SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: MILUJTE SE!

Kompletní časopis MILUJTE SE! – 2.ročník – 2008

Druhý ročník časopisu MILUJTE SE! z roku 2008 dodal do archivu www.detske-casopisy.cz přímo šéfredaktor Pavel Zahradníček. Veliké díky!

Katolický časopis MILUJTE SE! samozřejmě neskrývá, že je časopisem křesťanským, zaměřeným na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Na první pohled zpravidla zaujme celostránkovou fotografií, která „má v sobě příběh“. Už od titulní strany je jasné, že časopis nechce rozptylovat, ale zvýrazňuje i po grafické stránce téma jasně. Vizuální stránka – výběr fotografií i grafika časopisu – je skvělou kombinací modernosti s nadčasovostí. Časopis je čtivý a barevný – má dobrý potenciál zaujmout i „nekatolíky“.

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_04_dobro_a_zlo

Časopis v rozsahu 64 stran je distribuován zdarma –  lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Vydávání MILUJTE SE! je možné díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Síla časopisu je i v jeho nekomerčnosti. A to je velmi sympatické.

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_04_zavist

Časopis MILUJTE SE! je plnobarevný, vychází v rozsahu 64 stran4x ročně. Je číslován průběžně – tedy například číslo 38 je třetím vydaným číslem roku 2016.

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_04_tlusta

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu MILUJTE SE!  v roce 2007, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc, mobilu nebo notebooku archivované číslo časopisu MILUJTE SE! – kliknutím na náhled strany:

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_04

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_05

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_06

milujte_se_2-rocnik_2008_cislo_07

Všechna čísla MILUJTE SE ! – 1.ročník – 2007

První ročník časopisu MILUJTE SE! z roku 2007 dodal do archivu www.detske-casopisy.cz přímo šéfredaktor (od třetího čísla) Pavel Zahradníček. Veliké díky!

Katolický časopis MILUJTE SE! samozřejmě neskrývá, že je časopisem křesťanským, zaměřeným na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Na první pohled vždy zaujme celostránkovou fotografií, která „má v sobě příběh“. Už od titulní strany je jasné, že časopis nechce rozptylovat, ale zvýrazňuje i po grafické stránce téma jasně. Vizuální stránka – výběr fotografií i grafika časopisu – je skvělou kombinací modernosti s nadčasovostí. Časopis je čtivý a barevný – má skvělý potenciál zaujmout i „nekatolíky“.

Časopis v rozsahu 64 stran je distribuován zdarma –  lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Vydávání MILUJTE SE! je možné díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Síla časopisu je i v jeho nekomerčnosti. A to je velmi sympatické.

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_02_radio_proglas

Z tiráže: MILUJTE SE! – časopis pro novou evangelizaci. Imprimatur: Superior General Tadeusz Winnicki, TChr, Šéfredaktor: P. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., Grafická úprava: Paweł Fiszer, Adresa redakce: Časopis Milujte se!, 671 03 Vranov nad Dyjí 20, Vydavatel: Res Claritatis, o. s., Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5,

…. Říkám to nejen jménem svým, ale i jménem všech, kteří se na tvorbě časopisu Milujte se! podílejí. Je to dílo, ke kterému před časem spojili své síly Sestry Matky Terezy v ČR (pod jejich záštitou časopis vychází), Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné, Hnutí Pro život ČR, Res Claritatis (jako vydavatel), FATYM a iniciativa Čistá láska. Toto dílo může zdárně pokračovat díky vašim modlitbám i darům. Pán Bůh zaplať za ně! Naopak já vás mohu ujistit, že od okamžiku, kdy jsem po otci Tomáši Vyhnálkovi OMI, který v září odešel na postgraduální studia do Říma, převzal službu šéfredaktora časopisu, obětuji každý měsíc mši svatou za ty, kteří časopis duchovně i materiálně podporují, i za ty, kteří přispívají k jeho šíření – a pamatuji při ní i na jejich rodiny.
Časopis je od tohoto třetího čísla rozšířen o další strany. Ať sám Bůh dá, aby přinášel užitek vám a všem ve vašem okolí…
V Kristu P. Pavel Zahradníček

Nepominutelnou část obsahu časopisu tvoří SVĚDĚCTVÍ, chcete-li – příběhy. Vždy doplněné ilustrační fotografií.

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_03_svedectvi

Ve světě, kde mladí lidé občas těžce rozeznávají pozlátko od skutečného zlata, mohou být skutečné příběhy a svědectví, které MILUJTE SE! přináší, dobrým klíčem k rozpoznání virtuálního a skutečného žití.

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_03_svedectvi_vy_katolici

RECENZE (ve 3.čísle na nemainstreamový film) nepatří k pravidelným „rubrikám“ časopisu, ale v kontextu obsahu časopisu má na jeho stránkách své místo.

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_03_recenze

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu MILUJTE SE!  v roce 2007, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc, mobilu nebo notebooku archivované číslo časopisu MILUJTE SE! – kliknutím na náhled strany:

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_01

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_02

milujte_se_1-rocnik_2007_cislo_03