MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: PIONIER

Jedno číslo časopisu PIONIER – 11.ročník – 1980-81

Slovenský časopis pre pioniersky aktív PIONIER sme si po prvý krát predstavili v príspevku z 8.3.2017. Dnes publikujeme jeho ďalší výtlačok z 11.ročníka, vychádzajúceho v rokoch 1980 – 1981. Akým vývojom prešlo toto pionierske periodikum počas troch rokov?

Redakčná rada sa nezmenila, len sa mierne rozrástla, čo je zrejmé z tiráže: PIONIER — mesačník pre pioniersky aktív. Vydáva SÚV SZM vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka Eva Majerová. Redaktorky: Helena Zavarská, Kvetosíava Čerňanská, Viera Štítnická-Baľáková.  Tajomníčka redakcie Mária Nogová. Grafická úprava Štefan Šilhan. Predplatné na celý rok 10,— Kčs (cez školský rok vychádza 10 čísiel). Cena jedného výtlačku je 1,— Kčs.

Cena, rozmery a počet strán zostali zachované, no na prvý pohľad bolo mierne upravené logo, umiestnenie ročníka, rokov vydávania a zobrazenie poradového čísla.

Štruktúra časopisu je nezmenená, akurát pribudla prostredná dvojstránka, venovaná komplexnému návodu a popisu činnosti Pionierskej skupiny na celý mesiac.

Bežné rubriky MLADÝM TECHNIKOM MLADÝM PRÍRODOVEDCOM pokračovali naďalej v rozšírení o stránku MLADÝM UMELCOM, pripravovanú akademickou umelkyňou Y. Hanákovou. V tomto čísle sa venuje archivácii fotografií, článkov a výstrižkov z časopisov, určených pre organizovanie družobných podujatí, besied a súťaží.

Poslednú stranu spestril kreslený komix Ľ.Kotrhu „PRÍHODY TROCH KAMARÁTOV“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu PIONIER z let 1980-81, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu PIONIER  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu PIONIER zde >>>

Premiéra slovenského časopisu – PIONIER – 8.ročník – 1977-78

PIONIER vychádzal 10 x ročne v rozsahu 24 strán a v rozmeroch 211 mm x 294 mm. Bol určený pre deti staršieho školského veku. V roku (1970) nahradil predošlý časopis PRÚD, ktorý vznikol v roku (1965) premenovaním Slovenského – ABC Pionierov.

Cena výtlačku 1 Kčs. Šéfredaktorkou bola Eva Majerová, ktorá zastávala túto funkciu aj v časopise VČIELKA (1981-82)

Zvyšok týmu tvorili redaktorky Kvetoslava Čerňanská, Viera Štítnická a tajomníčka  M. Nogová. O grafickú úpravu sa staral  Gustáv Erteľ.

Časopis vydržal na trhu celých dvadsať rokov až do roku (1990), kedy vplyvom spoločenských udalostí stratil svoj význam a zanikol. Vydával ho SÚV SZM vo vydavateľstve Smena v náklade 50 000 výtlačkov.

V článku Jozefa Vatrála – „SLOVENSKÉ ČASOPISY PRE DETI“, objaveného na internete sa píše: „Je časopisom pionierskeho aktívu a prináša námety a metodické rady pre činnosť pionierskych kolektívov, najmä pionierskych oddielov ako základných buniek celej organizácie! Veľká pozornosť venuje svetonázorovej, vlasteneckej a internacionálnej výchove pionierov a iskier, formovaniu ich uvedomelého vzťahu ku komunistickej strane, socialistickej spoločnosti, k práci, vzbudzovaniu túžby po nových poznatkoch a vedie svojich čitateľov k svedomitému plneniu školských povinností.“

Ide vlastne o akýsi „informačný bulletin“ s pevnou a nemeniacou sa štruktúrou. Prvá polovica je venovaná informáciám z aktivít pionierskych organizácií, dôležitým výročiam a dátumom.

Okrem informácií z vlastných radov prinášal rôzne zaujímavosti aj zo zahraničných pionierskych organizácií a to nielen zo socialistických, rozvojových, ale aj z kapitalistických krajín.

Rozsiahlu časť tvoria rady, námety, pomôcky pre pionierske oddiely, vedúcich pionierov a iskričiek. Všetko náležite podfarbené ideologickými myšlienkami.

Druhá polovica má už voľnejšie tempo s náučno populárnymi rubrikami z oblasti histórie, prírodovedy, techniky, umenia a hudby. Na poprednom mieste je však preferovaná vedecko-ateistická výchova.

Okrem iného, je úlohou časopisu zatraktívniť činnosť organizácií SZM, aby k sebe pritiahli čo najširší okruh detí a mládeže.

V závere sú uverejnené práce radových členov a pionierska pošta.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu PIONIER v letech 1977-78, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis PIONIER do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany