PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

Dohodli jsme se, že se potkáme po roce znovu, na stejném místě (Kateřinice u Vsetína) od 22. do 24. listopadu 2019 (pátek odpoledne – nedělní poledne). Nezapomeň si tento termím poznačit do kalendáře! čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: NOVÁ MLÁDEŽ

Kompletná NOVÁ MLÁDEŽ – 1.ročník – 1939

Číslo 31.ročníka tohto časopisu prestavil Dazul30.3.2017

Dnešnými publikovanými číslami by som chcel doplniť a tým aj uzavrieť jeho kompletný 1.ročník.

Ako sa už Dazul zmieňuje, vyšlo len 5 čísel, konkrétne však v štyroch výtlačkoch. Číslo 4 bolo vydané ako dvojčíslo 4-5.

Aj keď bol časopis vydávaný v temnom období našich dejín, predsa len bol venovaný mládeži a je súčasťou histórie Slovenska. Preto ho uverjňujeme na našom webe a všetky názory, ako aj príspevky k nemu, nie sú publikované za účelom akejkoľvek propagandy.

Naopak samotný časopis môžeme označiť ako propagandistický. Hlinkova mládež vznikla ako doplňujúca súčasť Hlinkovej gardy, polovojenskej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v rokoch 1938 – 1945. Po vzniku Slovenského štátu sa aktívne podieľala na perzekúciách Čechov, Rómov, Židov a demokraticky zmýšľajúcich Slovákov, neskôr aj na deportáciách židovského obyvateľstva.

Organizácia Hlinkova mládež začala hneď po je vzniku s publikačnou činnosťou. Zo začiatku to boli hlavne metodické príručky s informačným a výchovným obsahom, určeným pre jej vodcov. V apríly 1939 k tomu pribudol aj časopis pre orlov a junákov NOVÁ MLÁDEŽ, v septembri VĹČA pre deti z kategórie vĺčatá a od jesene 1940 časopis pre dievčatá SLOVENSKÁ DEVA.

Kompozíciu a smerovanie časopisu najlepšie vystihuje úvodník uverejnený v jeho prvom čísle: „NOVÁ MLÁDEŽ“ bude časopisom pre slovenskú mládež, ktorá je organizovaná v Hlinkovej mládeži, najmä pre orlov a junákov. Ale i vĺčatá budú „Novú mládež“ čítať, lebo len v nej sa budú môcť dočítať vecí a úprav, týkajúcich sa samej organizácie.

„Nová mládež“ bude prinášať mnoho dobrého a časového čítania pre slovenských chlapcov a junákov. Budú tu články literárne a zábavné, poučné a aktuálne. Všetko, čo len môže zaujímať mládež, bude naplňovať stĺpce časopisu. Prídu k slovu všetci, ktorí majú nejaký kladný vzťah k mládeži, najsamprv však sama mládež, nakoľko sa vie vyjadrovať slohové správne a má čo povedať svojim vrstovníkom. Bude miesto i pre literárne prvotinky, ale by sme si priali, aby sa viacej pozornosti venovalo próze ako básnictvu, viacej článkov technike ako mudrovaniu a filozofovaniu. Mládež má zaujať stanovisko k udalostiam a názorom, ale nesmie myslieť, že jej stanovisko je už i preto dobré, že je to stanovisko mladých. Najlepšie je však, keď sa mládež venuje tomu, čo je bližšie k jeho povolaniu (štúdium, remeslo, denná práca), ako k politike.

Vlasť, slovenský štát, naša kultúra, naše prírodné majetky, naša prítomnosť, budúcnosť a minulosť (v dejinách), toto je to, čo má slovenskú mládež zaujímať okrem praktického života.

Veľkú čiastku časopisu venujeme záležitostiam organizačným. Hlinková mládež musí byť elitnou organizáciou, kde musí panovať kázeň, služba a radosť. Organizačné úpravy, ktoré budú uverejňované v „Novej mládeži“, týkajú sa všetkých HaeMistov, – nielen veliteľov – a preto ich každý musí čítať. Len pomocou týchto budete informovaní už dopredu o pohybe HM.

V každom čísle chceme mať stĺpčeky pod najrozličnejšími heslami: Filatelia, – Turistika, – Knihy, – Vynálezy, – Cestovanie, – Letectvo, – Hygiena, – Časopisy, – Technika, – Hádanky, – Čo poviete k tomu? – Mozaika, – Dražba, – Ozvena dejín, – Čo sa stalo? – Obzor, – Filmová hliadka, – Akcia mladých, – Orli, – Junáci, – Vlčatá, – Hry, – Linoleorez, – S pozorovateľne, – Žijeme (Chýry), – Profily, – Hudba, – Divadlo, – Básne, – Listy, – Vojna, – Právny poradca, – Odkazy, – Listáreň, – Atletika, – Šport, – Rekordy, – Duchovný obzor, – Vzrast atď.

Ako vidno plánovaných rubrík bolo nespočetne, no reálne, teda aspoň v tomto ročníku 75% článkov bolo venovaných hlavne slovenskej histórii a vyzdvihovaní slovenského národného povedomia.

Ďalšie príspevky mali organizačný charakter obsahujúci stanovy, organizačné štruktúry, ale aj návrhy mládežníckych rovnošiat.

Samozrejme v časopise nechýbal priestor aj pre pesničky. Nie však ľudové, ale slovenské národovecké…

Samotnému skautingu tak, ako to bolo proklamované, bolo zatiaľ venované minimálne minimum.

Predposledná strana sa snažila vybočiť z uniformity a bola venovaná odlahčeniu detskej duše formou vtipov, nenáročných úloh a hádaniek.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu NOVÁ MLÁDEŽ z roku 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu NOVÁ MLÁDEŽ zde >>>