SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: ELEKTRÓN

Několik čísel časopisu ELEKTRÓN – 7.ročník – 1979

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1979 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil :-( Ale i tak – veliký dík! K úplné kompletaci 7.ročníku nám chybí digitalizovat čísla 2, 4, 5 a 10.

V tiráži (4. strana) se mimo jiné uvádí:  ELEKTRÓN – MESAČNÍK PRE MLADÝCH O VEDE A TECHNIKE. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatetstve Smena. Šéfredaktor: Ing. Eduard Drobný.  Redakčný kolektiv: RNDr. Ladislav Gyorffy, RNDr. Ivanka Kováčová, prom. fil. Iva Marešová. Grafická úprava: Jozef Trabalka. Sekretariát: Marta Valková. Adresa redakcie: Elektrón, Pražská 11, 897 14 Bratislava. …. Cena jedného výtlač ku je 3 Kčs, štvrťročné předplatné 9 Kčs, předplatné na celý rok 36 Kčs. … Rukopisy a předlohy tohto (1.) čísla sme odovzdali tlačiarni 11. 12. 1978. Toto číslo má vyjsť 22. 1. 1979.“  Časopis vycházel v rozsahu 68 stran.

Společenská a politická situace je ve zpracování a výkladu publikovaných témat v časopisech pro děti a mládež zcela zásadní. Ve všech oficiálních titulech vydávaných v roce 1979 je patrný nízký podíl banálních témat, což bylo do velké míry důsledkem ideologicky motivované regulace tisku. Triviální témata byly považovány za pokleslé a neslučitelnou s dobrými mravy dětí a mládeže. Vzhledem k neexistenci klasického tržního prostředí to bylo snadné. Obsah a podoba časopisů tedy byly ve značné míře „určovány“ politickými strukturami, protože většina tehdejších titulů pro děti a mládež byla vydávala Ústřední radou Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže či Slovenským ústredným výborom Socialistického zvazu mládeže.

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA, který odpovídal i za grafickou úpravu časopisu.

Odborněji laděný článek OD DINOSAURA K VTÁKOM je typickým tématem ELEKTRÓNU. Čtenáři si odnáší poznatek, že ptáci jsou vlastně jedinou přeživší skupinou dinosaurů.

Několikastránková rubrika PRE KLUBY MLÁDEŽE přinášela praktické návody doplněné o technické nákresy – v 1.čísle 7.ročníku ELETKTRÓNU to byla první část odvážného návodu na stavbu rogala. V tomto čísle na třech stranách. Poslední část návodu vyšla zřejmě ve 4.čísle, které se zatím nepodařilo digitalizovat. V dalších číslech vycházel návod třeba na stavbu skateboardu, na promítání, hudební elektronika, …

Odlehčený pohled i nádech fotohumoru přinášela dlouholetá rubrika A EŠTE  JEDEN „CVAK“ FOTOAPARÁTOM. Celostránková fotografie byla glosována krátkým popiskem, který téma vždy umocnil.

ELEKTRÓN, ač většinově technicky zaměřený časopis, měl i svou pravidelnou „rubriku“ NA OBEŽNĚJ DRÁHE HUMORU.

V 1.čísle 7.ročníku ELEKTRÓNU začal vycházet kreslený seriál osvědčené dvojice Kamila Stašková + Jozef Babušek – Schek. Román CESTA SLEPÝCH VTÁKOV je prvním dílem sci-fi trilogie Ludvíka Součka. Volně navazuje na klasickou verneovku „Cesta do středu Země“ a formou sbírky rozhovorů a reportáží popisuje kontakt s mimozemskou civilizací. Česky vyšla CESTA SLEPÝCH PTÁKŮ v roce 1964. Kamile Staškové se podařilo Ludvíka Součka bravurně adaptovat pro Schekův komiks.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1979, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Většina číslel časopisu ELEKTRÓN – 6.ročník – 1978

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1978 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval některý z uživatelů našeho webu, jehož jméno jsem si u zaslaných souborů neuložil :-( Ale i tak – veliký dík! A do kompletace 6.ročníku nám chybí digitalizovat čísla 7 a 8. Třeba někdo z návštěvníků tohoto webu :-)

V tiráži časopisu je mimo jiné uvedeno: ELEKTRÓN Mesačnik pre mladých o vede a technike. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavatelstve Smena. Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný. Grafická úprava Jozef Trabalka. Cena jedného výtlačku je 3 Kčs. Časopis vycházel v rozsahu 68 stran.

Didaktické podání témat publikovaných v časopise ELEKTRÓN bylo podporováno přehlednými doplňujícími informacemi – jako například článek JÁDROVÉ REAKCIE V ARCHEOLOGII:

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA, který odpovídal za grafickou úpravu časopisu.

Časopis ELEKTRÓN se snažil oslovit i filatelisty. A protože dnes archivovaná čísla jsou z roku 1978, nemohla ani tato rubrika postrádat patřičné ideologické zabarvení :-)

ELEKTRÓN, ač většinově technicky zaměřený časopis, nepostrádal svoji humoristickou vsuvku – pravidelně představoval ilustrátory a kreslíře, kteří přispěli svými kreslenými vtipy:

V 1.čísle 6.ročníku ELEKTRÓNU vyšlo poslední pokračování komiksu ZELENÁ SMRŤ, které na motivy povídky Michaela Chrintona napsala Kamila Stašková, nakreslil Jozef Babušek – Schek. V dalších jedenácti číslech kreslený příběh z dílny „Schek“ chyběl. Na zadní stránky ELEKTÓNU se vrátil v dalším – 7.ročníku (1979), kdy začal vycházet komiks CESTA SLEPÝCH VTÁKOV.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1978, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany:

Téměř kompletní ELEKTRÓN – 5.ročník – 1977

Dnes archivované čísla časopisu ELEKTRÓN z roku 1977 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval někdo z uživatelů tohoto webu – omlouvám se, ale nepoznačil jsem si, kdo jej poslal.

Aby byl náš archiv 5.ročníku ELEKTRÓNU úplný, chybí nám digitalizovat číslo 8. Snad tedy některý z návštěvníků tohoto webu … :-)

ELEKTRÓN Mesačnik pre mladých o vede a technike. Vydává Slovenský ústredný výbor Socialistického zvazu mládeže vo vydavaterstve Smena. Šéfredaktor Ing. Eduard Drobný. Grafická úprava Jozef Trabalka. Cena jedného výtlačku je 3 Kčs, polročné předplatné 18 Kčs, predplatné na celý rok 36 Kčs.

Druhé největší jezero ve Skotsku se nejvíce proslavilo díky svému údajnému obyvateli, nejznámějšímu kryptozoologickému zjevení, lochnesské příšeře Nessie. První spatření příšery v tomto jezeře se traduje už v 6. století. ELEKTRÓN fenomén jezera Loch Ness přibližuje seriózním způsobem.

V 1.čísle 5.ročníku časopisu ELEKTRÓN byly otištěny 2 strany téměř komiksu, který byl zaměřen na formuli 1:

Kreslený seriál TRETIA DRUŽINA pro časopis ELEKTRÓN psal a kreslil Jozef TRABALKA.

Tradiční rubrika na konci čísla dokazovala, že i v technicky zaměřeném časopise může být fotografie zdrojem úsměvu:

Tahákem 5.ročníku ELEKTRÓNU byl kreslený seriál ZELENÁ SMRŤ – který napsala Kamila Stašková na motivy románu Michaela Crichtona a úžasně nakreslil král slovenského komiksu Jozef Babušek – Schek.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ELEKTRÓN z roku 1977, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ELEKTRÓN – kliknutím na náhled strany: