SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: JUNÁK

Kompletní SKAUT-JUNÁK – 21.ročník – 1934-35

Dnes archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1934-35 byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tiráž časopisu obsahuje tuto informaci: SKAUT-JUNÁK. Řídí Redakční kruh. — Odpovědný redaktor Ant. B. Svojsík. — Redakce a administrace: Praha II., Vodičkova ulice číslo 6. – Palác „Skaut“. — Adresa dopisů: Praha, Hlavní pošta, schránka 571. — Telefon 30-110. — Roční předplatné Kč 20, pro nečleny Svazu Kč 25, jednotlivá čísla 2 Kč, pro nečleny Kč 2.50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. …

I 21. ročník SKAUTA-JUNÁKA plně využíval možnosti na tehdejší dobu kvalitního tisku a 4 strany (20%) byly vyhrazeny kvalitním černobílým (barevně tónovaným) fotografiím. Na titulní straně jedna celostránková a zbývajících 3 stranách „obálky“ vždy cca 6-10 menších fotek, dokumentujících bohatou činnost skautských oddílů.

Na pokračování v časopise SKAUT-JUNÁK vycházel román TÁBOR V ÚDOLÍ MYŠÍHO ŘEVU. Napsali jej manželé Neumannovi. V roce 1936 vyšel knižně pod názvem ÚDOLÍ MYŠÍHO ŘEVU. Z databazeknih.cz cituji informaci o K. T. Neumannovi.  Karel Tomy Neumann (*1888  +1966)

Narodil se 9. listopadu 1888 ve mlýně Přemýšlení u Prahy. Vystudoval učitelský ústav a potom učil na Příbramsku, v Lučenci na Slovensku a v Praze na Žižkově. Ve třiceti letech musel pro značnou hluchotu opustit učitelskou službu. Přesto hrál výborně na housle a čelo, nějaký čas vedl pěvecký dětský soubor v Jedličkově ústavu. Po první světové válce až do třicátých let byl činný v Junáku jako vedoucí vlčat. S mládeží jezdíval na Podkarpatskou Rus a náklady na cestu hradil ze svých honorářů za ilustrace dětských knih. Byl malířem, karikaturistou, sochařem. Napsal několik úspěšných dětských knih: Údolí myšího řevu (spolu se svou ženou Ninou), Pohádky pro vlčata a několik dalších, které pro svou skautskou tématiku nesměly po roce 1948 vycházet. Do roku 1947 vycházely jeho práce pod původním jménem K.T. Neumann. V souvislosti s jeho vyšetřováním na gestapu za války a poválečných narážkách na jeho německé jméno mu byla v roce 1947 povolena změna jména na Neklan (jeho původní skautská přezdívka). Poslední knížečka, kterou vydala posmrtně v roce 1984 Lyra pragensis, se jmenuje CON UMORE a jsou to velice půvabné karikatury vášnivých hudebníků. Zemřel po autonehodě dne 8. března 1966.

V roce 1934 vyšla Jaroslavu Foglarovi – jinak též vůdci 2.oddílu Junáka v Praze – jeho první kniha PŘÍSTAV VOLÁ. Wikipedie o tomto období píše: “ …V té době stále působil jako úředník. V roce 1935 přesvědčil nakladatelství Melantrich o koncepci nového časopisu pro mládež, a tak v červnu téhož roku vyšlo nulté číslo časopisu MALÝ HLASATEL s odpovědným redaktorem dr. Břetislavem Mencákem. Název byl brzy změněn na MLADÝ HLASATEL. Foglar s časopisem začal spolupracovat jako externí redaktor. …“ Ale pro časopis SKAUT-JUNÁK píše pravidelně  články z činnosti své DVOJKY:

Časopis SKAUT-JUNÁK přinášel inspirativní články, které nacházely odezvu v mnoha skautských oddílech a družinách.

Francouzský skaut, malíř a kreslíř Pierre Joubert (*1910  +2002) publikoval v šestnácti letech své první kresby ve francouzském skautském časopise. Jeho kresby jsou srovnatelné s americkým „skautským“ umělcem Normanem Rockwellem. Pierre Joubert lustroval kalendáře, příručky a dobrodružné romány pro chlapce. Z francouzského časopisu převzal jeho kresby i český SKAUT-JUNÁK :

Poslední dvě stany SKAUTA-JUNÁKY byly naplněny menšími černobílými fotografiemi s popisky – jakousi mozaikou aktuálního dění ze skautských oddílů rozesetých po celé republice:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1934-35, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Kompletní SKAUT-JUNÁK – 20.ročník – 1933-34

Dnes archivovaný kompletní ročník časopisu SKAUT-JUNÁK z roku 1933-34 byl pro www.detske-casopisy.cz  použit z projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“ (na digitalizaci se někteří uživatelé tohoto webu aktivně podíleli).

Tiráž časopisu obsahuje tuto informaci: SKAUT-JUNÁK. Řídí Redakční kruh. — Odpovědný redaktor Ant. B. Svojsík. — Redakce a administrace: Praha II., Vodičkova ulice číslo 6. – Palác „Skaut“. — Adresa dopisů: Praha, Hlavní pošta, schránka 571. — Telefon 30-110. — Roční předplatné Kč 20.—, pro nečleny Svazu Kč 25.—, jednotlivá čísla Kč 2.—, pro nečleny Kč 2.50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Užívání novinových známek povoleno pod Číslem 209.550. — Knihtiskárna „Blahoslav“, Praha I I

20.ročník SKAUTA-JUNÁKA plně využíval možnosti na tehdejší dobu kvalitního tisku a 4 strany (25%) byly vyhrazeny kvalitním černobílým fotografiím. Na titulní straně jedna celostránková a zbývajících 3 stranách „obálky“ vždy cca 6-10 menších fotek, dokumentujících bohatou činnost skautských oddílů.

Zprávy a vyprávění o pozoruhodných a inspirujících akcích, které se podařilo oddílům uskutečnit, tvořily důležitou část časopisu.

Je známo, že „již před první světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy práce a skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou. President T.G.Masaryk byl později oficiálním protektorem (ochráncem) československých skautů. Není divu, že požíval patřičné úcty, která je patrná i v časopise SKAUT-JUNÁK.

Mezinárodní rozměr skautingu byl připomínán téměř v každém čísle časopisu, třeba fotoreportáží ze světového setkání skautů (jamboree) v Maďarsku:

V posledním, 10.čísle, byla na straně 148 uveřejněna malá bilance DVACET LET „SKAUTA-JUNÁKA“.

„…. Dvacet let udržovati časops, starati se o něj nejen po stránce literární, ale i finanční, a to bez nejmenší hmotné odměny, to je jistě práce a obětavost, hodná uznání. Výsledkem úsilí jmenovaných bratří je dnešní ,,Skaut-Junák“ budovaný bez subvencí, vedený příkazem soběstačnosti po všech stránkách. Má-li dnešní nesporně vysokou úroveň, je to jistě jeho tvůrcům radostným zadostiučiněním. …“

Do prvního zákazu SKAUTA-JUNÁKA zbývá 6 let :-(

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z roku 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK  – kliknutím na náhled strany: