MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: MLADÝ HLASATEL

MLADÝ HLASATEL – 4.ročník – 14.7.1939 – zvláštní vydání zdarma !

Dnes archivované číslo časopisu MLADÝ HLASATEL ze 14.července 1939 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Milda Č. Veliký dík!

Pátým číslem 4. ročníku začíná éra MLADÉHO HLASATELE pod vedením autorské dvojice Foglar – Bureš. A v 7. čísle je otištěn první příběh RYCHLÝCH ŠÍPŮ. Náklad časopisu utěšeně roste. Dnes archivované zvláštní číslo ze 14.7.1939 bylo vydáno v nákladu 170 000 výtisků! Předchozí čísla jen v nákladu 68 000. Zvláštní číslo8 stran rozměru 27,6 × 18,8 cm a bylo distrubuováno zdarma. Čtvrtý ročník MLADÉHO HLASATELE (1938-39) má 36 čísel + zvláštní číslo.

Zvláštní (nečíslované) číslo MLADÉHO HLASATELE bylo vydáno jako „reklamní“ s cílem získat další předplatitele, o čemž svědčí i počet (170 000) zdarma distribuovaných výtisků – tedy o cca 100 000 výtisků více než poslední vydané 36. číslo 4.ročníku.  Tato investice se nakladatelství Melantrich vyplatila – před svým zánikem (17.5.1941) vycházel MLADÝ HLASATEL každý týden v nákladu 210 000 výtisků.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ HLASATEL ze 14.července 1939, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÉHO HLASATELE zde >>>

Přesně před 78 lety vyšel první příběh Rychlých šípů

Poslední stránka 7.čísla IV.ročníku MLADÉHO HLASATELE přinesla 17.prosince 1938 úvodní příběh kresleného seriálu o RYCHLÝCH ŠÍPECH.  Zmínku o RYCHLÝCH ŠÍPECH zde ale nenajdete, jméno Mirek Dušín také ne. Jediné jméno ze slavné pětice, které v prvním příběhu zazní je „Jarka Metelka“. Příběh je nadepsán ČERNÍ JEZDCI ŘÁDÍ … Jméno Mirek (zatím bez příjmení Dušín) a Jindra Hojer, se v seriálu objeví už o čtyři dny později v příběhu ČERNÍ JEZDCI SE MSTÍ – 8.číslo vydané 21.prosince 1938.

mlady_hlasatel_4_1938-39_07_rychle_sipy

(Originální verze, která vyšla 17.12.1938 v MLADÉM HLASATELI – kreslil Dr.Jan Fischer)

rychle_sipy_1-pribeh_2-verze

(Překreslená 2. verze – z období 1941-43 – viz níže)

rychle_sipy_1-pribeh_3-verze

(Překreslená 3.verze – s novým názvem. Vyšla v roce 1969 v časopise RYCHLÉ ŠÍPY)

Kompletní pětice se setká až v 11.čísle (vyšlo 14.ledna 1939). RYCHLÉ ŠÍPY zde jsou zobrazeny trochu jinak než je známe nyní – Rychlonožka má károvanou košili namísto své obvyklé červené, Jindra Hojer je nakreslený s mašlí na košili, Mirek Dušín je v bílé košili namísto žluté, Červenáček má košili s dlouhým rukávem místo krátkého …

mlady_hlasatel_4_1938-39_11_rychle_sipy

Premiérové příběhy z MLADÉHO HLASATELE byly později překresleny – web VONTSKÁ STÍNADLA k tomu uvádí:

„Protože se už v průběhu let 1939–1941 vytvořila kolem kresleného seriálu silná legenda, hojně podporovaná samotným Jaroslavem Foglarem, měl Foglar už během války zájem původní verze kreslených příběhů Rychlých šípů upravit. Důvody byly v zásadě tři:

  1. Původní scénáře byly viditelně ovlivněny brakovou literaturou. Některé obrázky působily nereálně a přehnaně.
  2. Některé prvky (především šátky Černých jezdců) působily poměrně nevýchovně, a Foglar měl kvůli nim zbytečné potíže.
  3. Ilustrátorský rukopis Jana Fischera se postupem času výrazně zlepšil. Zatímco u prvních příběhů Fischer ideální vzhled postav takříkajíc hledal, postupně došel k velice zdařilému pojetí, které v letech 1946–1948 dostoupilo svého vrcholu. Překreslení prvních příběhů proto bylo nasnadě.

Z výše uvedených důvody nechal Jaroslav Foglar už někdy v letech 1941–1943 několik původních příběhů Rychlých šípů překreslit. Kdo byl tehdejším autorem těchto úprav původních Fischerových obrázků není úplně jasné. Pravděpodobně to však byl Bohumír Čermák (1910–1973), který v roce 1941 nakreslil i několik regulérních příběhů Rychlých šípů poté, kdy mezi Foglarem a Fischerem došlo k autorské roztržce.

Tyto pravděpodobné Čermákovy příběhy nikdy nevešly ve větší známost. Po roce 1945 totiž Foglar urovnal své dříve napjaté vztahy s původním kreslířem, takže obnovené příběhy Rychlých šípů kreslil pro časopis Vpřed opět Jan Fischer. Ten také na Foglarovu žádost po válce znovu překreslil původní předválečné příběhy č. 1, 2, 4 a 5. Redaktor Jaroslav Foglar tyto příběhy drobně upravil,“

mlady_hlasatel_4_1938-39_11_rychle_sipy_prekleseleno

Poměrně kompletní sérii příběhů RYCHLÝCH ŠÍPŮ jsme do archivu vložili už 2.5.2014.

Jistě i letos bude v tisku toto výročí vzpomenuto. Například časopis HISTORY přinesl na dvojstraně KALENDÁRIM pro prosinec o RYCHLÝCH ŠÍPECH tuto zprávu:

rychle_sipy_history

 

Pokus o obnovu MLADÉHO HLASATELE – 1.ročník – 1990

Dnes archivované číslo MLADÉHO HLASATELE pro www.detske-casopis.cz digitalizoval jako svůj „vstupní“ časopis (ze zámoří) Jaroslav H.  – moc děkujeme!

O prvorepublikové a válečné legendě mezi časopisy pro mládež MLADÉM HLASATELI bylo (a patrně ještě i bude) na tomto webu napsáno hodně. Omezím se proto jen na konstatování, že  z původního nákladu 35.000 výtisků jej na vrchol 207.000 výtisků každý týden „vytáhl“ Jaroslav Foglar (*1907  +1999) s RNDr. Karlem Burešem (*1909  +2000) – kontroversní osobností (pozdější spolupráce s StB) .

Wikipedie k „novému“ MLADÉMU HLASATELI uvádí: „V roce 1990 bylo několika Foglarovými příznivci za vedení Jana Šimáně-Galéna obnoveno vydávání časopisu pod názvem Mladý hlasatel. Foglar však s použitím původního názvu nesouhlasil a od iniciativy se distancoval. Časopis přestal v roce 1991 pro nezájem veřejnosti vycházet.

V roce 1991 bylo jinou skupinou foglarovců obnoveno vydávání časopisu pod názvem Hlasatel. Redakci vedl Jiří Raba, Jaroslav Foglar byl čestným předsedou redakční rady. První číslo vyšlo 14. března 1991. Časopis vycházel jako čtrnáctideník. Vyšlo ale pouze sedm čísel a i tento časopis přestal pro nezájem veřejnosti vycházet.“

Na druhé straně šestnáctistránkového úvodního 1.čísla MLADÉHO HLASATELE – NEZÁVISLÉHO ČASOPISU PRO CHLAPCE I DĚVČATA musela být zcela samozřejmě výrazná zmínka o Jaroslavu Foglarovi.

MLADY_HLASATEL_(1990)_cislo_01_2.strana

Rubriky nového MLADÉHO HLASATELE navazují na foglarovskou  tradici (Z BOBŘÍ HRÁZE) i reflektují nově akcentované zájmy spektra mládeže na kterou by chtěl časopis cílit (ŽIVOT V TÝPÍ). Ilustrace „trampského“ kreslíře Marko Čermáka jsou samozřejmostí.

Na původní MLADÝ HLASATEL chce redakce navázat i románem na pokračování, v rámci zamýšleného obnovení KNIHOVNIČKY MLADÉHO HLASATELE.

MLADY_HLASATEL_(1990)_cislo_01_5.strana

Rubrika NOVÝ PATNÁCTILETÝ KAPITÁN odkazuje na dávnou rubriku v časopise ABC. Milan Krejčí na webu Komiks.cz píše: „V dubnu 1990 se pokusil tým okolo Jana Šimáně – Galéna obnovit v nakladatelství SNTL časopis Mladý hlasatel. Podařilo se, ale existence této velkooformátové obměny kdysi věhlasného týdeníku byla bohužel krátká. Oficiálně vyšlo 21 čísel, dvacátédruhé číslo vyšlo již jen v černobílé xeroxované podobě poté, co časopis přestal po zákulisních sporech vycházet. Byla to škoda – Mladý hlasatel obnovil čtenářské kluby, pořádal srazy, na stránkách časopisu probíhala celoroční hra – tím vlastně naplňoval foglarovské myšlenky. Vycházely zde i RYCHLÉ ŠÍPY a mezi nimi i dva příběhy, uveřejněné naposledy v melantrišském týdeníku před více než 50 lety. Své místo si zde našly i kreslené příhody a návody dvou klubařských kutilů MIKIHO A BINKA (píše Akéla, kreslí Set), kteří pod jmény Tiki Tom a Bob Puškvorec vystupovali již v časopise ABC. Samotné ABC mělo již tradici v otiskování krátkých komiksů – stripů, které sloužily jako návody, varování nebo upozornění co a jak dělat či nedělat, ukazovaly na skutečnosti všedního dne, komentovaly různé aktivity dětí, part a klubů.“

MLADY_HLASATEL_(1990)_cislo_01_8.strana

Na 15.straně uveřejnila redakce MLADÉHO HLASATELE  s nadpisem DEN „D“ celostránkový článek-reportáž o vzniku časopisu: „22. 12. VE 12 HOD. 12 MIN. Nevlídné počasí toho dne – 22. prosince 1989 – se nedokázalo přelít do duší Pražanů spěchajících za svými povinnostmi nebo shánějících vánoční dárky. Euforie, tedy dobrá nálada a nadšení, vycházející z událostí minulých i současných dnů, byla vidět na každém kroku. Navzdory zakaboněné obloze se lidé na sebe usmivali.
Málokdo z nich však tušil, jaká významná událost čeká na nenápadnou skupinku lidí mladšího i středniho věku, kteří se dopoledne sešli před budovou SNTL – Nakladatelství technické literatury ve Spálené ulici 51 . Někteří měli na klopách kabátů kulatý odznak Občanského fóra s typickým usměvavým obličejíčkem, jiní měli připíchnutý malý něžný Žlutý kvítek, bylo vidět i řadu Březových lístku. Přitom bylo zřejmé, že všichni na něco napjatě čekají.
Tak jako „sametová“, „dětská“ revoluce nabrala od 17. listopadu obrátky zrychleného dechu vzrušivých událostí, které se přelévaly mezi studenty, umělci a vzápěti mezi celý národ, tak také rozhodnutí o vzniku nového nezávislého časopisu pro chlapce a děvčata bylo dilem nezvykle krátkého období.
Pravda, přemýšleli jsme o něčem takovém dlouho. Po nezákonném vstupu vojsk na naše území v r. 1968 nastalo období tzv. normalizace, která takové myšlence nepřála a nedovolila ji uskutečnit. Přitom v šedesátých letech byla obnovená krásná myšlenka čtenářských klubů v několika dětských časopisech, jenže toto hnutí začalo skomírat.
Naštěstí jen navenek. Přátelství rozrůzněných přetrvalo. Scházeli se na svých srazech, děti i jejich dospělí vedoucí a rodiče vyvíjeli nezištnou dobrovolnou činnost v rámci svých odborností a pilně si mezi sebou dopisovali.
Na to všechno jsme mysleli – nenápadná skupinka lidí s různými odznáčky na klopách – dvaadvacátého prosince ve Spálené ulici v Praze. Věřili jsme v úspěšné jednání, plni naděje, protože. se v našich dušich natrvalo usídlila myšlenka probuzeného jara, navazujícího na všechny krásné odkazy minulosti a připravujícího se na budoucnost novou, svobodnou a demokratickou.
Ve třetím patře budovy SNTL se začalo jednat. My všichni jsme měli své představy a budiž popravdě řečeno, že i pan ředitel a vedeni nakladatelství se na toto setkání dobře připravilo. Podali nám přátelskou ruku. Skoro se ani nechtělo věřit, že Mladý hlasatel se stává skutečností. …
…. Pro tohle všechno i pro mnoho dalšiho je tady od
dnešniho dne, kdy dostáváte do rukou jeho první číslo, váš i náš MLADÝ HLASATEL. Budeme se netrpělivě těšit na vaši odezvu, na vaše dopisy, přání a představy. Začátky všeho jsou vždy tak trochu podobné jiskře. Z jiskry vzejde plamen, jen když ji společně rozdmýcháme. Vyzýváme vás ke spolupráci, napište nám, jak se vám časopis líbí, co byste si v něm rádi přečetli, přihlašte se do čtenářských klubů. Za těmi nejlepšimi nápady se rádi rozjedeme mezi vás.
Naší vinou tento plamen nesmi nikdy uhasnout.

MLADÝ HLASATEL bez původního kresleného seriálu by byl naprosto nemyslitelný a tak Jan Paul (*1956) nakreslil pro nový MLADÝ HLASATEL podle scénáře Jana Tůmy seriál PAPRSKY OMIKRON.

MLADY_HLASATEL_(1990)_cislo_01_PAPRSKY_OMIKRON

Poslední stránka nového MLADÉHO HLASATELE musela patřit legendárním RYCHLÝM ŠÍPŮM. Za redakci k tomu Jan Šimáň píše: Několik vět k seriálu. Podle všeobecného nadšeného přáni děti i rodičů chceme vydat postupně během několika let – v každém čisle jedno pokračováni – úplný komplet kresleného seriálu Rychlých šípů. Nestačí, aby vycházel jen v časopise pro dospělé nebo v knize. Nechť je každých 14 dní radostí a inspirací pro okamžik čteni i natrvalo. S timto úmyslem redakce plně souhlasí dědička autorského práva kreseb dr. Fischera, souhlas zatim nedal autor libreta Jaroslav Foglar. Sporná otázka je v jednáni. Několik pokračováni Rychlých šipů uveřejňujeme zatím jen jako nutnou doprovodnou ilustraci k Historii čtenářských klubů od Zdeňka Pírka, která začne vycházet v přištim, tedy 2. čisle. Držte palce, aby všechna jednáni dopadla dobře.“

MLADY_HLASATEL_(1990)_cislo_01_RS

Pokud můžeš  přispět jakoukoliv informací, která by dokreslila souvislosti kolem vydávání 1.ročníku MLADÉHO HLASATELE v roc 1990, napiš do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledem titulní stránky.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované číslo časopisu MLADÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

MLADY_HLASATEL_1.rocnik_(1990)_cislo_01