MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: OHNÍK

8 čísel časopisu – OHNÍK – 40.ročník – 1987-88

Dnešnými 8 číslami časopisu OHNÍK otvárame jeho 40.ročník vychádzajúci v rokoch 1978-79.

V tiráži tohto ročníka sa uvádza: OHNÍK — časopis mladších pionierov. Vydáva Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena. Šéfredaktorka: Gabriela Rothmayerová. Tlačia Polygrafické závody, n. p., Bratislava-Krasňany. 

Počas školského roku vyjde 24 čísel. Cena jedného výtlačku je 1 Kčs

V časopise ELEKTRÓN pri príležitosti 30.výročia vzniku vydavateľstva SMENA predstavujú jeho produkciu a OHNÍK charakterizujú ako:

Pre štvrtákov a piatakov — OHNÍK

ČASOPIS pre deti od 9 ro­kov. Jeho čitateľmi sú teda žiaci štvrtých a piatych tried. Vychádza dvakrát mesačne okrem prázdnin.

Svojich čitateľov vychová­va v duchu vedeckého sveto­vého názoru, vedie ich k socialistickému vlastenec­tvu, k socialistickému prole­társkemu internacionalizmu, úprimnému vzťahu k robot­níckej triede, komunistickej strane Československa, So­vietskemu zväzu a ďalším krajinám socialistického spo­ločenstva. Pestuje v nich pria­teľské vzťahy ku všetkým deťom sveta. Medzi čitateľmi živým a zaujímavým obsahom prebúdza záujem o učebnú látku, zrozumiteľne a pútavo informuje o dôležitých uda­lostiach nášho života. Píše o najlepších pionieroch a ich práci. Upozorňuje na neustály rozvoj vedy a techniky priná­šaním vedeckých a technic­kých novostí z celého sveta.

Význačné miesto v Ohníku majú rozprávky, poviedky a básne. Po niekoľkých ro­koch vychádzania sa k nim pridružili aj novinárske žánre, a to reportáže, cestopisy, črty a podobne. Spestrujú profil časopisu a sú prostriedkom priamej reakcie na každoden­ný život. Reportáže sa zame­riavajú tak, aby deti nielen pobavili, ale zároveň aj zoznámili s každodenným ži­votom, kultúrou a technický­mi novosťami u nás i v zahra­ničí.

Uverejňovaním pestrých námetov pre pioniersku čin­nosť v rubrike „Radíme pio­nierskym družinám“ zvyšuje Ohník záujem detí o prácu v Pionierskej organizácii.

Okrem toho časopis propa­guje verejno-prospešné prá­ce; poukazuje na veľký význam zberu železného šrotu a staré­ho papiera, výsadbu parkov, skrášľovanie miest a dedín a pod. Teda vedie deti k poz­natku, že raz práca ich rúk bude slúžiť k zveľaďovaniu nášho socialistického štátu.

Prebaly jednotlivých čísel ilustrovali rôzni autori. Bola to vlastne upútavka na rozprávku, poviedku, glosu, alebo tematický okruh básni publikovaných v danom čísle.

  • č.9 – Koloman Leššo
  • č.10 – Martin Kellebenger
  • č.11 – Pavol Rehák
  • č.12 – Ľuba Končeková – Veselá
  • č.15 – Daniela Ondrejičková
  • č.16 – Jaroslava Kolačková
  • č.17 – Oľga Bajusová
  • č.20 – Ľubomír Mika

Tretia strana a jej rubrika DNES, obsahovala rozhovory so známymi osobnosťami, hercami, športovcami, odborníkmi a špecialistami. Námet, prípadne otázky zasielali žiaci základných škôl.

Celým ročníkom nás sprevádza vedecko-fantastický seriál knihy Jozefa Žarnaya – ČASOLET. Hlavní hrdinovia v boji o záchranu ihriska dostanú nečakaného spojenca z iného storočia. S ČASOLETOM sa dostanú do minulosti, kde zažívajú napínavé dobrodružstvá.

Posledná strana bola venovaná komiksovému seriálu G. Rothmayerovej  – MY VRABČATÁ, písaného na základe rovnomennej knihy bulharského spisovateľa J. Radičkova a ilustrovaného B. Plocháňovou.

Okrem neho sa v tomto ročníku objavoval tiež seriál Oľgy Keltošovej – KATA A BETA, kreslený Petrom Stankovičom.

Spodnú polovicu 10 strany tvoril vystrihovací ALBUM ZBERATEĽOV, kvôli ktorému bohužiaľ nie sú dnes publikované čísla  9, 10, 11, 12 a 20 kompletné. Snáď sa nájde niekto, kto časom uvedené stránky doplní.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu OHNÍK z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu OHNÍK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu OHNÍK zde >>>

6 čísiel časopisu – OHNÍK – 35.ročník – 1982-83

Je tomu zhruba rok čo sme archivovali prvé číslo časopisu OHNÍK. Dnes publikujeme 6 čísel z 35 ročníka – 1982-83.

