SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

Archív tagu: ANDĚL STRÁŽNÝ

Dvě čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – 43.ročník – 1923-24

Pro www.detske-casopisy.cz dnešní čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ  digitalizovala jako svá „vstupní“ čísla  Marie J.  Moc děkujeme!

ANDĚL STRÁŽNÝ – ČASOPIS PRO KŘESŤANSKOU MLÁDEŽ vycházel v letech 1923-24 už 43. rok. Šéfredaktorem byl Emanuel Masák (*1883  +1964) – římskokatolický kněz, biskupský rada, spisovatel a literární historik.

Marie Tománková ve své bakalářské práci z roku 2008 „České časopisy pro děti a mládež vydávané do roku 1918“ na straně 12-13 uvádí: „ANDĚL STRÁŽNÝ – Časopis je určen křesťanské mládeži. V úvodu svého prvního čísla prohla šuje, že chce být dětem dobrým rádcem jako opravdový anděl strážný, že je chce od zlého chránit a podněcovat k dobrému. Články jsou orientovány na život ve víře a pobožnosti.

Některé rubriky můžeme najít ve všech číslech, jiné se vyskytují jen občas nebo to jsou jednorázově otištěné články. Pravidelně zde bylo možno najít úvodník Milé dítky, Náš kalendář, hádanky a hlavolamy pod názvem Strýčkovy ořechy, kromě toho se zde objevují básně, čtení na pokračování, povídky, pohádky, bajky a články poučné a zábavné, mezi něž patří např. životopisy světců. Přináší i statě přírodopisné či vědecko-technické , ale i v těchto případech je většinou připomínáno, že vše je dílem Boha. Nejčastěji otiskovanými autory jsou V. Ambrož, P. C. Kaněra, V. Kosmák, V. B. Třebízský, J. Kovanda a další.

andel_strazny_43.rocnik_(1923-24)_cislo_02_obrazek

Ilustrace se vyskytují skromněji než v jiných časopisech a jsou to pouze černobílé tisky rytin. Jako příklad obsahu si uveďme názvy kapitol v časopise roč. I./2: Milé dítky, Trojí úsměv, Ježíš přítel dítek, Náš kalendář, O zbožné Kateřině Emerichové, První sníh, Eskymáci, Vycházka na měsíc II., Misie maličkých, Zprávy o dobročinu svatého dětství, Oříšky, Hádanky z biblické dějepravy.

Mezi lety 1882 – 1900 vycházel jako příloha časopisu „Škola Božského srdce Páně“, samostatně pak ještě do roku 1918. V prvním ročníku vycházel od ledna jednou měsíčně.

Šestnáct stránek A5, za 80 kr. na rok. Poštovné bylo v ceně. Zakládajícím redaktorem byl P.Placidus J. Mahon benediktin rajhradský. Každému předplatiteli celého prvního ročníku byl slíben „za prémii olejobarevný obrázek“. Vydávání trvalo od roku 1882 do roku 1948 a od roku 1993 do roku 2000 bylo opět obnoveno.“

 

andel_strazny_43.rocnik_(1923-24)_cislo_01_povidka

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k dokreslení souvislostí kolem vydávání ANDĚLA STRÁŽNÉHO v letech 1923-1924, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE dolů pod náhledem titulních stránek.

Prohlédni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc, mobilu nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – kliknutím na náhled strany:

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_obsah

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_cislo_02

ANDEL_STRAZNY_43.rocnik_(1923-24)_cislo_01

 

Téměř kompletní ročník ANDĚLA STRÁŽNÉHO z let 1946-47

ANDĚL STRÁŽNÝ je „časopis katolických dětí“ nebo taky „časopis katolických dětí s pozváním pro všechny děti“.

Jak název časopisu vypovídá, časopis je zaměřen na dětskou populaci katolické církve, křesťanský život a náboženství. Na 32 stranách se časopis se snažil oslovit i širší spektrum dětí – i  proto byla v časopise rubrika Junácká stezka a „dobrodružná povídka ze života našich junaček“ s názvem Dívčí hrad (na pokračování – strany 115, 149, 183, 202 , 244, 270, 308). Povídku napsal a rubriku připravoval J.K.BABY (pseudonym RNDr. Josefa Kratochvila – přírodovědce, pedagoga, humanisty, spisovatele a profesora – *1915  +2001).

Novinář Jiří Breber na Neviditelném psu vzpomíná: „Se jménem J. K. Baby jsem se setkal už jako žáček na obecné škole v Brně-Černých polích, kde nám pan katecheta ve třetí třídě rozdal po výtisku ANDĚLA STRÁŽNÉHO. Články o životě zvířátek, o výletech do přírody a táboření, psané velmi zajímavě pro nejmenší čtenáře, mne a moje kamarády tehdy velmi zaujaly a nedočkavě jsme očekávali každé další číslo. Články byly podepisované J. K. Baby. V knihovničce sourozenců jsem také našel knížku od J. K. Babyho „Stateční hoši“, která byla v prvních poválečných letech vedle foglarovek mým nejoblíbenějším čtením. Pamatuji-li si dobře, tak se v ANDĚLU STRÁŽNÉM objevovaly i dětské říkanky syna J. K. Babyho, Jiřího Kratochvila, který je dnes jedním z předních českých spisovatelů a esejistu. Po komunistickém převratu v roce 1948 byl katolický ANDĚL STRÁŽNÝ zakázán. Teprve po letech jsem se dověděl, že Josef Kratochvil byl i editorem tohoto dětského měsíčníku.“

Časopis vydával v roce 1946 biskupský ordinariát v Brně. Odpovědným redaktorem byl  JUDr Josef Banzet. Vydávání časopisu bylo krátce po únorovém puči 4/1948 úředně zastaveno. V roce 1994 se podařilo časopis obnovit a vydává jej brněnské nakladatelství Surcum Corda (z liturgického překladu „vzhůru srdce“) – sdružení křesťanských umělců.

Dnes přinášíme z Boriskova archivu 62.ročník ANDĚLA STRÁŽNÉHO z let1946-47 – je téměř kompletní – chybí jen číslo 7.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku všechny archivované čísla časopisu ANDĚL STRÁŽNÝ – kliknutím na náhled strany:

andel_strazny_62_(1946-47)_1

 

andel_strazny_62_(1946-47)_2

andel_strazny_62_(1946-47)_3

andel_strazny_62_(1946-47)_4

andel_strazny_62_(1946-47)_5

andel_strazny_62_(1946-47)_6

andel_strazny_62_(1946-47)_8

andel_strazny_62_(1946-47)_9

andel_strazny_62_(1946-47)_10