SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: ČIN

Zvláštnost – ČIN – 2009 – speciál

Dnes archivované číslo ČINU digitalizoval  pro www.detske-casopisy.cz Patt. Moc díky!

ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let.

Archiv s kompletním posledním 12.ročníkem ČINU byl publikován 22.2.2015.

O devět let později bylo tiskem vydáno mimořádné číslo, či spíše jakýsi sborník,  který je VĚNOVÁN PAMÁTCE JIŘÍHO KAFKY. Jiří Zachariáš – Pedro píše: „V noci z 16. na 17. dubna 2008 odešel Jiří Owígo Kafka nečekaně k nebeskému táborovému ohni. Odešel jako vůdce – jímž celý život byl – prozkoumat neznámou stezku, jako kapitán ukazující lodím nejjistější cestu peřejemi, jako šéf přípravné party vyjíždějící na skautský tábor pár dnů před celým oddílem. Už se tam zručně ohání svou sekyrkou a vytváří ze sedátek a křesílek táborový kruh. Drží v něm všem přátelům a bratrům místo. Voda na kafe v Owígově staré kochmašimě už bublá.“

CIN_special_2009_obsah

Ve vzpomínkové části sborníku uvádí Jan Lukeš – Pudla: „V Tábornickém oddíle ČSAV v letech 1963–1965 představoval pro mě Jirka Kafka autoritu málem otcovskou. Sám jsem otce od sedmi let neměl, možná proto na mě působil od prvního setkání jeho mužný zjev, vážnost a jakoby skrývaný smysl pro humor tak autoritativně. Nevěděl jsem o něm nic a dozvídal se to jen z útržků hovorů, ale stačilo mi vidět, s jakou úctou jej zdravili trampové, které jsme potkávali na výpravách po Brdech. Brdský psanec, šeptali si mezi sebou, a třináctiletému klukovi obestírali jednoho z jeho vůdců tajemnou legendou.“

CIN_special_2009_foto

Pokud máš více informací o dnes archivovaném ČINU a jsi ochoten(a) přispět k dokreslení souvislostí kolem jeho vydání v roce 2009, napiš zprávu do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ČIN – kliknutím na náhled strany:

CIN_special_2009

Úplný ročník ČINu – 9.ročník – 1997

ČIN jako nezávislý zpravodaj vycházel tak trochu navzdory (bez jakékoliv podpory ústředních orgánů největší české skautské organizace – JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR). Přesto dokázal vycházet v tištěné formě nepřetržitě 12 let.

Dnes přinášíme archiv kompletního 9.ročníku z roku 1997 – všech 168 stran! Pro www.detske-casopisy.cz je digitalizoval Patt – moc děkujeme!

Redakci 9.ročníku ČINu v roce 1997 tvořili: Zvonimír Dragoun, Jiří Kafka, Daniel Kumermann, Ivan Makásek, lvo Vacík a Jiří Zachariáš. Grafiku časopisu zajišťoval excelentně Josef Přech. Veškeré redakční práce, předtiskovou úpravu i expedici prováděli všichni zainteresovaní zdarma. ČIN nebyl v té době nijak finančně dotován a byl podporován výhradně příspěvky svých čtenářů. Časopis vydávalo sdružení ČIN a tiskla jej tiskárna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_06_film

ČIN vyšel v roce 1997 celkem 6x. Byl tištěn na formátu A4, se zeleným podkladem titulní a poslední strany. Vnitřní strany byly tištěny černobíle. Ilustrace byly přetiskovány ze zahraničních i starších českých (převážně) skautských knih a časopisů. Články byly zpravidla původní.

Nezávislý zpravodaj ČIN se potýkal s problémem na jakou věkovou skupinu čtenářů zacílit. Evidentně se snažil obsáhnout jak staré, tak mladé skauty a proto je obsah časopisu mixován příspěvky určené začátečníků (typu VAŘÍME NA VÝPRAVĚ) tak diskusními článečky (typu OHLASY NA PROHLÁŠENÍ INSTRUKTORSKÉ LESNÍ ŠKOLY).

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_03_varime_na_vyprave

Spolu s předchozími článečky se dnes podařilo digitalizovat a archivovat už čtvrtý kompletní ročník (9.ročník, 10.ročník, 11.ročník, 12.ročník). Všechny jsou naplněny články odrážejícími tehdejší aktuální problémy i nadčasovými příspěvky po kterých můžeme sáhnout i po téměř dvou desítkách let.

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_04_lukostrelba

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání časopisu ČIN roce 1977, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledy titulních stran.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) časopis ČIN do svého počítače či tabletu ve formátu PDF kliknutím na náhled titulní strany:

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_01

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_02

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_03

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_04

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_05

CIN_9.rocnik_(1997)_cislo_06