MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ATOM

ATOM – 12.ročník – 1980

Dnes archivované číslo časopisu ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK z roku 1980 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ve srovnání s ostatními časopisy pro děti a mládež, které jsou na tomto webu archivovány se může zdát, že tento titul je úplně mimo – především cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že vojenskou základní službu nastupovali i osmnáctiletí mladí mužové, kteří do kategorie „mládež“ zcela jistě spadají i vzhledem tomu, že tento časopis byl poviným čtivem i na tehdejších středních vojenských školách, je ATOM nezbytný pro dotvoření mozaiky časopisů, které na středoškoláky působily. Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 12.ročník ATOMU je vlastně 22.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Šéfredaktorem byl Josef Mladějovský, odbornými redaktory ing. Josef Kvasnica, ing. Petr Baráček, ing. František Augusta, fotoreportérem Milan Knaibl a výtvarnou redaktorkou Jiřina Kubíková.

Technická témata (např. LASEROVÝ DÁLKOMĚR LP či ZÁPADONĚMECKÉ MINOVÉ HLEDAČKY) byly doplňovány „varovnými“ články typu CHLUBNÉ PLÍCE:

„Tak např. v prosinci 1978 se u jednoho vojenského obvodového soudu odpovídal za trestný čin ohrožení státního tajemství zvláštní důležitosti poddůstojník – absolvent VKVŠ. V průběhu vojenské základní služby byl pověřen praci na zvláštních úkolech. Byla mu uložena povinnost mlčenlivosti, byl řádně poučen o zásadách ochrany státního tajemství a v tomto smyslu podepsal i písemné prohlášení. Věděl tedy, že nesmí před nepovolanými osobami hovořit o skutečnostech , s nimiž se při práci seznámí. Byly to skutečnosti tak zajímavé, že neodolal pokušení pochlubit se před spoluvojáky na jak významnou práci se dostal a co všechno už o naší armádě ví.
Podobně v lednu 1979 se před jiným vojenským soudem odpovídal vojín K. L. za stejný trestný čin spáchaný tím, že po odeslání do kursu jeřábníků vyzradil svým spoluvojínům od jiných útvarů dislokaci, organizaci a výzbroj svého útvaru, ač i on byl řádně poučen o povinnosti zachovat o těchto údajích mlčenlivost a o trestních následcích za její případné porušení. Jeho obhajoba, že přece všichni vojáci mají povinnost vojenské tajemství chránit, pochopitelně neobstála.
Jak poddůstojník-absolvent, tak vojín K. L. byli potrestáni jen podmíněnými tresty odnětí svobody především proto, že se podařilo zabezpečit, aby se vyzrazené údaje nedostaly mimo okruh několika vojáků.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

 

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

 

 

 

Prvně časopis ATOM – 8.ročník – 1976

Dnes archivované číslo časopisu ATOM z roku 1976 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 8.ročník ATOMU je vlastně 18.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Roční předplatné 24,— Kčs.

Wikipedie k tomuto titulu uvádí:

V roce 1969 začalo nakladatelství Naše vojsko ve spolupráci s tehdejším ministerstvem národní obrany vydávat časopis ATOM, Armádní technický obrázkový měsíčník, jehož první číslo vyšlo 5. ledna 1969. ATOM obsahoval především články o minulosti, současnosti a budoucnosti vojenské techniky. Navzdory politicky tendenčnímu vyznění většiny článků se jednalo o kvalitní a odborně fundované periodikum, které si našlo si široký okruh čtenářů mezi vojáky z povolání, civilními odborníky i dalšími zájemci o problematiku vojenské techniky.

V roce 1990 byl časopis ATOM přejmenován na Armádní technický magazín (ATM) a jeho vydávání převzalo ministerstvo obrany ve spolupráci s nakladatelstvím Magnet Press. Magazín ATM se v roce 2000 stal součástí divize vojenského tisku Ministerstva obrany ČR AVIS. Šéfredaktorem ATM byl jmenován Dr. Jiří Csermelyi. Na počátku roku 2003 koupila práva na vydávání ATM společnost 100+1 a šéfredaktorem časopisu byl jmenován novinář David Šebek. Původní redakce ATM přestoupila pod vydavatelství Aeromedia, patřící slovenské společnosti Magnet Press Slovakia, a začala vydávat vlastní časopis se zkratkou ATM – Armády, technika, militaria.

Od roku 2004 vydávala Armádní technický magazín firma StarPRESS. V polovině roku 2005 koupil Magnet Press Slovakia práva i na Armádní technický magazín, který od července 2005 vycházel ve vydavatelství Aeromedia. Vedení společnosti se proto rozhodlo nastavit profily obou časopisů tak, aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. Armádní technický magazín (atm) přinášel zejména kratší články, novinky a komentáře k aktuálním událostem vojenského charakteru, zatímco v magazínu Armády, technika, militaria (ATM) se objevovaly především rozsáhlejší analytické články z minulosti, současnosti i budoucnosti vojenství. Šéfredaktorem Armádního technického magazínu byl jmenován odborník na pozemní a leteckou techniku Ing. Zdeněk Odehnal.

Počínaje květnovým číslem roku 2007 se oba dosavadní tituly (atm – armádní technický magazín a ATM – Armády, technika, militaria) spojily pod názvem ATM.

Že časopis věnujícímu se armádě a armádní technice bude v roce 1976 prošpikován „náborovými“ články nikoho nepřekvapí.

“ … K tomu. aby ČSLA mohla plnit svoji úlohu, musí mít dobře připravený velitelský sbor. Toto posláni v přípravě praporčického a důstojnického sboru plni vojenské školy. Pro naší mládež vojenským studiem vznikají široké možnosti uplatnit se ve vojenských profesích, které svou rozmanitosti a příbuznosti s civilními mohou plné uspokojit jejich zájmy a schopnosti. Vojenské povoláni může dobře uspokojovat tyto zájmy právě v takových směrech, které jsou mladým li­dem velmi blízké, jako být v čele mladého kolektivu, vyvíjet aktivitu, soutěžit, mít blízký vztah k přírodě, pěstovat moto­rismus, zabývat se elektrotechnikou, věnovat se letectví apod.  Nijak přitom nezakrýváme, že vojenské povoláni je náročné, že ta „vojenská hra“, kterou velitel připravuje a řídi, má své „chlapské“ požadavky. Vedení naší KSČ a státu však tuto náročnost a společenský význam plně doceňuje jak v sou­časných, tak i připravovaných podmínkách služby vojáků z povoláni. Řídí se přitom zásadou socialistického odměňo­vání každému podle zásluh a společenského významu jeho práce. …“

Obálka a zadní strana časopisu byla celobarevná, zpravidla z celostránkovou fotografií. Vnitřní strany byly černobílé, ke zvýraznění časopisů byla občas použita ještě třetí barva – v dnes archivovaném čísle modrá. Časopis vycházel v rozsahu 40 stran.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany: