SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Tag Archives: ELEKTRÓN

Kompletní ELEKTRÓN – 10.ročník – 1982

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1982 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z více než 150 spolupracovníků – moc se omlouvám, ale nepoznačil jsem si kdo mi je poslal :-( Ale i tak – veliký dík!

V tiráži 10.ročníku je uvedeno: ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvázu mládeže vo vydavatelstve Směna. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný. Zástupca šéfredaktora: RNDr. Ladislav Gyórffy. Redakčný kolektiv: prom. biol. Milan Halčin, RNDr. Ivanka Kováčová a prom. fil. Alena Beleščáková, Grafická úprava: Jozef Trabalka, Sekretariát: Marta Valková.

Včetně čtyř stran obálky, měl ELEKTRÓN celkem 68 stran, stál 3 Kčs a vycházel podle kalendářního roku, každý měsíc.

Na druhé straně obálky a na předposlední straně (4 strany obálky nebyly číslovány) vycházel kreslený seriál SLNEČNÉ JAZERO, který podle Ludvíka Součka psala Kamila Stašková a kreslil slovenský komiksový klasik Jozef Schek (Babušek). Jsem přesvědčen, že publikování komiksů Jozefa Scheka mělo velký podíl na počtu předplatitelů časopisu ELEKTRÓN.

ELEKTRÓN byl časopisem Slovenského ústredného výboru Socialistického zvazu mládeže, je proto pochopitelné, že musel náležitě akcentovat „program komunistických a robotníckych stráň jednotlivých krajin socialistického tábora, kde prioritné miesto patří výchove mladej generácie, jej politickému a odbornému rastu.“ V kontextu doby je pochopitelná přednost politického růstu před růstem odborným :-)

Věda a technika byla obsažena v podtitulu časopisu ELEKTRÓN a tak pořádání technických soutěží patřilo k přirozeným redakčním aktivitám. Aby bylo možno doložit odpovídající politickou aktivitu redakce časopisu, bylo vhodné KONŠTRUKTÉRSKU SÚŤAŽ uspořádat NA POČESŤ ZJAZDU SZM V SSR (pro ty později narozené  překládám zkratku SZM V SSR: Socialistického svazu mládeže v Slovenské socialistické republice).

Didaktické podání témat bylo podporováno přehlednými doplňujícími informacemi, jako například MEDZINÁRODNÁ SÚSTAVA JEDNOTIEK SI:

Podobně jako se v České republice o předklání vizí a moderních trendů snažily časopisy VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI (pro ty starší mládežníky) nebo ABC (pro ty mladší), snažil se ve Slovenské republice o totéž časopis ELEKTRÓN (zacílený na obdobnou věkovou skupinu čtenářů jako české VTM).

Několik stran v 10.ročníku časopisu ELEKTRÓN zabírala pravidelná rubrika PRE KONÍČKÁROV.

Zajímavý je záběr ELEKTRÓNU i na filatelisty. Ale lásku k poštovním známkám dokázal využít i MLADÝ HLASATEL.

Doby, kdy šla pračka opravit vlastníma rukama už jsou pro většinu z nás pryč, ale před 35 lety dolázal ELEKTRÓN poradit i v tomto směru.

Na konci každého čísla přinášel ELEKTRÓN celostránkovou „humornou“ fotografii s patřičným textovým popiskem v zápatí, v rubrice A EŠTĚ JEDEN „CVAK“ FOTOAPARÁTOM:

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1982, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

 

Dvě čísla časopisu ELEKTRÓN – 3.ročník – 1975

ELEKTRÓN- mesačník pre mladých o vede a technike byl jakousi obdobou českého VTM – VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI. Vydával jej v rozsahu 64 stran Slovenský ústřední výbor Socialistického svazu mládeže ve vydavatelství SMENA. Šéfredaktorem ELEKTRÓNU byl Ing. Eduard Drobný (*1937 +2015). ELEKTRÓN měl podporovat polytechnickou výchovu slovenských středoškoláků.

Slovenský časopis ELEKTRÓN vycházel pod tímto názvem 18 let. V roce 1991 se časopis po spojení s populárním časopisem pro děti a mládež ZENIT PIONIEROV přejmenoval na ELEKTRÓN-ZENIT (a ze dvou sedmičlenných redakcí vznikla jediná, pětičlenná). ELEKTRÓN-ZENIT přestal vycházet zřejmě v roce 1998.

Ve 3.ročníku ELEKTRÓNU nevycházel žádný komiks Josefa Babušeka, dvorního tvůrce úžasných komiksů pro tento titul – stejně jako v předchozím 2.ročníku. Jozef Schek jinak pro ELEKTRÓN kreslil komiksy téměř pro celou dobu jeho vydávání.

V kontextu doby se ideologickému balastu neubránil ani technicky zaměřený časopis ELEKTRÓN. Pravidelná rubrika SZM REFLEKTOR MLADÝCH (SZM = Socialistický zväz mládeže) přinášela zprávy o specificky mládežnické formě práce : -)

Úspěchy sovětské kosmonautiky se podívaly v kontextu ideologie – bylo nezbytné znovu a znovu opakovat, že první člověk ve vesmíru byl komunista.

Ale mimo nezbytnou dávku podprahově působících slov typu „socialistický, komunistý, sovětský, …“ byl časopis EKLEKTRÓN naplněn užitečnějšími články třeba v rubrice DOMÁCA DIELŇA.

SVĚTELNÁ MAPA ČSSR by jistě mohla existovat ve verzi jiné než byla ta, která měla pomoci při přípravách oslav osvobození republiky. A přitom chybělo tak málo k tomu, aby měla mapa vyšší vypovídající hodnotu – třeba jen „neignorovat“ fakt, že menší část republiky byla osvobozována i ze západu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání časopisu ELEKTRÓN v roce 1973, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované strany časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany: