MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: MLADÉ ROZLETY

Dve čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – 4.ročník – 1990

Je tomu zhruba už rok, čo sme si v príspevku z 4.9.2017 predstavili časopis MLADÉ ROZLETY.

Vtedy sa jednalo o propagačné čísla z nultého ročníka a už v tom čase som mal pripravené, dnes publikované čísla zo 4.ročníka z roku 1990.

Z tiráže sa dozvedáme aj podnázov: TÝŽDENNÍK PRE MLÁDEŽ, MLADÉ ROZLETY.

VYCHÁDZA VO VYDAVATEĽSTVE SMENA. Redakčná rada – Ľubomir Štancel: šéfredaktor; Alena Kemá: zástupkyňa šéfredaktora; František Rajecký: zástupca šéfredaktora; Naďa Ondrišová: sekretár; Gejza Pinter: tajomník; Ivana Bánová: reportérka; Pavol Juračka: reportér; Marta Moravčíková: reportérka; Táňa Veselá: reportérka; Mária Abrahámová: pracujúca mládež; Felícia Boronkayová: listy; Eva Colotková: kultúra; Eva Frická: voľný čas mládeže; Viera Hojsíková: zdravotníctvo, soc.témy; Peter Kasalovský: komentátor; Mikuláš Kočan: šport; Oľga Nágelová: školstvo, mládež; Emma Tekelyová: tipy; Andrej Bán: fotoreportér; Vladimír Gloss: fotoreportér; Peter Šimčisko: fotoreportér; Monika Kralovičová: grafička; Jana Krivošová: grafička; Viera Tešlárová: grafička; Nevyžiadané rukopisy, kresby a fotografie nevraciame.
Cena jedného výtlačku 4 Kčs ročné predplatné 208 Kčs polročné 104 Kčs štvrťročné 52 Kčs Tlač: Polygrafické závody, z. p., Bratislava

Hlavnú štruktúru tohto ročníka tvorili reportáže zo života mladých ľudí a z rôznych akcií, rozhovory, oblasť hudby, obliekanie a móda. Medzi pravidelné rubriky, ktoré mi padli do oka patrí napríklad STOPA. Venuje sa skautingu, trampingu, country hudbe a všetkému čo ťahalo mladých k pobytu v prírode.

Rubrika „TAMTAMY“  – 2 stránky o hudbe, kapelách, spevákoch. V spodnej tretine týchto stránok vychádzal obojstranne tlačený seriál na pokračovanie „DEJINY ROCKU“.

Strana 30 s názvom „fór/ÁTRIUM/“ bola venovaná kolekcii kreslených vtipov, spravidla od jedného autora.

Citujem: Rubrika Fór(átrium) si podľa reakcií čitateľov získala svojich priaznivcov. Neprejde deň, aby sa v našej redakčnej pošte neobjavili príspevky renomovaných autorov, ale aj nových, začínajúcich výtvarníkov. Je to iste potešiteľný fakt, dokazujúci, že kreslený humor na Slovensku sa o budúcnosť nemusí báť. Medzi tých, ktorí predstavujú jeho mladú krv patrí aj dnešný autor nášho fór(átria)

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÉ ROZLETY z roku 1990, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÉ ROZLETY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉ ROZLETY zde >>>

Premiéra slovenského časopisu MLADÉ ROZLETY – 0.ročník – 1986

Pôvodne som mal pre tento príspevok pripravené dve čísla z roku 1990, no v zbierke som objavil oveľa väčšiu vzácnosť. Sú to dva propagačné časopisu MLADÉ ROZLETY, ktoré boli distribuované zadarmo ako nepredajné výtlačky.

Časopis MLADÉ ROZLETY: obrázkový týždenník SÚV SZM pre mládež v SSR vychádzal v rokoch 1986 – 1993. Prvé predčíslo vyšlo 28. 10. 1986 a druhé 18. 11. 1986. Nasledujúci rok od 4.1.1987 boli už vydávané v pravidelných intervaloch. Výtlačok mal rozmery 265 x 315 mm a obsahoval 32 strán, z ktorých polovica bola čiernobiela a polovica farebná. Cena – nepredajné.

V tiráži sa uvádza:

Šéfredaktor: Peter Kasalovský; Zástupca šéfredaktora: Ivan Štrpka; Hlavný sekretár: Viktor Kubal; Tajomníčka redakcie: Natália Zelienková; Graficko-výtvarná úprava: Ľubomír Štancel, Jana Krivošová

Redakčná rada: PhDr. J. Filan (predseda), akademik V. Filkorn, PhDr. P. Kasalovský, genmjr. JUDr. J. Krajci, J. Kuba, S. Miňovská, kpt. RSDr. R. Lukovič, PhDr. I. Pažítková, RSDr. J. Pitek, CSc., J. Sciranko, zasl. umelec PhDr. I. Schurmann, I. Štrpka, V. Valovič, Ing. Š. Vodný, D. Zemančík

Všetko známe osobnosti zo sveta umenia a kultúry. Peter Kasalovský, ako šéfredaktor viedol MLADÉ ROZLETY od vzniku až do roku 1990. Je zakladateľom a výkonným predsedom združenia Neformálne ekonomické fórum – Hospodársky klub. Po odchode z MLADÝCH ROZLETOV pôsobil ako šéfredaktor periodik Hospodárske noviny (1993 – 1998), Hospodársky denník (1998 – 2004), Piešťanský týždenník (2004 – 2005), Bratislavský večerník (2005 – 2006).

Zástupca Ivan Štrpka – slovenský básnik, prozaik, textár, prekladateľ člen básnickej skupiny Osamelí bežci

Hlavný sekretár Viktor Kubal ml., syn geniálneho autora, výtvarníka, režiséra, animátora, priekopníka a zakladateľa animovanej tvorby na Slovenku Viktora Kubala. V roku 1974 sa novopečený absolvent žurnalistiky stal na trinásť rokov redaktorom časopisu ROHÁČ. Po odchode z Roháča sa zamestnal v MLADÝCH ROZLETOCH, neskôr v denníku VEREJNOSŤ, dva roky vydával NOVÝ ROHÁČ, potom pôsobil v zahraničnom vydavateľstve a založil detské časopisy ŠIKOVNÍČEK a VYHRAJKO.

O smerovaní časopisu a jeho úlohe píše šéfredaktor Kasalovský v úvodníku prvého čísla „Byť mladými“.

Nie je to náhoda, že tento časopis sa chce stať vaším krátko po zvolaní IV. zjazdu Socialistického zväzu mládeže. Každý z kolektívu redakcie viac či menej pociťuje „ ťarchu “ príležitosti byť pri založení prvého obrázkového týždenníka pre mládež v SSR. Prvým číslom chce prispieť k pohode práve v deň. ktorý si tak ctíme kvôli tomu, čo priniesol v rokoch 1918, 1945 a 1968.

V tomto roku vyjde ešte jedno — 18. novembra a potom už, presnejšie od 5. januára 1987 bude vychádzať vždy v utorok ako týždenník. Na tomto mieste treba povedať, o čo sa kolektív redakcie usiluje, aké sú jeho plány. Chce napomáhať tomu, aby mladí, aj tí skôr narodení, boli sviežej a tvorivej mysle, svojím cítením, myslením a konaním boli bez ohľadu na vek mladými.

Mladé rozlety, „emko,“ alebo MR, v poradí trinásty titul vydávaný Slovenským ústredným výborom SZM vo vydavateľstve Smena, budú pre mladých a o mladých od 14 rokov. Chcú sa stať žiadaným spoločníkom. Tí, čo ho tvoria, si dnes neskromne žičia, aby ste sa v hojnom počte zúčastňovali na tvorbe jeho obsahu.

Píšte nám, čo máte na jazyku i na srdci, čo vás trápi, teší, ale aj rozčuľuje, či znepríjemňuje všedné i sviatočné dni, o čom často uvažujete, ktorý problém vás zaujíma alebo znepokojuje. Nie je taká otázka, o ktorej by sme nemohli spoločne hovoriť. Žijeme v období, keď sa ľudstvo ocitlo na ďalšej dejinnej križovatke. Má skvelú možnosť ustúpiť od prahu cesty k svojmu zániku. Sovietsky zväz ukazuje, a svojou dôslednou leninskou mierovou politikou neustále potvrdzuje pevnú vôľu pričiniť sa o využitie tejto možnosti.

