Základní informace

Papír má své neodolatelné kouzlo, ale čas nezastaví – proto tu je digitalizace starých dětských časopisů:

Byla by velká škoda, aby i v digitálním světě po sobě některé dětské časopisy nezanechaly žádnou stopu. Profesionální a úplná digitalizace všech dětských časopisů, které se dodnes v papírové formě zachovaly, není pravděpodobně reálná, protože je ekonomicky nezajímavá.

U některých titulů je pro veřejné zpřístupnění takovéhoto digitálního archivu prakticky nemožné vyřešit autorská práva. Důvodů proč se ještě mnoho let nesetkáme s úplným digitálním archivem třeba MLADÉHO HLASATELE je ještě celá řada. A o nějakém full-textovém vyhledávání v takovémto archivu si pravděpodobně budeme muset nechat pár let jen zdát. Přesto se v nonprofit sféře objevují nedokonalé pokusy, které jsou živeny pouhým fandovstvím. Jedním z nich je i tento web – www.detske-casopisy.cz.

tablet e-book

Digitalizace prováděná amatéry, začíná přirozeně těmi nejoblíbenějšími dětskými časopisy:

V kontextu doby (svobodná konkurence) i popularity patří k nejúspěšnějším časopisům MLADÝ HLASATEL, který dosahoval, v době nacistického zákazu, týdeního nákladu 210.000 výtisků! V absolutním čísle zaujímá v nákladu první příčku v pravděpodobně ABC, které v roce 1989 dosahovalo 310.000 výtisků. Se změnou (tržního) prostředí ale náklad ABC klesl na nynějších cca 72.0000 výtisků.

V knihovnách už některé tituly časopisů nenajdeme a to je škoda. Pokud se chce kdokoliv podrobněji seznámit s některým dětským časopisem (dnes již třeba zaniklým titulem, který vycházel před 2.světovou válkou), je odkázan zpravidla jen na sběratele či torza neúplných čísel, která nalezl na půdach po svých prapředcích. Některé, dnes už legendární časopisy, přitom výrazně ovlivňovaly mimoškolní čas tehdejších dětí.

Proto jsem zprovoznil, pro uzavřenou komunitu sběratelů a badatelů, web na kterém jsou přístupné, v digitální formě, vydaná čísla kdysi populárních časopisů.

Počet titulů i kompletních zdigitalizovaných čísel se utěšeně rozrůstá. Rozrůstá se pomalu i nevelká komunita těch, kteří pomáhají tento web plnit – aktuálně cca 100 registrovaných uživatelů, kteří přispěli jedním (ale i stovkou) digitalizovaných čísel.

Věřím, že za pár let bude tato už ucelená digitální sbírka zajímavá i pro oficiální instituce typu Ústav pro českou literaturu AV ČR :-)