patří i přepis rozhovoru autora ANNY PROLETÁŘKY. I když je dnes známější spíše svým NIKOLOU ŠUHAJEM LOUPEŽNÍKEM, kterého pro brněnské divadlo Husa na provázku přepsal paradoxně Milan Uhde, stojící na jiném politickém pólu než Ivan Olbracht.

Pionýrský DĚJEPIS ZA ŠKOLOU byl propojen s rozhlasovým vysíláním, což bylo pro redakci PIONÝRA i ČRo oboustranně vhodným spojením. Časopis se ke čtenářům dostal cca 14 dnů před vysíláním avizovaného pořadu.

Na hereckou tvář Josefa Dvořáka. V časopise PIONÝR (i po jeho přejmenování na FILIP) vyšlo celkem 180 povídek Svatopluka Hrnčíře v cyklu DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ JOSEFA DVOŘÁKA. V roce 1992 byl vydán šedesátistránkový výběr těchto povídek knižně. Hrdinou je herec Josef Dvořák, který se nechal ke každé povídce vyfotografovat v jiném převleku a postupně představoval i klasické literární detektivy

Z oblíbenosti „čerstvého“ televizního seriálu ARABELA těžila redakce převyprávěním na pokračování. První díl ARABELY (první série má 13 dílů) měl v televizi premiéru ve čtvrtek 25. prosince 1980.

Není žádným velkým tajemstvím, že některé příběhy či „dopisy“ pro rubriky jako TAJNÁ SCHRÁNKA v časopise PIONÝR (její obdobu měly i jiné tehdejší tituly) čas od času napsali sami redaktoři.

Dlouhodobá spolupráce hudebního vydavatelství Panton (statisticky vydával drtivou většinu interpretů, které jsem tehdy poslouchal) a časopisu PIONÝR se promítla do pravidelné rubriky HALÓ, TADY JE PANTON. Pro milovníky muziky nepřehlédnutelná stránka, která v sobě skrývala hezké drobné příběhy – jako třeba ten s Ladislavem Vodičkou a Johnym Cashem :-)

PIONÝR i ve svém 29.ročníku pokračoval ve fotopříbězích z filmů. V dnes archivovaném čísle to je TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONÝR z let 1981-82, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhled titulní strany.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONÝR – kliknutím na náhled strany: