Další dvě čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – 6.ročník – 1968

Dnes archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968 pro www.detske-casopisy.cz  digitalizoval Pepan. Veliký dík!

První čtyři ročníky vycházely v malém nákladu, údajně pod názvem SLAVÍK. Stejně tak jako pátý ročník časopisu z Pačejova, nebyly zaměřeny na čtenářskou základnu rekrutujících se ze skautů či lidí sympatizujících se skautským hnutím, trampingem a tábornictvím.

Duší časopisu byl jeho šéfredaktor Jaromír Benda –  (Hardy) Rikitan (*1930  +1994), který stál v poválečných letech u zrodu oddílového časopisu. Po smrti Jaromíra Bendy končí svůj život i časopis POŠUMAVSKÝ HLASATEL.

V tiráži časopisu je mimo jiné uvedeno: POŠUMAVSKÝ HLASATEL – junácký časopis pro západní a jižní Čechy. Vydává: Středisková rada Junáka Pačejov – řídí redakční rada. Vedoucí redaktor: Benda Jaromír, redaktor západních Čech: Mojmír Burda, redaktor jižních Čech: Milan Matyáš, redaktor trampské hlídky: Leopold Sekera, Předseda redakční rady: Kopáček Zdeněk. Vychází měsíčně. Povoleno odborem školství a kultury ZKNV v Plzni dne 23.9.1968. Ročník VI. Vyšlo jako č. 7-8 v říjnu 1968. Cena jednotlivého čísla Kčs 3,–. Adresa hlavní redakce: Pačejov, okres Klatovy.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL byl tištěn černobíle na formátu 21×27 cm.

Obsah i zaměření časopisu se dá zařadit k časopisům, které redaktory ovlivňovaly v jejich  dětství – MLADÝ HLASATEL, VPŘED a JUNÁK.

Akcentna původní tvorbu svých čtenářů je jeden z velmi dobrých počinů redakce tohoto časopisu. Otištěné příspěvky to dokládají.

POŠUMAVSKÝ HLASATEL se profiloval jako „skautský“ časopis, proto nemohla chybět rubrika SKAUTSKOU STOPOU, obvyklá v takto zaměřených časopisech.

KLUB PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA vznikl už v roce 1966, tedy před 2.obnovou organizace Junák. V roce 1990 na něj volně navázalo SPJF (SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA). POŠUMAVSKÝ HLASATEL inspiraci Foglarem přiznával i touto rubrikou – řekl bych, že hlavička této rubriky je z rukou samotného Jaroslava Foglara, kterému nelze upřít grafickou zručnost i osobitý styl.

Na poslední straně POŠUMAVSKÉHO HLASATELE vycházel kreslený seriál VÁHY ŽIVOTA A SMRTI podle povídky Jaroslava Foglara.

Pokud máš jakoukoliv informaci, která by přispěla k doplnění dalších souvislostí kolem vydání časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL z roku 1968, prosím, napiš ji do KOMENTÁŘE – dolů pod náhledy titulních stránek.

Stáhni si (jako registrovaný uživatel tohoto webu) do svého tabletu, pc nebo notebooku archivované čísla časopisu POŠUMAVSKÝ HLASATEL – kliknutím na náhled strany:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *