MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: JUNÁK

JUNÁK – 30. ročník – 1947-48

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z let 1947-48 pro www.detske-casopisy.cz  byla využita z projektu 100 let časopisu JUNÁK, jehož cílem bylo digitalizoval všechny vydané čísla. V článečku z 19.3.2014 jsme archivovali prvních 10 čísel 30. ročníku JUNÁKA. Dneškem je celý ročník digitalizován a archivován kompletně!

Tento ročník byl na dalších 20 let posledním, protože další školní rok už přestal časopis JUNÁK existovat. I když v posledním čísle redakce avizuje, že po prázdninách čeká čtenáře překvapení „v našem časopise JUNÁCI, VPŘED!„, jednalo se o překvapení nemilé. Úroveň časopisu se opět snížila a trend byl ukončen v roce 1951, kdy se už časopis jmenoval VPŘED PIONÝŘI – v září 1951 už další číslo nevyšlo a časopis pro nezájem zanikl.

Šéfredaktorem 30.ročníku (1947-48) týdeníku junácké mládeže byl Jaroslav Novák – Braťka, zakladatel a vůdce slavného pražského vodáckého oddílu „PĚTKA“. Jiný slavný vůdce a spisovatel Jaroslav Foglar – Jestřáb v tomto čase už v redakci JUNÁKA nepůsobí, přešel do „konkurenčního“ časopisu VPŘED.

V tiráži časopisu (11. číslo) lze číst:JUNÁK týdeník junácké mládeže, číslo 11 – Majitel a vydavatel: Junák, ústředí skautské výchovy. Redakce: PRAHA II, Štěpánská ulice číslo 61, telefon 285-69. Administrace: Praha II, Václavské náměstí 36, telefon číslo 214-51. – Vedoucí redaktor: Jaroslav Novák. – Odpovědný zástupce listu: redaktor Jiří Lapáček – Jasan. – V redakční radě Jarmil M. Burghauser a Josef Starec. Tiskne Melantrich a. s., Praha. – Používání novinového poštovného povoleno pod číslem IA-2372-OB, dohlédací pošt. úřad Praha 25. Cena výtisku Kčs 2,50. Toto číslo vyšlo 13. XI. 1947.“

Časopis JUNÁK byl tištěn na formátu 27,5 x 18,5 cm, byl číslován průběžně a má celkem 704 stran – nikoli 698 jak je uvedeno v posledním čísle, protože došlo k chybnému stránkování 491 až 506 (přestože v předešlém čísle je správně 481 až 496).

Olga Bezděková v knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ – 1. DÍL se na straně 62 zmiňuje:

Třicátý ročník (1947- 1948) poznamenala již krizová situace poválečných poměrů. Nejprve zde vychází pokračování seriálu Roy a jeho Bobři (č.1-9/1948). Záhy je ale příběh z technických důvodů přerušen (nejsou už prostředky na přetiskování zahraničních seriálů) a k nelibosti čtenářů zůstává neukončený.
Zadní stranu obálky pokrýval po prvních čtrnáct čísel domácí napínavý skautský seriál psaný i kreslený Pavlem Vječnerem Tajemství bažin (příběh skautské družiny Sobů). Skauti si vyjeli na třídenní výlet do Jižních Čech, do kraje zrádných rašelinišť a záhad svítících bludiček. Pobyt měli zajištěný v opuštěném klášteře, bývalém skladišti nedaleké továrny na porcelán. Chlapci si tam prožijí dobrodružství: všimnou si tajemného světla z bažin i signálů z kláštera a usvědčí správce z nekalostí – krádeže porcelánu.“

Wikipedie:

Skaut je nejstarší skautský časopis pro mládež vydávaný v českých zemích, jeho první číslo vyšlo 15. ledna 1915. Redaktorem byl tehdy A. B. Svojsík, podíleli se i členové Pražské Dvojky. Časopis vychází doposud, přestože jeho vydávání bylo několikrát přerušeno, a to zejména z politických důvodů, v roce 1940 (obnoveno 1945), 1948 (obnoveno 1968) a 1970 (obnoveno 1990). Název časopisu se postupem času měnil, od původního „Junák“ přes různé varianty, nejčastěji „Skaut – Junák“ , po jeho dočasném sloučení s časopisem Vpřed roku 1949 také „Junáci Vpřed“, až k současnému „Skaut“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z let 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JUNÁK zde >>>

JUNÁK – 27.ročník – 1940

Dnes archivovaná čísla časopisu JUNÁK z roku 1940 byly digitalizovány v rámci projektu „100 let časopisu JUNÁK„. Veliký dík!

Z tiráže časopisu lze mimo jiné vyčíst: „… Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Vydává Junák — ústředí junácké výchovy, Praha XII., Slezská 7. — Zodpovědný redaktor Jaroslav Novák . — Užívání novin, známek povoleno pod čís. 62.614-IIIa-1939. — Dohlédací úřad Praha 31. — Druckereides Protektorates Böhmen und Mähren in Prag . — Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava v Praze. — Praha, 15.října 1940.“ Číslo časopisu JUNÁK stálo 2,5 K pro nečleny organizace a 2 K pro její členy. Rozsah časopisu byl 20 stran.

Rok 1940 měl být pro organizaci Junák rokem totálního zániku. V protektorátu byl vyvíjen velký tlak na jeho likvidaci – na veřejnosti se nesměly nosit skautské kroje, gestapo rozprášilo letní junácké tábory, mnoho činovníků bylo zatčeno za činnost proti Říši. Výnos o likvidaci Junáka podepsal K. H. Frank na výročí vzniku Československé republiky – 28. října 1940. Důvodem bylo, že členové Junáka projevují nepřátelské smýšlení proti Říši. O několik dnů později vtrhlo gestapo do pražského ústředí Junáka a zabavilo všechen majetek organizace (v celkové hodnotě 25 milionů tehdejších korun). Z výše uvedených souvislostí je patrné, že 3. číslo 27. ročníku časopisu JUNÁK už nemohlo vyjít :-( Jen pro úplnou informaci: o další dva zákazy časopisu JUNÁK se postarali komunisté.

Český junák prožíval v roce 1940 doposud nejtěžší období v celé své dosavadní historii. I přesto, že se kvůli válečné situaci musel každý den potýkat s dalšími a dalšími omezeními, snažil se i nadále v praxi naplňovat junácký program a praxi. Osmý bod skautského zákona zněl a doposud zní „Skaut je veselé mysli“, i proto byla v časopise tištěna VESELÁ STRÁNKA:

Úplně poslední (40.) strana časopisu JUNÁK před jeho 1. zákazem nesla v sobě nepřesvědčivý pokus o jakousi zoufalou úlitbu – presentace zbraní Říše. Další číslo časopisu JUNÁK vyšlo až po skončení 2. světové války – 27.10.1945 – pět let po nacistickém zákazu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JUNÁK z roku 1940, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

JUNÁK – 26.ročník – 1939-40

Dnes archivované čísla časopisu JUNÁK z let 1939-40 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu JUNÁK“.

První čeho si zřejmě zasvěcenější čtenář při srovnání 25. a dnes archivovaného 26. ročníku všimne, je změna názvu časopisu ze SKAUT JUNÁK na JUNÁK. Aby to bylo napsáno přesněji – ve 26.ročníku nesla všechna vydaná čísla název JUNÁK. Předchozí 25. ročník začal vycházet jako SKAUT JUNÁK a teprve 5. číslo vyšlo jako JUNÁK. Grafická úprava spolkového časopisu JUNÁK se každým ročníkem vylepšovala. K celkovému dojmu zcela jistě přispěly ilustrace, které dodával převážně Miroslav Hryhorjiv – Mariquita. Inspirace francouzským skautským kreslířem Pierem Joubertem je sice zjevná, ale i tak mají obrázky svůj osobitý rukopis. Jen pro zajímavost – Mariquita v době vydávání dnes archivovaného JUNÁKA ilustroval první vydání Foglarovy CHATY V JEZERNÍ KOTLINĚ (přebal a čtyři kvaše jsou od  Zdeňka Buriana, ostatní ilustrace kreslil Mariquita).

Ve 26. ročníku JUNÁKA bylo na pokračování otiskováno vyprávění Jaroslava Nováka na základě cestopisu Arnolda Henryho Savage Landora (*1865 +1924) „In the Forbidden Land“ nazvané V ZEMI DIVŮ A NEBEZPEČÍ.

Stránky s fotografiemi dokumentujícími činnost skautek a junáků měly své místo (mimo titulní strany) na 2, 15 a 16 straně. Fotografie s číslem 7 zachycuje ostrov na „Ohebském jezeře“ (přehrada Seč), známý z filmu NA DOBRÉ STOPĚ a z knihy Miloše Zapletala OSTROV PŘÁTELSTVÍ.

Na pokračování vycházel i román ZÁHADNÝ SKAUT – je nepodepsaný a jeho autora se mi zatím nepodařilo zjistit.

Jako časopis zaměřený na skauty, publikoval JUNÁK inspirativní návody na hry a hříčky – zde z pera redaktora Jaroslava Nováka.

 26.ročník časopisu JUNÁK vycházel v letech 1939-40 takto:
číslo:         datum vydání:
strany:
1. 15.9.1939 1-16
zvláštní 21.10.1939 1-18
2. 1.11.1939 17-32
3. 15.12.1939 33-48
4. 15.1.1940 49-64
5. 4.2.1940 65-80
6. 5.3.1940 81-96
7. 27.4.1940 97-112
8. 25.5.1940 113-128
9.-10. 20.6.1940 129-156

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1939-40, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

SKAUT-JUNÁK – 25.ročník – 1938-39

Dnes archivovaná čísla časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1938-39 pro www.detske-casopisy.cz  byla digitalizována v rámci projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“.

Tiráž časopisu na straně 26 se omezuje na: „Roční předplatné 20 Kč, pro nečleny Svazu 25 Kč, jednotlivá čísla 2 Kč, pro nečleny Kč 2,50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Vydává Svaz junáků skautů a skautek RČS. — Užívání novin, známek povoleno pod č. 78226-VII-1930. — Dohledací úřad Praha 25. — Státní tiskárna v Praze. — Praha 22. září 1938″. Rozsah jednotlivých čísel (vyjma dvoučísla 9-10) byl 28 stran.

Na druhé straně redakce tradičně otiskovala sérii kvalitně tištěných fotografií dokumentující bohatou činnost skautských oddílů:

V rámci osvětové a vzdělávací funkce časopis SKAUT-JUNÁK, redakce publikovala články typu JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK …

SKAUT-JUNÁK jakožto spolkový časopis neopomněl propagovat tiskoviny, které byly vydávány v rámci SKAUTSKÉ EDICE:

V roce 1938 vychází Jaroslavu Foglarovi (*1907  +1999) 4.kniha (TÁBOR SMŮLY), po třinácti letech odešel ze svého zaměstnání u firmy Oskar Stein a nastoupil do propagačního oddělené nakladatelství Melantrich, v MLADÉM HLASATELI mu začíná vycházet legendární kreslený seriál RYCHLÉ ŠÍPY,  zřejmě taky poprvé ve svém životě připravil program pro rozhlasové vysílání a patrně v něm i sám účinkoval (pořad se jmenoval ZKUŠENOSTI SKAUTSKÉHO VŮDCE). Ale udělal si čas i na článek do SKAUTA – JUNÁKA:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z let 1938-39, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SKAUT-JUNÁK – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.