MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

MLADÝ HLASATEL - meziválečná legenda.

Časopis, který pozvedlo redaktorské duo Bureš - Foglar. Původní název časopisu Malý hlasatel byl změně na Mladý hlasatel. Před svým zánikem (zakázali jej fašisti) vycházel týdenním nákladem 210.000 výtisků!. čti více »

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

JUNÁK - vůbec nejstarší časopis - od roku 1915!

Začal vycházet v době 1.světové války a jeho existence kopírovala dobu svobody - jeho vydávání bylo 3x přerušeno (1x fašisti, 2x komunisti) - dnes vychází i v internetové variantě na www.teepek.cz čti více »

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

VPŘED - úspěšný poválečný pokus.

Na tradici foglarových čtenářských klubů z Mladého hlasatele se snažil po 2.světové válce navázat VPŘED. Inspirací tímto časopisem přiznal i dlouholetý šéfredaktor ABC Vlastislav Toman. čti více »

PIONÝRSKÁ STEZKA

PIONÝRSKÁ STEZKA

Po posledním zákazu časopisu JUNÁK tu přešla část redakce a vyšly tu na pokračování pozdější úspěšné romány Miloše Zapletala. čti více »

OHNÍČEK

OHNÍČEK

OHNÍČEK vycházel od roku 1950 střídavě jako čtrnáctideník a měsíčník Jednotlivé ročníky se vycházely v návaznosti na školní rok s výjimkou let 1956-1962. čti více »

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ

MALÝ ČTENÁŘ vycházel od roku 1882 až do roku 1941 - tedy přes 60 let! I dnes poskytuje solidní náhled na literaturu pro děti a mládež na konci 19. století. čti více »

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK

ČTYŘLÍSTEK je nepominutelný dětský „časopis“ – a také jediný nepřetržitě vycházející „český komiks“. Od roku 1969 – do února 2014 vyšlo 563 čísel! čti více »

TRAMP

TRAMP

V původním plánu bylo, aby TRAMP vyšel už 1.listopadu 1967. Ale vynořily se otazníky – ideové, kompetenční, okruhu půsovení TRAMPA, o jeho obsahu, …. čti více »

PIONÝR

PIONÝR

PIONÝR - i když byl časopis hlásnou troubou tehdejšího režimu pro děti, bylo by hloupé a nespravedlivé upřít autorům a redaktorům snahu o dobrou grafickou podobu časopisu, o dobrý kreslený seriál, o dobré povídky o přirozený úvod do klasiků dětských povídek a knih ... čti více »

 ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

ABC - vycházelo v nákladu 310.000 výtisků!

Časopis vycházející od roku 1957, který významně ovlivňoval už generaci dnešních dědečků a babiček. 35 let stál v čele časopisu Vlastislav Toman - zajímavě tento čas popisuje v knize MŮJ ŽIVOT S ABC. čti více »

SPOLUPRACOVNÍCI

SPOLUPRACOVNÍCI

kteří pomohou s editací tohoto webu - projektu dobrovolnické digitalizace starých dětských časopisů ... čti více »

 

ILUSTROVANÉ SEŠITY – 5.ročník – 1976

Dnes archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1976 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizovali Jaroslav Pr., Satok, Tomáš J. a Nemo. Veliký dík!

ILUSTROVANÉ SEŠITY s logem IS vycházely od roku 1972 do roku 1991. Celkem bylo vydáno 149 čísel, přesto jsou trochu pozapomenutým titulem.

V tiráži čísla 27 se uvádí: „O MAKOVÉ PANENCE A MOTÝLU EMANUELOVI. Napsal Václav Čtvrtek. Ilustrovala Gabriela Dubská. Upravil a obálku navrhl Josef Paukert. Vydalo nakladatelství Orbis v Praze 1976. Edice Ilustrované sešity, sv. č. 27. Odpovědná redaktorka Věra Běťáková. Výtvarný redaktor Josef Paukert. 1. vydání. Náklad 40500. Tisk Severografia, červený Kostelec. 14/45 11-033-76 Cena Kčs 7,-

ILUSTROVANÉ SEŠITY tedy nejsou v pravém slova smyslu časopisem (podobně jako ČTYŘLÍSTEK, ROKODAPS, ROZRUCH, …), ale o periodickou knižnici s ambicí přetrvat v knihovně déle než běžný časopis.

ILUSTROVANÉ SEŠITY jsou jedinečným počinem z hlediska zachycení alespoň zlomku tvorby jedinečných ilustrátorů, kteří v letech 1972-1991 veskrze pozitivně ovlivňovali vnímání „literatury“ pro nejmenší.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY z roku 1976, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu ILUSTROVANÉ SEŠITY – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA.V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla ILUSTROVANÉ SEŠITY zde >>>

JISKRY Z TÁBOROVÉHO OHNĚ – 1.ročník – 1946

Dnes archivované číslo časopisu JISKRY Z TÁBOROVÉHO OHNĚ z roku 1946 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Dodýš. Veliký dík!

Dodýš poslal i stručnou informaci o tomto titulu: „Skautský regionální časopis či „oběžník“, vydávaný duchovní radou Junáka pro olomouckou arcidiecézi. Jediné dosud známé číslo je formátu A5 a má pouhých osm stran plus obálku. Podle kontextu vyšlo zřejmě koncem léta či na podzim 1946. Jisté je, že v roce 1947 byly všechny regionální skautské katolické časopisy nahrazeny společným oběžníkem OHEŇ.“

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu JISKRY Z TÁBOROVÉHO OHNĚ z roku 1946, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu JISKRY Z TÁBOROVÉHO OHNĚ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu JISKRY Z TÁBOROVÉHO OHNĚ zde >>>

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ – 1.ročník – 1991

I dnes archivovaná čísla prvního ročníku časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Onuca. Ten digitalizoval i další ročníky, které přijdou na řadu později. Veliký dík!

V tiráži časopisu je uvedeno: HPM – Historie a plastikové modelářství. Měsíčník pro zájemce o letectví, pozemní bojovou techniku a válečné loďstvo. Prvé číslo vyšlo v říjnu 1990. Číslo mez. indexu – 46 642. Registrační značka – Mk CR 5340. Vychází – měsíčně. Vydává: Vydavatelství HPM spol. s r. o.  Cena 28 Kčs. Za původnost příspěvku ručí autor. Přetisk povolen s uvedením pramene a při zachování autorských práv. Šéfredaktor: I. Pejčoch. Grafická úprava: D. Liebischová. Fotografické práce: B. Rybička. Redakční rada:  lng. J. Nepevný, V. Janovský, lng. P. Provazník, I. Pejčoch, V. Leimer, J. Nepevný, Ing. M. Mamula …“

V úvodníku redakce píše:

„Vážení přátelé, držíte v rukou první číslo nového ročníku našeho časopisu. Na rozdíl od loňského roku budeme letos vycházet pravidelně již jako měsíčník. Nabídneme Vám množství technických i historických článků, samozřejmě doplněnými fotografiemi, výkresy i kamuflážními schématy v barvě. Chybět nebude ani rubrika pro modeláře a inzertní stránka, tuto část chceme naopak proti předešlým číslům rozšířit. Nepravidelně zde najdete také popisy muzeí zaměřených na vojenskou techniku a rady, kde najít v zahraničí specializované modelářské obchody. Děkujeme Vám za dopisy a připomínky k naší práci. Budeme se snažit její výsledky nadále zlepšovat a doufáme, že i do budoucna si zachováme přízeň Vás, čtenářů. Vaše redakce“

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ se specializoval na techniku armád válečných konfliktů posledního století. V souvislostech popisoval bojové operace a problémy s nimi související. Obsah každého čísla je věnován konkrétním typům bojové techniky a související články jsou psány právě s ohledem na plastikové modeláře. V každém čísle byly barevné fotografie, pérovky i barevné bokorysy.

Do časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ přispívali renomovaní historici i techničtí nadšenci. Šéfredaktor Ivo Pejčoch je autorem řady odborných knih (například OBRNĚNÁ TECHNIKA, zaměřených na obrněné bojové prostředky jednotlivých států ve 20. století).

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ z roku 1991, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) ve svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ  – kliknutím na náhled strany:

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu „KNIHOVNA„. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ zde >>>

 

 

Regionálny časopis TĚŠÍNSKÝM DĚTEM – 1.ročník – 1929-30

V dnešnom príspevku by sme chceli predstaviť a a zároveň publikovať zaujímavý regionálny časopis pre deti  TĚŠÍNSKÝM DĚTEM. Za doplnenie čísla 1. a tým aj skompletizovanie ročníka ďakujeme pani Hane z Aše a tiež satokovi, ktorý si všimol jeho „chyběnku“ a zaslal nám ho ešte pred uzávierkou príspevku.

Informácií o časopise na na webe a v odbornej literatúre naozaj poskromne a tak dúfame, že nám niekto z Moravsko-Sliezskeho kraja doplní chýbajúce informácie.

Podľa informácií z dostupných zdrojov Národní knihovny ČR časopis vychádzal v rokoch 1929 – 1934. Prvý ročník (1929-30) niesol názov TĚŠÍNSKÝM DĚTEM, no druhý bol premenovaný na titul s názvom SLEZKÝM DĚTEM.

V tiráži sa uvádza:  Vychází každého 15. v měsíci v Loukách nad Olzou. Cena 1 čísla 40 h. Předplatné na půl roku 2 – Kč, za rok 4 -Kč. Administrace v Karviné.  Vydává učitelská jednota v Orlové za spoluúčasti jednot česko-těšínské, frýdecké, slezskoostravské, Krajinského sdružení učitelů měšf. škol ve Fryštátě a Slezské Ostravě. Řídí redakční kruh. Odpovědný redaktor Richard Jura, řídící učitel v Loukách nad Olzou. Tisk knihtiskárny „Slezská Grafia“ v Opavě.

V úvodníku prvého čísla sa píše, čo bolo dôvodom vydávania časopisu. Bola to potreba dať deťom periodikum, ktoré by vyhovovalo nie len im, ale aj odlišným pomerom Těšínsko – Slezského kraja. Citujem:

SLEZKÉMU UČITELSTVU!
…Chceme, aby náš časopis vnikl do všech domů i chaloupek milého Těšínska. Chceme aby byl náš časopis solí národního probuzení, vzpruhou národních snah, nadějí národních činů. Chceme novým časopisem buditi, upevňovati i těšiti nejen mladý dorost, nýbrž i ty milé rodiče, kteří nám učitelům svěřují své děti
TĚŠÍNSKÝM DETEM!
…Jdeme k Vám. Voláme Vás! Ťukáme na Vaše srdce, která teprve se k pravidelnému tikotu života probouzejí. Podáváme Vám časopis, který jest určen Vám, kteří Tešínsko plně vrátíte koruně svatováclavské jako české. Chceme Vás Vás baviti.Chceme Vás poučovati jako Vaši přátelé. Chceme Vás míti oddané českému národu, abychom Vám mohli svěřiti osudy Těšínska až dorostete…

Farebný prebal časopisu bol pravdepodobne z tvrdšieho papiera červenkastej farby, tak ako je to patrné z č.1. Na 8 stranách bolo uverejnených množstvo rozprávok, poviedok a básničiek, bohate ilustrovaných prevážne Frantikom Třískou.

Zaujímavosťou boli pesničky nie len s notami, ale aj s podrobným návodom, ako si ich zatancovať.

Záujem detí o časopis potvrdzovala pravidelná rubrika DĚTI DĚTEM, obsahujúca príspevky mladých autorov z českých škôl v podobe krátkych poviedok.

Záverečná strana bola venovaná obrázkovému a veršovanému seriálu Františka Třísky – FLÍČKOVO DOBRODRUŽSTVÍ. Príhody malého psíka FLÍČKA boli zaradené do rubriky VESELÝ KOUTEK.

Přečti si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) na svém tabletu, pc nebo notebooku archivovaná čísla časopisu TĚŠÍNSKÝM DĚTEM  – kliknutím na náhled strany:

Digitalizované časopisy sú vo veľmi zlom stave, avšak stále čitateľné a v historickej podobe. Okrem č.1 chýbajú ochranné prebaly, č.4 je pradepodobne neúplne a č.9 má vytrnutý roh z poslednej strany.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu TĚŠÍNSKÝM DĚTEM z rokov 1929-1930, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Samostatná stránka s odkazy na všechna čísla a tituly časopisů i kreslených seriálů ke čtení (bez náhledů na titulní strany) je viditelná (po přihlášení) v horním menu KNIHOVNA. V našem souborném katalogu najdeš všechna doposud archivovaná čísla časopisu TĚŠÍNSKÝM DĚTEM zde >>>