PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ II.

Dohodli jsme se, že se potkáme po roce znovu, na stejném místě (Kateřinice u Vsetína) od 22. do 24. listopadu 2019 (pátek odpoledne – nedělní poledne). Nezapomeň si tento termím poznačit do kalendáře! čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

 

Tag Archives: HLASY MLÁDÍ

Noviny školní mládeže HLASY MLÁDÍ – 1.ročník – 1933-34

Dalším časopisem, který vydávali školáci, byl černobílý měsíčník „HLASY MLÁDÍ“.

Připravovali ho žáci rousínovských měšťanských škol a vycházel vždy 15. každého měsíce mimo prázdniny. Počet čísel 10.

Formát novinové velikosti. Cena časopisu v 1.ročníku byla 0,40 haléřů. Počet stránek byl od čtyř do dvanácti. Nakonec se ustálil na dvanácti stránkách.

Pod názvem HLASY MLÁDÍ celkem vyšly tři ročníky (1933-36), Čtvrtý a poslední ročník (1936-37) byl přejmenován na „HAVLÍČKOVI STUDENTI“ s podtitulem „Obrázkové noviny pro výchovu čs. mládeže v duchu svobodomyslném“.

V knize Česky psané časopisy pro děti autora Štefana Švece (str.267) se píše:

„Velkoformátový černobílý novinový časopis, prosazující ideje Volné myšlenky, byl spolkovým periodikem vychovávajícím její mládež. Byl určen starším dětem („pokročilejším žákům“) a vyzýval své čtenáře ke kritickému myšlení v duchu Havlíčkově, k četbě vybraných knih a časopisů („Učte se pilně rusky! Čtěte měsíčník Bezbožník!“) a k účasti na ateistických akcích a kurzech. Tiskl medailony známých volných myslitelů, obhajobu Volné myšlenky před námitkami především z katolických kruhů. Časopis byl státotvorný, plně se hlásil k idejím první republiky, podporoval její představitele a publikoval také texty ve slovenštině. Většina materiálů v časopisu byla nesignovaných. Autoři ilustrací a obrazového dokumentu nebyly obvykle podepsáni.“

Zprávami z ČSR přibližovala redakce život v naší republice, z ciziny informovali dopisovatelé čtenáře, v té době, zejména o politické situaci v Německu, Rakousku a dalších státech.

Časopis informoval čtenáře o konaných sportovních a kulturních akcích v okresech Vyškovsko, Slavkovsko a Bučovicko. Věnoval samostatnou rubriku sportu, tělovýchově a hrám, zveřejňoval obsáhlé informace ze škol v okresech, nevynechal ani hádanky a různé soutěže o ceny, v rubrice „Zasmějme se“ dával velký prostor školním perličkám. Velkou pozornost také věnoval reklamě knih. Nabádal zejména k jejich četbě. A nedílnou součástí byla samozřejmě reklama a placená inzerce, která kryla část nákladů na vydávání časopisu.

Od pátého čísla byla v časopise příloha na vystřihování – Knižnice „HLASY MLÁDÍ“.  Autorem románu „Pravěk“ byl B.A. Datel. I přes avizování, že román bude pokračovat i ve třetím ročníku, skončil zřejmě nedokončený v druhém ročníku v dvojčísle 8-9. Bližší informace nejsou mně známy.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HLASY MLÁDÍ z roku 1933, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HLASY MLÁDÍ – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HLASY MLÁDÍ zde >>>