SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

 

SRDÍČKO – 4. ročník – 1935-36

Dnes archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO z let 1935-36 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Nemo. Veliký dík!

SRDÍČKOKRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ – týdeník, který vycházel v letech 1932-1942 – mimo prázdniny. Odpovědným redaktorem 8.ročníku byl Bohumil Schweigstill (*1875 +1964) a ilustrátorem akademický malíř Cyril Kotyšan (*1899 +1978).

V tiráži časopisu je uvedeno: SRDÍČKO, ročník IV., rok 1935—1936. Rediguje B. Schweigstill. Cena jednotliv. čís. o 12 str. 80 hal. Časopis vychází týdně a předplácí se za Kč 36.— na celý rok (40 Čísel) i s poštovným . — Nakladatel a odpovědný redaktor Jos. R. Vilímek. Redakce a administrace v Praze, Spálená 13. — Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze. — Užívání novinových známek povoleno řed. pošt a telegrafů pod čís. 186.286-VII.-32. Podací úřad Praha 25. Rozsah tohoto 1. čísla výjimečně 16 stran“

 

Štefan Švec – ČESKY PSANÉ ČASOPISY PRO DĚTI (1850-1989), strana 550:

„Bohatě vypravený, celobarevný, ilustrovaný týdeník tiskl pohádky, říkanky, loutkové hry a hádanky o soutěž s knižními odměnami (v jediné pravidelné rubrice „Oříšky pro louskání – pro radost a zasmání“) pro mladší děti. Časopis programově publikoval radostné, optimistické texty: „… veselé, rozmarné; žádné bolesti a trudy!“ Pravidelné místo v něm měly příběhy či loutkové hry o Kašpárkovi od různých autorů, často od jeho propagátora a autora divadelních kašpárkovských her, redaktora časopisu B.Schweigstila.

V titulu se líbivost mísila s ,,přehnaným vemlouváním se a vtíravou sentimentalitou“. Jeho obsah nebyl náročný, pojetí se dá označit za spíš konzervativní, časopis však dosáhl solidního komerčního úspěchu.

Dobová kritika ho nehodnotila příliš pozitivně: „Srdíčko (…) podřizuje se zálibám dětí bezvýhradně a jeho obsah je ve znamení líbivosti a konvence. Série básniček, v nichž se pod primitivní formou lidové poesie skrývá často bezradnost, postrádá básnické hodnoty. Pohádky neprokazují vnitřní ukázněnosti klasických pohádek, podle nichž jsou tvořeny, a neprojevují snahy o tvůrčí úsilí. Stejně i příběhy ze života dětí nám předvádějí věčně stejné, šablonovité postavy, které ostře kontrastují s pestrostí typů dětských, s nimiž se setkáváme v denním životě. Ilustrace, prováděné v jednotném stylu, jsou sice výtvorem zručného kreslíře, ale jejich neproměnná tvářnost v komposici a koloritu svědčí o výrazové schematičnosti. K tomu přistupuje i nevkusná, plakátovitě pestrá reprodukce.“

 

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SRDÍČKO z let 1935-36, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu SRDÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla SRDÍČKA zde >>>

august ’68/1.časť – MLADÝ SVĚT – 10.ročník – 1968

21.augusta (srpna) si Česká aj Slovenská republika pripomenuli 50.výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na čele  so Sovietskym zväzom v roku 1968 do Československa.

Dovoľte, aby sme aj my v mene tejto stránky pripomenuli toto tragické obdobie a to v súvislosti s detskými (mládežníckymi) časopismi. Z publikovaných periodik, sa k tomu zrejme najlepšie hodí časopis MLADÝ SVĚT. A tak dnes v 1.časti prinášame 7 výtlačkov  z augusta roku 1968. V ďalších častiach ich doplníme až do posledného čísla tohto ročníka.

Z tiráže sa dozvedáme:

MLADÝ SVĚT; nezávislý týdeník mládeže; vydavatelství Mladá fronta; ročník X, č. 32 (500); šéfredaktor C. Čítek; zástupce šéfredaktora: A. Jelínek; redaktoři – kultura: J. Pacovský, P. Veverka; zahraniční: L. Horáková, J. Hauptvogelová; O vnitropolitické: L. Neboř, M. Filípková, J. Hanušová, reportéři: R. Křesťan, J. Janoušek, E. Kriseová, fotoreportéři: M. Hucek, M. Zajíc; sport: J. Dobiáš; výtvarný redaktor: J. Weigel; technický redaktor: J. Bubeníček; tajemník redakce: M. Prusák; externí redaktoři: M. Liďák, L. Smoljak; tiskne Svoboda, grafické závody, n. p., závod 1, Praha 5-Smichov; roční předplatné 104 Kčs; cena výtisku 2 Kčs

Prvé dve čísla z augusta 1968 nenaznačujú ani len najmenší náznak blížiacich sa udalostí. V Československu dochádzalo od konca roku 1967  k uvoľňovaniu politickej situácie, demokratizácii spoločnosti a k pokusu o reformu socialistického politického systému. To sa prejavuje aj v periodikách a č.32 označované, ako jubilejné päťsté, obsahuje obálku z č.16 – 4.ročníka (1962). Obálku, na základe ktorej bolo stiahnutých a zabavených 35 000 výtlačkov  MLADÉHO SVĚTA priamo z tlačiarne. Novú re-tlač nahradila obálka s fotografiou Gagarina. Bližšie dôvody sú popísané v príspevku „JAK SE STAL WERICH GAGARINEM“

Bezstarostnosť obyvateľstva a riešenie jeho bežných problémov, deklaruje aj rozsiahla reportáž z nudistických pláží FKK (Freie Körper Kultur — Kultura svobodného těla) z NDR (Nemecká demokratická republika) .

No už v čísle 34 z 23.augusta 1968 sa objavuje hneď na titulnej strane oznámenie:

„Milí čtenáři, omlouváme se za zpoždění, s nímž dostáváte do rukou toto číslo Mladého světa. Poslední řádek textu jsme do něj odevzdali 19. srpna v poledne — tedy přesně 36 hodin před tragickou půlnocí. Netušili jsme, že právě tomuto výtisku MS bude souzeno, aby se stal dokumentem atmosféry v naší zemi v těch dnech. Od 21. do 26. srpna vydala redakce Mladého světa pět mimořádných vydáni našeho týdeníku, vždy o rozsahu 8 stran, v nákladu 30—50 tisíc výtisků. Příští řádné číslo Mladého světa připravíme z těchto materiálů, které jsou dokumentem jednoho týdne života Československa v průběhu jeho takřka padesátileté historie.“

Nasledujúce č.35 je už takmer kompletne venované augustovým udalostiam. Je zrejmé, že bolo písané a aktualizované až do jeho zadania do tlače. Vidno to aj v rubrike „VTEŘINY TÝDNE“, ktorá sa bežne robila na 7 dní, no v tomto prípade však až na 11 dní. Zaujímavé je definovanie udalostí z pondelka 19.8. slovami „V Europě byl mír“.

Ďalšie príspevky, články, fotografie, už ani nepotrebujú komentár. Všetko sa točilo, okolo aktuálnych udalostí z augustových dní. Za zmienku stojí vydanie piatich mimoriadnych čísel v období medzi 21.-27. augustom, z ktorých fotografie boli uverejnené v tomto čísle.

Tieto výtlačky k dispozícii nemáme. Možno sa nájde niekto, kto by nám s nimi pomohol doplniť tento ročník.

Z nasledujúcich výtlačkov sála veľká podpora prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi, ako aj Alexandrovi Dubčekovi.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu MLADÝ SVĚT z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu MLADÝ SVĚT  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla MLADÝ SVĚT zde >>>

Páteční příloha ZEMĚDĚLSKÝCH NOVIN „NÁŠ DOMOV“ se stránkou pro děti SLUNÍČKO – 1987-88

Dnes archivované stránky přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Damro (poslal i níže uvedený text). Veliký dík!

(Česky psané časopisy  pro děti – Štefan Švec) Přílohy a rubriky věnované dětem v periodikách pro dospělé čtenáře mají delší historii než samotné časopisy pro děti. Už řada časopisů z úvodních fází národního obrození publikovala materiály určené dětem, postupně se koncentrující do vlastních rubrik.

I po roce 1948 vycházela celá řada dětských rubrik a příloh. V největším domácím deníku, RUDÉM PRÁVU, měla dětská rubrika v průběhu času různé názvy (např. opět KOHOUTEK či celostránkový sobotní KOSMÍK na přelomu 60. a 70. let) a vycházela v sobotní příloze deníku, zvané HALÓ SOBOTA.

I většina ostatních deníků tiskla svou sobotní či nedělní dětskou rubriku (SVOBODNÉ SLOVO – příloha SLOVÍČKO /od května 1968/, LIDOVÁ DEMOKRACIE – příloha NAŠIM DĚTEM, později PRO MALÉ I VELKÉ DĚTI, ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY –   SLUNÍČKO  jako jednostránková příloha, vycházelo v páteční příloze NÁŠ DOMOV, PRÁCE – STUDÁNKA, později RAKETA DĚTEM, KORMIDLO, KUKÁTKO STRÁČKA JEDLIČKY a HVĚZDIČKA, OBRANA LIDU – JISKŘIČKY.

Dnes vám předkládáme stránku pro děti SLUNÍČKO, která vycházela v deníku ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY. Jedná se o ročníky 1987 až 1988. Tato příloha až na vyjimky vycházela pravidelně každý pátek  v příloze NÁŠ DOMOV, skládáné na velikost  A4.  Přílohy  nejsou všechny, a také co je nemilé, tak mnohdy kvalita , a to zejména fotek není nejlepší, bylo tištěno na novinový papír.

Odpovědnou redaktorkou zřejmě byla spisovatelka Dagmar Palacká (*1920 +?) . Jako zajímavost je nutné uvést, že v každém SLUNÍČKU byla téměř vždy uvedena  nějaká krátká básnička, ať od soudobých autorů či klasiků.

Další pravidelnou rubrikou  byla  kartotéka  psích  a kočičích plemen. Samozřejmě nechyběla rubrika knížky z regálů, čtenáři zasílali také své příspěvky zejména obrázky a nechyběly ani  školní perličky. SLUNÍČKO se také soustředilo na výchovu dětí, ať již to byla rubrika Malý zdravotník  a  Co dělat, abychom byli lidem protivní. A také nechyběly krátké povídky, pohádky a různé hádanky, soutěže .

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydávání přílohy SLUNÍČKO z let 1987-88, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná stránky přílohy  SLUNÍČKO  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„.

ďalšie čísla časopisu JAS – 1.ročník – 1947-48

V príspevku z 20.11.2017, sme si po prvý krát predstavili jeden z náboženských časopisov s názvom JAS – časopis katolíckej mládeže. 

Podarilo sa mi zohnať ešte niekoľko jeho výtlačkov, ktoré publikujeme v dnešnom príspevku. Jedná sa o dve dvojčísla (po 36 strán), jedno číslo (24 strán) a záverečné dvojčíslo ročníka (48 strán).

Pri poslednom štúdiu a vyhľadávaní podkladov som zistil chybné označenie 1.ročníka, ako (1948-49). Správne označenie rokov vydávania je 1.ročník (1947-48). Omyl som sa snažil opraviť vo všetkých vizuálnych označeniach ročníka. Za chybu sa ospravedlňujem.

V knihe BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV VYCHÁDZAJÚCICH V ROKOCH 1945-1960 (str.106; str.338) o tomto periodiku píšu:

…pre mládež vychádzal JAS, časopis katolíckej mládeže. Vydávala ho Apoštolská administratúra v Trnave mesačne od decembra 1947. Zodpovedným redaktom bol J. Čemý. Usiloval sa riešiť problémy mladej generácie a pomáhal jej zapájať sa do kultúrneho života. Mal priestor pre mladých, začínajúcich literátov, uverejňoval ich poviedky a básne. Umožňoval mladým, aby sami tvorili tento časopis príspevkami i zverejňovaním svojich problémov, na ktoré im odpovedali odborníci (napr. otázky vzťahov mladých ľudí navzájom, k profesorom, rodičom a pod.). Úlohou
časopisu bolo vnášať radosť a jasný pohľad na svet do života mladých. Prinášal aj ponuky a recenzie kníh pre mládež, všímal si športové aktivity mladých a nenechával ich bez humoru a krížoviek.
Bol to vydarený časopis pre stredoškolskú mládež, jeho trvanie sa skončilo v decembri 1948

J A S – Časopis katolíckej mládeže.
V tiráži: Mesačník katolíckej mládeže. Vych. v Bratislave mesačne, okrem prázdnin, vo formáte 21×29 cm. Zodp. zást. Jozef Černý s red. kruhom. Zodp. red. Ambróz Lazík, výk. red. Ján Hudák. Vyd. a maj. Apoštolská administratúra v Trnave v zastúpení Ambróza Lazíka. Tlač. Lev, úč. spol. v Ružomberku.

Roč. I. 1947/1948 10 č. 216 s.
Roč. II. 1948/1949 5 č. 72 s.

Vych. od dec. 1947; posl. dvojčíslo 4-5/ II (dec. 1948-jan. 1949); čas. zrušený.

Od dvojčísla 04-05 začala v časopise pravidelne vychádzať rubrika „ŠTUDENTI, CHODIEVATE DO KINA?“, v ktorej boli uverejňované príspevky Vladimíra Buka,  riešiace otázky z estetiky a etiky filmového umenia, s ohľadom na kresťanské stanovisko, výsledkom ktorého malo byť úsilie určovať vkus vtedajšieho študentstva.

Jednou z úloh časopisu bolo aj poradenstvo pre mladých ľudí nájsť správnu cestu v živote. A to nie len z pohľadu viery a náboženstva, ale aj z praktických a psychologických rád, čo a ako ďalej.

Na dvoch, niekedy až piatich stranách vychádzal na pokračovanie krátky román Francisa Xaviera Weisera – SVETLO HÔR,  ktorý sa zaoberá priateľstvom viedenského a tirolského chlapca a popisuje tu krátku etapu, keď spolu kráčali životom, ako najlepší priatelia. Dôležitou úlohou v príbehu je konfrontácia katolíckych hodnôt a katolíckych zásad správneho života s nepriateľským sekularizovaným svetom. Kniha vyšla vo viac ako 40 jazykoch a jej celkový náklad všetkých vydaní prekročil milión výtlačkov.

Prebal rovnomennej knihy z roku 1941 v českom jazyku.

Popri všetkých témach sa časopis neustále niesol v náboženskom duchu a to aj v hodnotení výtvarného umenia,…

…v ktorom hodnotia napríklad Picassov obraz, ako „Picassova nemožná abstrakcia“.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JAS z roku 1947-48, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JAS – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke stažení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „STÁHNOUT„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla JAS zde >>>