Či do roku 2000 budeme žiť bez strachu z príšernej smrti  a z konca civilizácie, je vecou všetkých národov a ich štátov. Každý z nás môže prispieť svojou vzdelanosťou, schopnosťami, a konaním dôstojným človeka a odvekých ideálov k tomu, aby sa priblížil čas všeobecného mieru, porozumenia a spolupráce. Svet, národy a ich štáty sú na viacúrovňovej križovatke, takrečeno s určitými obchádzkami k hlavnej ceste. Je Rok mieru, vyhlásený Organizáciou Spojených národov, a bude rok veľkého jubilea všetkých pokrokových a mierumilovných ľudí. Práve k 70. výročiu VOSR a v roku IV. zjazdu SZM sa chceme spolu s vami vyslovovať o tom, čo je dnes revolučné, a zároveň byť pritom, keď sa vašim pričinením deje čosi jedinečné, čo nás všetkých posúva vpred.

Pousilujeme sa, aby ste už v marci mohli navštíviť redakciu a zadarmo sa poradiť s ekonómom ako gazdovať, so psychológom o veciach súkromných i s ďalšími odborníkmi, trebárs o tom, ako si zariadiť izbu či byt. Veríme, že tak ako nás v redakcii, i vás zaujme „prípad Dropa veľkého“, nášho najväčšieho vtáka, ktorému chceme pomôcť prežiť (veď za posledných desať rokov sa jeho počet znížil o 90 %!).

Je toho veľa, čo by človek chcel povedať, ale na to nie je priestor v prvom čísle časopisu. Naostatok však chcem vyjadriť vďaku všetkým tým, čo sa pričinili o vznik nášho časopisu o ďalšiu možnosť pre SZM a jeho novinárov vytvárať plastický obraz dneška a tiež načrtávať to budúce, tak príťažlivo vyjadrené v programe KSČ.

Obidve čísla sú podľa môjho názoru spleťou rôznych článkov a reportáží, ako keby sa ešte len hľadala a dolaďovala štruktúra časopisu. Bola nápadne podobná dlhoročnému a obľúbenému MLADÉMU SVĚTU.

Sú tu rôznorodé články zo života mladých ľudí, reportáže zo sveta, športu a hudobnej oblasti. Už tu sa popisujú problémy v najväčšej betónovej džungli Bratislavy, v Petržalke.

Z množstva článkov stojí za pozornosť Fantázia Muránska o pánovi Kánošovi, ktorý bol posledným pamätníkom udalostí okolo založenia žrebčína na Muránskej planine a v Dobšinej. Od roku 1950 vycvičil viac ako 2 000 koní.

Ako pravidelná rubrika sa začala rysovať dvojstránka TIPY PRE VÁS s praktickými radami ako stráviť prvé rande, čo si obliecť, kam ísť, ako sa obliecť na stužkovú. Venovaná bola ako dievčatám, tak aj chlapcom.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÉ ROZLETY z roku 1986, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MLADÉ ROZLETY  – kliknutím na náhled strany:

MLADÉ ROZLETY – 0.ročník (1986) číslo 01

 • ZELENÁ, ALEBO TLAČENICA NA KRIŽOVATKE – O spokojnosti mladých so svojim zamestnaním – N. Dacejová – str.4
 • KROKY DO TRETIEHO TISÍCROČIA – Biotechnológie v ČSSR – J. Dukes – str.5
 • MIKROELEKTRONIKA POD MIKROSKOPOM – Kolektív k.p. Tesla v Piešťanoch – V.Kubal –str.6
 • JE CHLADNO – NASTANE OTEPLENIE? – O rozhovoroch Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana – E.polák – str.7
 • PRAHA MOJA, PRAHA NAŠA – reportáž o Prahe – D.Špúačková – str.9
 • PORIADNI NEPORIADNICI – Neporiadok v bratislavskej Petržalke – E.Ličková – str.10
 • NEVIDITEĽNÁ FABRIKA – Výskum v oblasti neurochémie – A.Ginter – str.11
 • TÝŽDEŇ UMENIA – Týždeň mladého umenia v Trnave – J.Uhliarik – str.12
 • ĎALEKO JE DO NEBA – O Švédsku – M.Kubicová – str.13
 • FANTÁZIA MURÁNSKA – Koniarovi František Kánoš – J.Lofaj – str.14
 • DISKOTÉKA VO VŠETKÝCH PÁDOCH – Diskotéky v Bratislave – O.Nágelová – str.15
 • ČO SA NEMERIA PENIAZMI – Lesná železnička v Čiernom Balogu – V.Hák – str.16
 • MEDZIPRISTÁTIE MEDZI HORAMI – Učilište v Brezovej pod Bralom – O.Momos – str.18
 • POSADNUTÝ ROCKER –Bruce Springsteen – Ľ.Štancel – str.19
 • SNÍVALO SA MI… – Poviedka – H.Maeter – str.20
 • GIULIETA MASINA A JEJ SESTRY – Rozhovor s G.M. – J.Motyčková, K.Jelen – str.21
 • TYPY PRE VÁS – O prvom rande – str.22
 • DOTKOL SA EVERESTU – Rozhovor s RNDR. Františkom Kele – I.Václavík – str.24
 • MANŽELIA ROKU 001 – Rozhovor s manželmi Simonettou Roháčovou a Jurajom Vodičkom – M.Kubicová – str.26
 • PRE PAMÄTNÍKOV – Prvé vysielanie ČST na Slovensku – D.Uhrínová – str.28

MLADÉ ROZLETY – 0.ročník (1986) číslo 02

 • KTO HĽADÁ ZLATÉ DNO? – Rozhovor s vedúcim oddelenia vied SAV Jozefom Zacharom – S.Miňovská – str.3
 • JE LEPŠIE RAZ VIDIEŤ… – O japonskej novinárke Micuko Simomurová – V.Griňuk – str.4
 • VÝHRY, PREHRY LÁSOK? – O umelom prerušení tehotenstva s D.Brucháčom – O.Nágelová – str.5
 • KEBY VŠETCI ĽUDIA SVETA – Kongres Svetovej rady mieru v Kodani – D.Peterák – str.7
 • SIOUXOVIA – Reportáž z Južnej Dakoty – J.Groch – str.8
 • ŠŤASTIE JE LEN MUŠKA ZLATÁ – Rozhovor so strelcom Petrom Kůrkom – K.Jelen, J.Motyčková – str.10
 • SNEHOVÁ GUĽA – Maliar Zulum Grigorijan z Arménskej SSR – V.Hák – str.11
 • EŠTE NEZNÁMOU CHOROBOU – MUDr. Ľudovít Šebo o rakovine – str.13
 • LEN V ZOO? – O kozách – P.Juračka – str.14
 • KTO PORADÍ? – Kam po škole – O.Nágelová – str.15
 • ZACHRÁNIME „STARÉ ŽELEZO“? – Parné rušne v depe v Rači – J.Matejková – str.16
 • ZLOČIN NA 7. KILOMETRI – Poviedka – Ľ.Šestakov – str.18
 • LÁSKA A KRÁSA SA DOTÝKAJÚ LASERA – O laseroch – A.Ginter – str.19
 • DŽEZOVÉ HODOVANIE – Bratislavské džezové dni – Ľ.Štancel –str.20
 • TYPY PRE VÁS – „SUPER“ STUŽKOVÁ – str.22
 • S MOTOCYKLOM NA STRECHE – Motocyklový trial – I.Václavík – str.24
 • SAMA, SÁM – Keď chlapec odíde na vojnu – N.Oravcová – str.26
 • AKO JE TO S PRSTENCAMI? – O planétach – str.27
 • PENIAZE I. – O peniazoch, bezhotovostnom platení… – Dr.F.Vencovský – str.28
 • PRÍPAD DROP – Drop veľký – V.Hák str.32