SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: JUNÁK

Kompletní SKAUT-JUNÁK – 18.ročník – 1931-32

První číslo časopisu JUNÁK vyšlo 15. ledna 1915, od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. V totalitních dobách přišel vždy se zákazem organizace i zákaz časopisu – stalo se tak v letech 1940, 1948 a 1970. Jedním z nejúspěšnějších období pro časopis bylo naopak krátké období po druhé světové válce.  Každopádně je JUNÁK nejstarším časopisem pro mládež, který  vychází dodnes.

SKAUT-JUNÁK vycházel v letech 1931-32 měsíčně, vyjma školních prázdnin. Stál Kč 2 a měl rozsah 20 stran formátu 31 x 23 cm, celý 18.ročník má 176 stran. Šéfredaktorem byl Antonín Benjamín Svosjík, zakladatel skautingu v českých zemích.

Ve 40.ročníku (1997-98) JUNÁKA vyšel malý seriál článků o tom jak vycházely předchozí ročníku SKAUTA-JUNÁKA od roku 1915 do současnosti. Připravil je známý skautský historik Windy Nosek.
Proti předchozímu 17.ročníku byla změna 18.ročníku SKAUTA-JUNÁKA patrná na první pohled – jednotné kreslené titulní strany vystřídaly titulní stránky s fotografií přes půl strany.

I grafická úprava uvnitř časopisu doznala změny – více grafiky i povídek, časopis se snažil být poutavější.

Ryze spolková témata byly předkládány ve čtivější formě i úpravě. Časopis SKAUT-JUNÁK byl totiž i skvělým propagačním prostředkem.

Již před první světovou válkou doporučoval mládeži skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější prezident, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou. Už jako president byl v únoru 1930 vyznamenán junáky nejvyšším skautským vyznamenáním „Řádem stříbrného vlka“. Počet žijících nositelů Řádu Stříbrného vlka může být nejvýše 12. President T.G.Masaryk byl v té době třetím nositelem tohoto řádu.

V 18.ročníku SKAUTA-JUNÁKA byly otiskovány několikastránkové povídky přeložené ze zahraničních skautských časopisů. Skautský časopis i tímto způsobem praktikoval mezinárodní rozměr skautingu.

Každé číslo publikovalo alespoň jeden „komiks“:

Mezi oblíbené a nadčasové rubriky časopisu SKAUT-JUNÁK patřily ty ze „skautské praxe“ – jako například K TÁBOROVÉMU OHNI.

Časopis byl prokládán praktickými a inspiratiními návody – viz. například SKAUTSKÁ ZÁPISNÍK.

Humor patřil k tomuto časopisu už od prvních ročníků. Jednak je vděčným i univerzálním komunikačním prostředkem a ke skautům sranda prostě patří. VESELÁ STRÁNKA je toho důkazem

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu SKAUT-JUNÁK v roce 1931-32, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis SKAUT-JUNÁK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

Všech 152 stran časopisu SKAUT-JUNÁK – 17.ročník – 1930-31

První číslo časopisu JUNÁK vyšlo 15. ledna 1915, od té doby se název rozšířil na SKAUT-JUNÁK a stal se nedílnou součástí skautingu v době jeho svobodného bytí. Se zákazem organizace JUNÁK vždy přišel i zákaz časopisu. Každopádně je JUNÁK nejstarším časopisem pro mládež, který  vychází dodnes.

Dnes archivovaná čísla patří do „období jednotných titulních stran“ – kresba z roku 1928 od českého secesního malíře a dekorativního umělce Alfonse Muchy, tvořila úvod každého řádného čísla 17.ročníku časopisu.

Jedno číslo časopisu SKAUT-JUNÁK stálo v letech 1930-31 přesně Kč 2, roční předplatné Kč 18. Časopis měl vycházet každý měsíc, vyjma letních prázdnin, ale nedařilo se to vždy. Napřílad 1.číslo vyšlo až 1.října 1930. Časopis měl 20 stran.

SKAUT-JUNÁK vycházel v letech 1930-31 na formátu 31 x 23 cm. Předplatné časopisu na celý rok činilo 18 Kč. V rámci 17.ročníku vyšlo 8 čísel – respektive 6 normálních čísel a jedno dvojčíslo – celkem 152 stran. Jen pro zajímavost: dvojčíslo 6-7 jsem našel na jednom aukčním potrále za vyvolávací cenu 2000 Kč!

Že je časopis jako nepostradatelný pomocník dovnitř organizace klíčovým komunikačním médiem si uvědomoval zakladatel organizace Junák – český skaut, profesor Antonín Benjamin Svojsík (*1876  +1938). Proto byl A.B.Svojsík tím, kdo od roku 1915 časopis řídil přímo nebo jako člen redakční rady.

Jeden z neslavnějších českých skautů, spisovatel Jaroslav Foglar, v době vydávání 17.ročníku SKAUTA-JUNÁKA  svoji první knihu sice ještě nevydal, ale už v roce 1923 publikoval povídku VITĚZSTVÍ. Jaroslav Foglar bývá nejčastěji spojován s časopisem MLADÝ HLASATEL (na jehož úspěchu má nepominuelnou zásluhu), ale mnohem dříve začal hojně publikovat právě v časopise SKAUT-JUNÁK.

Mezi oblíbené rubriky časopisu SKAUT-JUNÁK patřily ty ze „skautské praxe“. Třeba tyhle NÁZORNÉ TABULKY patří mezi inspiraní zdroje později slavných „déček“ a „atlasů“ které vydával časopis ABC.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu JUNÁK v roce 1930-31, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis JUNÁK do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany: