PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

Dohodli jsme se, že se potkáme po roce znovu, na stejném místě (Kateřinice u Vsetína) od 22. do 24. listopadu 2019 (pátek odpoledne – nedělní poledne). Nezapomeň si tento termím poznačit do kalendáře! čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ ZLÍN

Téměř kompletní MLADÝ ZLÍN – 1.ročník – 1931-32

Pokračuji ve zveřejňování školského časopisu MLADÝ ZLÍN a to 1.ročníkem z let 1931-32. Časopis vycházel ve školním roce – 10 čísel za rok.

Chybí číslo 03, které je zastoupeno pouze první – titulní stránkou. Trojka byla zajímavá delším rozhovorem s Tomášem Baťou, o zřejmém zájmu svědčí i informace v časopise, kdy si při objednávkách starších čísel nemáme psát o 3. číslo, protože bylo vyprodáno. Pokud toto číslo někdo vlastní, uvítám, když ho dá k dispozici. Bližší informace o tomto časopise byly zveřejněny na stránkách Premiéra časopisu MLADÝ ZLÍN- 2.ročník – 1932-33

chybějící číslo 3.

V prvním čísle se v úvodníku dovídají čtenáři o tomto novém časopise a také o zahájení nového školního roku ve Zlínských školách.

První číslo mělo jen 8 stránek, z toho 3 stránky reklamy. Postupně přes 12 stránkový časopis se ustálil počet stránek na šestnácti. Již v prvním čísle se vyskytly zajímavé dotazy, z nichž zejména první uvedený dotaz je zajímavý i pro dnešní dobu. Byla zveřejněna výzva k pití mléka, ale také prohlášení žáků, kteří vyhlašují týden pořádku, ukázněného chování a boj proti nepořádku. Zajímavé je zřízení referentů pořádku.

Ve dalším čísle redakce seznámila čtenáře a zejména dopisovatele o způsobu zasílání příspěvků, a také o tom, že otištěné příspěvky budou horovány. Zároveň seznámila čtenáře s ohlasy na 1.číslo MLADÉHO ZLÍNA.

Čtenáři jsou informováni o akcích ve městě Zlín a okolí, mnohdy informace jsou zajímavé a překvapivé, velkou část ovšem věnovala redakce, kterou tvořili samotní žáci pod vedením učitelů činnostem ve škole. Velký důraz se kladl na vzdělávání a také učení se cizím jazykům.

V časopise se nezapomínalo ani na situaci ve světě, např. v Indii, Číně, Spojených státech, připomínaly se domácí události, různá jubilea a žáci byli vedeni k vlastenectví. Tomu také napomáhaly články o minulých i současných významných osobnostech naší země.

Ve školách byl kladený velký důraz jednak na zdatnost žáků, tak i na zdraví, čistotu a slušnost.  V časopise byly vyhlašovány během roku různé soutěže např. Velká soutěž firmy Thymolin, byly vyhlašovány týdny čistoty, týdny pořádku apod. Mládež byla vedena k úctě ke starším občanům – heslem bylo: Vděčnost k stáří.

Zajímavostí časopisu bylo tzv. hodnocení jednotlivých tříd v každém čtvrtletí. Žáci jednotlivých tříd tak věděli, zda se zlepšili nebo zhoršili.

Jistě řadu „agitátorů“ potěší „Zlín v heslech“. Některá hesla nepozbyla svou platnost a dobře se uplatní i v dnešní době. Nevím ale, zda budou vyhovovat všem. Jistě se najde řada, kteří tyto hesla budou odsuzovat. Zkrátka je jiná doba.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN z roku 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>