Prvně časopis ATOM – 8.ročník – 1976

Dnes archivované číslo časopisu ATOM z roku 1976 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Jaroslav Pl. Veliký dík!

Ať se nám to líbí či ne, každý společenský režim generuje i časopisy, které pacifisté moc rádi nemají. Zabalují je do hávu techniky, vědeckého pokroku, obrany vládnoucí ideologie, romantismu atd. Časopis ATOM patří mezi ně.

Z tiráže časopisu lze vyčíst, že 8.ročník ATOMU je vlastně 18.ročníkem přejmenovaného časopisu VOJENSKÁ TECHNIKA. Časopis ATOM – ARMÁDNÍ TECHNICKÝ OBRÁZKOVÝ MĚSÍČNÍK vydávalo ministerstvo národní obrany ve Vydavatelství MAGNET, n. p. Vycházel měsíčně. Cena 2.— Kčs. Roční předplatné 24,— Kčs.

Wikipedie k tomuto titulu uvádí:

V roce 1969 začalo nakladatelství Naše vojsko ve spolupráci s tehdejším ministerstvem národní obrany vydávat časopis ATOM, Armádní technický obrázkový měsíčník, jehož první číslo vyšlo 5. ledna 1969. ATOM obsahoval především články o minulosti, současnosti a budoucnosti vojenské techniky. Navzdory politicky tendenčnímu vyznění většiny článků se jednalo o kvalitní a odborně fundované periodikum, které si našlo si široký okruh čtenářů mezi vojáky z povolání, civilními odborníky i dalšími zájemci o problematiku vojenské techniky.

V roce 1990 byl časopis ATOM přejmenován na Armádní technický magazín (ATM) a jeho vydávání převzalo ministerstvo obrany ve spolupráci s nakladatelstvím Magnet Press. Magazín ATM se v roce 2000 stal součástí divize vojenského tisku Ministerstva obrany ČR AVIS. Šéfredaktorem ATM byl jmenován Dr. Jiří Csermelyi. Na počátku roku 2003 koupila práva na vydávání ATM společnost 100+1 a šéfredaktorem časopisu byl jmenován novinář David Šebek. Původní redakce ATM přestoupila pod vydavatelství Aeromedia, patřící slovenské společnosti Magnet Press Slovakia, a začala vydávat vlastní časopis se zkratkou ATM – Armády, technika, militaria.

Od roku 2004 vydávala Armádní technický magazín firma StarPRESS. V polovině roku 2005 koupil Magnet Press Slovakia práva i na Armádní technický magazín, který od července 2005 vycházel ve vydavatelství Aeromedia. Vedení společnosti se proto rozhodlo nastavit profily obou časopisů tak, aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. Armádní technický magazín (atm) přinášel zejména kratší články, novinky a komentáře k aktuálním událostem vojenského charakteru, zatímco v magazínu Armády, technika, militaria (ATM) se objevovaly především rozsáhlejší analytické články z minulosti, současnosti i budoucnosti vojenství. Šéfredaktorem Armádního technického magazínu byl jmenován odborník na pozemní a leteckou techniku Ing. Zdeněk Odehnal.

Počínaje květnovým číslem roku 2007 se oba dosavadní tituly (atm – armádní technický magazín a ATM – Armády, technika, militaria) spojily pod názvem ATM.

Že časopis věnujícímu se armádě a armádní technice bude v roce 1976 prošpikován „náborovými“ články nikoho nepřekvapí.

“ … K tomu. aby ČSLA mohla plnit svoji úlohu, musí mít dobře připravený velitelský sbor. Toto posláni v přípravě praporčického a důstojnického sboru plni vojenské školy. Pro naší mládež vojenským studiem vznikají široké možnosti uplatnit se ve vojenských profesích, které svou rozmanitosti a příbuznosti s civilními mohou plné uspokojit jejich zájmy a schopnosti. Vojenské povoláni může dobře uspokojovat tyto zájmy právě v takových směrech, které jsou mladým li­dem velmi blízké, jako být v čele mladého kolektivu, vyvíjet aktivitu, soutěžit, mít blízký vztah k přírodě, pěstovat moto­rismus, zabývat se elektrotechnikou, věnovat se letectví apod.  Nijak přitom nezakrýváme, že vojenské povoláni je náročné, že ta „vojenská hra“, kterou velitel připravuje a řídi, má své „chlapské“ požadavky. Vedení naší KSČ a státu však tuto náročnost a společenský význam plně doceňuje jak v sou­časných, tak i připravovaných podmínkách služby vojáků z povoláni. Řídí se přitom zásadou socialistického odměňo­vání každému podle zásluh a společenského významu jeho práce. …“

Obálka a zadní strana časopisu byla celobarevná, zpravidla z celostránkovou fotografií. Vnitřní strany byly černobílé, ke zvýraznění časopisů byla občas použita ještě třetí barva – v dnes archivovaném čísle modrá. Časopis vycházel v rozsahu 40 stran.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ATOM z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu ATOM – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *