MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: KLAS

Poprvé časopis KLAS – 23.ročník – 1947-48

Premiéru časopisu KLAS pro www.detske-casopisy.cz zajistil Milan G. Moc děkujeme za doplnění přehledu o významném předválečném i poválečném časopisu pro mládež.

Štefan Švec ve své publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) věnuje časopisu KLAS čtyři strany (str. 307-310): „Pražský (po II. světové válce brněnský) dětský časopis, zaměřený na kvalitní domácí i překladovou literaturu, se řadil po bok titulů, jako byly Úsvit či Roj. Byl určen pro potřeby měšťanských škol, tiskl ukázky z děl významných světových i domácích spisovatelů včetně Jaroslava Vrchlického, Jakuba Demla, Fráni Šrámka, N. V. Gogola či L. N. Tolstého. V prvních ročnících časopis připomínal spíše výbor z literatury almanachového typu než klasický časopis pro děti, což bylo dáno jeho pedagogickým zaměřením. Publikoval naučné články původní i přeložené, reprodukce výtvarných děl (vedle obrazů např. i soch) s textovým komentářem a výkladem.

KLAS_23.rocnik_(1947-48)_cislo_01_bezruc

Časopis otiskoval beletristické ukázky z děl domácích (např. Petra Bezruče, Jakuba Demla, Viktora Dyka, Petra Křičky, Josefa Svatopluka Machara, Antonína Sovy, Fráni Šrámka či Karla Tomana) i zahraničních (např. Antona Pavloviče Čechova, Nikolaje Vasilijeviče Gogola či Lva Nikolajeviče Tolstého). Postupně začal publikovat dokonce monotematická čísla, věnovaná z velké míry pouze jedinému autorovi. Významnou součást obsahu tvořilo připomínání aktuálních společenských a kulturních událostí, např. důležitých výročí a jubileí mnoha osobností (např. Adolfa Heyduka, Charlotty Masarykové či Jaroslava Vrchlického). Časopis tiskl kvalitní výtvarné reprodukce významných českých malířů.

KLAS_23.rocnik_(1947-48)_cislo_01_svolinsky

Postupně (se zlomem po změně redakce v roce 1939) v titulu beletrie ubývalo, časopis se zaměřoval spíš na naučné a publicistické materiály (reportáže, rozhovory s umělci atp.), na obálce tiskl aktuálnější zpravodajsko-novinovou rubriku. Své místo tu měly rubriky „Jak žijeme“, „Besídka“, „Klásky“, „Dětské práce“ a také kurz esperanta. Nepravidelná rubrika věnovaná rodičům se jmenovala „Chléb“ a snažila se rodičům pomoci při správné výchově i hlubším porozumění duši dítěte, podporovala spolupráci mezi rodinou a školou. Časopis vycházel jako náročné periodikum určené pro vzdělání a výchovu mládeže, na rozdíl od ostatních časopisů zpočátku neměl vůbec žádnou a později zavedl jen velmi útlou zábavní rubriku {s názvem „Pro zasmání“ či „Veselý koutek“}. Na obálce tiskl hádanky a křížovky v rubrice „Luštěniny v Klasu“. Místo čtenářských dopisů publikoval oceněné žákovské slohové práce. V rubrice „Klásky“ vycházely zajímavosti z cizích zemí, zprávy o politických událostech v zahraničí atp. Ve 20. {posledním válečném} ročníku zorganizoval soutěž o nejlepší povídku pro 10-iletou mládež, které se zúčastnilo 220 autorů. Časopis patřil mezi „náročné“ tituly pro děti, na rozdíl od zábavních časopisů měl nižší náklad kolem 100 000 výtisků.

Od konce války vydával obnovený Klas v Brně Výzkumný ústav pedagogický. Po válce měl titul pestrý ilustrovaný obsah s pracemi čtenářů, aktuálními zprávami o veřejném životě, beletrií, reportážemi a soutěžemi. Časopis {v paralelním srovnávání např. s Vpředem} kladně hodnotila dobová kritika.

KLAS_23.rocnik_(1947-48)_cislo_01_masaryk

Redakce organizovala soutěže pro autory literatury pro děti a mládež – v roce 1947 např. soutěž o nejlepší dobrodružnou povídku, dotovanou první cenou v hodnotě 6000 Kčs. Odkazovala se k tradici první republiky, tiskla články o T. G. Masarykovi a jeho rodině, stejně jako o jubileích významných umělců a jejich státních vyznamenáních. Komunikaci se čtenáři zajišťovala rubrika „Hovory se čtenáři“, titul měl svou rubriku anekdot, na zadní straně časopisu se objevovaly reprodukce významných uměleckých děl.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu KLAS v roce 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny strany archivovaného čísla KLAS – kliknutím na náhled strany:

KLAS_23.rocnik_(1947-48)_cislo_01

KLAS_23.rocnik_(1947-48)_cislo_10-11