Kompletní SKAUT-JUNÁK – 20.ročník – 1933-34

Dnes archivovaný kompletní ročník časopisu SKAUT-JUNÁK z roku 1933-34 byl pro www.detske-casopisy.cz  použit z projektu „100 let časopisu SKAUT-JUNÁK“ (na digitalizaci se někteří uživatelé tohoto webu aktivně podíleli).

Tiráž časopisu obsahuje tuto informaci: SKAUT-JUNÁK. Řídí Redakční kruh. — Odpovědný redaktor Ant. B. Svojsík. — Redakce a administrace: Praha II., Vodičkova ulice číslo 6. – Palác „Skaut“. — Adresa dopisů: Praha, Hlavní pošta, schránka 571. — Telefon 30-110. — Roční předplatné Kč 20.—, pro nečleny Svazu Kč 25.—, jednotlivá čísla Kč 2.—, pro nečleny Kč 2.50. — Vychází měsíčně, vyjma školní prázdniny. — Užívání novinových známek povoleno pod Číslem 209.550. — Knihtiskárna „Blahoslav“, Praha I I

20.ročník SKAUTA-JUNÁKA plně využíval možnosti na tehdejší dobu kvalitního tisku a 4 strany (25%) byly vyhrazeny kvalitním černobílým fotografiím. Na titulní straně jedna celostránková a zbývajících 3 stranách „obálky“ vždy cca 6-10 menších fotek, dokumentujících bohatou činnost skautských oddílů.

Zprávy a vyprávění o pozoruhodných a inspirujících akcích, které se podařilo oddílům uskutečnit, tvořily důležitou část časopisu.

Je známo, že „již před první světovou válkou doporučoval mládeži Baden-Powelovy práce a skauting také profesor Tomáš Garrigue Masaryk, jako činnost novou a všeobecně prospěšnou. President T.G.Masaryk byl později oficiálním protektorem (ochráncem) československých skautů. Není divu, že požíval patřičné úcty, která je patrná i v časopise SKAUT-JUNÁK.

Mezinárodní rozměr skautingu byl připomínán téměř v každém čísle časopisu, třeba fotoreportáží ze světového setkání skautů (jamboree) v Maďarsku:

V posledním, 10.čísle, byla na straně 148 uveřejněna malá bilance DVACET LET „SKAUTA-JUNÁKA“.

„…. Dvacet let udržovati časops, starati se o něj nejen po stránce literární, ale i finanční, a to bez nejmenší hmotné odměny, to je jistě práce a obětavost, hodná uznání. Výsledkem úsilí jmenovaných bratří je dnešní ,,Skaut-Junák“ budovaný bez subvencí, vedený příkazem soběstačnosti po všech stránkách. Má-li dnešní nesporně vysokou úroveň, je to jistě jeho tvůrcům radostným zadostiučiněním. …“

Do prvního zákazu SKAUTA-JUNÁKA zbývá 6 let :-(

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu SKAUT-JUNÁK z roku 1933-34, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu SKAUT-JUNÁK  – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *