Premiéra novín MLADÝ SVĚT – 7.ročník – 1935-36

Dnešných 38 čísel časopisu sme pripravili z voľne dostupných zdrojov DIGITÁLNÍ KNIHOVNY.

Časopisy sú už síce stiahnuteľné, no tak či tak ich bolo potrebné upraviť, aby vyhovovali našim podmienkam publikovania.

Noviny MLADÝ SVĚT vychádzali v rokoch 1929 – 1945. Od 1. do 13. ročníka s podtitulom  Týdenní noviny pro mládež a neskôr už iba Noviny pro mládež. Cena bežného výtlačku bola 0,25  a dvojčísla 0,50 halierov.

V tiráži sa uvádza: Majitel a vydavatel Státní nakladatelství v Praze II., Ostrovní 24. – Tištěno v Státním nakladatelství v Praze. –  Řídí redakční sbor: Oktáv Mikan, odb. učitel Jan HostáňJar. Růžička a prof. Dr. Alois Majer. – Odpovědný redaktor Oktáv Mikan. – Vychází v úterý mimo prádniny. – Předplatné na VII. ročník (40 čísel) Kč 10;  — Redakce, administrace a expedice v Státním nakladatelství, Praha II.

Štefan Švec vo svojej knihe ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989) na str. 407-409 píše:

Časopis začal vycházet čtyři roky po zaniklém Mladém světě Josefa Přibyla a Františka Pražáka, navazoval i na starší Děti republiky a Mladého republikána. Stejně jako ony měl Mladý svět novinový ráz i obsah obsah a vycházel týdenně. Byl tištěn černobíle na velkém formátu, doprovázely ho především černobílé fotografie, příležitostně kresby. „Pestrost obsahu, přinášející přehled soudobého politického, kulturního i sportovního dění, byla dána stručnými úvodníky, fejetony, besídkami, zpravodajstvím, populárně naučnou prózou a zajímavostmi z vědy, techniky, kultury, umění, historie, geografie, pojednáními o spisovatelích, umělcích, malířích, cestovatelích, vynálezcích, ukázkami z literární tvorby a drobnou beletrií, původní povídkou-románem na pokračování (…), články a zprávami s výchovnou tematikou a kaleidoskopem koutků a rubrik naučného zaměření (Co nového, Z cizích zemí, Člověk a stroj, Technika, Jak lidé pracují, Z přírody, Jazykový koutek, Zdraví, O našich spisovatelích a umělcích, Učíme se těsnopis ad.), zájmových a informačních (Filmový koutek, Rozhlasový koutek, Sbíráme známky, Šachy, Turistika, Sport, Dívčí koutek, Poradíme vám, Z dopisů našich čtenářů, Kalendář) i zábavných (Do ouška, Hlavolamy, Kdo to ví, písně, anekdoty, křížovky aj.). Texty byly doprovozeny četnými fotografiemi, občas i kresbami.
Aktuálním událostem byla věnována rubrika „Stát a občan“, zdravému životnímu stylu rubrika „Sport, turistika a zdraví“. Tiskl beletristickou rubriku zvanou „Besídka“, většinu obsahu však tvořily zeměpisné, technické a vědecké zajímavosti a biografie slavných postav historie. Podtitulu „týdenní noviny pro mládež“ dostávala „Černá kronika“ a také fotografie, které časopis otiskoval místo ilustrací. Časopis se věnoval i moderním zájmům soudobé mládeže, jako byla např. zmíněná filatelie. Během okupace zasahovala do časopisu čím dál víc protektorátní propaganda a na jeho stránkách publikovali kolaborantští novináři. Titul publikoval oslavné články a fotografie říškých a protektorátních představitelů (či např. Benita Mussoliniho), stejně jako válečnou propagandu německých sil či překlady německých aktivistických povídek. Redakce se snažila tento trend vyvážit důrazem na národní klasiku a články o národní minulosti, vlastivědě a významných osobnostech českých dějin. Titul měl zároveň zábavný obsah, jako např. křížovky, vtipy či krátké ukázky z beletrie různých žánrů. Vydával také přílohy jako „Mladý svět pro sedmileté“ či „Zápisník čtenářů Mladého světa“. Na samém konci války časopis přestal vycházet (v dubnu 1945). Záhy po osvobození bylo jeho vydávání obnoveno pod názvem Mladý hlas.

Ako je uvedené v citáte, noviny mali pravidelné rubriky s krátkymi príspevkami a sem tam sa v nich objavila pesnička s notami, dokonca aj zo Slovenska.

Na štvrtej a zároveň aj poslednej strane vychádzal na pokračovanie seriál Bedřicha Rosenfelda – „DUHA“ JEDE DO MASAGARY. Dobrodružný príbeh dvoch chlapcov, preložil Jaroslav Růžička pravdepodobne z nemeckého jazyka. Následne v roku 1937 vyšiel aj v knižnej podobe a údajne bol ilustrovaný iba šestnásťročnou Alenou Hrebenovou.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání novin MLADÝ SVĚT v letech 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla novin MLADÝ SVĚT – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla novin MLADÝ SVĚT zde >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *