JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: NOVINY MALÝCH

Poslední ročník časopisu NOVINY MALÝCH – 1932-33

NOVINY MALÝCH – PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE vycházely v letech 1927-1932. Vydavatel Jindřich Bačkovský se snažil oživit ideu staršich časopisů MALÉ NOVINY PRO DĚTI a DĚTSKÉ NOVINY, určených mladším dětem.

Zde archivovaná čísla jsou patrně posledními NOVINAMI MALÝCH, které Jindřich Bačkovský vydal.

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) – str.431 : „Pražský časopis určený předčtenářům a nejmladším čtenářům se snažil oživit ideu starších titulů MA-LÉ NO-VI-NY PRO DĚ-TI a DĚTSKÉ NOVINY, které vydával nakladatelův otec. Vycházel s podobnou koncepcí a obsahem, na malém formátu a dvoubarevně. Pokus však nebyl úspěšný. V časopisu bycházely texty s velkými písmeny a řadou obrázků, básně, pohádky, bajky, drobné prózy, kašpárkovské divadelní scénky a malé rubriky jako např. „Ruční práce“. Všechny texty byly výrazně ilustrované. Časopis měl rubriky jako „Zprávy z dětského světa“, „Hádej, hadači“, „Jak si hrajeme“ a „Obrázky ke kreslení“.

Moc děkuji Damrovi za digitalizaci (zpřístupnění této rarity) – posledního 6.ročníku časopisu NOVINY MALÝCH.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu NOVINY MALÝCH – kliknutím na náhled strany:

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 01

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 02

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 03

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 04

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 06

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 07

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 08

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 09

NOVINY MALÝCH 6.ročník (1932-33) číslo 10