OHNÍK – časopis pre mladších pionierov. Šéfredaktorom bol Pavol Štefánik. Redaktorky Oľga Keltošová, Eva Weissová. Redaktorka-grafička Tatiana Kramárová. Vychádzal v nezmenenej štruktúre a to 2x mesačne mimo prázdnin v rozsahu 16 strán.

Nemožno si nevšimnúť, že farba obálok tohto ročníka bola veľmi výrazná, až krikľavá. Úvodné obrázky boli koncipované ako tematické ilustrácie ku krátkym poviedkam, začínajúcim na obale časopisu. Tieto zaberali spolu s básňami aj nasledujúcu dvojstránku.

Na ďalších stránkach sa objavovali dlhšie bájky, poviedky, povesti a sem tam aj básničky rôznych autorov.

Keďže časopis bol určený pionierom, nechýbala tu pravidelná rubrika RADÍME PIONIERSKYM DRUŽINÁM. Obsahovala významné výročia, krátke návody a hry na spestrenie pionierskej aktivity.

Ruskou „Perestrojkou“ boli okrem iného ovplyvnené aj obsahové stránky detských časopisov a vedúca úloha KSČ sa v nich skloňovala stále menej a menej. Sem tam sa však predsa len niečo objavilo a to aspoň v krátkych článkoch o Leninovi.

Stred časopisu bol výrazne žltý s názvom ČÍTANIE DO KLUBOVNE, obsahujúci úvahy a fejtóny slovenských spisovateľov.

Ďalšia dvojstrana náučno – populárna. O hygiene, remeslách, s pravidelným seriálom o vývoji automobilu.

V závere čísiel sa vždy nachádzali texty a noty piesní v tej dobe populárnej relácie pre deti ZLATÁ BRÁNA. Natáčala ju Československá televízia Košice a o ich autentickosť potvrdzujú videá, ktoré sa dajú nájsť na internete. Napr. https://www.youtube.com/watch?v=rlLadthpr3A

Posledná strana obalu taktiež odetá do výraznej farby, prinášala komiks „obľúbeného“ povinného čítania od Arkadija Gajdara – TIMUR A JEHO DRUŽINA. Kreslil ho známy slovenský maliar a ilustrátor detských kníh Jozef Cesnak.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍK v letech 1982-83, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis OHNÍK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

První archivovaný OHNÍK – 28.ročník – 1975-76

Dnešní číslo 28.ročníku slovenský časopisu OHNÍK pro www.detske-casopisy.cz digitalizoval Nemo – moc děkujeme! Tento časopis totiž zanechal na www.detske-casopisy.cz jen nepatrnou stopu – viz. článeček z 1.1.2015.

OHNÍK –  časopis pre deti od 9 rokov vydával SÚV SZM ve vydavatelství Smena. Vycházel 2x měsíčně – mimo červenec a srpen. Šéfredaktorem byl Pavol Štefánik a jeho tým tvořily redaktorky Olga Bednárová, Paulína Šišková, Eva Weissová a grafička Tatiana Kramárová. OHNÍK vycházel v letech 1975-1975 v rozsahu 16 stran.

Ani dětské časopisy na Slovensku nebyly v době československého socialismu ušetřeny ideologického marasmu. Pokud bychom z těchto časopisů vyjmuli všechny ty prázdné politické vycpávky, které byly v mnoha případech do časopisů dávány jako úlitba tehdy všemocnému ÚV KSČ, troufám si tvrdit, že by většina tehdejších časopisů mohla směle soupeřit s dnešními časopisy pro děti. V mnoha případech by asi i vítězila :-(

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01_husak

Podobně jako v českém časopise MATEŘÍDOUŠKA  a OHNÍČEK, tak i ve slovenském OHNÍKU tvořila poesie pro děti nepominutelnou část jeho obsahu.

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01_poesie

Barevné ilustrace v dětském časopise jsou pro děti vstupní branou do světa fantazie, kam ti nejmladší z nich zatím neměli možnost nahlédnout. Ke cti všech tehdejších dětských časopisů je fakt, že ilustrace byly na takové „estetické“ úrovni, aby se dětem nezprotivily a neodrazovaly jej. V časopise OHNÍK byla i pravidelná rubrika POZORUJEME SVET OKOLO NÁS velmi vkusně doplněna ilustracemi Františka Foltýna.

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01_pozorujeme_svet_kolem_nas

Kreselený příběh byl nedílnou součástí téměř každého dětského časopisu. František Foltýn kreslil na libreto Vlado Bednára dvoustránkový komiks MIŠO BORSUK A JEHO NAJLEPŠÍ KAMARÁT.

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01_misko_borsuk

Na poslední straně OHNÍKU byl otiskován kreslený seriál Věry Faltové a Oľgy Feldekové ŠKOLSKÝ ROK SO SÚRODENCAMI SLABÍKOVCAMI. Věra Faltová nakreslila celkem 20 stran. O rok později vycházelo pokračování s názvem PRÁZDNINY SÚRODENCOV SLABÍKOVCOV (také 20 stran).

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01_skolsy_rok_so_surudencami_slabikovcami

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění souvislostí kolem vydávání časopisu OHNÍK v letech 1975-76, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis OHNÍK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

OHNIK_28.rocnik_(1975-76)_cislo_01