MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Tag Archives: MLADÝ ZLÍN

Premiéra časopisu MLADÝ ZLÍN- 2.ročník – 1932-33

Jednou   z oblastí vydávání časopisů a novin pro děti byly i školy. Významným časopisem vydávaným žáky Masarykových škol ve Zlíně byl  měsíčník MLADÝ ZLÍN s podtitulem časopis zlínských dětí. Časopis připravoval redakční kruh učitelský spolu s redakčnim kruhem žákovským a v 2.ročníku  byl hlavním redaktorem Ladislav Vlček. Vycházel od roku 1931 do roku 1944 – 10x ročně ve školním roce, celkem 13 ročníků. Postupně budou všechny zveřejněny. Skeny jsou staženy z internetu a upraveny do PDF s textovou vrstvou . Formát černobílého časopisu   byl klasický jako většina tehdejších časopisů 15,5 x 23 cm. Zpočátku dosahoval kolem 2.000 kusů výtisků a postupně počet stoupal. Cena byla zpočátku 0,50 haléřů a prodej i zasílání pro veřejnost obstarávali sami žáci.

Časopis měl ohlas v celé republice , což dokládá následující článek.

O časopise MLADÝ ZLÍN píše ve své knize Štefan ŠvecČesky psané časopisy pro dětiČasopis vycházející ve Zlíně a podporující tamějši inovativní a experimentální školní postupy, spojené s budováním města Tomášem Baťou. Časopis tiskl beletrii přeloženou z ruštiny, ale i publicistické materiály, návody k ručnim pracim (např.k výrobě kluzáku či k pěstování pelargonií) v „Technické hlídce“ a seznamoval děti s technickým pokrokem. Tvořili ho učitelé ve spolupráci se žáky. Děti v časopisu rozsáhle publikovaly např. kolektivně psané povídky a další materiály.
„Zdravý poměr k literatuře a umění projevuje Mladý Zlín (X. roč.), sálající ovzduším životního optimismu, chutí k práci a vůlí k sebevzdělavání. Beletrie je nadprůměrná. Reportáže, zajimavě sestavené se seriemi kreseb, zasvěcují mládež do vývoje různých technických odvětví. V hlídce ‚Z naší práce‘ s příspěvky čtenářů je dokument  úzké spolupráce redakce s dětmi.“ Na vnitřních stranách obálky i na poslední straně tiskl časopis reklamu na  zlínske obchody a podniky, často na obchodní dům Baťa. Titul jako jeden z prvních publikoval fotoeditorial – fotografii jako první redakční  materiál. Celkový výchovný záměr časopisu byl výchova k práci a k řádnému životu, úvodní fotografie měly tituly jako Po dobré práci dobrá zábava, Dobrá kniha – nejlepší přítel atp. Publikoval i propagační texty o rodině Baťů, zprávy z cest J. A. Bati či děkovné dopisy, které mu byly adresovány.

Titul tiskl řadu textů psaných samotnými žáky zlínských škol. Vedle nich publikoval např. i exotické pohádky, rubriky drobných zajimavostí jako „Zajímavý svět“, „Z jiných škol“, „Zprávy“ atd. Upozorňoval i na vhodnou dětskou četbu v rubrice „Nové knihy pro mládež“, měl vlastni „Veselý koutek“ a listárnu redakce. Doprovázen byl černobílými kresbami a také řadou fotografii, zejména z akcí samotných žáků.

Ve 4.výroční zprávě Pokusné diferencované školy měštanské ve Zlíně za školní rok 1932-33 píše Ladislav Vlček:

Časopis usiluje o to, aby se v dětech probouzely tvůrčí schopnosti a poskytuje jim příležitost, aby uveřejnily svá dětská pozorování, zkušenosti, názory a nápady. Pomáhá tak dětem , aby se lépe připravily na úkoly, jež později převezmou jako pracovníci, kteří budou pokračovat v úsilí o zlepšování města Zlína i celého kraje v duchu stálého zdokonalování a pokroku,  aby ale při tom nezapomínaly na svou minulost a vše co dokázali jejich předkové.

V časopise se lze dočíst i řadu zajímavostí. V dnešní době jsou velké diskuze kolem obědů žáků ve školách.  Už v roce 1932 řešili podobné problémy , kdy se zajímali učitelé společně s dalšími veřejnými činiteli, firmou Bata a dalšími o sociální a zdravotní problémy žáků.

A jak se dočítáme v článku Štefana Švece, tak nesměla chybět reklama na zlínské obchody a podniky.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ ZLÍN, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu MLADÝ ZLÍN zde >>>