Mediální mapa českých skautských časopisů

Mediální mapa českých skautských časopisů od roku 1989 do současnosti je (neobhájená) bakalářská práce Bc. Lucie Kolischové z roku z 2011.

Bc. Lucie Kolischová vytvořila mediální mapu českých skautských časopisů vycházejících od poslední obnovy Jánáka v roce 1989. Vyhledala a zpracovala pět titulů, které Junák – svaz skautů a skautek ČR pravidelně vydává, a to Světýlko, Skaut, Roverský Kmen, Skautský svět a Skauting. Každý časopis je určen pro jinou věkovou kategorii rozdělenou dle skautské výchovné metody. Tyto nekomerční časopisy si vzájemně nekonkurují, ale doplňují se.

Ke stažení je tato práce na webu Masarykovy Univerzity  >>>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *