SLUNÍČKO – 4.ročník – 1970-71

Dnes archivované číslo časopisu SLUNÍČKO z roku 1970-71 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval flon. Veliký dík!

V tiráži tohoto čísla můžeme číst: „Vydává Ústřední rada Pionýrské organizace ČSR v Mladé frontě. Vedoucí redaktor Jan Kloboučník, redaktorka Lilly Eisenachimlová, graficky upravuje Vlastimil Pokorný. Redakční rada: Zdeněk Adla, Josef Brukner, Ladislav Dvořák, prof. dr. František Holešovský, DrSc., Ota Janeček, dr. Eva Opravilová, CSc., Radek Pilař. Redakce: Senovážná 2, Praha 1, tel. 26 23 51. Tiskne Polygrafia, n. p., Svobodova 1, Praha 2. Předplatné přijímá každá pošta nebo poštovní doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS – ústřední expedice tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Neobjednané rukopisy redakce nevrací. Imprimováno 21. 5. 1971.“

Časopis vycházel v záhlaví s „nadtitulem“ PRO NEJMENŠÍ 1x měsíčně, celobarevně na čtvercovém formátu, v rozsahu 24 stran a stál 1 Kčs.

Kapitolu věnovanou časopisu SLUNÍČKO uvádí Olga Bezděková ve své knize PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1 DÍL takto:

„Téměř doslovný titulek si pro záhlaví nechává celobarevný měsíčník Sluníčko. Je nadále směrovaný pro předškolní i školní drobotinu. Tomu odpovídají velké či celostránkové ilustrace, málo textu, a když, pak s většími písmeny; určité kresby jsou řazeny tak, že evokují žánr kresleného seriálu) u některých cyklů malíř někdy použil obláčky (U Pešků, 7/ 22,4/ 23). Redakce má šťastnou ruku při výběru spolupracovníků, ať už se jedná o píšící autory (Josef Brukner, Václav Čtvrtek, Jiří Žáček, Eliška Horelová, Jaroslav Pacovský, Martina Drijverová, Jiří Havel, Jan Krůta … ) nebo malíře (Adolf Born, Radek Pilař, Miroslav Barták, Květa Pacovská, Miloš Nesvadba, Jiří Fixl, Jindřich Kovařík, Karel Franta, Josef Paleček, Josef Kremláček, Marie Tichá, Vladimír Nagaj, Jan Pacák). Nezapomíná ani na klasiku a výtvarné cítění nejmenších čtenářů profiluje reprodukcemi renomovaných malířů (Antonín Chittussi, Václav Špála, Jan Zrzavý, Karel Svolinský, Josef Lada atd.) . Sluníčko ale pravidelně seznamuje i s díly autorů, kteří vystavovali na Bienále ilustrací Bratislava (např. 1, 7/ 21, 3/ 22, 3/ 23) . Výtvarná podoba časopisu se díky širokému okruhu spolupracovníků drží na vysoké úrovni. Nepochybně k tomu napomohly i kreslené seriály, které redakce s různou intenzitou otiskovala neustále.“

Radek Pilař přispíval už od předchozího 3.ročníku svojí stránkou s bezeslovnými příhodami skřítka MACHALÍNKA.

Je zřejmé, že pokud chtěla redakce SLUNÍČKA získat co nejvíce předplatitelů, musela přesvědčit co nejvíce rodičů předškoláků.  Zpětnou vazbu potřebovala získat právě od nich. Proto byla v dnes archivovaném čísla věnována jedna samostatná strana dotazníku, který měl redakci přinést odpověď na to, jak moc je SLUNÍČKO pomocníkem při „vstupu dětí do života“.

Veršovaná ENCYKLOPEDIE SLUNÍČKA seznamovala nejmenší čtenáře pomocí obrázků a veršovaného textu s běžnými i méně známými pojmy – zde například LOVNÁ ZVĚŘ.

Už ve 4.ročníku SLUNÍČKA vycházel komiks pro nejmenší – COUR A COUREK, který kreslil Adolf Born. Olga Bezděková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ 1 DÍL, strana 139:

„Osmnáctý ročník uveřejňuje na poslední stránce pokračování úspěšného seriálu o dvou kocourech Cour a Courek. Podle námětu Svatopluka Hrnčíře nakreslil Adolf Born a obě jména byla víceméně již při vzniku seriálu zárukou, že odvedené dílo bude patřit ke špičce toho nejlepšího, co je určeno pro tuto věkovou kategorii. Této prognóze daly za pravdu nejen následující roky, po které byli Cour a Courek otiskováni, ale i knižní vydání jejich příhod v roce 1983 a 2008.“

SLUNÍČKO, podobně jako jeho starší sestra MATEŘÍDOUŠKA, uveřejňovalo krátké příběhy, kde některá slova nahrazoval obrázek. Psaný text pak dítěti četl rodič a dítě podle obrázků interaktivně doplňovalo slova.  Příběh MISTR KOMINICKÝ je dokonce veršovaný.

V roce 1969 vyhlásila redakce SLUNÍČKA soutěž, v které dalo malým čtenářům na výběr devět postav od devíti výtvarníků. Vyhrálo STRAŠIDÝLKO KUK, které podle vlastního scénáře fantasticky kreslil Karel Franta. A tak zadní strana SLUNÍČKA patří ve 4.ročníku příběhům plným legrace, nápadů i přiměřené dávky dětského strachu.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SLUNÍČKO z roku1970-71, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SLUNÍČKO – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *