SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: ČIGOLIGO

Pro spolupracovníky na projektu digitalizace je ke stažení kompletní ročník ČIGOLIGO z let 1948-49

Podařilo se mi zapůjčit originály ČIGOLIGO z let 1948/49 – všech 32 čísel. Pečlově jsem je naskenoval do formátu PDF umožňujícího vyhledávání dle textu a vyvěsil je na tento web, aby si mohl kterékoliv číslo kdokoliv z registrovaných uživatelů tohoto webu volně stáhnout.

Historicky úplně první číslo tohoto oddílového časopisu vydal Jestřáb – Jaroslav Foglar 17.listopadu 1929. „ČIGOLIGO bude vycházeti v jediném exepláři a hoši si ho budou bráti jeden po druhém k pročítání domů.“

POMALAGO - ČIGOLIGO č.12 ze 4.ledna 1949

POMALAGO – ČIGOLIGO č.12 ze 4.ledna 1949

 

ČIGOLIGO – pro registrované uživatele webu

Přímo z originálních tisků je naskenováno několik čísel časopisu, který Jaroslav Foglar vydával každý týden pro členy svého oddílu (vedl jej nepřetržitě déle než 60 let). ČIGOLIGO je legenda mezi oddílovými časopisy, které mají svou historickou a mnohdy i pedagogickou hodnotu. Jaroslav Foglar nazával ČIGOLIGO poměrně důsledně oddílovým oběžníkem.

Jsi-li registrovaným uživatelem tohoto webu, prohlédni si několik čísel ČIGOLOGA z roku 1951 a v případě zájmu stáhni >>>

 

V týmu s Foglarem

Na 322 stranách jsou poutavě sepsané memoáry významného kontroverzního (spolupráce s StB od roku 1948) novináře Karla Bureše začínají mnichovskými událostmi v roce 1938 a zahrnují i časové období do roku 1948.

Karel Bureš vykresluje dobu ve které začal spolupracovat s Jarolavem Foglarem na vydávání časopisu Mladý hlasatel.  Podrobně se rozepisuje i o jemu profesně blízkém sportovním životě, stejně tak jako o společenském a kulturním dění předválečných let. Píše i o tom jak to chodilo v nakladatelství Melantrich – tam měl tehdy premiéru slavný kreslený seriál Rychlé šípy.

Po 2.světové válce redigoval Karel Bureš časopis Vpřed, kde opět spolupracoval s Jaroslavem Foglarem a kde pokračoval legendární komix o Rychlých šípech.

Burešova práce má nesporně vysokou výpovědní hodnotu a je přínosem k mapování dějin českého sportu, kultury a časopisectví pro mládež.

Vřele doporučuji k přečtení všem sběratelům Mladého hlasatele a Vpředu – pokud je, mimo samotnýcg časopisů, zajímají i souvislosti ve kterých tyto slavné tituly vycházely.

Podrobnou recenzi knihy uveřejnil internetový deník Neviditelný pes >>>

V týmu s Foglarem

Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Toužimský a Moravec, 322 stran.

A ještě k níže uvedené fotogarii Karla Bureše z 9O.let – doporučuji přečíst informaci o slavném absolventu plzeňské II.české reálky z roku 1927 – RNDr.Karlovi Burešovi >>>

Karel Bureš novinář a redaktor Mladého Hlasatele i Vpředu

Karel Bureš novinář a redaktor Mladého Hlasatele i Vpředu