MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

Archív tagu: ANDĚL STRÁŽNÝ

ANDĚL STRÁŽNÝ – 49.ročník – 1929-30

Pro www.detske-casopisy.cz dnešní čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizoval jako svá „vstupní“ čísla  Jaroslav R.  Moc děkujeme!

ANDĚL STRÁŽNÝ – ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ vycházel v letech 1929-30 už 49. rok. Šéfredaktorem byl Emanuel Masák (*1883  +1964) – římskokatolický kněz, biskupský rada, spisovatel a literární historik. Obsah časopisu tvoří články orientované na život ve víře a pobožnosti.

Na pokračování vycházel román KÁJOVY TRAMPOTY od Felixe Háje – umělecký pseudonym Marie Wagnerové (* 1887  +1934). O čtyři roky později vyšel knižně jako KÁJOVY RADOSTI A TRAMPOTY. Byl to právě redaktor ANDĚLA STRÁŽNÉHO Emanuel Maslák, který Marii Wagnerovou uvedl do literatury a ve vzájemné korespondenci ji povzbuzoval k další literární práci. Za první republiky (od roku 1926) byl školák Kája Mařík opravdu velmi populární četnou – především na Moravě. Praha byla tehdy silně protikatolicky založena a tato kampaň přesvědčilo mnoho katolíků k přestoupu do tehdy nově vytvořené církve československé, nebo aby se stalo ateisty. Kritici KÁJOVI MAŘÍKOVI (celkem 13 knih!) vyčítají černobílost a naivitu i vykreslování tradičního pojetí úlohy ženy. Všechno to jsou ale prvky nezastíraného výchovného charakteru, jenž je modelován v duchu tradičního českého katolicismu. Proto byl také román otiskován v časopise ANDĚL STRÁŽNÝ (a za socialismu v časopise NAŠE RODINA).

Ivo Fencl ve svém článku „Kult nad kulty. Školák Kája Mařík“ mimo jiné píše:

„…A v nejlepších pasážích a své prostotě (a antisprostotě) jsou geniální. Dlouho, dlouho jsem tomu nevěřil, nevěděl o tom. I vy mi budete v komentářích oponovat, ale jsem připraven opakovaně prohlásit, že čím přečtete první čtyři díly této ságy vícekrát, tím pro vás budou lepší…“

Ve srovnání s ostatními soudobými časopisy pro děti a mládež je v ANDĚLU STRÁŽNÉM méně ilustrací, ale o to větší prostor k vyniknutí dostávají.

Některé rubriky v časopise ANDĚL STRÁŽNÝ byly otiskovány téměř ve všech číslech, jiné se vyskytují jen občas nebo s jiným názvem – například hádanky, hlavolamy, soutěže a vtípky ZE STRÝČKOVY MOŠNIČKY ŽERTÍKŮ A VTIPŮ:

ANDĚL STRÁŽNÝ byl vydáván od roku 1882 do roku 1941 a 1945-1948. Jako následovník ANDĚLA STRÁŽNÉHO vycházel v letech 1990-1991 časopis ZVONKY.

Štefan Švec ve své rozsáhlé publikaci ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na stranách 188-191 píše:

Jeden z nejznámějších katolických časopisů pro děti a mládež vznikl jako projekt benediktinských mnichů z kláštera v Rajhradě, později se přestěhoval do Brna. Do roku 1900 byl Anděl strážný rovněž přikládán k časopisu Škola Božského Srdce Páně.
„AS začal vycházet v době, kdy došlo k podstatnějšímu rozmachu časopisů pro mládež a svým tendenčně náboženským zaměřením představoval retardační proti pól dosavadních, od náboženského vlivu se oprošťujících časopisů.“ Vychovával čtenáře ke katolické etice, pokoušel se podpořit náboženskou výchovu v rodině i ve škole. Časopis byl orientován nábožensky a vlastenecky, tiskl tendenční beletrii a poezii i katolicky orientované naučné články (životopisy svatých) apod. Většina autorů (vyjma žen) patřila mezi katolické kněze. Redaktorem, který vtiskl prvním ročníkům časopisu nejvlastnější tvář, byl katecheta Vilém Ambrož. Sám sebe nazýval v časopisu „strýčkem Ambrožem“ a časopis samotný pak „Andílkem“. V letech 1882-1892 vycházel jako měsíčník ve shodě s kalendářním rokem, od září 1892 začal nový ročník ve shodě s rokem školním.
Obsah časopisu byl podřízen jeho edukativně-náboženským cílům a výchově ke křesťanské morálce. Jeho součástí byla jednak katolicky orientovaná beletrie, výchovné články (s názvy typu Z ministranta kardinál čili Odměna radostné ochoty), dějiny církve, životopisy svatých atp. Časopis měl ale také část naučnou, která se věnovala zeměpisu, exotickým cestopisům, vědě, technice atd. V beletristické části se objevovaly texty starších českých spisovatelů, např. Boženy Němcové, Karla Václava Raise, Elišky Krásnohorské, Josefa Václava Sládka či Svatopluka Čecha, a dále překlady z evropských jazyků. Vedle nich časopis tiskl příspěvky domácích spisovatelů pro děti a mládež a také křížovky a další zábavné hádanky pro děti. Vycházely v něm i prózy Felixe Háje, autora oblíbených knih o Kájovi Maříkovi, např. jeho série 0 Řídících Márince. Anděl strážný byl bohatě ilustrován pomocí perokreseb, reprodukcí a fotografií.
Během první světové války se časopis věnoval i válečným událostem, po vzniku Československa událostem spojeným s přechodem od císařství k republice. Mezi válkami přijal některé rysy novějších dětských časopisů (měl rubriku věnovanou skautingu, tiskl komiks). Snažil se aktuálně reagovat na zájmy a potřeby svých mladých čtenářů, ve 20. a 30. letech přinášel např. články o letectví, táboření či filatelii. Jeho celkové zaměření bylo proti ostatním konfesijním časopisům modernější, v kontextu všech dětských časopisů však konzervativní.
Po druhé světové válce prošel časopis významnou proměnou, snažil se vyrovnat ostatním periodikům pro děti. Obsah i grafická podoba časopisu se zmodernizovaly, přispívaly do něj významné osobnosti katolické kultury (František Hrubín, Klement Bochořák, O. F. Babler, Jan Zahradníček), na vyšší úroveň se dostala i jeho výtvarná podoba. Obsah zůstal konfesijně vyhraněný, časopis však tiskl např. i dobrodružné povídky z války, „Junáckou stezku“, filatelistickou rubriku, anekdoty apod. Organizoval rovněž své vlastní čtenářské kluby („Eucharistické kroužky“ a „Družinky Anděla strážného“). Další vývoj titulu přerušil únor 1948.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání ANDĚLA STRÁŽNÉHO v roce 1929, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stránek.

Prohlédni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc, mobilu nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – kliknutím na náhled strany:

 

 

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Dvě čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – 43.ročník – 1923-24

Pro www.detske-casopisy.cz dnešní čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizovala jako svá „vstupní“ čísla  Marie J.  Moc děkujeme!

ANDĚL STRÁŽNÝ – ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ vycházel v letech 1923-24 už 43. rok. Šéfredaktorem byl Emanuel Masák (*1883  +1964) – římskokatolický kněz, biskupský rada, spisovatel a literární historik.

Marie Tománková ve své bakalářské práci z roku 2008 „České časopisy pro děti a mládež vydávané do roku 1918“ na straně 12-13 uvádí: „ANDĚL STRÁŽNÝ – Časopis je určen křesťanské mládeži. V úvodu svého prvního čísla prohla šuje, že chce být dětem dobrým rádcem jako opravdový anděl strážný, že je chce od zlého chránit a podněcovat k dobrému. Články jsou orientovány na život ve víře a pobožnosti.

Některé rubriky můžeme najít ve všech číslech, jiné se vyskytují jen občas nebo to jsou jednorázově otištěné články. Pravidelně zde bylo možno najít úvodník Milé dítky, Náš kalendář, hádanky a hlavolamy pod názvem Strýčkovy ořechy, kromě toho se zde objevují básně, čtení na pokračování, povídky, pohádky, bajky a články poučné a zábavné, mezi něž patří např. životopisy světců. Přináší i statě přírodopisné či vědecko-technické , ale i v těchto případech je většinou připomínáno, že vše je dílem Boha. Nejčastěji otiskovanými autory jsou V. Ambrož, P. C. Kaněra, V. Kosmák, V. B. Třebízský, J. Kovanda a další.

andel_strazny_43.rocnik_(1923-24)_cislo_02_obrazek

Ilustrace se vyskytují skromněji než v jiných časopisech a jsou to pouze černobílé tisky rytin. Jako příklad obsahu si uveďme názvy kapitol v časopise roč. I./2: Milé dítky, Trojí úsměv, Ježíš přítel dítek, Náš kalendář, O zbožné Kateřině Emerichové, První sníh, Eskymáci, Vycházka na měsíc II., Misie maličkých, Zprávy o dobročinu svatého dětství, Oříšky, Hádanky z biblické dějepravy.

Mezi lety 1882 – 1900 vycházel jako příloha časopisu „Škola Božského srdce Páně“, samostatně pak ještě do roku 1918. V prvním ročníku vycházel od ledna jednou měsíčně.

Šestnáct stránek A5, za 80 kr. na rok. Poštovné bylo v ceně. Zakládajícím redaktorem byl P.Placidus J. Mahon benediktin rajhradský. Každému předplatiteli celého prvního ročníku byl slíben „za prémii olejobarevný obrázek“. Vydávání trvalo od roku 1882 do roku 1948 a od roku 1993 do roku 2000 bylo opět obnoveno.“

 

andel_strazny_43.rocnik_(1923-24)_cislo_01_povidka

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání ANDĚLA STRÁŽNÉHO v letech 1923-1924, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stránek.

Prohlédni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc, mobilu nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – kliknutím na náhled strany:

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_obsah

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_cislo_02

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_cislo_01