MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: MILUJTE SE!

Všechna čísla časopisu MILUJTE SE! – 4.ročník – 2010

Dnes archivované čísla časopisu MILUJTE SE! z roku 2010 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovala přímo redakce časopisu. Veliký dík!

V titáži časopisu lze číst:Časopis pro novou evangelizaci. 12/2010, IV. ročník, vydáno 2. února 2010. Vychází s církevním schválením Biskupství brněnského č. j.: Ep/1379/08 ze dne 25. 1. 2008. Koordinátor: P. Mgr. Marek Dunda, Th.D., Šéfredaktor: P. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., překlady: Terezie Eisnerová OP, Jazyková a grafická úprava: Ondřej P. Vaněček. Adresa redakce: Časopis Milujte se!, 671 03 Vranov nad Dyjí 20,  e-mail: redakce@milujte.se, www.milujte.se  Vydavatel: Res Claritatis, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, http://res.claritatis.cz, …
Katolický časopis Milujte se! je zaměřen na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti jako prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie. Časopis vychází pod záštitou sester Matky Terezy a je vydáván ve spolupráci s občanským sdružením Hnutí Pro život ČR. Objednávky: Časopis je neprodejný a distribuován zdarma. Lze jej v požadovaném počtu výtisků objednat na adrese redakce. Jeho vydávání je možné jedině díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Zaslané dary lze podle §15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. uplatnit pro snížení základu daně.“

Rozsah celobarevného, kvalitně tištěného časopisu je 64 stran. Vychází 4x ročně.

První české číslo tohoto časopisu vyšlo v červenci 2007. V roce 2013 vycházel v nákladu přes 50 000 výtisků (v roce 2011 to bylo přes 30 000 výtisků). Po Katolickém týdeníku je Milujte se! druhý nejmasověji vydávaný křesťanský časopis na českém trhu.

Wikipedie uvádí:

Název časopisu odkazuje na Ježíšův výrok „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval Vás“ (Evangelium podle Jana, kap. 15, verš 12) byť může evokovat i frázi „Milujte se a množte se“ (lidová parafráze na „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ z Genesis, kap. 1, verš 28). Časopis je barevný a podle jedné recenze z února 2009 je časopis při povrchním pohledu podobný tiskovinám Svědků Jehovových.

Část obsahu české verze tvoří přeložené články z polské verze, zbytek jsou původní české texty.

Časopis zveřejňuje mimo jiné příspěvky v žánru tzv. osobních svědectví týkající se terapií homosexuality, dopady antikoncepce, rozvodů, umělého oplození, posedlostí, okultu a dalších aktuálních témat. Svědectví a navazující články obsahují hodnocení z pohledu Římsko-katolické církve a vysvětlují racionální důvody pro její učení. Texty zdůrazňují důstojnost, vznešenost, krásu a smysl lidského života, jehož cíl je v nebi, ale zároveň nezastírají velkou náročnost života věřících katolíků.“

„Původně vznikl v roce 1975 v Polsku pod názvem Miłujcie się! Dnes vychází v 15 jazycích, v několika dalších existují jeho internetové verze. V angličtině vychází pod názvem Love One Another (tato verze je distribuovaná zejména v USA, Kanadě, ale i v Africe či Indii), v ruštině Liubitie Drug Druga (distribuci zajišťuje dr Józef Kubicki TChr z Biura Pomocy dla Wschodu Episkopatu Polski), slovensky Milujte sa!, maďarsky Szeressétek egymást, rumunsky Lubiţi-vă (vychází péčí Sester misionářek lásky), německy Liebt einander, česky Milujte se!, v ukrajinské verzi Любiть одне одного!

Podle Ignáce Pospíšila se časopis vyhýbá problematickým a kontroverzním tématům z katolické historie, což potvrdil i zástupce časopisu. Podle Pospíšila se časopis asi nestane oblíbeným čtivem katolíků, kteří mají problém s některými zásadami katolické morálky v sexuální oblasti, zastánců „svobodné volby“ nebo „tak zvaných křesťanů“, kteří mají problém s akceptací věrouky (víry v zázraky, zázračného početí, zmrtvýchvstání a božství Ježíše), ani protestantů či pravoslavných alergických na slova papež či papežský primát, avšak na druhé straně nepochybně jde o vhodné čtivo pro katolíky a i nekatolík, který se chce dovědět něco o katolicismu, si přijde na své.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MILUJTE SE! z roku 2010, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MILUJTE SE! – kliknutím na náhled strany:

Další úplný ročník časopisu MILUJTE SE ! – 3.ročník – 2009

Dnes archivované čísla časopisu MILUJTE SE ! z roku 2009 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pavel Z. Veliký dík!

Časopis MILUJTE SE ! má rozsah 64 stran a je distribuován zdarma –  lze jej v požadovaném počtu kusů objednat na adrese redakce. Vydávání MILUJTE SE! je proto možné díky zasílaným darům, neboť časopis nemá předplatné či státní a církevní dotace. Síla časopisu je i v jeho nekomerčnosti. A to je velmi sympatické.

Katolický časopis MILUJTE SE! samozřejmě neskrývá, že je časopisem křesťanským, zaměřeným na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. Na první pohled zaujme celostránkovou fotografií, která „má v sobě příběh“. Grafika časopisu je dle mého skvěle vyvážená, nezklouzává do laciné podbízivosti, má velmi „dobrý vkus“.

Už od titulní strany je jasné, že časopis nechce rozptylovat, ale zvýrazňuje i po grafické stránce téma jasně. Vizuální stránka – výběr fotografií i grafika časopisu – je skvělou kombinací modernosti s nadčasovostí. Časopis je čtivý a barevný – má dobrý potenciál zaujmout i „nekatolíky“.

Časopis MILUJTE SE! je plnobarevný a vychází 4x ročně. Je číslován průběžně – tedy například číslo 8 je prvním vydaným číslem roku 2009.

Katolická církev i přes svou tradičnost, konzervativnost a zdrženlivost volí v komunikaci s mladými (a na ně především je MILUJTE SE! zaměřen) moderní prostředky. Moderním prostředkem nemyslím samozřejmě tisk, ale současné vymženosti typu internet, YouTube, ….  Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky v materiálu CÍRKEV A INTERNET začíní slovy:

„Církev věnuje sdělovacím prostředkům odedávna pozornost. Zvláštním výrazem této pozornosti je zájem o internet. Sdělovací prostředky totiž považuje za výsledek historicko-vědeckého procesu, díky němuž lidstvo pokračuje „v objevování zdrojů a hodnot ukrytých v celém stvoření“.

Církev mnohokrát vyjád řila své přesvědčení o skutečnosti, že hromadné sdělovací prostředky jsou – jak potvrdil 2. vatikánský koncil – „podivuhodné technické vynálezy“, které již hodně odpověděly na potřeby člověka, mohou však učinit ještě více.
Přístup církve ke sdělovacím prostředkům byl tedy v zásadě pozitivní.
Dokumenty Papežské rady pro sdělovací prostředky odsuzují závažná zneužití sdělovacích prostředků, s naléhavostí se ale snaží objasnit, že „pouze restriktivní nebo cenzorský postoj ze strany církve… není ani účinný ani vhodný“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MILUJTE SE ! z roku 2009, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu MILUJTE SE ! – kliknutím na náhled strany: